درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر معرفی تکنیک های خلاقیت

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

معرفی تکنیک های خلاقیت : جنبه های ساختگی

1395/08/27
08:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی تکنیک های خلاقیت :
جنبه های ساختگی

"جنبه های ساختگی"، یک تکنیک واژگونی مسئله است که توسط Michael Michalko ارائه و در کتاب او، Thinkertoys، تشریح شده است.
فرآیند، اینچنین است:

    مسئله را بیان کنید.
    فرض های مسئله را فهرست نمایید.
    فرض بنیادی را به چالش بکشید.
    هر یک از فرض ها را وارونه کنید- متضاد هر فرض را بنویسید.
    دیدگاه های مختلفی را که ممکن است برای شما مفید باشند، ثبت کنید.
    بپرسید که هر یک از فرض های وارونه چگونه می تواند انجام شود؛ هر تعداد دیدگاه و ایده را که ممکن است، فهرست نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
معرفی تکنیک های خلاقیت : محفل های کیفیت (Quality Circles)

1395/08/27
08:16
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی تکنیک های خلاقیت :
محفل های کیفیت (Quality Circles)

محفل های کیفیت، جلساتی کوتاه و منظم هستند که برای حل مشکلات کاری برگزار می شوند.

    5 تا 10 نفر در اوقات کاری در جلسه شرکت می کنند.
    یک ناظر معرفی می شود و جلسه را هدایت می کند.
    از نمودارها، تجهیزات سمعی- بصری، تابلوهای اعلانات و ... کمک گرفته می شود.
    گروه، حوزه های مشکلات را پیشِ رو قرار می دهد.
    مشکلات، اولویت بندی می شوند.
    اطلاعات بررسی می گردد، ایده ها از طریق طوفان فکری یا شیوه های دیگر، تولید می شوند.
    کارآیی، هزینه ها، صرفه جویی ها، پیامدها برای سایر دپارتمان ها، و ... در نظر گرفته می شود.
    راه حل نهایی به مدیر ارائه می شود و توسط گروه محفل کیفیت، اجرا می گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
معرفی تکنیک های خلاقیت : DO IT

1395/08/27
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی تکنیک های خلاقیت :
DO IT

DO IT کلمه ای است که از حروف اول عبارت های زیر تشکیل شده است:

    Define problem
    مسئله را تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که پرسشی درست را مطرح کرده اید.

    Open mind and apply creative techniques
    پس از آنکه دریافتید در صدد حل چه مسئله ای هستید، آماده اید که شروع کنید به تولید راه حل های ممکن. در این مرحله، نمی خواهیم ایده ها را ارزیابی کنیم، بلکه سعی داریم بیشترین تعداد ایده های ممکن را تولید نماییم. حتی یک ایده بد، می تواند بذری باشد برای یک ایده خوب.
    برای تولید راه حل های ممکن، می توانید از هر یک از تکنیک های خلاقیت که مایل باشید، استفاده کنید.

    Identify best solution
    تنها در این مرحله به انتخاب بهترین ایده تولید شده می پردازیم. ممکن است بهترین ایده، کاملاً مشهود باشد یا ممکن است لازم باشد به بررسی و تجزیه و تحلیل ایده ها بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    Transform
    مرحله نهایی، اجرای راه حل انتخاب شده است. این مرحله نه تنها شامل توسعه یک محصول معتبر از ایده شما می باشد، بلکه تمامی جنبه های بازاریابی و تجاری نیز باید مد نظر قرار گیرد. این امر ممکن است به صرف زمان و انرژی زیادی نیاز داشته باشد.

معرفی تکنیک های خلاقیت : دایره فرصت (Circle Of Opportunity)

1395/08/26
10:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی تکنیک های خلاقیت :
دایره فرصت (Circle Of Opportunity)

دایره فرصت، تکنیکی است که توسط Michael Michalko ارائه شده و در کتاب او، Thinkertoys، تشریح گردیده است. فرآیند این تکنیک به قرار زیر است:

    چالش را بیان کنید.
    دایره ای ترسیم کنید و مانند یک ساعت، آنرا از 1 تا 12 شماره گذاری نمایید.
    به هر یک از شماره ها، یک ویژگی تخصیص دهید.
    هر یک از 12 ویژگی را انتخاب کنید.
    دو دایره طوری ترسیم کنید که اولین ویژگی انتخاب شود.
    دو دایره طوری ترسیم کنید که دومین ویژگی انتخاب شود.
    ویژگی ها را هم به صورت مجزا و هم به صورت ترکیبی در نظر بگیرید تا یک وابستگی میان این دو ویژگی پیدا کنید.
    پیوندی میان این وابستگی و چالش خود جستجو نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر معرفی تکنیک های خلاقیت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر معرفی تکنیک های خلاقیت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|