درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کیفیت

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول APQP

1395/12/12
19:31
امیرحسین ستوده بیدختی
فاز اول - طرح و تعیین برنامه PLAN AND DEFINE PROGRAM


    مشخصات درخواستی مشتری VOICE OF THE CUSTOMER
    اطلاعات برنامه فروش طرح تجاری BUSINESS PLAN / MARKTING STRATEGY
    گزارش الگوبرداری محصول وفرآیند PRODUCT / PROCESS BENCHMARK DATA
    فرضیات مربوط به محصول وفرآیند PRODUCT / PROCESS ASSUMPTIONS
    مطالعات مرتبط با قابلیت اعتماد محصول PRODUCT RELIABILITY STUDIES
    ورودی های مشتریCUSTOMER INPUT
    اهداف طراحیDESIGN GOALS
    اهداف مرتبط یا كیغیت وپایایی(قابلیت اعتماد محصول)RELIABILITY AND QUALITY GOALS
    فهرست مواد اولیهPRELIMINARY BILL OF MATERIAL
    نمودار فرآیند عملیات اولیهPRELIMINARY PROCESS FLOW CHART
    لیست پارامترهای وپژه محصول و مهم فرآیندPRELIMINARY LISTING OF SPECIAL PRODUCT AND PROCESS CHARACTERISTICS
    برنامه تضمین محصولPRODUCT ASSURANCE PLAN
    پشتیبانی مدیریت (برنامه زمانبندی و گزارشات پیشرفت پروژه)MANAGEMENT SUPPORTفاز دوم – طراحی وتوسعه محصول PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT


    تجزیه و تحلیل شكست وآثار آن در طراحی D-FMEA
    طراحی ساخت ومونتاژD.F.M & D.F.A -
    تصدیق طراحی DESIGN VERIFICATION
    بازنگری طراحی DESIGN REVIWS
    طرح كنترل ساخت نمونه اولیه PROTOTYPE BUILD – CONTROL PLAN
    نقشه های مهندسی ENGINEERING DRAWINGS
    مشخصه های مهندسی SPECIFICATIONS ENGINEERING
    مشخصه های مواد MATERIAL SPECIFICATIONS
    تغییرات مشخصه ‏ها و نقشه‏ های محصول DRAWING AND SPCIFICATION
    نیازمندیهای ابزارآلات، تجهیزات و تسهیلات جدید NEW EQUIPMENT, TOOLING AND FACILITIES REQUIREMENTS
    مشخصه ‏های محصول ویژه وفرآیندها SPECIAL PRODUCT AND PROCESS CHARCTERISTICS
    نیازمندی های تجهیزات تست و گیجها GAGES /TESTING EQUIPMENT REQUIREMENTS
    تعهد به امكانپذیر بودن و پشتیبانی مدیریتTEAM FEASIBILITY COMMITENT AND MANGEMENT SUPPORTفاز سوم – طراحی و توسعه فرآیند PROCESS DESIGN AND DEVELOPMENT


    استانداردهای بسته بندی محصول (مشتری) PACKAGING STANDARDS
    بازنگری سیستم كیفیت محصول و فرآیند PRODUCT / PROCESS QUALITY SYSTEM REVIEW
    نمودار فرآیند عملیات PROCESS FLOW CHART
    نقشه جریان مواد FLOOR PLAN LAYOUT
    ماتریس مشخصه‏ های ویژه CHARACTERISTICS
    تجزیه وتحلیل شكست وآثار آن در فرآیند P-FMEA
    طرح كنترل تولید نیمه انبوه ( یك روز خط ) PRE- LAUNCH CONTROL PLAN
    دستورالعملهای فرآیند( تولید و كنترل) PROCESS INSTRUCTIONS
    برنامه تجزیه وتحلیل سیستم اندازه گیری MEASUREMENT SYSTEMS ANALYSIS PLAN
    برنامه مطالعه قابلیت توانمندی اولیه فرآیند PRELIMINARY PROCESS CAPBILITY STUDY PLAN
    مشخصه‏ های (طرح) بسته بندی PACKAING SPECIFICATIONS
    پشتیبانی مدیریت MANGEMENT SUPPORTفاز چهارم – صحه‏ گذاری محصول و فرآیند PRODUCT AND PROCESS VALIDATION

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management    انجام تولید انبوه PRODUCTION TRIAL RUN
    ارزیابی سیستمهای اندازه‏گیری MEASUREMENT SYSTEMS EVALUATION
    سوابق مطالعه قابلیت فرآیند تولیدPRELIMINARY PROCESS CAPABILITY STUDY
    تائید فرآیند تولید قطعه (محصول)PRODUCTION PART APPROVAL
    تست صحه گذاری بر تولید PRODUCTION TESTING
    ارزیابی طرح بسته بندی محصولPACKAGING EVALUTION
    طرح كنترل محصول PRODUCTION CONTROL PLAN
    اتمام فرآیند طرح ریزی كیفیت و پشتیبانی مدیریت QUALITY PLANNING SIGN- OFF AND MANAGEMENT SUPPORTفاز پنجم – بازخور، قضاوت و اقدامات اصلاحی Launch, Feedback, Assessment & Corrective Action


    كاهش انحرافات وتغییرات فرآیند وتولید REDUCED VARIATION
    رضایت ( تائیدیه ) مشتری CUSTOMER SATISFACTION
    تحویل وخدمات DELIVERY AND SERVICE

 

8 کیفیت که رؤسای بزرگ را به یاد ماندنی می کند

1395/11/21
13:36
امیرحسین ستوده بیدختی
8 کیفیت که رؤسای بزرگ را به یاد ماندنی می کند

    باور نکردنی ها را باور دارند. اکثر مردم سعی می کنند به آنچه دست یافتنی است، دست یابند. رؤسای به یاد ماندنی، بیش از این انتظار دارند- هم از خودشان و هم از دیگران. علاوه بر این، آنها به شما نشان می دهند که چگونه به آن مقصد برسید.

    در عدم اطمینان و بی ثباتی، فرصت ها را می بینند. آنها بی ثباتی و عدم اطمینان را نه یک مانع، بلکه یک عامل توانمندسازی می دانند. مجدداً سازماندهی می کنند، تغیر شکل می دهند، و به مهندسی مجدد می پردازند تا به افراد خود اطمینان ببخشند، انگیزه بدهند، و برای آنها الهام بخش باشند- و در این فرآیند، سازمان خود را تقویت می نمایند.

    احساسات خود را مخفی نمی کنند. رؤسای به یاد ماندنی، در عین حال که بسیار حرفه ای هستند، آشکارا انسانند. آنها هیجانات و احساسات خود را پنهان نمی کنند. حرفه ای بودن قابل تحسین است؛ اما حرفه ای بودن، در ترکیبی سالم با انسانیت، الهام بخش است.

    از دیگران محافظت می کنند. رؤسای به یاد ماندنی، خطر را از کارکنان خود دور می کنند، بدون آنکه به آنها چیزی بگویند. اگر نتوانند خطر را دور کنند، خود را در معرض آن قرار می دهند تا آسیبی به دیگران وارد نشود.

    از قبل بوده اند، کار کرده اند ... و هنوز هم کار می کنند. آنها خود را برتر از دیگران نمی بینند و کار را عار نمی دانند. آستین ها را بالا می زنند و وارد عمل می شوند و تنها به ثمرات تلاش خود می اندیشند.

    نه از سر قدرت، بلکه با اجازه دیگران آنها را هدایت می کنند. رؤسای به یاد ماندنی، افرادشان را هدایت می کنند زیرا این افراد، خود تمایل به این هدایت دارند. کارکنان این رؤسا از شخصیت ایشان الهام و انگیزه می گیرند، نه از عنوان آنها.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    هدفی بزرگتر را دنبال می کنند. آنها، هم برای دستیابی به اهداف شرکت کار می کنند، و هم مقاصدی بزرگتر را مد نظر دارند؛ مقاصدی همچون: پیشرفت شغلی کارکنان، نجات کارکنان پرتلاش، و القای حس غرور و ارزشمند بودن در دیگران.

    ریسک های واقعی را می پذیرند، نه مخاطرات جعلی را. آنها اگر ایستادگی می کنند، برای آن است که می خواهند خود را در مواضع ناشناخته قرار دهند، گام های ناشناخته بردارند، ناراحتی های ناشی از نادیده گرفتن وضع موجود را بر خود هموار سازند، و ریسک قایقرانی در آب های ناشناخته را به جان بخرند.


کیفیت پایین منجر به نتایج ضعیف می شود

1395/10/2
23:49
امیرحسین ستوده بیدختی
کیفیت پایین منجر به نتایج ضعیف می شود

هدف مدیریت کیفیت، در وهله اول، درک انتظارات کارفرما از لحاظ کیفیت، و پس از آن، به کار گیری یک برنامه و فرآیند فعال برای تحقق بخشیدن به این انتظارات است. مشکلات مربوط به کیفیت، به شکل های مختلفی بروز می کند، از جمله: دوباره کاری، بالا بودن هزینه های عملیاتی، نارضایتی کارفرما، عدم رعایت موعدها و بودجه، و روحیه ضعیف.
چه باید کرد؟ برای ارائه راه حل های کیفیت، سه عنصر اصلی وجود دارد:

    کیفیت مورد نیاز: اگر ندانید مشتری در ارتباط با کیفیت چه انتظاراتی دارد، نخواهید توانست انتظارات او را برآورده سازید. کیفیت مورد نیاز به هنگام جمع آوری نیازهای رسمی عملیاتی و غیرعملیاتی، شناسایی می شود.

    فعالیت های کنترل کیفیت (QC): فعالیت های کنترل کیفیت، این اطمینان را حاصل می کند که اقلام قابل تحویل، دارای کیفیتی بالا هستند.

    فعالیت های تضمین کیفیت (QA): این فعالیت ها اطمینان می دهند که فرآیندهای مورد استفاده برای ایجاد اقلام قابل تحویل، از کیفیتی بالا برخوردارند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


لازم است تمامی اعضای تیم دارای این طرز فکر باشند که کار انجام شده (در همان مرتبه اول) باید کمترین میزان خطا را داشته باشد. 

مزایای کیفیت

1395/09/30
23:02
امیرحسین ستوده بیدختی
مزایای کیفیت

    افزایش رضایت مشتری: تعداد کمتر محصولات معیوب به معنای رضایت بیشتر مشتری خواهد بود. کیفیت بالاتر خدمات نیز رضایت بیشتر مشتری را به همراه خواهد داشت؛ و این منجر به افزایش حسن شهرت شما و در نتیجه، فروش بیشتر خواهد شد.

    بهره وری بالاتر: اگر اقلام قابل تحویل، با کیفیت بالاتر و دوباره کاری کمتر تولید شوند، بهره وری کل پروژه افزایش خواهد یافت.

    هزینه های کمتر/ مدت زمان کوتاهتر: اگر چه یک فرآیند کیفیت از هزینه اولیه بالایی برخوردار است، اما بیش از آن باعث کاهش هزینه های دوباره کاری در سراسر پروژه می شود. این امر موجب صرفه جویی در زمان و هزینه پروژه خواهد گردید.

    روحیه بهتر تیم پروژه: اگر در طی پروژه اشتباهات زیادی وجود داشته باشد، به روحیه تیم آسیب وارد خواهد ساخت و افراد از اینکه مجبور خواهند بود مرتباً اشتباهات را تصحیح کنند، احساس بدی پیدا خواهند کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    نقایص/ خطاهای کمتر: اگر محصولی را برای فروش در بازار تولید می کنید، کیفیت بالاتر یعنی برگشتی کمتر، کار گارانتی کمتر، تعمیرات کمتر، و غیره. اگر یک خدمت بلند مدت را ارائه می دهید، کیفیت بالاتر یعنی مشکلات نگهداری و تعمیرات کمتر، و پشتیبانی کمتر در طی چرخه عمر آن خدمت.


برچسب ها:مزایای کیفیت ،کیفیت ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کیفیت

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کیفیت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|