درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اتحادیه جهانی استانداردهای اجرایی پروژه (GAPPS)


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اتحادیه جهانی استانداردهای اجرایی پروژه (GAPPS)

1395/06/2
13:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اتحادیه جهانی استانداردهای اجرایی پروژه (GAPPS)

از آنجا که مدیریت پروژه و کاربردهای آن گسترش بسیار یافته است، بسیاری از شرکت ها و مؤسسات دولتی و خصوصی در سطح جهان، علاقه مند گردیده اند تا با استانداردهایی که به تشریح سطوح اجرایی قابل قبول محیط کار می پردازند، آشنا شوند. برخی از این نهادها که در سطح ملی فعالیت می کنند، مایلند از استانداردها و شرایط قابل قبول در نقاط مختلف جهان آگاهی یابند. دولت ها نیز تمایل به پرورش نیروهای کاریی دارند که بتوانند در سطح بین المللی با همتایان خود رقابت نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


"اتحادیه جهانی استانداردهای اجرایی پروژه" به منظور ارائه چهارچوبهای کاری مورد توافق همگان، به عنوان پایه ای جهت بررسی، توسعه و شناسایی استانداردهای بومی، ایجاد شده است. این اتحادیه در نظر دارد چهارچوبهای کاری قابل قبول و استانداردهای مربوطه را در سطح جهانی در دسترس مشاغل، مؤسسات علمی، انجمن های تخصصی و سایر مراجع ذی صلاح قرار دهد.
علاقه مندان می توانند جهت عضویت در این اتحادیه و همکاری با آن به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند:

http://www.globalpmstandards.org 

نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اتحادیه جهانی استانداردهای اجرایی پروژه (GAPPS)