درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت (ICEMA)

طیف مدیریتی Blake Mouton

1395/06/6
14:58
امیرحسین ستوده بیدختی
طیف مدیریتی Blake Mouton

بعضی از مدیران، وظیفه محورند؛ آنها فقط می خواهند کارها به انجام برسند. برخی دیگر بسیار مردم محور هستند؛ آنها می خواهند افرادشان راضی و خوشحال باشند. گروهی دیگر، ترکیبی از این دو خصوصیت را دارا می باشند.
اگر ترجیح می دهید ازطریق تنظیم و اجرای زمانبندی های سختگیرانه، کارها و افراد را هدایت کنید، گرایش شما بیشتر به سمت محصول محوری (یا وظیفه محوری) است؛ اما اگر اولویت شما افرادتان هستند و سعی دارید مطابق خواسته های آنها عمل کنید، به مردم محوری گرایش دارید.
هیچیک از این دو شیوه رهبری را نمی توان درست یا غلط به شمار آورد، تنها می توان گفت که هر یک باید در جای مناسب خود به کار گرفته شود.
در اوایل دهه 1960 یک چهارچوب کاری کلی توسط Robert Blake و Jane Mouton در ارتباط با محوریت وظایف درمقابل محوریت افراد، دررهبری ایجاد شد که طیف مدیریتی یا طیف رهبری نام گرفت. در این طیف، تمرکز بر وظایف و تمرکز بر افراد بر روی دو محور مختصات نشان داده می شود و از ترکیب مقادیر مختلف این دو ویژگی، پنج شیوه مدیریتی مجزا تعریف می گردد. شیوه مدیریت شما در کدام قسمت از این طیف قرار می گیرد؟

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementمعرفی سایت: iTeamwork.com

1395/06/6
14:57
امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی سایت: iTeamwork.com
شما می توانید با مراجعه به این سایت، از طریق مرورگر وب خود به صورت آنلاین و رایگان به مدیریت پروژه خود بپردازید. در این سیستم سعی شده است متدولوژی، اجرا و واسط کاربر، ساده نگه داشته شود تا توجه افراد بیشتر بر مدیریت پروژه ها متمرکز گردد نه یادگیری یک سیستم جدید.
به طور خلاصه، هنگامی که پروژه جدیدی در این سیستم ایجاد می گردد، هریک از فعالیت ها به عضوی از تیم که به تنهایی مسئول آن فعالیت می باشد، تخصیص داده می شود. هر عضو تیم نیز می تواند فعالیت تخصیص یافته به خود را به یک زیرپروژه تبدیل نماید تا قادر باشد آن را به مراحل جزئی تر بشکند یا به اعضای لایه های پایین تر تیم محول سازد.
بخش تکمیلی این سیستم، اطلاع رسانی از طریق ایمیل است. مدیر پروژه و هریک از اعضای تیم می توانند جریان ایمیل ها را کنترل نمایند.
اعضای تیم، فهرستی از فعالیت هایی را که باید انجام دهند، به صورت روزانه دریافت می کنند. مدیران پروژه نیز از طریق ایمیل، از وضعیت پیشرفت فعالیت ها و سایر وظایف مدیریتی خود آگاه می گردند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


علاقه مندان می توانند جهت آشنایی بیشتر با این سیستم به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند:
www.iteamwork.com/cgi-bin/cgii/tw.page/overview.html


برچسب ها:معرفی سایت ،iTeamwork.com ،

مدیریت ریسک پروژه

1395/06/6
14:56
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک از جمله مواردی است که در موفقیت پروژه نقش مهمی ایفا می کند. بیشتر پروژه کارها در ایران نیز به این موضوع واقف هستند؛ منظورم اهمیت مدیریت ریسک است؛ اما بیشتر شعار آن داده می شود تا عمل به این مبحث.
مهمترین گام عملی در مدیریت ریسک پروژه هنگام قیمت گذاری آن صورت می پذیرد؛ آنگاه که شرکت کنندگان در مناقصه ابتدا هزینه خود را محاسبه می کنند و سپس می پرسند:" حداکثر چقدر ممکن است که این کار دچار مشکل شود؟". پاسخ آن نیز این خواهد بود: "هزینه ها دیگر امکان ندارد که بیشتر از دو برابر برآورد ما بشوند!". بر همین اساس هزینه محاسبه شده ضربدر دو می شود و به عنوان قیمت پیشنهادی ارائه می گردد.
بعد از این مرحله مدیریت پروژه شباهت زیادی به شیوه مدیریت زنجیره بحرانی پیدا می کند. یعنی اینکه هزینه برآوردی اولیه حکم برنامه را پیدا می کند و نیمه دیگر قیمت به منزله صندوق اقتضایی عمل می نماید. صندوق اقتضایی در شرایطی که پروژه نیاز به پول داشته باشد، فعال می شود. تا زمانی که هزینه ها از مبلغ قیمت قرارداد بیشتر نشود، مشکلی به وجود نمی آید. در بیشتر اوقات که هزینه ها از مبلغ پیشنهادی پیشی می گیرند، آنگاه شیوه های مدیریت سنتی یعنی "دبه کردن"، "چانه زدن"، "گروکشی" و امثالهم وارد میدان مدیریت پروژه خواهند شد.
در اینجا به صورت کوتاه، ولی کامل گام های مدیریت ریسک را بر اساس نظام برنامه ریزی پروژه توضیح خواهم داد:
مدیریت ریسک از دو واژه "مدیریت" و "ریسک" تشکیل شده است. مدیریت یعنی برنامه ریزی و هدایت برنامه به سوی هدف. ریسک نیز به معنای واقعه ای است که با احتمال شناخته شده ای به وقوع می پیوندد. لذا مدیریت ریسک یعنی برنامه ریزی و هدایت برنامه مجموعه وقایعی که با احتمال شناخته شده ای به وقوع می پیوندند.
گام اول در این فرآیند، شناسایی مجموعه ریسک های متوجه پروژه است. این شناسایی بر مبنای برنامه پروژه و فعالیت های درج شده در آن صورت می پذیرد. در نتیجه هر سطح از برنامه، ریسک های مرتبط با خود را خواهد داشت. تشخیص این ریسک ها نیز بر اساس تجربه خبرگان از فعالیت ها انجام می شود.
پس از شناسایی ریسک ها باید آنها را بین ذی نفعان پروژه تسهیم کرد. در این گام مشخص می شود که هر طرف از مسئولین پروژه پذیرای کدامیک از ریسک های تعریف شده خواهند بود.
در گام سوم هر یک از ذی نفعان باید ریسک های متوجه خود را دسته بندی نماید. این دسته بندی معمولاً به صورتی است که ریسک ها را با توجه به آثار تخریبی آنها بر پروژه تقسیم می نماید. مثلاً ممکن است که ریسک ها را به ریسک های تخریبی، مشکل زا و قابل اجتناب تقسیم کرد.
سپس روش های مقابله با هر کدام از ریسک های تعیین شده، تعریف می گردد. مثلا ریسک های مخرب را معمولاً با تأمین بیمه متوجه شخصیت های "ثالث" یا همان شرکت های بیمه می کنند. ریسک های مشکل زا را با برنامه های اقتضایی، مدیریت می کنند و ریسک های قابل اجتناب با تعیین دستورالعمل ها و یا تغییر برنامه ها هدایت می شوند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


در این هنگام مدرکی مستند تولید خواهد شد که بر اساس توالی برنامه و متناظر با فعالیت ها در هر سطح مشخص می نماید که در چه زمانی و به کدام شیوه باید به ملاقات ریسک ها رفت. همانگونه که مشاهده می کنید در این مقطع به دلیل داشتن برنامه پروژه، متناظراً برنامه زمانبندی شده ریسک هم موجود خواهد بود و به دلیل اینکه روش های مقابله وهمچنین تسهیم آنها بین ذی نفعان مشخص گردیده، شیوه هدایت ریسک ها نیز معین هستند.
برنامه ریزی وهدایت برنامه ریسک های پروژه تعیین شده است. طبق تعریف بالا این همان مدرک لازم برای مدیریت ریسک است و عمل کردن به آن عین انجام دادن مدیریت ریسک خواهد بود. ساده بود؟ ساده شد!


فرار از دام "بله"

1395/06/6
14:55
امیرحسین ستوده بیدختی
فرار از دام "بله"
تاکنون چند بار در اثر مشغله زیاد، مجبور شده اید محدودیت های زمانی، To Do List ها، و یا انتظارات و خواسته های خود را نادیده بگیرید و در همین هنگام، شخصی از شما درخواست کمک کرده است؟ در چنین موقعیتی پاسخ شما کدامیک از موارد زیر خواهد بود:
"نه، متأسفم، در حال حاضر مشغله زیادی دارم." یا
"بسیار خوب، ببینم برای شما چه کاری می توانم انجام دهم."؟
اگر "بله" پاسخی مناسب نباشد، فکر می کنید با گفتن آن، چه پیغامی را به دیگران می دهید؟
شما در دام "بله" گرفتار می شوید زیرا می خواهید دیگران بدانند:
بسیار کارآمد و توانا هستید،
قابل اعتماد و اطمینان هستید،
وجود شما ضروری است،
هرچه را بخواهید به سادگی به دست می آورید،
سختکوش هستید ولیاقت دستمزدی را که دریافت می کنید، دارید.
اما آیا هنگامی که پاسخ "بله" می دهید، آنچه دیگران درمی یابند، واقعاً همین است؟ یا احتمالاً به شما به عنوان روشی مطمئن برای انجام کارهایشان با کمترین اعتراض و کمترین نیاز به مذاکره می نگرند؟
شما با گفتن "بله"، ناخودآگاهانه به خود و دیگران می گویید:
برای وقت خود ارزش قائل نیستید.
برای اهداف و نیازهای خود ارزش قائل نیستید.
گزینه ای آسان و بدون محدودیت هستید.
به خود احترام نمی گذارید، پس چرا دیگران این کار را بکنند؟
مهمترین گزینه ای که هریک از ما در اختیار داریم، انتخاب اولویت هایمان است. آنچه انجام می دهیم و نتایجی که به دست می آوریم، نتیجه مستقیم انتخاب ها و اولویت های ما در کارها و پروژه هایی است که با آنها مواجهیم.
اگر فکر می کنید "نه" پاسخی مناسب است، آن را مؤدبانه، محکم و با اطمینان ادا کنید؛ و ببینید که چقدر احساس بهتری خواهید داشت.

مهندسی و مدیریت ساخت (ICEMA)

بخش های اصلی مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementمهندسی و مدیریت ساخت (ICEMA) ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت (ICEMA) است. ||