درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مستندسازی در مدیریت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مستندسازی در مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
موفقیت هر پروژهای عمیقاً به اسنادی بستگی دارد که در آن تهیه میشوند. اسناد، مهمترین دستاوردها در فرایند مدیریت پروژه هستند. بنابراین تهیه صحیح آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در همه کتابهای مدیریت پروژه اشارهای به اسناد پروژهها شده است و اکثر آنها اسناد عمدهای که در یک پروژه تولید میشوند را لیست کرده اند، با این وجود در کمتر کتابی به مثالهای مفصل در مورد اسناد و نحوه تولید آنها پرداخته شده و هنوز روش استانداردی را که برای تهیه اسناد، به عنوان الگو در پروژههای دیگر قابل استفاده باشد منتشر نشده است. تا زمانی که دستاوردهای ملموس در پروژه تهیه شود تنها دستاوردهای پروژه، اسناد بدست آمده از آن میباشد. در حقیقت اسناد مهمترین مایلستونهای پروژه در فازهای آغازین و برنامه ریزی میباشد. مستندات، پروژه را به حرکت درآورده، آن را سازماندهی نموده و ارتباطات میان تیم پروژه و ذینفعان را برقرار میکند. اگر یکی از اعضای تیم، پروژه را ترك نماید، فرد جایگزین از طریق مطالعه مستندات قادر به ادامه کار او خواهد بود. استفاده از الگوهای استاندارد و یکنواخت در مستندسازی پروژهها میتواند توانمندی سازمان و پروژه را در تدوین و نگهداری دانش و تجربیات حاصل از انجام آن برای اجرای پروژههای مشابه افزایش دهد. لازم به ذکر است که هر چقدر کیفیت مستندات تولید شده در فاز آغازین و برنامهریزی بهتر بوده و ابعاد مختلف پروژه بیشتر مدنظر قرار گیرد، تدابیر و استراتژیهای مناسبتری در ادامه پروژه، جهت رفع مشکلات احتمالی و کمک به انجام بهتر فعالیتهای پروژه اتخاذ میشود و میتوان کنترل موثرتری در فاز اجرا آغاز نمود. در فاز اجرا و کنترل، افدامات انجام پذیرفته مستند میگردد که میتوان آنها را با برنامهها مقایسه و انحرافهای ایجاد شده را شناسایی نمود. همچنین مستندات فاز اجرا در برنامهریزی و اجرای پروژههای مشابه آتی بسیار مفید خواهد بود.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Associationنظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مستندسازی در مدیریت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مستندسازی در مدیریت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic