درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ضرورت مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
حدود ۴۵ سال از پیدایش، تكوین و كاربرد سیستمهای مدون و منظم برنامه ریزی، كنترل و مدیریت پروژه می‎گذرد و كار توسعه، تكمیل و بهره برداری از این سیستمها و روشها همچنان ادامه دارد. هدف مهم و كار اصلی سیستمهای برنامه ریزی و كنترل پروژه دستیابی به هدف های پروژه از راه بهینه كردن مدت زمان اجرا، هزینه اجرا و كیفیت نتایج است.
بخش دولتی بویژه در كشورهای در حال توسعه، از راه اجرای طرح ها و پروژه های مختلف، نقش موثری را در اقتصاد كشور ایفا می كند. طرح‎ها و پروژه ها در این كشورها همچون چرخهایی برای تحرك ماشین رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی به شمار می آیند. شناخت یكایك منابع كشور و اولویت آنها نسبت به یكدیگر و استفاده بهینه از آنها موجب
- دستیابی كامل و بهینه به هدفها و آرمانهای تعیین شده
- تسریع حركت فرآیند توسعه
و سلامتی ساخت و روان نظام اقتصادی كشور خواهد شد.
از این رو كشور هایی كه در فرآیند پرشتاب تحول نظام اقتصادی - اجتماعی به این حقایق و آگاهیها دست یافته اند نه تنها وقت(زمان) بلكه سایر منابع : نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و مصالح، پول سرمایه و طبیعت نیز برای آنها طلا شده است.
بی تردید، همه سازمانها و موسسات مختلف دولتی و خصوصی، در فرآیند پیچیده تحول نظام اقتصادی - اجتماعی و همچنین در اجرای طرح ها و پروژه های خود سرانجام به مرحله ای قدم خواهند گذاشت كه در این مرحله، اهمیت نقش و آثار مدیریت ثمر بخش و كارآمد منابع سازمان به ویژه در اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه ها آشكار گردیده و در شناخت مبانی و مفاهیم آن و استفاده درست و كامل از یافته ها و باور های خود كوشش خواهند كرد.
مدیریت پروژه، زمینه ای جوان و تقریباً نو از علم مدیریت است و مدیران طراز اول، در بسیاری از سازمانها، به ندرت از مبانی و مفاهیم آن به طور متشكل و منسجم استفاده می كنند و تا جایی كه بتوانند (به علت عدم سازگاری و انعطاف تشكیلات اداری وظیفه ای یا تخصصی خود با سازمان پروژه ) راهی برای پرهیز از آن پیدا می كنند.
در ایران تلاش های ارزنده ای در زمینه معرفی و گسترش سیستمهای برنامه ریزی و كنترل پروژه و تا حدودی مدیریت پروژه انجام گرفته است اما به دلیل:
۱- نا آشنایی مدیران طرح ها و پروژه ها با مسئولیتها و وظایف خود
۲- نبود سیستم ارزیابی عملكرد طرح ها و پروژه ها
۳- نبود سیستم ارزیابی مدیران
۴- انتشار و توزیع محدود جزوات و كتابها و همچنین یكپارچه نبودن مباحث آنها
مفاهیم مدیریت، برنامه ریزی و كنترل پروژه و استفاده از این سیستم ها گسترش و توسعه مناسب را نیافته است.
از مهمترین آثار و نشانه های مدیریت ضعیف و بد پروژه را می توان به شرح زیر عنوان كرد:
- تأخیر از برنامه های زمانی تعهد شده یا پیش بینی شده
- فزون شدن هزینه های اجرایی واقعی از هزینه های پیش بینی شده
- پرداخت جرایم ناشی از عدم خاتمه پروژه در تاریخ تعیین شده
- دوباره كاریها

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیاجزاء یك طرح پیشنهادی(Proposal)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
به طور كلی هر طرح پیشنهادی از 3 بخش تشكیل می شود:
بخش فنی ‏Technical Section
بخش مدیریتی Management Section
بخش هزینه Cost Section
1-بخش فنی:این بخش معمولاً مشكل ترین و پیچیده ترین قسمت یك طرح پیشنهادی بوده و شامل موارد زیر است:
شرح مساله
بحث فنّی (محدوده كار ؛ مشخصات محصول یا خدمات ؛ خطرات احتمالی ؛ زمان بندی كلان یا جزیی )
طرح ریزی برنامه ( برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز فازهای انجام كار؛ معرفی پرسنل كلیدی و تخصیص آنها به فازها )
شرح تجهیزات و تسهیلات اصلی مورد نیاز
فرضیات؛ تفاوتها و استثناها (مغایرتها با مشخصات یا شناسنامه كار معرفی شده از طرف مشتری )
اطلاعات تكمیلی و تجربیات قبلی (در زمینه مشابه )
2-بخش مدیریتی: این بخش معمولا آسانترین قسمت یك طرح پیشنهادی است زیرا اطلاعات آن در طرحهای قبلی موجود بوده و شامل موارد زیر است:
توانایی مدیریتی (ساختار سازمانی ؛ ثبات مالی و اقتصادی شركت ؛ مشخصات كلی پرسنل ؛ سیستمهای اداری و تجاری و ...)
مدیریت برنامه (ساختار مورد نیازبرای مدیریت پروژه ؛ رزومه پرسنل كلیدی ؛ نحوه ارتباطات با مشتری ؛ شیوه مدیریت كردن پیمانكارهای جزء و مشاركتها )
تسهیلات مورد نیاز
كنترل زمانبندی و هزینه (شیوه پیگیری فعالیتها و مقایسه برنامه با واقعیت و نحوه گزارش دهی آنها)
تاریخچه و تجربیات شركت
3-بخش هزینه :محتوای این بخش به نوع قرارداد و ماهیت محصول یا خدمات پیشنهادی بستگی دارد كه شامل موارد زیر است :
بیانیه(شناسنامه) كار (مشخصات كامل كار مورد درخواست
كلان هزینه ها (اقلام عمده هزینه كل طرح)
زمانبندی انجام كار
مبنای محاسبه سود
تجهیزات و امكانات قابل تامین از سوی مشتری
اقلام هزینه
طرز محاسبه هزینه اقلام و هزینه كل
تكنیكهای براورد هزینه (سیاستها و روشهای شركت در برآورد هزینه ها)
اطلاعات تكمیلی (اطلاعات بیشتر در مورد برآوردهای مواد ؛ نیروی كار و سربار) 

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

 منبع:مدیریت پروژه ایرانیپیمانكاری مدیریت (Management Contracting (MC

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت پیمان MC شخصیتی است حقوقی كه به نمایندگی از طرف مجری طرح ؛ مسوولیت مدیریت؛ كنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد. مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب روشها ؛ضوابط و دستورالعملهایی كه به تایید مجری رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام كیفی و كمی كار را طبق مشخصات؛ برآوردها و برنامه‌های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد.
در حقیقت مجری جهت مدیریت؛ كنترل و هماهنگی پروژه‌ها و مراحل اجرایی طرح پس از كسب مجوز از مراجع ذیصلاح می تواند از یك شركت بعنوان مدیریت پیمان MC استفاده و كلیه وظایف و مسوولیتهای كارفرمایی را به جز برخی موارد كه ذكر خواهد شد به وی تفویض كند.
به بیان دیگر پیمانكار مدیریت پیمان MC،‌ مدیریت زمان، هزینه و كنترل كیفیت طرح را برعهده داشته و بمنظور اجرای كار با تعدادی پیمانكار جزء – پس از تصویب نهایی و انعقاد قراردادها با كارفرما- ارتباط برقرار می‌كند. در واقع پیمانكار مدیریت پیمان MC نقش مدیریتی كارفرما را در قراردادهای سنتی “طراحی – مناقصه – اجرا” ایفا نموده و بدین‌ترتیب وظایف و مسئولیتهای كارفرما را كاهش می‌دهد.
در این روش:
· پرداخت به پیمانكار مدیریت پیمان معمولاً بصورت Cost Plus Fee انجام می‌گردد.
· كارهای اجرایی معمولاً به قسمتهای كوچكتری تقسیم گردیده و رقابت زیادی در مناقصه ایجاد می‌شود.
· برای هر قسمتی از كارها كه به مناقصه می‌رود طراحی باید تكمیل شده باشد.
· در این نوع قرارداد در مقایسه با روش طراحی و اجرا بصورت جداگانه؛ طراح در مراحل اولیة طراحی باید تصمیمات بیشتری اتخاذ نماید.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیمدیریت پروژه های EPC

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در مدیریت پروژه براساس روش قراردادی EPC ” مسئولیت طراحی و اجراء بطور كامل بر عهدة‌ پیمانكار اصلی است بقسمی كه بعد از تكمیل پروژه،اصطلاحاٌ كارفرما فقط با چرخاندن یك كلید میتواند بهره‌برداری از تسهیلات اجرا شده را آغاز نماید. در این حالت كارفرما یا مشاورین او فقط در فرایند مناقصه و نظارت عالیه بر كار پیمانكار دخالت خواهد داشت. “EPC‌ كلید در دست” حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانكار را تداعی می‌نماید. بنابراین نیازی نیست كه مشخص شود آیا یك نقیصه بدلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است و بعنوان یك قانون كلی، هر عیب و نقصی كه در محدودة ‌تعریف شده كار حادث شود مسئولیت پیمانكار عمومی – پتروپارس- خواهد بود.
استفاده از روش “EPC كلید در دست”‌درگیری كارفرما را در فرایند طراحی و اجراء در مقایسه با سایر روشهای قراردادی به مقدار قابل ملاحظه‌ای كاهش داده و نقش او بطور عمده، مدیریت قرارداد و بسته به مفاد پیمان EPC كلید در دست مرور و یا تائید كارهای طراحی خواهد بود.
تلفیق مسئولیتهای طراحی با اجراء همچنین امكان كاهش زمان كلی تكمیل پروژه یا به عبارتی اجرای سریع ("Fast Track" Construction)را میسر می‌سازد بعلاوه با فراهم ساختن امكان طراحی واجرای اقتصادی میتوان هزینه‌های پروژه را كاهش داد.
در روش “EPC كلید در دست” مرحلة‌ مناقصه از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در این مرحله كارفرما بایستی نیرو و منابع زیادی را بمنظور اطمینان از قابلیتهای پیمانكاران و كیفیت طرح‌های پیشنهادی آنها صرف نموده همچنانكه پیمانكار نیز بایستی وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد خود با اطمینان از این نظر كه قابل اجرا بوده و قیمت پیشنهادی سودآور می‌باشد، مصرف دارد.
كارفرما ممكن است پیمان “EPC‌ كلید در دست” را فقط برای قسمت مشخصی از پروژه انتخاب نماید كه به عنوان “نیمه كلید در دست”(semi-turnkey) معروف است. در واقع بسته به میزان كاری كه كارفرما بصورت مستقیم یا توسط مشاورین یا پیمانكاران دیگری مستقل از پیمانكاران EPC كلید در دست انجام می‌دهد، مقدار مسئولیت كارفرما هم برای كاری كه خود انجام می‌دهد و هم‌ هماهنگی با وظایف پیمانكار EPC كلید در دست افزایش می‌یابد. این نوع قرارداد متضمن موارد زیر خواهد بود:‌
· پرداخت‌ها در این روش ممكن است بصورت یك قلم یا فهرست بهایی باشد.
· در مراحل اولیة طراحی بایستی مشخصات فنی اكمل و روشنی تهیه شود.
· كارفرما در بدو امر از نظر فنی و قراردادی، نیازها و الزامات خود را مشخص می‌نماید.
· بعد از انعقاد قرارداد، معمولاً كارفرما در بحثها و مذاكرات موضع ضعیفی خواهد داشت.
· بایستی ترتیبی اتخاذ گردد كه هزینة‌ طراحی انجام شده توسط پیمانكار در مرحلة مناقصه نیز ملحوظ گردد.
· در این روش ممكن است محدوده و نیز روش كنترل كارهای طراحی توسط كارفرما منشأ بروز اختلاف گردد.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|