درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - انتخاب استراتژی مدیریت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

انتخاب استراتژی مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انتخاب استراتژی مدیریت پروژه مستلزم شناخت دقیق قابلیتهای شركت مجری پروژه و از جمله توانایی‌های مدیریت آن است. تنها با این شناخت است كه می‌توان استراتژی مطلوب را انتخاب كرد. استراتژی‌های مدیریت پروژه بشرح زیر می‌باشند:

الف- عقد قرارداد مشخص برای انجام قسمتهایی از پروژه با یك پیمانكار

مشخصات استراتژی: تیم مدیریت پروژ كوچك و مستقر در شركت ، عهده‌دار نظارت بر كیفیت كارهاست.

فوائد برای مدیریت شركت

- یك مرجع مشخص مسئولیت ، در ارتباط با فعالیتهای پیمان وجود دارد.

- ارتباط و مكاتبات به حداقل می‌رسد.

- نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها وجود دارد.

- قسمتی از ریسك پروژه به عهده پیمانكار خواهد بود.

مشكلات برای مدیریت شركت

- شركت در پروژه كمتر دخالت دارد.

- ریسك اصلی پروژه به عهده شركت است.

- تغییرات محدوده كار باعث افزایش هزینه‌ها خواهد بود.

- صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای در كنترل پیمانكار است.

- پیمانكار ممكن است جهت بیشینه كردن سود خود مرتكب سهل‌انگاری در زمان و كیفیت شود.

- ضعف در انجام فعالیتهایی كه بعهده پیمانكار نیست به افزایش هزینه پیمانكار می‌انجامد.

- با اینكه هزینه‌ها ثابت است اما زمینه ادعاهای قراردادی وجود دارد.

 

 

ب- اجرای قراردادی بخشی از كارها توسط یك پیمانكار

در موقعیتی كه فعالیتهای پروژه كاملا" جدید بوده و ماخذی برای تخمین هزینه‌ها نیست ، از این استراتژی استفاده می‌شود. پیمانكار ، فعالیتهای محوله را انجام داده و برای منابع مصرف شده صورت وضعیت ارائه می‌كند.

مشخصات استراتژی: تیم مدیریت پروژه كوچك و مستقر در شركت عهده‌دار نظارت دقیق بر فعالیتهای پیمانكار خواهد بود. پیمانكار به صورت Cost Plus ، براساس منابع مصرف شده صورت وضعیت ارائه می‌كند.

فوائد برای مدیریت شركت

- مشخصات ناتمام را می‌توان برای عملیات بعدی استفاده كرد و متعاقبا" آنان را تكمیل نمود.

- برنامه پروژه انعطاف‌پذیر خواهد بود.

- مدیریت كیفیت امكان‌پذیر می‌باشد.

مشكلات برای مدیریت شركت

- ریسك نهایی به عهده شركت است.

- بهره‌وری بطور قابل ملاحظه‌ای در اختیار پیمانكار است.

- هزینه نهایی پروژه توسط پیمانكار تعیین خواهد شد.

ج- عقد قرارداد مشخص برای تمامی پروژه

این استراتژی مانند استراتژی اول است ولی شامل كل محدوده پروژه می‌گردد.

 

د- اجرای تمامی پروژه بصورت قراردادی

این استراتژی مانند استراتژی دوم است ، ولی شامل كل محدوده پروژه می‌گردد.

 

ه- اجرای پروژه توسط یك كنسرسیوم

مسئولیت اجرای پروژه به علت كاهش ریسك آن ، در قالب مشخصات تعریف شده برای محصول نهایی به یك كنسرسیوم تفویض می‌گردد.

شركتهایی كه اجرای پروژه‌ای ، خارج از محدوده كاری خود را تقبل كرده‌اند از این شیوه استفاده می‌كنند.

تمامی ریسك به عهده كنسرسیوم خواهد بود.

این روش می‌تواند به ادعاهایی از سویی كنسرسیوم در خصوص تغییرات محدوده كار ، و همچنین از سوی كارفرما در مورد عملكرد ضعیف منجر شود.

 

و- كنسرسیوم مدیریت پروژه

شركت (كارفرما) و پیمانكاران ، یك تیم را برای اجرای پروژه تشكیل می‌دهند. هدف ، ارتقاء كیفیت پروژه و كاهش هزینه‌هاست. سود و ضرر پیمانكاران ، متناظرا" در گرو سود و ضرر پروژه خواهد بود.

اهداف شركت و پیمانكاران همگرا و هم‌جهت است.

عملیات اجرایی توسط پیمانكاران انجام می‌پذیرد.

سود و ضرر بین تمامی اعضای كنسرسیوم تقسیم می‌شود.

وجدان اقتصادی در بین تمامی اعضای كنسرسیوم بوجود می‌آید.

ساختار سازمانی یكپارچه منجر به انتخاب بهترین اشخاص برای مقامهای پروژه می‌گردد.

ارتباطات كنسرسیوم براساس اعتماد كامل و احترام متقابل است.

سود حاصل از پروژه برای پیمانكاران منوط به موفقیت پروژه است.

هماهنگی روشها ، بین اعضای كنسرسیوم در بدو شروع پروژه باید انجام شود.

ممكن است كمترین میزان هزینه را برای پروژه حاصل نماید.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران Iran construction Engineering management association

ز- قرارداد خدمات پروژه

در این استراتژی ، مدیریت پروژه به پیمان گذاشته می‌شود. قسمتی از كارهای اجرایی را شركت متقبل می‌شود ولی هدایت پروژه به عهده پیمانكار خدمات پروژه است.

وظائف شركت

- تعریف اهداف پروژه

- تامین اطلاعات مورد نیاز شروع عملیات اجرایی

- كنترل‌های مالی

وظائف پیمانكار خدمات پروژه

- تخصیص پرسنل لازم برای مدیریت پروژه

- آماده‌سازی تیم پشتیبانی كننده

- داشتن رویه‌های مجرب و اثبات شده

- هماهنگی فعالیتهای پروژه

- طراحی سیستم‌های مدیریت پروژهنظرات