درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آیا شما یک مدیر پروژه قوی هستید؟

1395/09/21
14:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا شما یک مدیر پروژه قوی هستید؟

یک صفحه کاغذ بردارید و به پرسش های زیر، که در مورد مهارت ها و رفتارهای مدیریت پروژه می باشد، پاسخ "بله" یا "خیر" بدهید تا دریابید که در زمینه مدیریت پروژه چقدر قدرت دارید؟

    شما خوب برنامه ریزی نمی کنید، زیرا خود را یک "کننده" می دانید نه یک "برنامه ریز". (بله/ خیر)
    شما با حداقل همکاری و تعامل با مشتریان و اعضای تیم، مدیریت می کنید. (بله/ خیر)
    شما ترجیح می دهید برای مشکلات، عذرخواهی کنید به جای آنکه مسئولیت آنها را بر عهده بگیرید. (بله/ خیر)
    شما یک فرد "جهت پذیر" هستید. (بله/ خیر) آیا رفتار مشتری مدارانه، برای شما به این معناست که هرچه را مشتری می خواهد، بپذیرید؟
    شما اجازه می دهید مشکلات باقی بمانند تا به فاجعه تبدیل شوند. (بله/ خیر)
    شما برنامه زمانبندی تهیه نمی کنید، و یا اینکه آنرا به روز نگه نمی دارید. (بله/ خیر)
    شما به جای آنکه اقرار کنید به زمان بیشتری نیاز دارید، ترجیح می دهید کار را با کیفیت ضعیف تحویل دهید. (بله/ خیر)
    شما به جای مدیریت انتظارات، موارد غیرمنتظره را در آخرین دقیقه مدیریت می کنید. (بله/ خیر)
    شما ریسک ها را نادیده می گیرید. (بله/ خیر)
    شما حداقلِ اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دیگران قرار می دهید. (بله/ خیر)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اکنون برای محاسبه امتیاز خود و نتیجه گیری، تعداد پاسخ های "بله" را مشخص کنید.

    اگر این تعداد، "صفر" باشد، احتمالاً شانس خوبی برای موفقیت به عنوان یک مدیر پروژه دارید.
    اگر "1" پاسخ "بله" داده باشید، بیانگر آن است که کامل نیستید، اما تاحدی قوی هستید. بر روی موضوع مربوطه کار کنید تا در آینده بتوانید به آن پاسخ "خیر" بدهید.
    "2" یک امتیاز مرزی است. شما با تمرکز بیشتر، قادر خواهید بود تا بر نقاط ضعف خود غلبه کنید.
    اگر تعداد پاسخ های "بله" بیشتر از 2 باشد، باید بر روی مهارت ها و رفتارهای مدیریت پروژه خود، کار کنید. پس از تقویت مهارت ها و رفع نقاط ضعف خود، مجدداً به این پرسش ها پاسخ دهید و قدرت مدیریت پروژه خود را محک بزنید.ادامه مطلب ادامه مطلب

یک مدیر پروژه، چند پروژه را می تواند مدیریت کند؟

1395/09/14
22:06
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
یک مدیر پروژه، چند پروژه را می تواند مدیریت کند؟

پاسخ، با چند محاسبه ساده ریاضی آغاز می شود. ابتدا فرض می کنیم که به طور متوسط لازم است مدیر هر پروژه به اندازه 15 درصد زمان کاری برآورد شده برای آن پروژه وقت صرف کند. با این فرض می توانیم تعداد ساعت های مدیریت پروژه و دوره زمانی این تعداد ساعت کاری را پیدا کنیم.
به مثال های زیر توجه کنید:

    پروژه A به 12000 ساعت کار نیاز دارد و مدت آن یک سال است. زمان لازم برای مدیریت پروژه، 1800 ساعت خواهد بود. از آنجا که مدت پروژه یک سال است، به مدت یک سال به یک مدیر پروژه تمام وقت نیاز دارد.

    پروژه B به 6000 ساعت کار نیاز دارد و مدت آن یک سال است. این پروژه به 900 ساعت مدیریت پروژه نیاز دارد. چون پروژه یک سال به طول می انجامد، زمان مدیریت پروژه در هر هفته، کمتر از 20 ساعت خواهد بود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


پس از این محاسبات سرانگشتی، می توان به پیچیدگی های بیشتر اندیشید. همانگونه که می دانید، زمان لازم برای مدیریت پروژه، به صورت خطی در طول پروژه گسترده نمی شود و دارای فرازها و فرودهایی است. مثلاً فرآیند برنامه ریزی به زمان زیادی از مدیریت پروژه نیاز دارد. مدیر پروژه می تواند در طی این دوره، به صورت تمام وقت بر روی پروژه کار کند و پس از آن، هنگامی که پروژه در حال پیشرفت است، زمان کمتری را به آن اختصاص دهد.
بدین ترتیب، هر مدیر پروژه می تواند دریابد که چند پروژه را به طور همزمان می تواند مدیریت کند. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

5 چیز که به عنوان یک مدیر پروژه باید انجام دهید

1395/08/27
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 چیز که به عنوان یک مدیر پروژه باید انجام دهید

    هر مدیر پروژه ای باید یک نقشه راه شفاف برای تیم خود تهیه کند. این نقشه راه شامل یک برنامه پروژه کاملاً شفاف، اهداف، چهارچوب های زمانی، و اقلام قابل تحویل می باشد.
    برنامه پروژه شما چهارچوب زمانی کلی پروژه را نشان خواهد داد، اما لازم است اطمینان حاصل کنید که در این برنامه، تک تک فعالیت ها دارای یک تاریخ شروع و یک تاریخ پایان مشخص هستند. سپس اطمینان حاصل کنید که منابع به فعالیت ها تخصیص داده شده اند و می دانند که چه چیزی باید تکمیل شود و در چه زمانی.
    شما نمی توانید بسادگی اعتماد داشته باشید که افراد به موقع فعالیت ها را انجام خواهند داد و به فعالیت بعدی خواهند پرداخت. لازم است تمامی آنچه را که می خواهید افراد انجام دهند، و اینکه چه کسی تا چه زمانی باید آنها را انجام دهد، فهرست نمایید- و سپس بررسی کنید که همه این موارد رعایت می شود. بدین ترتیب می توانید مطمئن شوید که طبق برنامه پیش می روید.
    از اینکه نسبت به تیم خود سختگیر باشید، نترسید. کار دشواری است که میان سختگیری و پشتیبانی، تعادل برقرار کنید، اما تمامی رهبران بزرگ به این تعادل رسیده و به نتایج مثبت آن دست یافته اند.
    وظیفه شما هدایت، ارشاد، مدیریت، و بررسی است. ابزارهای مناسب را به کار بگیرید تا ببینید که آیا هر روز همگام با برنامه هستید یا خیر، و اگر نیستید، اقدامات لازم را به عمل آورید. همه چیز را بررسی کنید- زمان، اقلام قابل تحویل، کیفیت، بودجه، تأمین کنندگان و غیره.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مشکلات اندازه گیری ارزش پروژه برای کسب و کار

1395/08/25
05:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مشکلات اندازه گیری ارزش پروژه برای کسب و کار

یکی از امور بسیار مهم، تعیین معیارهایی است که بتوان بر اساس آنها ارزشی را که یک پروژه برای کسب و کار ایجاد می کند، اندازه گیری نمود. مثلاً، فروش می تواند افزایش یابد، سطح موجودی انبار می تواند کاهش داده شود، یا ممکن است در یک فرآیند، تعداد افراد مورد نیاز، کمتر شود. با این حال در بسیاری از پروژه ها، ارزشی را که برای کسب و کار ایجاد می شود، یا نمی توان یا بسختی می توان کاملاً به مقادیر کمّی تبدیل نمود.
برخی از مشکلات متداول در این امر، عبارتند از:

    پروژه، منافع نرم (Soft) ایجاد می کند، مانند افزایش رضایتمندی مشتری یا کیفیت محصول.
    پروژه، شامل زیربناهایی است که توسط گروه های بزرگی از افراد، مورد استفاده قرار می گیرند. مثلاً، اگر حافظه کامپیوتر رومیزی افراد را دو برابر کنید، کارآیی آنها چقدر افزایش خواهد یافت؟ ارزش قابل محاسبه ای که با یک سیستم تلفن داخلی جدید، ایجاد می شود، چقدر است؟
    پروژه، میزان اطلاعاتی را که افراد در اختیار دارند، افزایش می دهد. درک اینکه این اطلاعات دقیقاً چه تأثیری بر اتخاذ تصمیمات بهتر دارد، بسیار دشوار است.
    به عنوان نتیجه ای از چندین پروژه، چیزهایی در طی یک دوره زمانی، بهبود یافته اند، اما دانستن اینکه هر پروژه دقیقاً چه مقدار ارزش ایجاد کرده است، کار سختی است.
    نتایج، بهبودهایی هستند که بسختی می توان آنها را در یک سطح قابل اندازه گیری، با یکدیگر تجمیع نمود. مثلاً، حذف مراحلی در یک فرآیند؛ آن فرآیند، زمان کوتاهتری به طول خواهد انجامید، اما زمان صرفه جویی شده، توسط کاری دیگر مصرف می شود.


 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


   


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو