درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر چابک در عمل

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چابک در عمل

1395/09/17
16:04
امیرحسین ستوده بیدختی
چابک در عمل

یکی از جنبه های منحصر به فرد یک پروژه چابک، آن است که بار کاری هر مرحله در آغاز همان مرحله تعیین می شود. به عبارت دیگر، بار کاری از ماه ها و ماه ها قبل، طرح ریزی نمی گردد. تنها لازم است مرحله فعلی، برنامه ریزی شود. این امر موجب می گردد تا پروژه چابک، انعطاف پذیری زیادی داشته باشد.
در آغاز هر مرحله، جلسه ای با حضور کارفرما، صاحب محصول، و تیم پروژه برگزار می شود تا بار کاری مرحله جدید، تعیین گردد. در طی این جلسه، صاحب محصول فهرست نیازها را ارزیابی می کند و مجموعه بعدی موارد کاربردی را استخراج می نماید؛ این مجموعه شامل آن دسته از موارد کاربردی است که دارای بالاترین اولویت هستند. سطح تلاش لازم برای هر یک از موارد کاربردی، توسط امتیازهای مرحله تعیین می شود.
امتیازهای مرحله، اعدادی قراردادی هستند که از آنها برای برآورد اندازه نسبی یک مورد کاربردی استفاده می شود. در طی جلسه برنامه ریزی، تیم پروژه هر تعداد امتیاز مرحله را که می تواند در آن مرحله تکمیل کند، می پذیرد. مهمترین موارد کاربردی باقیمانده، به تیم تخصیص داده می شود. بدین ترتیب کارفرما همواره مطمئن خواهد بود که مهمترین نیازها نهایتاً به انجام خواهند رسید.
نکته مهم آن است که تیم پروژه بسرعت تعیین کند که در هر مرحله چه حجمی از کار را می تواند تکمیل نماید. بدین ترتیب، بار کاری از مرحله ای به مرحله دیگر، نسبتاً هموار باقی خواهد ماند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر چابک در عمل

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر چابک در عمل,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|