درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه (ICEMA)

برنامه ریزی، بهانه ای برای فرار از تصمیم گیری

1395/07/27
15:00
امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی، بهانه ای برای فرار از تصمیم گیری

سال های سال گول خوردیم. سال های سال فکر می کردیم که مدیران پروژه ها و سازمان های پروژه محور، به دلیل رشد و بلوغ خود و سازمانشان، نیاز به برنامه ریزی را اعلام می کنند. معمولاً نیازها اینگونه مطرح می شد که مدیر مربوطه می خواست قادر باشد مشکلات و گلوگاه ها را قبل از وقوع آنها پیش بینی کند. اگر به انجام این مهم توفیق می یافت، آنگاه خود وی ادعا می کرد که قادر خواهد بود برای جلوگیری از بروز این گلوگاه ها راه حل مناسب را پیدا نماید. در ظاهر بسیار منطقی و عقلانی به نظر می رسد، اما در عمل هیچگاه به این خواسته، جامه عمل پوشانیده نشد. هر مشکلی که پیش آید نشان از ضعف برنامه ریزی تلقی می گردد. اگر دستگاهی خراب شود، سؤال می شود که چرا در برنامه دیده نشده است؟!!! مثل اینکه برنامه ریزی چراغ جادویی است که علاوه بر اینکه حوادث را پیشگویی می کند، روش حل آنها را هم پیدا می کند و حتی خود حل آنها را نیز انجام می دهد. بعد از این همه سال، هنوز تفاوت بین پیشگویی و پیش بینی را درک نمی کنیم.
تکنیک های برنامه ریزی در یک فرآیند منطقی، آنچه را که مورد انتظار یک پروژه است، تجزیه و تحلیل می کنند، سپس نتیجه تجزیه و تحلیل را، با توجه به منطق فنی و مدیریتی، به یکدیگر پیوند زده و با آزمون مدلی که به صورت های مختلف، اعم از شماتیک تا سمبلیک، تولید شده است، از نتایج مورد انتظار راضی می گردند. آنگاه مدل را به کار انداخته و بر اساس آن شروع به اجرای فرامین آن می کنند. با پایش نتایج واقعی حاصل از اجرای دستورات برنامه ریزی و تطبیق آنها با آنچه مورد انتظار بوده، مغایرت ها را شناسایی کرده و اثرگذاری این مغایرت ها را بر آنچه از فرامین برنامه ریزی باقی مانده است ارزیابی می کنند. اگر مغایرت ها دلیلی بر خارج بودن فرآیند از کنترل باشد، (به این معنی که رسیدن به اهداف پروژه قابل دسترسی نباشد) اعلام می گردد تا مسئولین در خصوص ویرایش برنامه تصمیم بگیرند. اگر فرآیند تحت کنترل باشد، نتایج به مدیران مربوطه اعلام می شود تا آمادگی لازم را، جهت اخذ تصمیمات مورد نیاز برای اجرای بقیه برنامه، احراز نمایند. در هر صورت، آنان که برنامه پروژه را تدوین می کنند و سپس پایش آن و به تبع پایش تجزیه و تحلیل نتایج را بر عهده دارند، در هر مقطع بر اساس مدلی که در ابتدا طراحی شده است، نقاط گلوگاه و مشکلات و حتی لید تایم های لازم در اخذ تصمیم گیری را به مدیران مسئول اعلام می کنند. اما این همان جایی است که مدیران تصمیم گیر نمی خواهند در خاطرات پروژه ها ثبت گردد.
عکس العمل مدیران به تمامی پیام های خطر و گلوگاه ها چیست؟ کشتن زمان. کشتن زمان تا جایی که همه فرجه ها از بین رفته و آنچه می شد مدیریت گردد، اینک بحران تلقی می شود. در مدیریت بحران هم از تکنیک "از این ستون به آن ستون فرج است" استفاده می گردد بدون اینکه محلی برای پاسخگویی باقی مانده باشد. شش ماه جلوتر به مدیر پروژه گفته می شود که باید پیمانکار لازم را برای فلان کار پروژه انتخاب کنید در غیر اینصورت به زمان پیش بینی شده برای تکمیل پروژه نخواهیم رسید. اما هنوز شش ماه برای این تصمیم گیری باقی مانده است! بله؛ مدیر پاسخ می دهد: "داریم راجع به پیمانکاران واجد شرایط، تحقیق می کنیم". مثل اینکه راجع به هوا کردن فیل باید تحقیق شود. اینک داریم در کمیته ای که برای همین کار تشکیل داده ایم بحث می کنیم (کاش می شد نوشته ها را با افکت های کامپیوتری مثل صدای خنده آرایش کرد)؛ مدیر ادامه می دهد. آنقدر این کار طول می کشد که به نقطه بحرانی می رسیم.
مدیران برای فرار از مسئولیت تصمیم گیری که نتیجه دو مورد زیر است:

    آگاه نبودن آنان از ماهیت تصمیم هایی که از ایشان انتظار می رود اتخاذ کنند و
    آشنا نبودن ایشان به روش های تصمیم گیری قابل دفاع،

مدام دم از برنامه ریزی می زنند بدون اینکه تعهد لازم را برای اثربخشی برنامه ریزی داشته باشند. این اثر بخشی، زمانی مشهود می شود که مدیران در مورد نتایج آن، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. اصلاً جای تعجب ندارد که پروژه ها همیشه باید در حالتی از بحران باشند. اشکالی ندارد؛ اگر واقعا نمی توانند تصمیم بگیرند (که نویسنده بر همین اعتقاد است) چرا اینقدر تأکید بر برنامه ریزی؟ بگذاید پروژه از روی لیست، پایش گردد و اولویت با هرکاری باشد که بحرانی تر است. مدیران پروژه بدون شک مسئول بحرانی بودن پروژه ها هستند و بحرانی بودن پروژه ها ربطی به برنامه ریزی آنها ندارد؛ این بحران، ناشی از عدم تصمیم گیری مدیران است.
شرایط برای اینکه مدیران قادر به تصمیم گیری باشند، سه دسته است:

    اول، باید اختیارات اخذ تصمیماتی را که از آنان انتظار داریم، داشته باشند.
    دوم، باید توانایی تصمیم گیری را نیز دارا باشند.
    سوم، لازم است با دانش تصمیم گیری و تکنیک های موجود در این حوزه، به درستی آشنا بوده، دوره دیده باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


گلوگاه این است:
مدیران تصمیم گیر نیستند و عدم برنامه ریزی را فقط برای پوشش این نقطه ضعف عظیم خود استفاده می کنند.


برچسب ها:تصمیم گیری ،

مرخصی های استعلاجی

1395/07/4
10:28
امیرحسین ستوده بیدختی
مرخصی های استعلاجی

مرخصی های استعلاجی، مسائل و مشکلات متفاوت و پیچیده ای را به دنبال دارد. بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان، پرداخت حقوق کارکنان در هنگام بیماری را تضمین می کنند، اگر چه تمامی کشورها نیازی به چنین تضمینی ندارند.
در جاهایی که حقوق افراد پرداخت نمی شود، این امر ممکن است باعث شود که افراد بیمار، سرِ کار خود حاضر شوند، که می تواند منجر به کارآیی ضعیف و همچنین سرایت بیماری به سایر کارکنان گردد. از طرف دیگر، سوء استفاده از پرداخت های مرخصی استعلاجی می تواند هزینه های مالی جدی به همراه داشته باشد.
شرکت ها برای رفع این مسائل و مشکلات، باید به جای وضع قوانین دشوار یا پرداخت پاداش هایی که ممکن است کارآیی چندانی نداشته باشد، به کشف علت های ریشه ای موضوع بپردازند.
برخی از عوامل افزایش درخواست مرخصی های استعلاجی را می توان به شرح زیر برشمرد:

    بیماری های واقعی جسمی یا روحی
    شیوه زندگی ناسالم
    نیاز به مراقبت از اعضای خانواده
    مسائل احساسی شخصی
    مشکلات موجود در محل کار، که موجب طفره رفتن از حضور در محل کار یا بیماری های مرتبط با استرس می شود
    عدم درک صحیح از سیاست های مرخصی استعلاجی
    پایین بودن رضایت شغلی و درگیر شدن ناکافی در کار، که غالباً منجر به کاهش سطح کنترل نسبت به کار و تصمیم گیری می شود
    پایین بودن کیفیت زندگی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، و فیزیکی
    فقدان قدرشناسی و همچنین پاداش های مالی، در پی انجام وظایف کاری

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
شیوه های رویارویی با تضادها در محیط کار

1395/07/4
10:28
امیرحسین ستوده بیدختی
شیوه های رویارویی با تضادها در محیط کار

تضاد در محیط کار می تواند برای یک کار تیمی خوب، بسیار مخرب باشد. تفاوت های واقعی و صحیح موجود میان افراد، اگر به گونه ای نادرست مدیریت شود، می تواند بسرعت از کنترل خارج شده، شرایطی را پدید آورد که پایه های همکاری میان افراد شکسته شود.
در دهه 1970 Kenneth Thomas و Ralph Killman پنج شیوه اصلی رویارویی با تضادها را شناسایی کردند:

    رقابتی: افرادی که این شیوه را در پیش می گیرند، موقعیتی استوار اتخاذ می کنند و می دانند چه می خواهند. این رویکرد هنگامی مفید است که شرایطی اضطراری پدید آمده باشد و لازم باشد تصمیمی بسرعت اتخاذ گردد.

    همکارانه: افرادی که این شیوه را برمی گزینند، سعی می کنند نیازهای تمامی افراد درگیر را برآورده سازند؛ آنها معتقدند که همه افراد مهمند. این رویکرد در جایی مفید است که لازم باشد نقطه نظرات مختلف، گرد هم آیند تا بهترین راه حل یافت شود.

    مصالحه جویانه: کسانی که این شیوه را ترجیح می دهند، سعی می کنند راه حلی بیابند که حداقل تا حدودی همه را راضی سازد. این رویکرد هنگامی سودمند است که هزینه تضاد، بیشتر از هزینه از دست دادن اصول اولیه باشد.

    تطبیقی: این شیوه، نشان دهنده تمایل به برآورده شدن نیازهای دیگران، به قیمت نیازهای خود شخص است. رویکرد تطبیقی هنگامی مناسب است که مسئله برای طرف مقابل، مهمتر باشد؛ هنگامی که آرامش با ارزش تر از برنده شدن باشد؛ یا شما بخواهید در موقعیتی قرار بگیرید که مساعدت دیگران را جلب نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    احترازجویانه: افرادی که این شیوه را دنبال می کنند، مایلند کاملاً از تضاد بگریزند. این رویکرد هنگامی می تواند مناسب باشد که پیروزی غیرممکن باشد؛ هنگامی که بحث و جدل، ناچیز باشد؛ یا هنگامی که یک نفر دیگر بهتر بتواند مسئله را حل کند.


پند لقمان به پسرش

1395/07/4
10:27
امیرحسین ستوده بیدختی
پند لقمان به پسرش

روزی لقمان به پسرش گفت: "امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی:

    اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
    دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی و
    سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی."

پسر لقمان گفت: "ای پدر، ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم؛ چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟".
لقمان پاسخ داد: "اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را خواهد داشت؛ اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا که خوابیده ای، احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است؛ و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای بگیری، آنوقت بهترین خانه های جهان از آنِ تو خواهد بود."

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(فرستنده: ثریا مرتضی رتکی)
برچسب ها:حکایت ،داستان ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه (ICEMA)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه (ICEMA),مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه (ICEMA) است. ||