درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر PMO

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تغییر نقش دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO)

1395/06/14
18:43
امیرحسین ستوده بیدختی
تغییر نقش دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO)

امروزه بسیاری از سازمان ها نقش PMOهای خود را از مدیریت فعالیت ها به یک همکاری استراتژیک تغییر می دهند؛ حرکتی که در هرگونه شرایط اقتصادی می تواند سودبخش باشد.
یکی از شرکت هایی که در اوایل سال 2008 این تغییرات را آغاز کرد Burlington Coat Factory است. PMOی این شرکت، قبل از تغییر، پروژه های سرمایه ای بزرگ را، آن هم یک به یک، اجرا می کرد.
اکنون، پس از تغییر، این دفتر به رهبران سازمان کمک می کند تا ببینند چه پروژه هایی زمانبندی شده اند و چه منابعی در طول سال به این پروژه ها تخصیص یافته اند.
Barbara Verde مدیر ارشد دفتر مدیریت پورتفولیوی این شرکت به کسانی که درگیر این تغییرات هستند، نکات زیر را گوشزد می کند:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    گاهی اوقات شما ناچارید به تکامل بیندیشید نه تحول.
    چیزهای زیادی وجود دارد که باید بیاموزید.
    بهترین شیوه برای دستیابی به موفقیت، توجه به نتایج است.چگونه PMOها می توانند ارزش آفرین باشند؟

1395/06/14
17:35
امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه PMOها می توانند ارزش آفرین باشند؟

PMOهای بالغ و موفق، تاکتیک های استراتژیک را برای دستیابی به منافع سازمانی، تسهیل می کنند. PMOها به جای تمرکز شدید بر متدولوژی باید درگیر ارزش های کسب و کار باشند و بر آن تمرکز کنند.
بدین ترتیب، PMOهای موفق از خود می پرسند:

    آیا کاری که انجام می دهیم، درست است؟
    منافع این پروژه چیست؟
    جنبه های منفی این پروژه کدامند؟
    آیا می توانیم به سازمان کمک کنیم که فقط به نیازها و منافع بیندیشد؟

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


بهترین خدمتی کهPMO می تواند به سازمان بکند، تعدیل نیازهای سازمان است.
بنابراین، PMOها با تمرکز بر نیازهای سازمان و کمکی که پروژه ها (و برنامه ها) می توانند به تأمین این نیازها بکنند، می توانند برای سازمان ها ارزش آفرین باشند. با انجام پروژه ها و برنامه های مناسب، PMO به سازمان کمک می کند تا بسرعت خود را با تقاضاهای محیط کار، وفق دهد. 
برچسب ها:PMO ،ارزش آفرین ،

چرا دفتر مدیریت برنامه (PMO) باید به بحران اقتصادی علاقه مند باشد؟

1395/06/10
10:41
امیرحسین ستوده بیدختی
چرا دفتر مدیریت برنامه (PMO) باید به بحران اقتصادی علاقه مند باشد؟

    می توانید به یک بررسی کلی بپردازید. کند شدن روال پروژه ها فرصت مناسبی برای یک بررسی کلی درمورد سلامت راهکارهای مدیریت پروژه شماست. آیا سازمان شما پروژه ها را بخوبی مدیریت می کند؟ آیا امکان توسعه و بهبود فرآیندها و مستندسازی پروژه های شما وجود دارد؟ بررسی مدارک و مستندات پروژه های گذشته به شما نشان خواهد داد که کدامیک از آنها زایدند و کدامیک نیاز به بازنگری دارند و چه اطلاعاتی به صورت تکراری در آنها ثبت می شود. همچنین ممکن است رهبران پروژه های شما به آموزش هایی نیاز داشته باشند.
    می توانید به بررسی تقصیرات خود بپردازید. واحدهای بررسی تقصیرات (CSI) گروه هایی تخصصی متشکل از افراد مجری قانون هستند که از آموخته ها و تجربیات خود برای رسیدگی به تقصیرات استفاده می کنند. چرا در دوران رکود اقتصادی از وقت کارکنان خود برای حل مشکلات استفاده نکنید. سازمان شما این فرصت را داشته است که انواع داده ها را درمورد پروژه ها جمع آوری نماید. اکنون زمان بررسی آنها فرا رسیده است. با بررسی داده ها هم می توانید روندها را کشف کنید و هم به تجزیه و تحلیل عمیق مسائل و مشکلات بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    می توانید خود را بیشتر در موقعیت کارشناس موضوعات مهم (SME) قرار دهید. با کند شدن روند پروژه ها و کاهش هزینه های آنها، PMO می تواند بودجه آموزشی خود را افزایش داده، دوره های آموزشی و سمینارهای بیشتری برگزار نماید. برخی از سرفصل ها می تواند شامل جمع آوری اطلاعات موردنیاز و مدیریت آنها، برآوردها، و بهبود روابط میان سرمایه گذاران باشد. با این رویکرد نه تنها اطلاعات به اشتراک گذاشته می شود، بلکه به برقراری ارتباط میان دفتر مدیریت برنامه و رهبران پروژه کمک می شود.


انواع دفاتر مدیریت برنامه (PMO)

1395/06/9
00:48
امیرحسین ستوده بیدختی
انواع دفاتر مدیریت برنامه (PMO)
انواع متفاوتی از دفاتر مدیریت برنامه وجود دارد که هریک از آنها می تواند نوع مشخصی از مشکلات را حل کند.
ایستگاه هواشناسی
گاهی اوقات مدیران اجرایی وجوهی را در پروژه ها خرج می کنند اما واقعاً متوجه نمی شوند در پروژه ها چه می گذرد، و این باعث نگرانی آنها می گردد. فرمت های مختلف گزارش هایی که از مدیران پروژه مختلف باانواع مختلفی از اصطلاحات دریافت می نمایند به علاوه تعدادبیشماری ازفعالیت ها که درآنِ واحد بایدانجام دهند، آنهارا گیج می کند.
آنها برای خارج شدن از این سردرگمی، یک ایستگاه هواشناسی برپا می کنند.
این نوع PMO، همانند یک ایستگاه هواشناسی واقعی، وقایع را بدون دخالت و تأثیر مستقیم بر آنها، پیگیری و گزارش می کند. این امر به معنی ارائه مکتوب جنبه های مختلف پیشرفت پروژه به مدیران اجرایی و سایر افرادی است که نیاز به دانستن وضعیت پروژه دارند.
برج کنترل
عملکرد مدیریت پروژه برای بسیاری از سازمان ها به منزله یک سرمایه حیاتی است؛ اما برخی از سازمان ها این سرمایه را به درستی مدیریت نمی کنند. نشانه های این سازمان ها به شرح زیر است:
به آموزش اهمیت داده نمی شود.
متدولوژی های مفصل و پرهزینه از مشاوران نام آور خریداری و در قفسه های بزرگ کتاب گذاشته می شود، بدون آنکه استفاده چندانی از آنها به عمل آید.
مدیران اجرایی با درک پایین از مدیریت پروژه به سرپرستی مدیران پروژه گمارده می شوند.
تجربیات به دست آمده از یک پروژه، در پروژه های دیگر به کار گرفته نمی شود.
مدیران پروژه از هر روش و ابزاری که باب میلشان باشد، استفاده می کنند و هر وقت که بخواهند آنها را تعویض می نمایند.
مدیریت به قهرمان ها پاداش می دهد، در حالی که افراد شایسته بی سروصدا را نادیده گرفته، یا جریمه می کند.
بدیهی است چنین سازمان هایی نمی توانند در تحویل درست و به موقع پروژه ها به موفقیت دست یابند.
یک دفتر PMO از نوع برج کنترل، با مدیریت پروژه به عنوان یک فرآیند کاری برخوردمی کند که باید آن را حفظ کرد و پرورش داد. برج کنترل، بهبود در مدیریت پروژه را امکانپذیر می سازد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


مخزن منابع
غالباً کسی که مدیران پروژه را استخدام می کند، اطلاع چندانی از مدیریت پروژه ندارد. بنابراین، نعمت مدیریت پروژه به عنوان یک سرمایه، مدیریت نمی شود؛ بدین معنی که افراد به صورت کارشناسانه انتخاب نمی گردند، بهبود نمی یابند و آموزش داده نمی شوند.
سازمان هایی که کار آنها به میزان زیاد بر پایه پروژه ها انجام می شود، نمی توانند نسبت به این قابلیت کلیدی (مدیریت پروژه) بی اعتنا باشند. بنابراین باید مخزنی از مدیران پروژه داشته باشند تا هنگامی که مدیران و مدیران اجرایی نیار به استخدام مدیر پروژه پیدا کردند، فرد مورد نظر را از میان این افراد متخصص انتخاب و استخدام نمایند.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر PMO

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر PMO,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|