درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر نقش ها


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg)

1396/02/6
17:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نقش های مدیریتی مینتزبِرگ (Mintzberg)

مدل نقش های مدیریتی مینتزبِرگ 10 نقش اساسی را برای مدیران برمی شمارد:

دست نشانده
رهبر
رابط
مبصر
مروج
سخنگو
کارآفرین
رسیدگی کننده به آشوب و هرج و مرج
تخصیص دهنده منابع
مذاکره کننده
هنگامی که قصد دارید مهارت های مدیریتی خود را توسعه و بهبود دهید، می توانید مدل نقش های مدیریتی مینتزبِرگ را به عنوان یک چهارچوب مرجع، مورد استفاده قرار دهید.
به عنوان یک اولویت، بر روی نقش هایی کار کنید که بیشتر اوقات آنها را ایفا می کنید. به یاد داشته باشید که لزوماً نباید تمامی نقش ها را به عنوان بخشی از کار خود، اجرا نمایید. ادامه مطلب ادامه مطلب

نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

1395/10/2
22:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

یک تیم از همه نوع افراد تشکیل می شود. اینکه آنها چگونه با یکدیگر در تعامل و ارتباط باشند، یک عامل کلیدی برای تعیین میزان موفقیت تیم در دستیابی به مأموریت خود می باشد.
شیوه رفتار افراد در تیم ها متفاوت است. بعضی از افراد مفید و حامی هستند، برخی دیگر بیشتر در صدد آنند که کارها انجام شود، و گروهی دیگر می توانند موجب اصطکاک، ناهماهنگی یا اختلاف در تیم بشوند.
Kenneth Benne و Paul Sheats، دو نظریه پرداز در زمینه کار گروهی، در دهه 1940 مقاله ای منتشر ساختند که در آن 26 نقش مختلف برای افراد یک گروه، تعریف شده بود. در حالی که بسیاری از تحقیقات اخیر، بخشی از ایده های آنها را اصلاح کرده است، نقش هایی که آنها تعریف کرده اند، هنوز شیوه ای مفید و جالب برای نگریستن به رفتار افراد در گروه، باقی مانده است.
آنها نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه
 گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

نقش های تکلیفی، نقش هایی هستند که به انجام کارها مربوطند. آنها نشان دهنده نقش های متفاوتی هستند که برای انجام یک پروژه، مرحله به مرحله، از ابتدا تا انتها لازم است و عبارتند از:

    آغازگر/ مؤلف (Initiator/ Contributor)
    جستجوگر اطلاعات (Information Seeker)
    ارائه دهنده اطلاعات (Information Giver)
    جستجوگر نظرات (Opinion Seeker)
    نظردهنده (Opinion Giver)
    تدوینگر و تشریح کننده (Elaborator)
    هم محور کننده ایده ها (Co-ordinator)
    جهت دهنده (Orienter)
    ارزیاب/ منتقد (Evaluator/ Critic)
    انرژی دهنده (Energizer)
    تکنیسین رویه ها (Procedural Technician)
    ثبت کننده (Recorder)
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

در شماره قبل، انواع نقش های تکلیفی را برشمردیم. اکنون به نقش های شخصی و اجتماعی می پردازیم.
این نقش ها به عملکرد مثبت گروه، کمک می کنند و عبارتند از:

    مشوق (Encourager): تلاش های همکارانش را تأکید، پشتیبانی و تحسین می کند. در جلسات، گرم و خوش برخورد است.
    هماهنگ کننده (Harmonizer): اختلافات میان افراد را آشتی می دهد و به دنبال راه هایی رای کاهش تنش می گردد.
    سازگار شونده (Compromiser): برای خیر و صلاح گروه، حاضر است موقعیت خود را تغییر دهد.
    دروازه بان/ پیش برنده (Gatekeeper/ Expediter): جریان ارتباطات و مکاتبات را تنظیم می کند و امکان اظهار نظر را برای همه افراد گروه، فراهم می سازد.
    مشاهده کننده/ مفسر (Observer/ Commentator): به گروه در مورد چگونگی عملکرد آن فیدبک می دهد.
    پیرو (Follower): گفته ها و تصمیمات دیگران را می پذیرد. معمولاً شنونده است نه مشارکت کننده.
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

همچنین انواع نقش ها در دو گروه اول را برشمردیم. اکنون به نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه می پردازیم.
این نقش ها پیشرفت گروه را مختل و انسجام آنرا تضعیف می کنند:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مهاجم (Aggressor): با استفاده از تحقیر و نظرات توهین آمیز، به دیگران حمله می کند.
    مسدود کننده (Blocker): با هر ایده و نظری مخالفت می کند و در عین حال از ارائه پیشنهادات خود نیز سر باز می زند.
    جویای به رسمیت شناخته شدن (Recognition Seeker): از جلسات گروه برای جلب توجه دیگران به خود استفاده می کند.
    خود اعتراف (Self-Confessor): از جلسات گروه به عنوان محلی برای بازگو کردن احساسات و مسائل خود استفاده می کند.
    منقطع کننده (Disrupter): از جلسات گروه به عنوان یک زنگ تفریح و راهی برای فرار از کار واقعی، استفاده می کند. توجه دیگران را نیز به شیوه های مختلف از موضوع اصلی منحرف می سازد.
    سلطه جو (Dominator): سعی می کند گفتگو را تحت کنترل خود درآورد و دیکته کند که دیگران چه باید بکنند.
    مددجو (Help Seeker): با ابراز احساس بی کفایتی، فعالانه در جستجوی همدردی دیگران است. درمانده عمل می کند، خود را سرزنش می نماید و قادر به همکاری نیست.
    کسی که بر اساس علایق ویژه، نظر می دهد (Special Interest Pleader): بر اساس افکار و احساسات دیگران پیشنهاد می دهد. از آشکار کردن گرایش ها و نظرات خود، اجتناب می ورزد.ادامه مطلب ادامه مطلب

تغییر نقش ها و مسئولیت ها در طی پروژه

1395/06/12
11:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تغییر نقش ها و مسئولیت ها در طی پروژه

در ابتدای پروژه مذاکره ای آشکار صورت می گیرد تا تعیین شود که کدامیک از اعضای تیم چه نقشی را بپذیرد؛ اما این، کافی نیست. در طی پیشرفت پروژه، هم شرایط و هم افراد تغییر می کنند. یک راهکار مناسب، ارزیابی مجدد نقش ها و مسئولیت ها، چندین بار در حین پروژه است؛ به عنوان مثال، هنگامی که کسی تیم را ترک می کند یا فرد جدیدی وارد تیم می شود، یا در مایل استون ها، مثلاً در پایان یک مرحله یا فاز، بسته به طبیعت پروژه، زمان مناسبی برای این ارزیابی است.
توصیه می شود نیاز به بازنگری نقش ها و مسئولیت ها قبل از آنکه تداخلی صورت پذیرد، فعالانه به بحث گذاشته شود. طبیعتاً شما مایل نیستید که چندین نفر مسئولیت یک کار را بر عهده داشته باشند یا فعالیت هایی از قلم بیفتد تنها به این علت که یکی از اعضای تیم تصور کرده که عضو دیگری از تیم آن را به انجام می رساند.
به نظر می رسد اگر این بازنگری ها در مورد نقش ها و مسئولیت های افراد، مورد غفلت قرار نگیرد، اشتباهی در باره اینکه انتظار می رود چه کسی چه کاری را انجام دهد، رخ نخواهد داد؛ اما در عمل اینگونه نخواهد بود. همواره این امکان وجود دارد که اتفاقی بیفتد که منجر به ایجاد ابهام و اشتباه در مورد وظایف و مسئولیت ها بشود.
به هر حال نمی توان منکر این واقعیت شد که با به کار بستن این توصیه، یعنی بازنگری نقش ها و مسئولیت ها در طی پروژه، چنین ابهاماتی به حداقل خواهند رسید و تأثیر آنها بر کل پروژه به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر نقش ها

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر نقش ها,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic