درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مهندسی ارزش

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

سیستم های اجرای پروژه

1395/04/29
02:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

سیستم اجرای پروژه بیانگر چگونگی و نحوه انجام فرایند نیل به اهداف پروژه از طریق تبیین رویه ها و اقدامات-توالی وقایع-ارتباطات قراردادی و محدوده ی تعهدات و مسئولیت های عوامل اصلی در پروژه است. اصطلاحات مختلف بکار رفته برای برای سیستم(نظام) اجرای پروژه در ادبیات مدیریت پروژه عبارتند از:

Project Delivery Method

Management Method

Project Procurement Option

Contractual Arrangement

Contracts Strategy

به طور کلی سیستم های اجرای پروژه شامل ۵ دسته کلی است که انواع سیستم ها در این ۵ دسته قابل دسته بندی می باشند:

۱-روش خود اجرا (امانی)   In_House

۲- روش متعارف (سه عاملی)   Design_Bid_Build___DBB

۳- روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)  Construction Management

۴- روش طرح و ساخت (دو عاملی)  Design_Build____DB

۵- روش طرح-ساخت-تامین مالی و بهره برداری Design_Build_Finance & Operate___DBFO   or   BOT

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

وظایف مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه در یک پروژه

1395/04/28
13:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

برنامه ریزی و كنترل بخش های مختلف یك پروژه گامی حیاتی در دستیابی به اهداف یك پروژه در پیگیری و بهبود مستمر فعالیتهای آن می باشد. تخصصی بودن فرآیندهای برنامه ریزی و كنترل پروژه و پیچیده بودن ساختارهای اجرایی بر اهمیت عملكرد این بخش در طول یك پروژه تاكید می نماید.
دو رویكرد اصلی در استراتژیهای هر سازمانی در برنامه ریزی و كنترل پروژه وجود دارد. رویكرد اول سرمایه گذاری بر عناصر انسانی سازمانی و جذب متخصص در این حوزه است . رویكرد دیگر برون سپاری فعالیتها و فرآیندها و نظارت بر عملكرد مشاوران است . غالب خدمات ارائه شده توسط مشاوران برنامه ریزی و كنترل پروژه به شرح زیر می باشد :

تهیه برنامه زمانبندی كلی پروژه به صورت Gant Chart بر اساس منطق برنامه ریزی و كنترل پروژه
تهیه هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات در طول پروژه
تهیه ساختار شكسته شده كار یا (WBS) پروژه با محاسبه وزن هر فعالیت
تهیه كلیه فرمت های كنترلی پروژه
تهیه گزارش های هفتگی
تهیه گزارش های ماهیانه كه در بر گیرنده اطلاعات زیر می باشد:
مشخصات كلی طرح
خلاصه وضعیت اجرایی پروژه
تنگناها و مشكلات پروژه
اهم فعالیتهای انجام شده در ماه گزارش با تناظر یك به یك با برنامه زمانبندی
ارائه فهرست فعالیتهای انجام نشده (گزارش تاخیرات)
ارائه فهرست فعالیتهای برنامه شده برای ماه آینده
جداول پیشرفت فیزیكی پروژه به همراه WBS آنها
گزارش حوادث كارگاهی و وضعیت ایمنی كارگاه
جدول وضعیت احجام كار اجرایی با هماهنگی دفاتر فنی كارفرما
خلاصه وضعیت مالی پروژه
وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات كارفرما
برنامه زمانبندی پروژه و وضعیت به روز رسانی آن

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association
وضعیت پیمانكاران فرعی
تجزیه و تحلیل وضعیت بهره وری كاركنان و مقایسه تطبیقی آن با نرم های انجام هر فعالیتتوجه به سیستم­های کنترل پروژه، ضرورتی در توسعة کشور

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
توجه به سیستم­های کنترل پروژه، ضرورتی در توسعة کشور

اسماعیل کفایتی

هدف مهم و کار اصلی سیستم­های برنامه­ریزی و کنترل (یا نظارت) پروژه، دست­یابی به هدف­های برنامه، طرح و پروژه است. این هدف از راه بهینه­نمودن مدت زمان، هزینة اجرا و کیفیت نتایج پیش بینی شده یا مورد انتظار پروژه­ها پیگیری می­شود. بدین جهت، این سیستم­ها ابزاری مؤثر و کارآمد برای مدیریت برنامه، طرح و پروژه است.
بخش دولتی، به­ویژه در کشورهای در حال توسعه، از راه اجرای طرح­ها و پروژه­های مختلف، نقش مؤثری را در اقتصاد کشور ایفا می­کند. طرح­ها و پروژه­ها در این کشورها، همچون چرخ­هایی برای تحرک ماشین رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی به­شمار می­آیند.
شناخت یکایک منابع کشور و اولویت آنها نسبت به یکدیگر و استفاده بهینه از آنها، موجب دستیابی کامل و بهینه به هدف­ها و آرمان­های تعیین شده، تسریع حرکت فرآیند توسعه و سلامتی ساخت و روان نظام اقتصادی کشور خواهد شد. از این رو، کشورهایی که در فرایند پرشتاب تحول نظام اقتصادی- اجتماعی، به این حقایق و آگاهی­ها دست یافته اند، نه­تنها وقت (زمان) بلکه سایر منابع (نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین­آلات، مواد اولیه و مصالح، پول، سرمایه و طبیعت) نیز برای آنها ارزشمند شده است و برای حفظ موقعیت اقتصادی و ارتقا و بهبود آنها به تهیه و توسعة روش­ها و سیستم­های بهینه­سازی منابع، و از همه مهمتر بهره­برداری از آنها، نیاز حیاتی داشته­اند.
بی­تردید همه سازمان­ها و مؤسسات مختلف دولتی و خصوصی، در فرایند پیچیدة تحول نظام اقتصادی- اجتماعی و نیز در اجرای طرح­ها و پروژه­های خود، سرانجام به مرحله­ای قدم خواهند گذاشت که در این مرحله، اهمیت، نقش و آثار مدیریت ثمربخش و کارآمد منابع سازمانی مؤسسه، به­ویژه در اجرای برنامه­ها، طرح­ها و پروژه­ها، آشکار خواهد گشت و در شناخت مبانی و مفاهیم آن و استفادة درست و کامل از یافته­ها و باورهای خود کوشش خواهند کرد.
در ایران، در زمینة معرفی و گسترش مبانی و مفاهیم مدیریت و تا حدودی مدیریت پروژه و سیستم­های برنامه­ریزی و کنترل پروژه، کوشش­ها و تلاش­های ارزنده­ای انجام شده است. اما به دلایل متعدد کار بهینه­سازی استفاده از منابع، به ویژه مفاهیم مدیریت و برنامه­ریزی و کنترل پروژه، گسترش و توسعه مناسب را نیافته است، از جمله این دلایل می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ناآشنایی مدیران طرح­ها و پروژه­ها با مسؤلیت­ها و وظایف خود.
2- نبود سیستم ارزیابی عملکرد طرح­ها و پروژه­ها.
3- نبود سیستم ارزیابی مدیران
4- انتشار و توزیع محدود جزوات و کتاب­ها.
5- یکپارچه نبودن مباحث ارائه شده در آنها.
با مروری کوتاه بر موافقت­نامه­ها، گزارش­های پیشرفت و اطلاعات عملکرد زمانی و مالی برنامه­ها، طرح­ها و پروژه­های بخش دولتی، به سهولت می­توان نبود، ضعف و عدم کارایی مدیریت، به معنای اعم کلمه، و مدیریت پروژه، به معنای اخص کلمه را در برنامه ریزی و اجرای این برنامه­ها، طرح­ها و پروژه­ها شاهد بود.
هرچه بر فواید، مزایا، اهمیت و ضرورت ایجاد و ساخت سیستم­های برنامه­ریزی و نظارت (یاکنترل) پروژه و بهره­برداری از آنها در مدیریت برنامه­ها، طرح­ها و پروژه­های کشور بیشتر تأکید شود و اقدامات و کوشش­های لازم در این زمینه تقویت و گسترش یابد، امکان توسعه، رشد و میزان موفقیت و ثمربخشی این سیستم­ها بیشتر خواهد شد. اهمیت و ضرورت استفاده از سیستم برنامه ریزی و نظارت پروژه در هر سازمان، بستگی دارد:
اولاً: به اهمیت و اولویت پروژه در تأمین هدف­ها و مأموریت­های آن سازمان
ثانیاً: به اهمیت و ضرورت مدیریت کارآمد و ثمربخش آن، و در واقع به اهمیت برنامه­ریزی و نظارت در نظام برنامه­ریزی، نظام اجرایی و نظام نظارت در کشور و در یک کلام به اهمیت و ضرورت مقوله استفادة بهینه از منابع در نظام اقتصادی کشور.
پروژه­ها، از عوامل مؤثر توسعه و رشد اقتصادی- اجتماعی، به­ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می­باشند و همچنین در بخش خصوصی، ابزاری اساسی برای تأمین سودآوری به شمار می­روند. سیستم برنامه­ریزی و کنترل پروژه، ابزار و وسیله­ای در دست مدیران پروژه است تا وظایف خود را در برابر مسئولیت­های بر آمده از نقش مدیریت پروژه به­خوبی انجام دهند.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

پروژه و مدیریت پروژه، موضوعات و مقوله­هایی هستند که با یکدیگر و همچنین با سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه مرتبط و همبسته بوده و مقدّم بر آن هستند.سازمان یادگیرنده (Learning Organization)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
سازمان یادگیرنده (Learning Organization)
سازمان یادگیرنده سازمانی است كه برای اجرای بهتر مأموریت خود، تمامی منابع (انسانی، ارزشی، فرایندی) خود را به‏طور پیوسته در جهت آموختن از تجربیات خویش (و دیگران) به‏كار می‏گیرد.
یادگیری سازمانی
یعنی “توانایی سازمان در آموختن از تجربیات خود از راه مشاهده، ارزیابی، و تحلیل شكست‏ها و پیروزی‏ها”
نقش مدیر در سازمان یادگیرنده
در سازمان‏های یادگیرنده مدیرنقش راهنما، استاد، ناصح، و مربی دارد، یعنی نقش فردی را كه برای تیم خود دیدگاه مشتركی طراحی می‏كند و مدل ذهنی تیم را به سمت آن سوق می‏دهد. مسؤولیت مدیر ایجاد سازمانی است كه در آن افراد به‏طور پیوسته ظرفیت‏های خود را برای ساختن آینده (خود و سازمان) توسعه می‏دهند- در یك جمله: با این‏كه مهمترین عامل آموختن، انگیزه خود فرد است اما مسؤولیت یادگیری سازمان با مدیران و سرپرستان است. اگر مدیران به‏آموزش و تعالی، اعتقاد (قلبی و عملی و نه‏‏فقط لفظی) داشته باشند یادگیری در سازمان‏ نهادینه می‏شود وگرنه هیچ‏ برنامه‏ای كارساز نیست.
پس شایسته است هنگام استخدام مدیران و سرپرستان و كسانی كه به هدایت تیم‏های پروژه‏ها گمارده می‏شوند این ظرفیت در آنان دیده و سنجیده شود. مهمترین ظرفیتی كه باید توجه شود توانایی (و اعتقاد و عشق) مدیر یا سرپرست به ساختن تیم و كار تیمی است. منظور از تیم معنای واقعی آن است وگرنه به گروهی افراد كه بنا به هر دلیلی گرد هم جمع شوند نمی‏توان نام تیم نهاد.
علاوه بر این،‌ در آموزش دادن خود مدیران و سرپرستان باید جدیت لازم به‏خرج رود. پیشنهاد می‏شود مدیران و سرپرستان موظف شوند هرسال درس‏های عمومی و اختصاصی معینی را بگذرانند و تمدید قرارداد و یا ترفیع ایشان منوط به موفقیت در آن درس‏ها باشد.
نقش محیط كار در سازمان‏های یادگیرنده
در سازمان‏های یادگیرنده بین فرد و سازمان اعتماد كافی وجود دارد. سازمان نیازهای معقول مادی و معنوی فرد را برمی‏آورد و از آموخته‏ها و تجربیات وی بهره‏مند می‏شود. در واقع فرد به سازمان به‏‏چشم خانواده دوم خود می‏نگرد و اگر فكری دارد با دیگران تقسیم می‏كند چون می‏داند از او قدردانی مادی و معنوی خواهد شد.
در سازمان یادگیرنده به موضوع آموختن و آموزاندن اهمیت داده می‏شود، افراد به این كار ترغیب می‏شوند و ابزار لازم در اختیار آنان قرار می‏گیرد و به شیوه مناسب از آنان قدردانی می‏شود.
در سازمان یادگیرنده در هنگام استخدام افراد، نه فقط به سطح معلومات و تجربیات آنان،‌ بلكه به میزان علاقه و توانایی آنان در انتقال دانش به دیگران توجه می‏شود. افرادی كه دانش دارند اما حاضر نیستند (یا نمی‏توانند)‌ آن را با دیگران تقسیم كنند سرمایه جدی برای یك سازمان یادگیرنده به حساب نمی‏آیند.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

* اقتباس آزاد از مقاله "خط مشی كلی آموزش" - نوشته دكتر محمد ابراهیم محجوبمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مهندسی ارزش

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مهندسی ارزش,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|