درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - كارگاه‌های‌ صنعتی‌ ساختمان‌ و محل‌ كار روشنایی‌


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

كارگاه‌های‌ صنعتی‌ ساختمان‌ و محل‌ كار روشنایی‌

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
كارگاه‌های‌ صنعتی‌ ساختمان‌ و محل‌ كار

روشنایی‌ 

كلیات‌

ماده‌ 139: در نقاطی‌ كه‌ اشخاص‌ بكار اشتغال‌ دارند یا از آنها عبور می‌نماید باید در ساعات‌ كار روشنایی‌ كافی‌ طبیعی‌ یا مصنوعی‌ تامین‌ شده‌ باشد این‌ روشنایی‌ باید در هر حال‌ متناسب‌ با نوع‌ كار بوده‌ و حتی‌ المكان‌ از روشنایی‌ و نور طبیعی‌ استفاده‌ گردد.

بخش‌ 1- نور طبیعی‌ 

ماده‌ 140: پنجره‌های‌ سقفی‌ و پنجره‌های‌ معمولی‌ باید به‌ قسمی‌ و به‌ فواصلی‌ نصب‌ شود كه‌ نور بطور یكنواخت‌ به‌ محل‌ كار بتابد.

ماده141: در موارد ضروری‌ برای‌ جلوگیری‌ از شدت‌ تابش‌ نور و پنجره‌های‌ سقفی‌ و پنجره‌های‌ معمولی‌ را باید باوسایل‌ مناسبی‌ مانند كركره‌ و پرده‌ متحرك‌ ونظائر آن‎مجهز‎نمود.

ماده‌ 142: پنجره‌های‌ سقفی‌ و معمولی‌ باید مرتباً تمیز گردند.

روشنایی
 
بخش‌ 2- نور مصنوعی‌ 
 
ماده‌ 143: در محل‌هایی‌ كه‌ نور طبیعی‌ وجود ندارد و یا در نقاطی‌ كه‌ نور طبیعی‌ به‌ قدر كافی‌ ایجاد روشنایی‌ نمی‌كند باید از نور مصنوعی‌ استفاده‌ شود.
ماده‌ 144: روشنایی‌ باید بطور كلی‌ یكنواخت‌ بوده‌ و از جهات‌ مختلف‌ بتابد تا از ایجاد سایه‌های‌ تند جلوگیری‌ شده‌ و ضمناً باعث‌ خیره‌ شدن‌ چشم‌ نگردد.
ماده‌ 145: در محل‌هایی‌ كه‌ بطور موضعی‌ احتیاج‌ به‌ نور شدیدی‌ باشد علاوه‌ بر نور كلی‌ كارگاه‌ نور اضافی‌ در محل‌ مورد نیاز طبق‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ تامین‌ شود.
ماده‌ 146: برای‌ جلوگیری‌ از خیره‌ كردن‌ چشم‌ نور اضافی‌ مذكور در ماده‌ قبل‌ باید به‌ نحوی‌ پوشیده‌ شود كه‌ فقط‌ محل‌ مورد نظر را روشن‌ نماید.
روشنایی‌
بخش‌ 3- شدت‌ نور
ماده 147: حداقل‌ شدت‌ نور در معابر خارجی‌ اطراف‌ كارگاه‌ و همچنین‌ در داخل‌ محوطه‌ 20 لوكس‌ است‌ (لوكس‌ واحد شدت‌ نور و مساویست‌ با شدت‌ روشنایی‌ یك‌ شمع‌ در فاصله‌ یك‌ متر).
ماده‌ 148: در موارد زیر حداقل‌ شدت‌ نور بایستی‌ 50 لوكس‌ باشد.
الف‌ - در محل‌هایی‌ كه‌ تشخیص‌ جزییات‌ در آن‌ ضرورت‌ ندارد از قبیل‌ جابجا كردن‌ ذغال‌ سنگ‌ و سنگ‌ آهك‌ و اشیاء مشابه‌ آن‌. 
ب‌ - راهروها - پلكان‌ها - انبارهای‌ كالا - انبارهای‌ مخصوص‌ اشیاء زمخت‌ و حجیم‌.
ماده‌ 149: در موارد زیر حداقل‌ شدت‌ نور بایستی‌ 100 لوكس‌ باشد.
الف‌ - هنگامی‌ كه‌ تشخیص‌ جزییات‌ تا حدی‌ ضروری‌ باشد مانند محل‌ تولید محصولات‌ نیمه‌ تمام‌ آهنی‌ و فولادی‌ - آسیا كردن‌ غلات‌ - آماده‌ ساختن‌ الیاف‌ پنبه‌ و سایر عملیات‌ مقدماتی‌ امور صنعتی‌. 
ب‌ - در اطاق‌های‌ ماشین‌ و دیگ‌ بخار - داخل‌ اطاقك‌ آسانسور برای‌ حمل‌ افراد و بار در قسمت‌های‌ بسته‌ بندی‌ - در انبارهای‌ اشیاء كم‌ حجم‌ و ظریف‌، در سالن‌های‌ توالت‌ و شستشو، در رختكن‌ها و غیره‌.
ماده‌ 150: در مواردی‌ كه‌ تشخیص‌ جزییات‌ بطور متوسط‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد مانند سوار كردن اجزای معمولی ماشین و كارهای مربوط به بازرسی و معاینه فرآورده‎های عملیات مربوط به فرآورده‎های نساجی و چرمی با الوان روشن - تهیه كنسرو و بسته‎بندی گوشت - تراش چوب و الوار و امثال آن بایستی حداقل 200 لوكس‌ باشد. 
ماده‌ 151: چنانچه‌ تشخیص‌ دقیق‌ جزییات‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد مانند كارهای‌ ماشینی‌ بازرسی‌ و معاینه‌ معمولی‌ پرداخت‌ كردن‌ چرم‌، بافندگی‌ پنبه‌ و پارچه‌های‌ روشن‌ پشمی‌ امور اداری‌ (در پشت‌ میز) خواندن‌ و نوشتن‌ متناوب‌ بایگانی‌ و ارسال‌ مراسلات‌ و غیره‌ حداقل‌ شدت‌ نور باید 300 لوكس‌ باشد.
ماده‌ 152: در صورتی‌ كه‌ تشخیص‌ بسیار دقیق‌ جزییات‌ الزام‌ آور باشد از قبیل‌ سوار كردن‌ و اتصال‌ اجزای‌ ظریف‌ ماشین‌، امور دقیق‌ ماشینی‌، بازرسی‌ كابل‌ها، تراش‌ و صیقل‌ شیشه‌ و بلور، كارهای‌ چوبی‌ ظریف‌، بافندگی‌ پارچه‌های‌ تیره‌ رنگ‌ پشمی‌ امور محاسباتی‌، دفتر داری‌ و تحریرات‌ تندنویسی‌، ماشین‌ نویسی‌ و نقشه‌ كشی‌ و سایر امور ممتد اداری‌ بایستی‌ حداقل‌ شدت‌ نور 500 لوكس‌ باشد.
ماده‌ 153: در مواردی‌ كه‌ تشخیص‌ جزییات‌ بطور دقیق‌تر از آنچه‌ در فوق‌ گذشت‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد مانند سوار كردن‌ و بازرسی‌ دقیق‌ ادوات‌ و اسباب‌های‌ بسیار ظریف‌ جواهر سازی،‌ ساعت‌ سازی‌، درجه‌ بندی‌ محصولات‌ توتون‌، مقابله‌ كردن‌ اوراق‌ چاپی‌ در چاپخانه‌، چرخ‌ كردن‌ پارچه‌های‌ تیره‌ رنگ‌ و نظائر آن‌ حداقل‌ شدت‌ نور بایستی‌ 1000 لوكس‌ باشد.
تبصره‌ -  حداقل‌ شدت‌های‌ نوری‌ كه‌ در موارد فوق‌ تعیین‌ شده‌ در مواقعی‌ است‌ كه‌ چراغها ودستگاه‌های‌ نور دهنده‌ تحت‌ شرایط‌ عادی‌ كار كند (نه‌ در مواقعی‌ كه‌ دستگاه‌های‌ مزبور تازه‌ نصب‌ شده‌ است‌ از این‌ رو لازمست‌ كه‌ شدت‌ نور در آغاز كار در صورت‌ مساعد بودن‌ شرایط‌ 25 درصد و شرایط‌ نامناسب‌ (مواردی‌ كه‌ نوع‌ كار چراغها را كثیف‌ می‌كند) 50 درصد بیشتر در نظر گرفته‌ شود.
روشنایی‌ بخش‌ 4- نور امدادی‌ 
ماده‌ 154: در ساختمان‌هایی‌ كه‌ 250 نفر یا بیشتر بكار اشتغال‌ داشته‌ و فعالیت‌ آنها تمام‌ یا قسمتی‌ از اوقات‌ بعد از غروب‌ تا قبل‌ از طلوع‌ آفتاب‌ را فرا گیرد. كلیه‌ معابر مهم‌، پلكان‌ها، نقاط‌ خروجی‌ ساختمان‌، معابری‌ كه‌ به‌ آنها منتهی‌ می‌شود باید از سیستم‌های‌ روشنایی‌ امدادی‌ كه‌ همیشه‌ در مدت‌ شب‌ آماده‌ بكار بوده‌ و در صورت‌ قطع‌ روشنایی‌ اصلی‌ می‌توان‌ از آن‌ استفاده‌ نمود مجهز باشند.
سیستم‌ روشنایی‌ امدادی‌ باید حداقل‌ ظرفیت‌ تولید یك‌ ساعت‌ نیرو با شدت‌ پنج‌ لوكس‌ را داشته‌ و دارای‌ منبع‌ تولید نیرو و سیم‌ كشی‌ مستقل‌ از شبكه‌ عمومی‌ باشد.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - كارگاه‌های‌ صنعتی‌ ساختمان‌ و محل‌ كار روشنایی‌

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - كارگاه‌های‌ صنعتی‌ ساختمان‌ و محل‌ كار روشنایی‌,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic