درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

1395/06/23
15:51
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

    استراتژی اول: تمرکز
    فکر می کنید در هر ساعت چند دقیقه با تمرکز کامل کار می کنید؟ تحقیقات نشان داده است که بیشتر افراد در هر ساعت کاری می توانند بین ۵ تا ۱۰ برابر مولدتر باشند. اگر بتوانید مهارت ایجاد تمرکز کامل را در خود بهبود بخشید، از میزان افزایش کارآیی تان شگفت زده خواهید شد.

    استراتژی دوم: اهرم
    اهرم، هنر استفاده از ابزارها جهت افزایش کیفیت کار یا بهره وری است. شما معمولاً از چه ابزارهایی برای حداکثر کردن نتایج کارتان استفاده می کنید؟ چه کاری می توانید انجام دهید تا زمان، دانش یا مهارت هایتان اهرم شما باشند؟

    استراتژی سوم: تفویض اختیار
    تفویض اختیار، یعنی به کارگیری افراد دیگر جهت انجام قسمت هایی از کار شما تا وقتتان برای فعالیت های سودآورتر آزاد شود.

    استراتژی چهارم: مدیریت زمان
    مدیریت زمان، هنر سازماندهی خودتان است تا بتوانید تمام کارهایتان را در یک روز کاری استاندارد انجام دهید.
    سازماندهی یک روز، از پایان روز قبل آغاز می گردد. اگر شما کارهای روز بعدتان را برنامه ریزی کنید، فرآیند های طبیعی ذهن در زمان استراحت با شما کار می کنند تا به شما در تحقق برنامه هایتان کمک کنند. مبانی مدیریت زمان را بیاموزید و هرروز ازآنها استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن بین فعالیت ها
    طبق قانون۲۰/۸۰ ، ۸۰ درصد از نتایج، از ۲۰ درصد تلاش هایتان به دست می آید. اگر بدانید کدام ۲۰ درصد از فعالیت هایتان بهترین نتایج را تولید می کند، می توانید وقت بیشتری را صرف آن کارها بکنید و در نتیجه، کارآیی خود را افزایش دهید.

نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن