درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مدیریت هزینه COST MANAGEMENT


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت هزینه COST MANAGEMENT

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با كیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و درعین حال با كمترین بهای تمام شده كرده است. این انتظارات، الزامات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات موردنیاز، برای سیستم حسابداری ایجاب می كند. بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاههای حسابـــــداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد سیستم مدیریت هزینه (COST MANAGEMENT SYSTEM) تمایل نشان می دهند. سیستم مدیریت هزینه نوعی سیستم برنامه ریزی و كنترل است كه هدفهای زیر را دنبال می كند:1 - اندازه گیری بهای تمام شده منابعی كه در راه انجام فعالیتهای اصلی واحد اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد؛2 - تشخیص و حذف اقلامی از هزینه كه ارزش افزوده ایجاد نمی كنند؛3 - تعیین كارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی؛4 - تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی كه می تواند عملكرد آینده سازمان را بهبود بخشد.تاكید سیستم مدیریت هزینه پر فعالیتهای بنگاه اقتصادی است. این تاكید برای دستیابی به هدف تولید محصولات وخدمات با كیفیت، با حداقل بهای تمام شده، حائزاهمیت بسیار است. در این سیستم، هزینه فعالیتهای عمده بنگاه اقتصادی به كالاها و خدمات تولیدی با توجه به نحوه استفاده از فعالیتها در تولید این كالاها و خدمات تخصیص می یابد.هدفهای سازمانی مدیران بسیار متنوع است. برخی از هدفها كه به طور مكرر موردتاكید قرار گرفته اند عبارتند از:- سودآوری؛ - رشد؛ - خودكفایی مالــــــی؛ - حداقل كردن بهای تمــام شده؛ - تنوع بازار؛ - كیفیت محصولات؛ - مسئولیتهای زیست محیطی؛ - خدمات اجتماعی.وظیفه مدیریت حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای تعیین شده، صرفنظر از این هدفهاست. در كوششهایی كه به منظور دستیابی به هدفهای فوق صورت می گیرید، معمولاً مدیــــران با چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند:1 - تصمیم گیری 2 - برنامه ریزی 3 - رهبری فعالیتهای عملیاتی 4 - كنترل برای انجام هریك از فعالیتهای چهارگانه، مدیریت نیازمند اطلاعات است. این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصان مالی، كاركنان فروش و بازاریابی، كاركنان تولید وحسابداری به دست آید.تحولات چندسال گذشته شامل آزادسازی اقتصاد، رونق مجدد بورس اوراق بهادار و نزدیك شدن نرخ بهره به سطح نرخ تعادلی، باعث گردیده كه مباحث مختلف مدیریت هزینه و كارایی بازار و بررسی آثار مالی تحولات اقتصادی بر بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار و چگونگی تاثیر آنها بر ارزش و قیمت گذاری سهام موردتوجه قرار گیرد. زیرا درصورت كارابودن بازار سرمایه است كه قیمت اوراق بهادار عادلانه تعیین می شود و تخصیص سرمایه كه مهمترین اركان تولید و توسعه اقتصادی است به صورتی مطلوب و موثر انجام می گیرد.یكی از پیامدهای رشد و توسعه، ظهور پیوند اقتصاد با اخلاق و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یكدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت بنگاههای اقتصادی دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید كالا را تنها هدف خویش ندانسته، بلكه موضوعهایی همچون پرداخت حقوق عادلانه به كاركنان، رعایت كیفیت و بهای تولیدات، آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی را نیز باید رعایت كنند. بنابراین، واحدهای اقتصادی به جای داشتن عملكرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهای چندمنظوره درآمده اند و بایستی با این ویژگیها در بازارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی شركت جویند و مطابق با ضوابط بازار به فعالیتهای خود ادامه دهند، زیرا روند تغییر قیمت و الگوی رفتاری بازار تصادفی و غیرمنظم است(RANDOM WALK) . به عبارت دیگر، بازار حافظه ندارد، و از قیمتهای دیــروز در مورد فردا نمی توان نتیجه گیری خاصی كرد.در بازارهای كارای سرمایه، مدیران رقابتی و كارآفرین می توانند با بهره گیری از عوامل متعدد بازار، بازارسازی كنند. زیرا در دنیای رقابتی، تعداد زیادی معامله گر و در كنار آن تعداد زیادی دلال و كارگزار و واسطه متخصص خریدوفروش سهام وجود دارد، كه از پختگی لازم برخوردارند و تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام را می دانند. آنان همواره سعی بر آن دارند كه بازار به صورت دوطرفه عمل كند و در آن به طور مستمر عده ای خریدار و عده ای فروشنده باشند و ركود و كسادی مفرط بر بازار حاكم نگردد. از وظایف اساسی و مهم بازارهای سرمایه، تامین مالی شركتها و بنگاههای اقتصادی است.بازار سرمایه باید این قابلیت و ویژگی را داشته باشد كه بتواند سرمایه شركتها و واحدهای اقتصادی نیازمند را تامین كند.تخصیص هنگامی بهینه است كه بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می شود كه شركتهایی كه فرصتهای سرمایه گذاری بهتر دارند، سرمایه موردنیاز خود را تامین كنند، و آن بخش از اقتصاد كه بازدهی كمتری دارد با محدودیت روبرو شود. اگر توزیع اعتبارات درجامعه، وابسته به درج اعتبار افراد، توازی خطر - بازده طرحهای سرمــــــایه گذاری و ظرفیتهای وام گیری و وام دهی واحدها باشد. روشن است كه سرمایه محدود كشورها به طور بهینه تخصیص می یابد و به پروژه های سودآور و مفید سرمایه لازم اختصاص داده می شود. در غیر این صورت كارایی مدیریت هزینه و بازار سرمایه نامتجانس خواهدبود و نمی توانند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرند.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

 منبع:مدیریت پروژه ایرانینظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مدیریت هزینه COST MANAGEMENT

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مدیریت هزینه COST MANAGEMENT,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات