درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیری سوار بر بالن

1395/06/2
15:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

مردی در یك بالن، در حال پرواز بود كه متوجه شد گم شده است. او در حالی كه ارتفاع بالن را كم می كرد، مردی را بر روی زمین دید و فریاد زد: "ببخشید، ممکن است به من كمك كنید؟ من به دوستم قول داده بودم كه نیم ساعت پیش او را ملاقات كنم اما نمی دانم اکنون كجا هستم."
مرد روی زمین پاسخ داد: "بله. شما در یك بالن در ارتفاع حدود 10 متر از سطح زمین معلق هستید. شما از شمال بین 40 و 42 درجه عرض جغرافیایی و از غرب بین 58 و 60 درجه طول جغرافیایی قرار دارید."
مرد بالن سوار گفت: "شما باید مهندس باشید."
مرد روی زمین گفت: "بله. از كجا فهمیدید؟"
مرد بالن سوار پاسخ داد: "خب، همه چیزهایی كه گفتی از نظر فنی درست است، اما من نمی دانم با اطلاعاتی كه دادی چكار كنم و در حقیقت هنوز گمشده هستم."
مرد روی زمین گفت: "شما باید مدیر باشید."
مرد بالن سوار گفت: "بله من مدیر هستم، اما چطور متوجه شدید؟"

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


مرد روی زمین پاسخ داد: "خب، شما نمی دانیدكجا هستید و نمی دانیدكجا می روید؛ قولی داده اید اما نمی دانید آن را چگونه عملی كنید و انتظار دارید من مشكلتان را حل كنم. واقعیت این است كه شما هنوز هم در همان موقعیت پیش از برخوردمان قرار دارید اما موقعیت من تغییر کرده و اکنون به نوعی مقصر شناخته می شوم." 

Business Case

1395/05/23
07:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

One of the things we should always watch for, is the Business Case. It’s one of the seven themes in PRINCE2.
Business Case
The Business Case is a concept that contains the justification of the project, and its supportive information. We use it for making high-level decisions, and to see if it’s still beneficial to continue the project.

Do you remember the Manage by Stages principle? OK, let’s discuss the Business Case based on the stages:

    Pre-project: it’s not a stage, but a period before we start the project. We just want to know if it’s a good idea to start the project. So, we create a simple Business Case. A complete and reliable Business Case needs a lot of planning; for example, we should know the resource requirements and schedule. But it’s really expensive to do so for every idea. That’s why we create an “outline Business Case” in the pre-project period, which is really rough and high-level. If it was promising, we’ll move on to the first “stage”.
    Initiation stage: the first stage is initiation, and it simply means “planning”. In this stage, we prepare a high-level plan for the whole project. Therefore, we would be able to turn our “outline Business Case” into a real “Business Case”. Then we check to see if the project is beneficial enough, and if it was, we will start the second stage, which is the first delivery stage.
    Delivery stages: we will have one or more delivery stages after the initiation stage. During them, we will keep updating the business case and use it to make the high-level decisions and see if we need to cancel the project.


It’s easy to talk about updating the Business Case, but it needs a lot of work. So, when should we do it? Every week for example? Of course not. What’s your idea? Tip: we do it for two events.


آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

1395/05/22
07:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

در حال حاضر، وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بویژه در حوزه دستگاههای دولتی و خصوصی، در سطح نامطلوبی قرار دارد. از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، می‌توان به فقدان زیرساخت‌های فنی و اجرائی امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات این دستگاه‌ها اشاره نمود.

بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بواسطه فقدان زیرساخت‌هائی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات، نظام صدور گواهی و زیرساختار کلید عمومی، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات، نظام مقابله با جرائم فضای تبادل اطلاعات و سایر زیرساخت‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور می‌باشد. از سوی دیگر، وجود زیرساخت‌های فوق، قطعا تاثیر بسزائی در ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاههای دولتی خواهد داشت.
آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
صرفنظر از دلایل فوق، نابسامانی موجود در وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی، از یکسو موجب بروز اخلال در عملکرد صحیح دستگاه‌ها شده و کاهش اعتبار این دستگاه‌ها را در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر، موجب اتلاف سرمایه‌های ملی خواهد شد. لذا همزمان با تدوین سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) کشور، توجه به مقوله ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی، ضروری به نظر می‌رسد. این امر علاوه بر کاهش صدمات و زیانهای ناشی از وضعیت فعلی امنیت دستگاه‌های دولتی، نقش موثری در فرآیند تدوین سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور خواهد داشت.مفاهیم پایه استانداردهای مدیریت

1395/05/21
00:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

مفاهیم پایه استانداردهای مدیریت

استاندارد های سری ایزو 9000 در واقع تعیین کننده ویژگی ها یا مشخصات فنی برای محصول نیستند بلکه استاندارد هایی هستند که بر فرآیند و عملکرد کلیه فعالیت ها که بر کیفیت محصول یا خدمات نهایی تاثیر می گذارند توجه دارد و به همین روی برای هر نوع صنایع تولیدی و خدماتی کاربرد دارد .

استاندارد های سری ایزو 9000 می گوید که کیفیت محصول ، فقط از طریق کنترل و بازرسی صد در صد به صورت پیوسته قابل تامین نیست بلکه کیفیت باید در فرآیند تولید و آن هم در کلیه بخشهای یک سازمان بوجود آید و به همین سبب است که کیفیت و ارزش نهادن بر کیفیت را مسئولیت مشترک کلیه کارکنان و در تمامی بخشهای یک سازمان به همراه رضایت مشتریان تلقی می نماید .

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|