درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

So, what is Scrum?

1395/05/29
16:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Scrum is an Agile framework. The most famous one. About 70% of Agile companies are using Scrum, or a combination of Scrum with another Agile system such as XP (eXtreme Programming).

It’s important for you to understand that Scrum and Agile are not the same thing. Agile is a concept upon which many frameworks and methodologies have been created, and Scrum is one of them. In other words, Scrum is a way of practicing Agile in the real world. 
These are the most famous Agile systems:
  • Scrum – has been around from late 90s. It’s a very simple and lightweight framework.
  • DSDM – has the same age as Scrum, and is mostly known for its sophistication and the fact that it’s been designed to be compatible with PRINCE2. 
  • XP – since 1999; mostly known for Agile practices (pair-programming, test-driven development, shared code ownership, etc.)
  • Kanban (ScrumBan) – Kanban is a technic used mainly in manufacturing, but can also be used in combination with Agile system, or turned into a system of its own with some extra elements.
For those of you willing to compare the age of different systems and events, here’s a simple list: PRINCE (1989), PRINCE2 (1996), PMBOK (1996), Agile Manifesto (2001).


So, I’ve mentioned “Agile”. What is it? How do you define it?
Let’s talk about it tomorrow. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

روش تحقیق

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مقدمه

برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد یک مسئله به صورت علمی بیاندیشید.

در این درس شما با نحوه تهیه و تدوین طرح تحقق آشنا خواهید شد.

روش علمی برای تحقیق وانواع و ویژگی های آنرا را فراخواهید گرفت.

آغاز تحقیق از کجاست؟

تعیین موضوع تحقیق

هدف از انتخاب موضوع چیست؟

منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟

شرایط لازم برای انتخاب موضوع چیست؟

ویژگی های یک عنوان خوب کدامند؟

بیان مسئله تحقیق

چرا بیان مسئله تحقیق مهم است.

دربیان مسئله تحقیق چه موضوعاتی باید مطرح شوند؟

نحوه نوشتن " بیان مسئله تحقیق " جگونه است.؟

اهداف تحقیق

تعریف هدف و تقسیم بندی انواع آن را بیان کنید.

فواید و خصوصیات اهداف رامشخص نمائید.

نحوه بیان اهداف را شرح دهید.

برای موضوع تحقیق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنویسید.

فرضیه یا سوالات مهم

تعریف فرضیه ، انواع آن و حصوصیات یک فرضیه خوب

فرضیه هاچگونه روابط بین متغیرها رابیان می کنند؟

سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم چگونه است؟

تعریف مفاهیم و متغیر ها

چرا تعریف مفاهیم و متغیر ها مهم است؟

تعریف شرح و عملی مفاهیم ومتغیرها چگونه انجام می شوند؟

تعریف متغیر و انواع آن

مقیاس اندازه گیری

تعریف مقیاس اندازه گیری و انواع مقیاس ها

خصوصیات یک مقیاس اندازه گیری خوب

سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم چگونه است؟

جامعه مورد مطالعه

تعریف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه

چرا نمونه گیری می کنیم؟

نمونه معرف و ملاکها برای انتخاب نمونه کدامند؟

روش های نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی چگونه انجام می شوند؟

روش های جمع آوری اطلاعات

رایج ترین روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟

محاسن ومعایب هریک از روش ها چیست؟

ویژگی ها و انواع متداول هریک از روش ها کدامند؟

روش های تجزیه وتحلیل دادها

اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رایانه بسپاریم؟

متداول ترین روش های تجزیه وتحلیل داده ها کدامند؟

انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحلیل داده هاو روش های کاهش آن

حساسیت و اختصاصی بودن چیست وچگونه اندازه گیری می شوند؟

مرور بررسی های قبلی

دلایل اهمیت مرور بر بررسی های قبلی چیست؟

چگونه بررسی های قبلی را مرور کنیم؟

نحوه بیان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟

برنامه ریزی اجرا

مطالعه راهنما و پیش آزمون چگونه است؟

جدول گانت چگونه ترسیم می شود؟

چگونه فعالیت هارا سازماندهی کنیم؟

ملاحظات اخلاقی

اهمیت ملاحظات اخلاقی در چیست؟

چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقیق بیابیم وبیان کنیم؟

محدودیت های تحقیق

آیا شناخت محدودیت های تحقیق پیش از انجام آن امکانپذیر است؟

محدودیت هادرمراحل مختلف تحقیق کدامند؟

چگونه فعالیت هارا سازماندهی کنیم؟

گزارش نویسی 

چرا گزارش نویسی اهمیت دارد؟

انواع روش های بیان گزارش تحقیق کدامند؟

نحوه نوشتن یک مقاله تحقیقی و پایان نامه تحصیلی چگونه است؟

نحوه بیان نقل قول ، زیرنویس ومنابع چگونه باید باشد؟

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

 

منبع : پایگاه شخصی دکتر محمد کمالیادامه مطلب ادامه مطلب

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بوسیله مایکروسافت پراجکت 2007

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نرم‌افزار Microsoft Project که یکی از محصولات شرکت مایکروسافت می‌باشد، مجموعه‌ای غنی از ویژگی‌ها و ابزارهایی است که جهت افزایش توانایی کاربران در امور زمانبندی، مدیریت تیمی، برنامه‌ریزی منابع، پیگیری پیشرفت و گزارش وضعیت پروژه‌ها فراهم آمده است.

نرم‌افزار Microsoft Project که یکی از محصولات شرکت مایکروسافت می‌باشد، مجموعه‌ای غنی از ویژگی‌ها و ابزارهایی است که جهت افزایش توانایی کاربران در امور زمانبندی، مدیریت تیمی، برنامه‌ریزی منابع، پیگیری پیشرفت و گزارش وضعیت پروژه‌ها فراهم آمده است.

 

پس از نسخه 2003 این نرم‌افزار، شرکت مایکروسافت نیروی زیادی را جهت جمع‌آوری و سازماندهی نیازهای مخاطبان خود از جمله مدیران پروژه، متخصصان مدیریت پروژه و کاربران نرم‌افزار و ... صرف نموده است که نتیجه این تلاش‌ها در نسخه 2007 آن تجلی یافته است، و قابلیت‌های زیادی را به نسخه قبلی افزوده است.

 

خانواده محصولات MS Project که اکنون توسعه یافته است شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

 

· Microsoft Project Standard 2007: مجموعه‌ای از ابزارهای مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را شامل می‌شود. این نسخه از نرم‌افزار برای کاربرانی که به صورت منفرد و بر روی کامپیوتر شخصی از نرم‌افزار استفاده می‌کنند توصیه می‌شود.

 

· Microsoft Project Professional 2007: این نسخه از نرم‌افزار برای رفع نیازهای سازمان‌هایی که Enterprise Project Management بهره می‌گیرند طراحی شده است و علاوه بر تمامی قابلیت‌های موجود در نسخه Standard، امکان همراه شدن با نسخه Server و استفاده از قابلیت‌های تیمی آن را نیز دارد.

 

· Microsoft Project Server 2007: این محصول جدید مایکروسافت به‌عنوان سرویسگر مدیریت تیمی و Enterprise Project Management عمل می‌نماید.این نرم‌افزار دارای ویژگی‌هایی همچون: امنیت اطلاعات، به‌کارگیری سرویس‌های تیمی Microsoft SharePoint جهت سازماندهی، ذخیره‌سازی و پیگیری اطلاعات پروژه از جمله مستندات، نتایج، گزارشات و... به‌صورت متمرکز و ... می‌باشد.

 

· Microsoft Project Server Client Access License(CAL) : مجوز (لیسانس ) دسترسی یک کاربر به سرویس‌های MSP Server از طریق واسط تحت وب به نام MS Project Web Access می‌باشد و بدین ترتیب کاربران می‌تواند اطلاعات MSPServer را ملاحظه و به‌روز نمایند. این اطلاعات شاملTime Sheet‌ها، نتایج پیگیری و مستندات ذخیره شده است.

 

 

 

رویکردهای مدیریت پروژه در MSP

 

مجموعه نرم‌افزارهای MSP 2007 در کنار یکدیگر دو رویکرد در مدیریت پروژه را پشتیبانی می‌کند.

 

:MS Project Standard Project Management به‌عنوان برنامه‌ای تک‌کاربره شامل قابلیت‌هایی جهت پشتیبانی اصول مدیریت پروژه از جمله زمانبندی فعالیت‌ها، مدیریت منابع، پیگیری پیشرفت و گزارش‌گیری پروژه می‌باشد.

 

 

Enterprise Project Management: بـا بـه‌کارگیــری سـه نســخه Professional، Server و MSP Serve CAL در کنار یکدیگر سازمان می‌تواند به مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات پروژه بپردازد، به تبادل اطلاعات بین افراد و مسئولین مختلف بپردازد، از سازگاری داده‌های ورودی و گزارشات اطمینان حاصل نماید و براحتی از طریق استخر منبع مرکزی شرکت به مدیریت منابع بپردازد.

 

 

قابلیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در خانواده MSProject 2007

 

• تعریف ساختار WBS

 

• تعریف مشخصات فعالیت‌ها

 

• تعریف پیشنیازی‌های بین فعالیت‌ها با روابط مختلف FF, SF, SS, FS

 

• تعریف محدودیت‌های زمانی برای فعالیت‌ها

 

• تعریف تقویم کاری فعالیت‌ها

 

• زمانبندی خودکار فعالیت‌ها بر اساس تقویم کاری، محدودیت‌های زمانی، روابط پیش‌نیازی و ... و نمایش آن در قالب نمودار گانت

 

• نمودار شبکه فعالیت‌ها

 

• تعریف منابع پروژه از جمله منابع مصرفی و منابع کاری (غیر مصرفی) در نسخه 2007 علاوه بر این دو نوع منبع از منابع Generic (تخصصها) نیز می‌توان استفاده نمود، بدین‌صورت که تخصص‌های مورد نیاز فعالیت‌ها را با این منابع مشخص نموده و سپس آنها را با منابع واقعی موجود در سازمان (Enterprise Resources) جایگزین می‌کنیم.

 

• تعریف میزان دسترسی به منابع و هزینه‌های استفاده از منابع

 

• تعریف تقویم کاری منابع

 

• گراف‌های منابع که میزان کار منبع را در بازه‌های مختلف زمانی نمایش می‏دهند.

 

• تخصیص منابع با استفاده از گزینه‌های مختلف

 

• بازنگری تخصص‌ها و یافتن اضافه تخصیصهای منابع با استفاده از نماهای مختلف نرم‌افزار

 

• گزینه‌های مختلف جهت تسطیح و ویرایش تخصص‌ها و رفع تداخلات منابع

 

• تهیه طرح پایه پروژه که اساس مقایسه داده‌های واقعی پروژه و بررسی نحوه پیشرفت پروژه‌ها در مقایسه با برنامه است.

 

• ورود اطلاعات واقعی در مورد نحوه انجام فعالیت‌ها و سپس گزارش‌گیری و مقایسه این مقادیر با مقادیر برنامه‌ریزی شده

 

• استفاده از تکنیک Earned Value برای پیگیری پیشرفت تحلیل وضعیت پروژه

 

• به‌روز رسانی برنامه اجرایی پروژه با توجه به واقعیت‌های اجرایی پروژه جهت تعدیل تاخیرات و عقب‌ماندگی‌های فعالیت‌های پروژه

 

• دریافت و ارسال داده‌های مختلف بین MSP و نرم‌افزارهایی مانند Excel, Access و...

 

• ارسال و انتشار اطلاعات پروژه برای دست‌اندرکاران پروژه (از طریق MSP Server)

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساختادامه مطلب ادامه مطلب

انواع قرارداد تامین مالی از منابع بین المللی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شرکت های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط ،طرح های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوطه انتخاب وگزارش توجیه فنی ،اقتصادی ومالی آنها وموارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ،تأیید وصدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه کنند.

براین اساس وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء((یک)) ماده ((6)) قانون یاد شده پس از پذیرش طرح توسط هیأت سرمایه گذاری خارجی وصدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام کند .تضمین دولت نافی اقدام ومسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست .بانک مرکزی نیزموظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت وپرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (یک) این آیین نامه ،بررسی وپس از تأیید ،موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.

در نتیجه از منظر قانون 5 نوع سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز میباشد که ما در ادامه به بررسی هر یک از این روشهای سرمایه گذاری میپردازیم .

روش سرمایه گذاری مستقیم (فاینانس:(finance  

تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد:

1-تامین مالی شرکتی      Corporate Finance

2-تامین مالی پروژه              Project Finance

 

حالت اول تأمین مالی با تعهد کامل بوده وباز پرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییهای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعهدات پروژه ، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه های مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه های اجرایی دارد.

     در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.

    قراردادهای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسهیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر ، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتها و تعهدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سازد .

    از آنجاییکه طرفین این قرارداد ها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی ، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد .

    بندهای مندرج در این قراردادها در برگیرنده تعاریف ، مبلغ تسهیلات ، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی ، مهلت بازپرداخت ( وچگونگی انجام آن ) ، تعیین چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم ، مراجع رسیدگی به اختلافات ، نحوه تضمین ، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود .

    بطور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید .

 برخی ویژگیهای استفاده از فاینانس

1- در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت ، روش بسیار مفیدی می باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب ) .

2- چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجود داشته باشد روش موثری محسوب می گردد .

3- بدلیل آنکه در اکثر پروژه های بهره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی(ایرانی ) می باشد ، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه( ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه های بزرگ) نهایتا تاخیر در زمانبندی طرح را بدنبال دارد و علیرغم کاهش هزینه های مالی طرح و استفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه ( بهره گیری از تامین مالی فاینانس ) را نکند .

4- در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بهره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد    ( طرحهایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) ، استفاده از این تسهیلات توصیه نمی گردد .

5- در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدهای ارزی ، بکارگیری روش فاینانس جهت تأمین مالی طرحها بخصوص در مورد طرحهای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری همراه باشد .

6- ریسک حاصله در هنگام دریافت وامهای خارجی برعهده اعتبار گیرنده ( در اکثر موارد دولت و شرکتهای دولتی ) بوده و در هر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین  شده الزامی است .

7- دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی همراه است ، هیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دهد .

8- هزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتهای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردهای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیها در ایران بالا بوده و به همین دلیل علاوه بر تقبل هزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور هستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتهای بالاتر از عرف بازار ) .

2- روش ساخت– بهره برداری– واگذاری BOT (Build-Operate-Transfer  )

    این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند .

اصطلاح  BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .

    انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند .

    در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT  محسوب میگردد . سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً 20 تا 30%  سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد .

    از اهم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره بردار و موسسات مالی میباشد . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط  Take or Pay  (بردار یا بپرداز ) امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول  ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می باشد .

    در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد . به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت و تکنولوژیهای جدید نیز به طرف مقابل ( بخش خصوصی ) منتقل می گردد . همچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن ( بهره برداری ) قابل پیش بینی می باشد .

سایر روش های مشابه ( به غیر از BOT ) عبارتند از  :

 

3- ساخت – تملک – بهره برداری (BOO) Build – Own – Operate  و ساخت–تملک–بهره برداری–واگذاری (BOOT) Build-Own-Operate-Transfer  و ساخت – اجاره – واگذاری (BLT)  Build – Lease – Transfer

 

    کلیه ساختارهای مذکور در وهله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جهت برنامه ریزی ، تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و مدیریت پروژه میباشد .

    در روش هایی که از مفهوم واگذاری بهره مند شده اند ( BLT , BOOT , BOT )، به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات و مایملک خصوصی به دارایی های کارفرما تبدیل می گردد درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد .

    اولین پروژه از این حیث در ایران بسال 1378  با اطلاع رسانی جهت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورهای مختلف، عملیاتی گردید .

دراین روشها ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نهادهای ذیربط دولتی ( مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی ) الزامی است .

    همچنین شناسایی و استفاده از تامین کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور ( بعنوان مثال بانکهای اروپایی) از دیگر پیش نیازهای انجام این نوع پروژه ها محسوب میگردد .

 

روند بکارگیری پروژه BOT  

    

1- شناسایی

    همانند سایر طرحها شناسایی پروژه بعنوان گام اول می بایست انجام شود . در این مرحله مطالعات امکان سنجی مقدماتی شامل بررسیهای اقتصادی ، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح به روش  BOT  مشخص می گردد .

    این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر اینصورت  بکارگیری خدمات مشاوره ای ضروری می باشد .

 

2- مناقصه / مذاکره

1-2-  مذاکره

    چنانچه پروژه را بتوان بصورت مستقیم به سرمایه گذار واجد الشرایط واگذار نمود ، با انجام مذاکرات تفاهم نامه ای مابین طرفین به امضاء رسیده و موافقت نامه خرید محصول نیز منعقد می گردد . این روش نسبت به به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در هزینه ها نیز صرفه جویی می گردد .

2-2- مناقصه

     در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجراء میشود :

1-2-2- آمادگی کارفرما برای مناقصه

2-2-2- آمادگی سرمایه گذاران برای مناقصه

3-2-2- انتخاب برنده مناقصه

 

3- توسعه

    در این مرحله و پس از امضاء موافقتنامه پروژه ، تنظیم موافقت نامه مابین سرمایه گذاران جهت شکل دادن ساختار شرکت پروژه انجام شده و مشارکت سهام برای تحقق پروژه مشخص میشود . موافقت نامه تامین مالی ، عقد پیمان با پیمانکاران و کسب تعهدات و سایر امور ذیربط نیز به انجام میرسد .

 

4- اجراء      

   دراین مرحله ساخت و سازها ، نصب و راه اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات ، آموزش ها و تهیه دستور العمل های بهره برداری و کسب مجوزها  فاز بعدی آغاز میشود .

 

5- بهره برداری و نگهداری

    این مرحله طولانی ترین دوره پروژه محسوب می گردد . پس از راه اندازی پروژه ، کارفرما در طول بهره برداری با انجام بازرسیهای دوره ای و دریافت گزارش ها ، اعمال نظارت نموده و بر انتقال تکنولوژی از شرکت پروژه ( یا پیمانکار) آموزش نیروی کار ، ایمنی عمومی و حفظ شرایط زیست محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می نماید .

 

6- واگذاری

    مرحله پایان پروژه BOT  با واگذاری طرح به کارفرما به انتها میرسد . نگهداری پروژه تا تاریخ واگذاری می بایست بصورت مناسب بوده تا کارفرما بتواند بهره برداری از پروژه را ادامه دهد .

    در این مرحله صدور ضمانت نامه های تعمیرات و کارکرد مناسب تجهیزات و تأسیسات می بایست ملحوظ گردد .

 

جمع بندی و نتیجه گیری

    بکارگیری پروژه های BOT  در سطح جهان تاریخچه کوتاهی داشته و بیش از دو دهه از به ثمر رسیدن آن نمی گذرد . در ایران نیز روش مذکور بسیار جوان بوده و هنوز هیچ پروژه ای با این روش به پایان خود نرسیده است ( منظور مرحله واگذاری است).

    این روش را می توان بعنوان یکی از روشهای جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه های زیربنایی بهمراه دارد .

    از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی ، پذیرش ریسک پروژه ها ، پائین بودن کارایی طرحها و ... می باشد . انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه های اصلی روشBOT  محسوب می گردد .

    در نهایت درک صحیح این روش از  طرف دولت و شرکتهای دولتی ( کارفرما ) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیاز اصلی جهت موفقیت بحساب می آید.

4- قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)      

    این قرارداد ها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون خرید ، نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار  می کند . بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه اندازی طرح صورت می گیرد .

    پرداخت ها بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات ، ساخت و نصب ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی را نیز متعهد می گردد . در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی ( GC) روبرو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعهده خواهد داشت .

 

برخی ویژگیهای قرارداد بیع متقابل

1- ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد ، حکمیت و روابط ارزی فیمابین ، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی ، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلی پس از رسیدن به تولید گردد . همچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی ، مهندسی و اجرایی داخلی میبایست مد نظر قرار گیرد.

2- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود . همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل ، بهره و سود سرمایه گذاریها ، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در پروژه نخواهد بود .

3- نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود 20%  می باشد .

4- ریسک در این نوع قرارداد متوجه هر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است .

    بعنوان یک اصل بدیهی می بایست اظهار نمود که هیچ قراردادی بخودی خود خوب یا بد نیست و اصولا قرارداد تنها چهارچوب و قالبی برای تقسیم منافع ( و در برخی موارد ضررهای احتمالی )  ناشی از یک همکاری مشترک می باشد . کلیه قراردادها دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده و از جهاتی منافع یک طرف را بیشتر و یا کمتر تأمین خواهد کرد .

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساختادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic