درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - چابکی در پروژه ارزش چهارم

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چابکی در پروژه ارزش چهارم

1395/05/30
20:55
امیرحسین ستوده بیدختی
چیزی تا تموم شدن دوره نمونده. به ارزش چهارم فکر کردین؟
طبق برنامه پیش رفتن تو پروژه‌های متعین ارزش خیلی بالاییه، چون می‌دونیم چه محصولی می‌خوایم درست کنیم و برنامه راه رسیدنمون به اون محصوله. ولی تو پروژه‌های تطبیقی نمی‌تونیم چنین چیزی داشته باشیم و در نتیجه برنامه‌هامون هم خیلی محدود و کوتاه مدتن. چیزی که برای ما مهمه واکنش دادن به تغییره، بازخورد گرفتن، همون چیزی که باعث می‌شه بتونیم تطبیقی پیش بریم.
 

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
خوب، درسمون تموم (:

برچسب ها:چابکی در پروژه ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - چابکی در پروژه ارزش چهارم

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - چابکی در پروژه ارزش چهارم,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|