درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - یک نکته مدیریتی از اینشتین


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

یک نکته مدیریتی از اینشتین

1395/06/2
15:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

یک نکته مدیریتی از اینشتین

اینشتین گفته است: "هنگامی که محدودیت های خود را بپذیریم، از آنها فراتر خواهیم رفت.".
بسیاری از متفکران بزرگ معتقدند که تمرکز بر نقاط قوت خود و افراد تیمتان، بهتر از تلاش بیهوده در جهت برطرف کردن نقاط ضعف است؛ مارکوس باکینگهام معتقد است که طبیعت افراد، تغییر چندانی نخواهد کرد.
اگر ما محدودیتهای خود و اعضای تیم خود را بپذیریم، هرچند ممکن است درست به نظر نرسد، اما واقعیت این است که خواهیم توانست آن محدودیتها را پشت سر گذاشته، از آنها فراتر برویم.
اکنون که بسیاری از اندیشمندان و متخصصان بر این نکته اتفاق نظر دارند، چرا سازمانها به جای اینکه فعالیتهای خود را برپایه نقاط قوت افراد استوار سازند، بر بهبود نقاط ضعف آنها پافشاری می نمایند و بر این باورند که می توانند آنها را به انسان های کامل تبدیل کنند؟ ما به جای تأکید بر رفع نقاط ضعف افراد، می توانیم با استفاده از همکاران مکمل، تخصیص های مناسبتر افراد به کارها و یا استفاده از سیستم های پشتیبانی، به کارآیی بسیار بالاتری دست پیدا کنیم.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
برچسب ها:نکته مدیریتی ،
نظرات