درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر PMO

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

انواع دفاتر مدیریت برنامه (PMO)

1395/06/9
01:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انواع دفاتر مدیریت برنامه (PMO)
انواع متفاوتی از دفاتر مدیریت برنامه وجود دارد که هریک از آنها می تواند نوع مشخصی از مشکلات را حل کند.
ایستگاه هواشناسی
گاهی اوقات مدیران اجرایی وجوهی را در پروژه ها خرج می کنند اما واقعاً متوجه نمی شوند در پروژه ها چه می گذرد، و این باعث نگرانی آنها می گردد. فرمت های مختلف گزارش هایی که از مدیران پروژه مختلف باانواع مختلفی از اصطلاحات دریافت می نمایند به علاوه تعدادبیشماری ازفعالیت ها که درآنِ واحد بایدانجام دهند، آنهارا گیج می کند.
آنها برای خارج شدن از این سردرگمی، یک ایستگاه هواشناسی برپا می کنند.
این نوع PMO، همانند یک ایستگاه هواشناسی واقعی، وقایع را بدون دخالت و تأثیر مستقیم بر آنها، پیگیری و گزارش می کند. این امر به معنی ارائه مکتوب جنبه های مختلف پیشرفت پروژه به مدیران اجرایی و سایر افرادی است که نیاز به دانستن وضعیت پروژه دارند.
برج کنترل
عملکرد مدیریت پروژه برای بسیاری از سازمان ها به منزله یک سرمایه حیاتی است؛ اما برخی از سازمان ها این سرمایه را به درستی مدیریت نمی کنند. نشانه های این سازمان ها به شرح زیر است:
به آموزش اهمیت داده نمی شود.
متدولوژی های مفصل و پرهزینه از مشاوران نام آور خریداری و در قفسه های بزرگ کتاب گذاشته می شود، بدون آنکه استفاده چندانی از آنها به عمل آید.
مدیران اجرایی با درک پایین از مدیریت پروژه به سرپرستی مدیران پروژه گمارده می شوند.
تجربیات به دست آمده از یک پروژه، در پروژه های دیگر به کار گرفته نمی شود.
مدیران پروژه از هر روش و ابزاری که باب میلشان باشد، استفاده می کنند و هر وقت که بخواهند آنها را تعویض می نمایند.
مدیریت به قهرمان ها پاداش می دهد، در حالی که افراد شایسته بی سروصدا را نادیده گرفته، یا جریمه می کند.
بدیهی است چنین سازمان هایی نمی توانند در تحویل درست و به موقع پروژه ها به موفقیت دست یابند.
یک دفتر PMO از نوع برج کنترل، با مدیریت پروژه به عنوان یک فرآیند کاری برخوردمی کند که باید آن را حفظ کرد و پرورش داد. برج کنترل، بهبود در مدیریت پروژه را امکانپذیر می سازد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


مخزن منابع
غالباً کسی که مدیران پروژه را استخدام می کند، اطلاع چندانی از مدیریت پروژه ندارد. بنابراین، نعمت مدیریت پروژه به عنوان یک سرمایه، مدیریت نمی شود؛ بدین معنی که افراد به صورت کارشناسانه انتخاب نمی گردند، بهبود نمی یابند و آموزش داده نمی شوند.
سازمان هایی که کار آنها به میزان زیاد بر پایه پروژه ها انجام می شود، نمی توانند نسبت به این قابلیت کلیدی (مدیریت پروژه) بی اعتنا باشند. بنابراین باید مخزنی از مدیران پروژه داشته باشند تا هنگامی که مدیران و مدیران اجرایی نیار به استخدام مدیر پروژه پیدا کردند، فرد مورد نظر را از میان این افراد متخصص انتخاب و استخدام نمایند.

PMO و نقش آن در رهبری

1395/06/7
17:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
PMO و نقش آن در رهبری
PMO به تنهایی تأثیر چندانی بر روی نیروهای کاری به طور عام، ندارد. PMO برای آنکه نیروهای کاری را به طو رمؤثر هدایت نماید، اتکای زیادی به مدیران گروه و دپارتمان، رؤسا و مدیران اجرایی دارد. PMO به مدیران کمک می کند تا بهتر، مؤثرتر و کارآمدتر باشند و همراه با تیم خود به گونه ای منسجم عمل کنند.
بنابراین، اگر شما مدیر PMO در یک سازمان هستید، می توانید و لازم است موارد بسیاری را مدنظر قرار دهید که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
از حس مالکیت حامیان در جهت توسعه رهبری خود استفاده کنید.
به مدیران آموزش دهید که چگونه به مدیریت افراد بپردازند.
زمان، پول و انرژی لازم را برای توسعه مهارت های ارتباطی صرف نمایید.
مقیاس های قابل قبولی را تعیین کنید؛ آنچه را که نتوانید اندازه بگیرید، نمی توانید مدیریت کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


به مقایسه عملکرد گروه های کاری بپردازید. برای این کار می توانید به صورت دوره ای (مثلاً هر دو هفته یک بار) از مدیران سطوح پایین تر بخواهید گزارشی از عملکرد خود و گروهشان ارائه نمایند. تهیه نموداری از مجموع این گزارشات می تواند عامل انگیزشی مناسبی برای بهبود عملکرد گروه های ضعیف تر باشد. توجه به این نکته بسیار ضروری است که از این گزارشات به هیچ وجه نباید در جهت تحقیر افراد استفاده شود.

برچسب ها:PMO ،رهبری ،

6 دلیل نیاز به دفتر مدیریت پروژه (PMO)

1395/06/5
10:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
6 دلیل نیاز به دفتر مدیریت پروژه (PMO)
متدولوژی سازگار: در بسیاری از سازمان ها هر یک از بخش ها و گروه ها، پروژه ها را به شیوه خود انجام می دهد. ممکن است برخی از فرآیندها خیلی خوب عمل کند و بعضی دیگر وحشتناک باشد؛ نکته این است که هیچیک از آنها با دیگری یا با کل سازمان، سازگاری ندارد. PMO این امکان را فراهم می سازد که تمامی افراد شرکت، با یک زبان واحد صحبت کنند و فرآیندهای سازگار را دنبال نمایند.
جنبه اقتصادی: برای یک شرکت، داشتن تایم شیت ها و فرم های مدیریت پروژه متعدد و متفاوت، که تولید و آموزش هر یک از آنها به پرسنل، هزینه های خاص خود را دارد، هیچ چیز عجیبی نیست. PMO راه حل های سازمانی مقرون به صرفه و پایدار را در شرکت پیاده می کند.
دیدگاه های هدفمند: حامیان پروژه و مدیران پروژه دپارتمان ها ممکن است هر یک از دیدگاه خود وضعیت پروژه را مدنظر قرار دهند، به گونه ای که منافع بیشتری عایدشان گردد. اما PMO با توجه به وضعیت پروژه، نگاهی عینی و بی طرفانه به پروژه دارد.
بهبود مستمر: یک دفتر مدیریت پروژه همواره در جستجوی راههای جدید و بهتر برای انجام کارهاست.
گروه های برتر: ممکن است دپارتمان های یک سازمان، به دلیل تقاضاهای غیرواقعی یا زمانبندی غیرمنطقی، با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. PMO می تواند وساطت کند و توجه همه را بر تصویر کلی متمرکز سازد؛ همچنین جلسات میان دپارتمان ها را تسهیل نماید تا علت های ریشه ای را شناسایی کنند و به گزینه های راه حل دست یابند.
کاهش هزینه ها: PMO می تواند هزینه های غیرضروری را کشف کند و کاهش دهد. از آنجا که منابع، کار خود را سریعتر انجام می دهند، درآمد خالص نیز افزایش خواهد یافت.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
۲۱ کلید طلایی برای کار ساختمان

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
۲۱ کلید طلایی برای کار ساختمان ...

 

۱- کارگران کارگاه‌های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود.

 

۲- تمامی معابر، پلکان‌ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه‌ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش‌های موقت و مناسب حفاظت شوند .

 

۳ - از کار کردن کارگران روی بام ساختمان‌ها در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد ، جلوگیری به عمل آید .

 

۴ - در هنگام کار روی بام‌های شیبدار و یا بام‌های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نور گیر و ورق‌های فشرده سیمانی (ایرانیت- باید از نردبان‌ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل ۲۵سانتیمتر استفاده شود .این نردبان‌ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد.

 

۵ - در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کارپیش بینی شود .

 

۶ - کارگرانی که روی بام‌های شیبدار با شیب بیش از ۲۰ درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.

 

۷ - معابری که برای عبور فرغون یا چرخ‌های دستی ساخته می‌شود باید دارای سطوح صاف باشد و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض در نظر گرفته شود .

 

۸ - قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود.

 

۹ - هنگام برداشتن قالب بتن باید احتیاط‌های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.

 

۱۰ - دستگاه‌های بتن ساز باید دارای ضامن باشند تا هنگام تمیز کردن‌، دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری شود.

 

۱۱ - بالا بردن تیرهای آهن باید با استفاده از کابل یا طناب‌های محکم انجام شود و برای جلوگیری از خم شدن بیش از حد کابل، باید چوب یا وسیله مشابه دیگری بین تیر آهن و کابل قرار داده شود .در این شرایط از زنجیر برای بالا بردن تیر آهن استفاده کنید.

 

۱۲ - هنگام نصب ستون‌ها یا تیرهای آهن، قبل از جداکردن نگهدارنده تیر آهن باید حداقل نصف تعداد پیچ و مهره‌ها را بسته یا جوشکاری لازم انجام شده باشد .همچنین قبل از نصب تیر آهن دیگر ، تیر آهن زیرین باید صد در صد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد .

 

۱۳ - خرپاها باید به ‌وسیله نگهدارنده روی پایه قرار گیرند و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن، از نگهدارنده جدا شوند .

 

۱۴ - در مواردی که ستون‌های آهن روی هم قرار می گیرند نباید بیش از یک طبقه ستون بدون جوشکاری و اتصالات لازم روی ستون زیرین قرار داده شود .

 

۱۵ - هنگام بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان ،از نصب و بر پاداشتن تیرهای فلزی خودداری کنید .

 

۱۶ - انجام جوشکاری الکتریکی روی داربست‌های آویزان که با کابل نگهداری می شود مجاز نیست .کابل‌های دستگاه‌های جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد .

 

۱۷ - از گذاشتن بار و تکیه دادن داربست به کارهای بنایی که ملات آن به‌طور کامل سفت نشده خودداری کنید. کارگران را نباید به بالا بردن و پائین آوردن بار و ابزار کار محکم یا سنگین به وسیله نردبان وادار کرد .

 

۱۸ - هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیر انجام می شود ، باید سقف یا پوشش مناسبی برای نصب و بر پا داشتن تیر آهن و کارهای بتنی و نصب سنگ در طبقات قرار داده شود تا کارگران از سقوط مصالح از طبقات بالا ایمن باشند.

 

۱۹ - ظرف محتوی قیر داغ نبایددر محوطه بسته نگهداری شود مگر آنکه قسمتی از محوطه باز بوده و تهویه به‌طور کامل و کافی انجام گیرد .

 

۲۰ - بالا بردن آسفالت یا قیر داغ به‌وسیله کارگر و نردبان ممنوع است. شعله‌های باز،مشعل،کبریت مشتعل و وسایل مشابه نیز نباید در مجاورت دهانه‌های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود .

 

۲۱ - برای گرم کردن بشکه‌های محتوی قیر باید ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود. از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت‌های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار خودداری کنید.

 

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran construction Engineering management association

برگرفته از : روزنامه تهران امروزبرچسب ها:LSF ،Mendeley ،mysql ،PMBOK ،PMO ،PRINCE2 ،استاندارد pmbok ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر PMO

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر PMO,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|