درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نردبان انتزاع

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نردبان انتزاع

1395/12/15
22:13
امیرحسین ستوده بیدختی
نردبان انتزاع

اولین بار در سال 1939 ساموئل آی. هایاکاوا، زبان شناس، "نردبان انتزاع" را در کتاب خود به نام Language in Action (زبان در عمل) معرفی کرد. این مدل، مدلی مفید برای توصیف چگونگی تفکر، صحبت کردن، و نوشتن افراد در سطوح مختلف، باقی مانده است و به صورت ابزاری سودمند برای ارتباطات بهتر درآمده است.
این نردبان بر روی یک پایه سخت و محکم استقرار می یابد- درست همانند یک نردبان واقعی. زبان در این سطح، خاص، دقیق و ملموس است. مثلاً ممکن است در مورد یک جسم واقعی، مانند خودکارتان، صندلی راحتی محبوبتان، یا حیوان خانگیتان، صحبت کنید. با بالا رفتن از هر پله نردبان، سطح انتزاع را به سوی مفاهیم و معانی گسترده تر افزایش می دهید. هنگامی که به بالای نردبان می رسید، به مفاهیمی نظیر قدرت، زندگی و زیبایی شناسی توجه می کنید. اینها با انتهای پایینی نردبان، که چیزها "واقعی" و "فیزیکی" هستند، متفاوتند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نردبان انتزاع

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - نردبان انتزاع,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|