درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت قرارداد

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

جزوه درس اصول مدیریت ساخت

1396/05/14
08:48
امیرحسین ستوده بیدختی

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت قرارداد

1395/06/1
14:15
امیرحسین ستوده بیدختی
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت قرارداد

برای موفقیت مدیریت قرارداد، لازم است به صورت Proactive با آن برخورد شود و نیز از برخی از ابزارهای پایه ای مدیریت پروژه استفاده به عمل آید. عوامل کلیدی موفقیت مدیریت قرارداد عبارتند از:

    سازمان پروژه: نقش ها، چک لیست وظایف، اقلام قابل تحویل، گزارشهای ارزیابی ریسک
    الگوهای قرارداد و سطوح درگیری پیمانکاران جزء، مشاوران، فروشندگان و ...
    مراحل کار یا روش های مهندسی مجدد عملیاتی: تجزیه و تحلیل فرآیند، راهکارهای برتر، مدیریت ریسک، و ...
    انتخاب نرم افزار و تجزیه و تحلیل کاستی ها: ماتریسی برای تشخیص کاستی های عمده در فرآیندها، عملیات یا ساختار داده ها
    انجام مراحل کاری عمده (مایل استون ها): مطالعه، طراحی، تست، تنظیم، اجرا

نحوه اجرای مدیریت قراردادها، برمبنای اهداف مشتری، محدوده پروژه، پیچیدگی راه حل، میزان درگیری فروشندگان، و فشارهای بالقوه در مورد بودجه ها، از موردی به مورد دیگر متفاوت می باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت قرارداد

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت قرارداد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|