درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - انواع روشهای اجرای پروژه – معایب و محاسن آنها


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

انواع روشهای اجرای پروژه – معایب و محاسن آنها

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
1- امانی 

2- درصدی

3- فهرست بهاء (با مصالح یا بدون مصالح)

4- قیمت واحد

5- پیمان مدیریتی (بدون مصالح)

6- خرید و نصب

7- طرح و ساخت ( EPC )

8- مدیریت طرح ( MC )

روش امانی

 

در این روش خود كارفرما پروژه را به عملیات كوچكتری تقسیم نموده و بر اساس عقد قراردادهای كوچك ، هر فعالیتی را به یك دسته یا گروه یا نفر از كارگران فنی و اجرایی واگذار نموده و یا با استخدام عده ای كارگر روزمزد و یك نفر معمار یا سركارگر عملیات را پیش می برد. در این روش قراردادها بر اساس قیمت واحد با مصالح یا بدون مصالح تنظیم می شود و در صورتی كه قرارداد بدون مصالح باشد ، تیمی از کارفرما تداركات و خرید بهترین مصالح از بازار را با اخذ استعلام از حداقل سه فروشنده ، انجام میدهد . سرپرستی ، نظارت و كنترل كارهای در دست اجرا در این روش ، به وسیله مهندسین یا تكنسین ها انجام میشود .

 

الف)محاسن :

1. امکان تغییر یا تعویض پیمانكاران دست دوم و تغییر و تحول در كارهای مختلف ، با كمترین هزینه و خسارت 

2. امکان استفاده از كارگران فنی با سابقه (كه توسط افراد و مجریان دیگر معرفی می شوند) 

3. حذف هزینه های بالاسری ( اوورهد ) دستمزد افراد که در قرارداد های پیمانکاری اضافه میشود .

4. این روش در پروژه هایی که اتمام آنها در تاریخ معینی مدنظر می باشد ، یا برای سر و سامان دادن و به ثمر رساندن پروژه هایی كه پیمانكاران آنها خلع ید شده ، می تواند مفید باشد و پرسنل قبلی پیمانكار را هم به راحتی میتوان بکار گرفت .

 

ب) معایب

1. در صورت فقدان افراد دلسوز ، با تجربه و متخصص ،‌ این روش می تواند خسارتهای زیادی به دنبال داشته و كار به صورت نیمه تمام و با كیفیت ضعیف رها گردد.

2. در نقاطی كه پیمانكاران قوی ، درست كار و با تجربه وجود دارند و كارفرما اطمینان کافی به صحت عمل آنها دارد ، این روش در مقایسه با سیستم مناقصه ای ، دارای محاسن كمتری است .

3. در این روش ، مشاور و دستگاه نظارت به خوبی قادر به انجام وظایف محوله نخواهند بود.

4. روش امانی باید بر اساس نقشه های جامع و كامل و همراه با جزئیات اجرایی و برآورد دقیق شروع شود و یک واحد حسابداری قوی بایستی در سیستم كارفرما حضور داشته باشد.

5. وجود یك دفتر نقشه کشی در كارگاه ضرورت داشته و این دفتر آخرین نقشه های اجرایی را را در اختیار مدیر کارگاه قرار میدهد .

6. مدیریت كارگاه در استخدام افراد فنی و خرید مصالح بایستی اختیارات تام داشته باشد تا بتواند كار با به انجام رساند ، لذا در صورت ناشناس و ناشناخته بودن مدیر این قبیل كارگاهها ، حتماً باید یك حسابدار ورزیده و یك نفر مأمور خرید وارد در كنار دست این افراد قرار بگیرد.

7. در صورت استخدام یك یا چند نفر کارگر فاقد صلاحیت ، ممكن است مشكلات كارگری به وجود آید.

8. در صورت نبودن برنامه زمانبندی دقیق و حساب شده ، عملیات از انسجام لازم برخوردار نمیشود.

 

روش درصدی

 

 

در این روش اجرای کار بدون مصالح یا با مصالح به افراد یا شركت واگذار می شود و دستمزد مجری درحین اجرا یا پس از اتمام كار طبق توافق قبلی ، بر اساس درصدی از مبالغ مصرف شده (دستمزد یا خرید) محاسبه و پرداخت می شود.

قرارداد این قبیل كارها باید کامل و جامع باشد و نقشه های اجرایی هم قبل از عقد قرارداد مورد بازبینی قرار گرفته و برآورد دقیق احجام و مقادیر كار ضمیمه قرارداد شده و نظارت كارفرما بر عملیات اجرایی و مخارج صرف شده بایستی دقیق و مورد اطمینان باشد.

الف ) محاسن

1. به علت طبیعت بخش خصوصی ، سرعت این روش زیاد است.

2. در این روش بی انگیزگی و كم تحركی در كار وجود نخواهد داشت.

3. تغییرات نوع مصالح و نحوه اجرای كار در حین اجرا ، به راحتی مقدور است .

4. افزایش و کاهش مبلغ قرارداد در اختیار كارفرما می باشد.

5. نظارت مشاور به خوبی قابل اعمال بوده و می توان از كنترل و تائید عملیات انجام شده به وسیله مشاور در هر قسمت استفاده نموده و آن قسمت را تحویل موقت گرفت.

ب) معایب

1. در مواردیکه طرف قرارداد مورد اعتماد صددرصد نباشد ، در صورت عدم كنترل صحیح و دقیق بر خریدها و عقد قراردادهای دست دوم ، ، امكان سوء استفاده های مالی وجود خواهد داشت.

2. در صورت عدم وجود برنامه زمانبندی دقیق ،‌ كار مطابق انتظار كارفرما پیشرفت نخواهد داشت.

3. این روش باید مدیری دلسوز و با تجربه داشته باشد در غیر اینصورت هزینه تمام شده بالاتر از حد متعارف خواهد شد .

4. در این روش درصدی به عنوان هزینه بالاسری جهت مدیریت كار به طرف قرارداد پرداخت می شود ،‌ به علاوه كارفرما نیز باید سیستم جداگانه ای جهت كنترل عملیات انجام شده و نظارت مشاور در نظر بگیرد .

5. در این روش استفاده از بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی به راحتی مقدور نمی باشد.

 

روش فهرست بهاء

 

 

در این روش بر اساس قیمت به دست آمده از برآورد احجام كار و ارقام فهارس بهاء موجود ، با شركتهای ذیصلاح قرارداد منعقد می گردد. این روش از سالها قبل تاكنون طبق ضوابط و مقرراتی مدون اجراء می گردد و به همین لحاظ تكاملی در زمینه بخشنامه ها و دستوالعملها پیدا نموده است كه بین مهندسین و شرکتها سوابق تجربی زیاد اندوخته گردیده و حتی نرم افزارهای كامپیوتری جهت تهیه صورت وضعیت و غیره در این زمینه ارائه شده است.

الف ) محاسن 

1. به علت وجود بخشنامه ، دستور العملها و فرمولهای محاسبه تعدیلات و غیره این روش كاربری خوبی دارد.

2. تجربه انجام این روش میان جامعه مهندسین و پیمانكاران زیاد است.

3. كلیه خریدها توسط دستگاه نظارت كنترل میشود و كارفرما می تواند به سلیقه خود مصالح موردنظر را انتخاب و ابلاغ نموده و افزایش قیمت را جزو 25% اضافی یا نقصان قیمت قرارداد محسوب نماید.

5. تیم نظارت قوی و با تجربه بخوبی میتوانند بر اساس نقشه ها و استانداردها ، عملیات را كنترل و به هر قسمت تائیدات فنی صادر نمایند که این امر باعث افزایش کیفیت کار میشود .

6. نرم افزارهای متنوعی جهت تهیه صورتوضعیت و كنترل آن موجود میباشد .

7. در صورت وجود اختلاف نظر بین عوامل اجرایی ، موارد اختلاف در امور پیمانكاران و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور قابل حل می باشد.

ب) معایب 

1. چنانچه در نقشه ها و احجام كار بدست آمده از مطالعات فاز 1 و 2 اشتباهی صورت گرفته باشد ، بعد از عقد قرارداد قیمت تمام شده دچار نوسان شدید خواهد شد.

2. در صورت ضعف مشاور و كارفرما ، پیمانكاران با سابقه و با تسلط به فهرست بهاء‌ به هنگام ارائه صورت وضعیت ، ممكن است اقلام كاركرد را افزایش دهند.

3. ضعف دستگاه نظارت سبب اجرای پروژه باكیفیت پائین و افزایش مبلغ صورت وضعیت كاركرد ، به هنگام تسویه حساب پیمانكار می شود.

4. پیمانكار با بهانه تراشی های مختلف ، می تواند پروژه را به تأخیر  اندازد و زمان تحویل را بدون علت افزایش دهد.

5. رسیدگی به دعاوی پیمانكار هنگام رسیدگی نهایی و تسلیم صورت وضعیت قطعی و ادعای ضرر و زیان از طریق پیمانكار ( کلیم ) اغلب به علت تسلط پیمانكاران و با شكایت آنها به مراجع قضایی ، به ضرر کارفرما تمام میشود .

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

6. در صورت سازش میان مشاور و پیمانكار ، خسارتهای جبران ناپذیری به پروژه تحمیل خواهد شد .

7. ارقام ستاره دار و قیمتهای جدید در فهرست بهاء ، موقعیتی برای کلیم پیمانکاران ایجاد می نماید .

8. در تهیه صورت مجالس و دستور كارها وجود نماینده ای آگاه و باتجربه از طرف كارفرما ضروری می باشد تا جلو هرگونه اشتباه یا سوء استفاده را مسدود نماید.نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - انواع روشهای اجرای پروژه – معایب و محاسن آنها

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - انواع روشهای اجرای پروژه – معایب و محاسن آنها,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic