درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - تجزیه و تحلیل PEST

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تجزیه و تحلیل PEST

1395/09/28
23:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل PEST

تجزیه و تحلیل PEST به شما کمک می کند تا تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و تکنولوژیکیی را که محیط کسب و کار شما را شکل خواهد داد، درک کنید.
برای تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار خود، و فرصت ها و تهدیدهای موجود در آن، مراحل زیر را دنبال کنید:

    از PEST برای طوفان فکری در مورد تغییرات پیرامون خود استفاده کنید.
    یک جلسه طوفان فکری برای فرصت های حاصل از هر یک از این تغییرات، برگزار نمایید.
    یک جلسه طوفان فکری برای تهدیدهایی که ممکن است توسط هر یک از این تغییرات پدید آید، برگزار کنید.
    اقدامات مناسب را در پیش بگیرید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرچسب ها:تجزیه و تحلیل ،PEST ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - تجزیه و تحلیل PEST

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - تجزیه و تحلیل PEST,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|