درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارکنان

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژه های عمرانی ایران

1396/03/25
17:27
امیرحسین ستوده بیدختی
نویسندگان مقاله بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران
  بهنود برمایه ور - استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
اسماء زارع پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علاءالدوله سمنانی گرمسار
چکیده مقاله:
امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را امری ضروری برای توسعه پروژه های عمرانی میسازد . ازآنجاییکه ایجاد و تقویت رفتارهای ایمنی در کارکنان پروژه ها لازمه شناسایی و تقویت عوامل موثر بر رفتارایمن سازمانی کارکنان است . لذا اهداف این تحقیق شناسایی عوامل و فاکتورهای عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی، بررسی و اولویت بندی عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه که به رعایت مسایل ایمنی، منجر میشود خواهد بود، در تحقیقات گذشته مشاهده می شود، رعایت ایمنی کارکنان موردبررسی قرارگرفته ولی تابه حال علل عدم تمایل کارکنان به مسایل ایمنی بررسی نشده است. روش این تحقیق به صورت کمی می باشد بدین ترتیب که ابتدا پر سشنامه های تهیه شده با توجه بهمرور ادبیات بین 200 فعال عرصه ایمنی با حداقل 5 سال سابقه و دارای پروانه اشتغال به کار توزیع شده و داده های این پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردیدکه نتایج حاصل از آن را میتوان به صورت خلاصه بدین صورت بیان نمود که عوامل تعهد مدیریت برای ایمنی، مدیریت و نظارت ایمنی، نگرش شخصی افراد نسبت به ایمنی و میزان آگاهی درباره ایمنی و سپس عوامل ایمنی در محل کار، شرایط فیزیکی ناایمن و رفتار ناایمن بر ایمنی کارکنان تاثیر گذاشته بنا بر تحلیل انجام شده یافته های ما در مورد عوامل جو ایمنی کارفرما، شترایط اجتماعی و عوامل بازدارنده که در مرور ادبیات یافت شده بود تاثیر بسزایی در رفتار ایمنی کارکنان نداشته است که این مورد میتواند ناشی از خصوصیات جامعه آماری و فرهنگی صنعت ساخت در ایران باشد.
کلیدواژه‌ها:
پروژه های عمرانی، ایمنی، کارکنان، حوادث، کار

5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

1395/11/17
20:46
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

    نقش ها و مسئولیت ها را تعریف کنید. تعریف مناسب نقش ها و مسئولیت ها، مهمترین مرحله در استخدام کارکنان جدید است. شما باید سندی به عنوان شرح شغل ایجاد کنید که موارد زیر را تشریح نماید:
        هدف و مسئولیت های نقش مورد نظر
        مهارت ها، تجربیات و صلاحیت های لازم
        معیارهای عملکرد و تناسب با تیم
        حقوق و دستمزد، نرخ، حق مأموریت و سایر مزایا
        محیط کار و شرایط ویژه
    احتمالاً چندین داوطلب خواهید داشت؛ پس لازم است معیار مورد استفاده برای انتخاب فرد مناسب را نیز مستند کنید.

    برترین داوطلبان را بیابید. برای نقش مورد نظر، هم در داخل و هم در خارج سازمان، آگهی بدهید. مسئولیت های کلیدی را به طور مشخص، فهرست کنید. چالش ها و نیازهای خاص را نیز متذکر شوید.

    داوطلبان را انتخاب کنید و با آنها مصاحبه نمایید. با استفاده از معیار انتخاب خود، افراد مناسب را برگزینید و با آنها مصاحبه کنید. از قبل خود را برای هر مصاحبه آماده نمایید و در صورتی که با بیش از 3 نفر مصاحبه می کنید، حتماً در طول مصاحبه یادداشت بردارید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    غربالگری بیشتری انجام دهید. بعضی از شیوه های آزمودن داوطلبان منتخب، عبارتند از:
        انجام آزمون های شخصیت، صلاحیت، و آزمون عددی.
        از آنها بخواهید کار خاصی را انجام دهند؛ مثلاً اگر یک برنامه نویس استخدام می کنید، از آنها بخواهید یک برنامه نمونه بنویسند.
        مصاحبه ای دیگر با حضور مدیریت انجام دهید.
        آنها را به ملاقات تیم ببرید و به تیم اجازه بدهید که از آنها سؤال کنند.
        آنها را برای ناهار، نزد تیم خود دعوت کنید و ببینید چگونه معاشرت می کنند.
        سه مرجع حرفه ای از کارفرمایان گذشته آنها را جستجو کنید.

    داوطلب مناسب را انتخاب کنید. بر اساس مصاحبه و آزمون های اضافی، اکنون باید فرد مناسب برای شغل مورد نظر را برگزینید. معمولاً این کار به صورت یک تصمیم گیری گروهی توسط افراد درگیر در مصاحبه و آزمون ها انجام می شود.

4 چیز که کارکنان می خواهند رئیسشان انجام ندهد

1395/09/30
23:12
امیرحسین ستوده بیدختی
4 چیز که کارکنان می خواهند رئیسشان انجام ندهد

شما به عنوان یک رهبر می دانید که کسب و کار، بهتر از افراد آن نیست. شما برنامه هایی برای پاداش دادن به افرادتان، قدردانی از تلاش های آنها و بهتر کردن زندگی کاری آنها تدارک می بینید. نیتتان خوب است، اما ممکن است تلاش هایتان آن تأثیری را که در نظر دارید، نداشته باشد. موارد زیر، کارهایی هستند که کارکنانتان می خواهند شما انجام ندهید:

    تخصیص پارکینگ به افراد مهم: برای استفاده از پارکینگ نزدیک به در شرکت، هیچ فردی شایسته تر از دیگران نیست. اگر ادعا کرده اید که "همه افراد شرکت مهمند"، تخصیص پارکینگ اختصاصی به بعضی از افراد، بیان می کند که باورتان واقعاً این نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اعطای جایزه کارمند ماه: وقتی که کارمند ماه را معرفی می کنید، در واقع اعلام می کنید که یک نفر برنده شده است و بقیه بازنده اند. قدردانی باید خاص، به موقع، واقعی، و قابل دسترس برای همه افراد باشد، نه فقط برای یک نفر.

    مجبور کردن افراد به حضور در محافل جمعی: زمانی که کارکنان با همکارانشان در یک جا جمع می شوند، مثل این است که در محل کارشان هستند. به علاوه، برخی از افراد تمایلی به معاشرت با همکارانشان در خارج از محل کار ندارند.

    ارزیابی خود و همکاران: اگر می خواهید از کارکنانتان فیدبک بگیرید، به جای آنکه از آنها بخواهید کار خود یا همکارانشان را ارزیابی کنند، از ایشان بپرسید که برای پیشرفت کار یا توسعه مهارت هایشان چه کاری می توانید برایشان انجام دهید.
برچسب ها:کارکنان ،رئیس ،

آیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

1395/09/23
04:48
امیرحسین ستوده بیدختی
آیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

دکتر Wade M. Larson می نویسد:
"... تجربه به من نشان داده است که حدود 85 درصد از رفتارها و عملکرد ضعیف افراد، ناشی از آن است که نمی دانند آنچه انجام می دهند، اشتباه است. خب، بهتر است بدانند؛ اما چه کسی باید به آنها بگوید؟ بعضی از چیزها در دوران تحصیل، آموزش داده نمی شود، مانند تصمیم گیری، حل مسئله، و تفکر انتقادی. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که افرادتان این کارها را از پیشِ خودشان درست انجام دهند. از خودتان بپرسید:

    آیا به عنوان یک مدیر، با آنها صحبت کرده و گفته اید که آنچه انجام می دهند، نادرست است؟
    اگر پاسختان مثبت است، آیا آنها را تربیت کرده و به آنها آموزش داده اید که چگونه عمل کنند؟
    باز اگر پاسختان مثبت است، به آنها فیدبک داده اید تا اگر کارشان را درست انجام می دهند، تشویق شوند و اگر هنوز عملکردشان مطابق انتظارات شما نیست، بتوانند عملکرد خود را اصلاح نمایند؟

روشن کنید که منظور شما از افراد مشکل ساز چیست. بسیاری از اوقات، رفتار و عملکرد افراد لزوماً بد نیست، فقط با آنچه شما مایلید باشد، تفاوت دارد. تا زمانی که نتیجه نهایی، قابل قبول باشد، فرقی نمی کند که کار به چه شیوه ای انجام شود؛ البته، حوزه های متعددی هم وجود دارد که در آنها چگونگی انجام کار اهمیت دارد (مانند مهندسی و پزشکی).
برای پیشگیری و برطرف ساختن مشکلات رفتاری و عملکردی افراد، می توانید توصیه های زیر را مد نظر قرار دهید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به طور منظم با کارکنانتان صحبت کنید و فضایی ایجاد کنید تا براحتی مسائل و مشکلات کاری خود را با شما در میان بگذارند و براحتی از راهنمایی های شما برخوردار شوند.
    انتظارات خود را به طور شفاف بیان کنید. به افرادتان در مورد کارشان و اینکه این کار در شرکت شما چگونه انجام می شود، آموزش بدهید.
    به افرادتان کمک کنید تا فرهنگ و روابط موجود در شرکت را درک کنند.
    مرتباً به آنها فیدبک بدهید؛ فیدبک مثبت اگر کارشان را درست انجام می دهند، و فیدبک اصلاحی اگر اشکالی در کارشان وجود دارد.
    به یاد داشته باشید که دکتر کاوی گفته است: "در پی آن باشید که ابتدا شما دیگران را درک کنید، سپس انتظار داشته باشید که دیگران شما را درک کنند".
    فرهنگ "پاسخگو بودن" را در شرکت خود برقرار نمایید. ..."


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارکنان

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارکنان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|