تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

1396/07/1
11:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ، ﻧﻤﺎدﻫﺎ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮادى ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳــﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ. راﺑــﺮت اى. ﮐﻮﺋﯿﻦ و ﮐﯿﻢ اس. ﮐﺎﻣِﺮون، در داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﯿﺸــﯿﮕﺎن، ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟

 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﯿﻠﻪ اى: ﺷــﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت، ﭘﺮورش، و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻨﻌﻄﻒ: ﭘﻮﯾــﺎ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﯾﺴــﮏ ﭘﺬﯾﺮى، ﻧﻮآورى، و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر"
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﺎزارى: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮا، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، و ﺣﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ"
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻰ: ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ورى، ﺛٌﺒﺎت، و اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ"


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - 4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|