درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ریسک

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تجزیه و تحلیل ریسک

1395/10/2
23:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل ریسک

تجزیه و تحلیل ریسک، این امکان را فراهم می سازد که ریسک هایی را که شما یا سازمانتان با آن روبرو هستید، بررسی نمایید. این تجزیه و تحلیل، مبتنی بر یک رویکرد ساختیافته نسبت به اندیشیدن در مورد تهدیدهاست، که با ارزیابی احتمالات و هزینه وقایعی که رخ خواهد داد، دنبال می شود.
تجزیه و تحلیل ریسک، پایه ای را برای مدیریت ریسک و پیشگیری از بحران تشکیل می دهد. در اینجا تأکید بر اثربخشی هزینه هاست.
مدیریت ریسک شامل موارد زیر است:

    تعدیل استفاده از منابع موجود
    برنامه ریزی برای آنچه که ممکن است در آینده رخ دهد
    استفاده مناسب از منابع جدید

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
10 نکته برای فرآیند کامل مدیریت ریسک

1395/09/30
22:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 نکته برای فرآیند کامل مدیریت ریسک

    تهیه برنامه برای ریسک ها: برنامه ای برای مدیریت ریسک تهیه کنید تا مطمئن شوید که چگونگی شناسایی، تجزیه و تحلیل، پاسخگویی، و پایش ریسک های پروژه را تشریح کرده اید.

    بازنگری ریسک ها: این بازنگری ها جلساتی هستند میان اعضای کلیدی تیم پروژه، برای پایش و کنترل ریسک های پروژه.

    استفاده از فرم های ریسک: با شناسایی هر ریسک جدید در پروژه، از طریق تکمیل فرم ریسک، آنرا مستند نمایید.

    تعیین اولویت ریسک ها: اولویت کلی هر ریسک را، از طریق خلاصه کردن امتیازاتی که قبلاً به احتمال و تأثیر هر ریسک تخصیص داده اید، محاسبه کنید.

    ایجاد برگه ثبت ریسک ها: با ثبت جزئیات تمامی فرمهای ریسک در یک برگه، قادر خواهید بود که هر هفته ریسک ها و اولویت های آنها را بسرعت و به آسانی مورد پایش و پیگیری قرار دهید.

    گزارش ریسک های سطح بالا: تمامی ریسک های سطح بالا را به حامی پروژه گزارش دهید تا مطمئن شوید که کاملاً از وضعیت ریسک های کلی پروژه آگاه است.

    تخصیص اقدامات ریسک: پس از بازنگری و تعیین اولویت هر ریسک، اقدامات لازم برای پیشگیری، انتقال یا کاهش آنرا مشخص نموده، هر اقدام را به یکی از اعضای تیم تخصیص دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    پایش تغییرات: وضعیت هر ریسک را به صورت هفتگی بررسی کنید تا مطمئن شوید که اولویت آن ناگهان افزایش نیافته و نیاز به اقدام فوری نداشته باشد.

    به اشتراک گذاشتن کار: مطمئن شوید که تمامی اعضای تیم در شناسایی، پایش و کنترل ریسک ها در طی پروژه به شما کمک می کنند.

    تخصیص نقش های ریسک: مسئولیت های اعضای تیم، مدیران پروژه و هیئت مدیره پروژه را برای مدیریت ریسک های پروژه، تعیین و فهرست نمایید.

4 تکنیک برای مدیریت ریسک پروژه

1395/09/23
03:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 تکنیک برای مدیریت ریسک پروژه

    سعی کنید ریسکهای ناشناخته را در بودجه و برنامه زمانبندی، لحاظ کنید. مدیر پروژه می تواند در ابتدای پروژه، بودجه و زمان اضافی برای در نظر گرفتن ریسک های شناخته شده، درخواست کند. البته تمامی ریسکها، در آغاز پروژه شناخته شده نیستند. بنابراین، درصدی از ریسکهای شناخته شده، به عنوان ریسک های ناشناخته در نظر گرفته می شود و به ریسک های شناخته شده اضافه می گردد.

    اعضای تیم را در شناسایی ریسک ها مشارکت دهید. اگر اعضای تیم با شرایط پروژه آشنا هستند، می توانند نقشی فعال در شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه داشته باشند.

    به هزینه برنامه مدیریت ریسک در مقابل سطح ریسک، وزن بدهید. فعالیت های مربوط به مدیریت ریسک های پروژه، هزینه ای دارند. مدیر پروژه باید مطمئن شود که تلاش و هزینه مربوط به مدیریت ریسک ها از تأثیر ریسک ها بر پروژه در صورت وقوع، بیشتر نخواهد بود. برای ریسک های بالا، معمولاً اینگونه نیست.

    ببینید سطح تحمل ریسک در سازمانتان چقدر است. در طی فرآیند شناسایی ریسک، ممکن است ریسک های متعددی را به شمار آورید که تأثیراتی احتمالی بر پروژه دارند. کدامیک از آنها آنقدر مهم است که مدیریت شود؟ پاسخ، سطح تحمل ریسک شما را بیان می کند. تحمل ریسک، معمولاً به فرهنگ سازمان بستگی دارد. برخی از سازمانها بزرگتر و ریسک پذیرترند و سطح بالاتری از ریسک را در پروژه می پذیرند. برخی دیگر از سازمانها ریسک گریزند و مایلند پروژه هایی را بپذیرند که ریسک کمتری داشته باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
7 عنصر برای برنامه مدیریت ریسک

1395/08/25
05:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر برای برنامه مدیریت ریسک

برنامه مدیریت ریسک، تشریح می کند که در پروژه، ریسک را چگونه تعریف و مدیریت خواهید کرد. این مدرک، در واقع ریسک ها و دلایل آنها را شرح نمی دهد؛ بلکه فرآیند و تکنیک هایی را که برای تعریف ریسک ها و عکس العمل نسبت به آنها مورد استفاده قرار خواهید داد، تعریف می کند. اطلاعات این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: این بخش، نقش های هدایتگر و پشتیبان در فرآیند مدیریت ریسک را تشریح می کند.

    بودجه بندی: بودجه شما برای مدیریت ریسک پروژه در این بخش مطرح می شود.

    زمانبندی: تعیین می کند که ارزیابی اولیه ریسک، چه زمانی انجام خواهد شد، و همچنین در طول چرخه عمر پروژه، فرآیند مدیریت ریسک، هر چند وقت یک بار به اجرا درخواهد آمد.

    امتیازدهی و تفسیر: باید شیوه های امتیازدهی و تفسیر متناسب با نوع تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی ریسک، که مورد استفاده قرار می گیرند، تعیین شوند.

    آستانه ها: سطح آستانه، عبارت است از اینکه چگونه تعیین می کنید که کدام ریسک ها دارای اهمیت کافی برای واکنش نشان دادن هستند. مدیر پروژه، مشتری، و کارفرما ممکن است آستانه های ریسک متفاوتی داشته باشند.

    ارتباطات: تعیین می کند که اطلاعات مربوط به ریسک چگونه مستند خواهد شد و تبادل خواهد گردید. این اطلاعات شامل خودِ ریسک ها، واکنش ها نسبت به ریسک، و وضعیت ریسک می باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    پیگیری و ممیزی: در این بخش، مستند می شود که چگونه تمامی جنبه های فعالیت های ریسک به منظور استفاده در پروژه جاری، نیازهای آینده، و درس های آموخته شده، ثبت و ضبط خواهد شد. همچنین تعیین می کند که آیا فرآیندهای ریسک، مورد ممیزی قرار خواهند گرفت یا خیر، و چگونه.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ریسک

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ریسک,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|