درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت طرح


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه ها

1395/10/15
07:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت طرح (برنامه) و مدیریت سبد پروژه ها (پورتفولیو)
پروژه های درون یک سازمان اغلب با یکدیگر در ارتباطند و لازم است به شکل یک مجموعه یکپارچه مدیریت شوند. در ادامه به دو رویکرد مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه ها برای مدیریت مجموعه پروژه ها پرداخته می شود.

مدیریت طرح

طرح مجموعه ای از پروژه های مرتبط و هماهنگ با یکدیگر است که برای هدف خاصی تعریف شده اند. به طوری که اگراین پروژه ها به تنهایی و بدون ارتباط و هماهنگی با یکدیگر تعریف و اجرا می شدند دستیابی به آن هدف امکان پذیر نبود.

وظیفه مدیریت طرح مدیریت مجموعه پروژه های مرتبط برای دستیابی به اهداف طرح است. لازم به ذکر است که هر دسته ای از پروژه ها تشکیل یک طرح نمی دهند. برای اینکه تعدادی پروژه تشکیل یک طرح بدهندو بتوان آنها را از طریق این طرح مدیریت کرد لازم است شرط زیر برآورده شود.

· پروژه ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

· اینکه این ارتباط صرفا در حد یکی بودن مشتری، تکنولوژی استفاده شده یا منابع باشد کافی نیست بلکه لازم است این مجموعه از پروژه ها دارای هدف یکسانی باشند. یا به عبارتی این پروژه ها در راستای رسیدن به یک هدف خاص تعریف واجرا شوند.

برای مثال در یک شرکت لبنی با جذب شیر روزانه هزار تن هدف افزایش جذب شیر تا دو هزار تن را می توان  یک طرح نامید. برای دستیابی به اهداف این طرح لازم است پروژه های متعددی تعریف شوند. این پروژه ها شامل: افزایش سطح تولید، افزایش ظرفیت و توان سیستم های تاسیسات، افزایش حجم انبارها، بهبود و افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب و پروژه های متعدد دیگری می شوند. این پروژه ها همگی در یک نقطه مشترکند: همه ی  این پروژه ها در راستای رسیدن به جذب شیر دو هزار تن تعریف و اجرا می شوند. هیچکدام از این پروژه ها را به تنهایی نمی توان تعریف کرد چرا که به نتیجه خاصی منجر نمی شوند. از طرفی اگر همه پروژه ها اجرا شوند و فقط یکی از این پروژه هااجرا نشود سازمان به هدف تعیین شده نخواهد رسید یا اینکه به شکل ناقصی به هدف دست می یابد.


مدیریت پورتفولیو

مجموعه ای از پروژه ها و طرح ها که برای مدیریت موثرتر آنها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان گرد هم آورده می شوند، یک پورتفولیو را تشکیل می دهند.

وظیفه مدیر پورتفولیو این است که مجموعه طرح ها و پروژه هایی که تحت عنوان یک پورتفولیو به وی سپرده شده است را به گونه ای مدیریت کند که منجر به دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان شوند.

در یک طرح لازم است تمام پروژه های درونش با یکدیگر برای رسیدن به هدف خاصی در ارتباط باشند.اما در پورتفولیو چنین شرطی لازم نیست. نقطه مشترک پروژه ها در یک طرح هدف نهایی طرح است اما در پورتفولیو نقطه مشترک پروژه ها منابع لازم برای اجرایشان است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


  در همان مثال قبل مطمئنا در این شرکت لبنی علاوه برپروژه هایی که در راستای هدف جذب شیر  تعریف شده و به شکل یک طرح در می آیند. پروژه هایی نیز وجود دارند که لزوما با این طرح در ارتباط نیستند اما به هر دلیل لازمند. مثلا ممکن است در آینده پروژه ای تحت عنوان افزایش سطح ایمنی کارخانه در مقابل زلزله یا آتش سوزی تعریف شود. یا مثلا سردخانه یکی از واحدها نیاز به بازسازی داشته باشد. این پروژه ها گرچه با هم در ارتباطند ( مثلا منابع، مکان اجرا، کارفرما، طراح و..) اما از انجا که مجموعه این پروژه ها به یک هدف مشترک نمی رسند نمی توان آنها را طرح نامید و در حقیقت تشکیل یک پورتفولیو را می دهند.

ادامه مطلب ادامه مطلب

تشریح توانایی های سازمان مدیریت طرح

1395/06/2
14:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تشریح توانایی های سازمان مدیریت طرح

الگوی ذهنی (Paradigm) در سازماندهی یک پروژه از نوع "تحویل" است. هر سمت در پروژه متولی تحویل چیزی به سمت دیگری است. آنچه اهمیت دارد این است که "چیزها" مشخص و شفاف گردند به گونه ای که مسئولیت ها، اختیارات و پاسخگویی ها را بتوان براساس تأمین آنها در سازمان طراحی کرد. "چیزها" (Things) نیز خود به دو دسته تقسیم می گردند:

    دسته اول اقلام قابل تحویل (Deliverables) هستند و
    دسته دوم خدمات (Services).

متولی ارائه اقلام قابل تحویل را سازمان مدیریت پروژه (Project Management) می دانیم، و متولی تحویل خدمات را سازمان مدیریت عملیات (Functional Management).
برای مثال متولی تحویل واحد تولید بخار در پروژه ای سازمان مدیریت پروژه است، در حالی که متولی ارائه خدمات مهندسی به همین واحد در پروژه، سازمان مدیریت عملیات مهندسی است. تحویل به موقع و با کیفیت در محدوده بودجه هزینه ای تعیین شده به عهده سازمان مدیریت پروژه خواهد بود. ارائه خدمات استاندارد و مورد قبول مهندسی به عهده سازمان مدیریت عملیات مهندسی می باشد.
با تفکیک این دو حوزه مدیریتی، و با به رسمیت شناختن این دو حوزه، می توان محدوده سازمانی مدیریت طرح را نیز تشریح کرد. سازمان مدیریت طرح باید دارای قابلیت های سازمان مدیریت پروژه باشد و این برای چنین سازمانی الزامی است. در همین حال بهتر است، نه اینکه الزامی باشد، که سازمان مدیریت طرح، توانایی بخشی یا تمامی سازمان مدیریت عملیات را نیز در خود پرورش داده باشد. بهتر بودن به دلیل آن است که کارفرما می تواند تمامی انتظارات خود را از یک سازمان واحد داشته و درگیر قراردادهای متعدد نگردد. اما کاملاً واضح است که آن توانایی که برای مدیریت طرح واجب خواهد بود توانایی مدیریت پروژه و تحویل اقلام قابل تحویل است. لذا به لحاظ محدوده سازمانی، سازمان مدیریت طرح باید در یک نگرش حداقلی بتواند مهارت های لازم را برای تحویل پروژه داشته باشد. این مهارت ها شامل:

    برنامه ریزی
    پایش
    کنترل
    هم محوری
    مستند سازی
    ارتباطات مؤثر
    اشراف به قرارداد ها
    حسابداری زمان، هزینه و کیفیت کار

می شود. در بخش مدیریت عملیات، سازمان مدیریت طرح علاوه بر توانایی هایی که از آنها به عنوان حداقلی نام بردیم، می تواند در بخش های متعدد اعم از:

    نظارت بر ساخت
    نظارت بر مهندسی و تدارکات
    کنترل کیفیت سطح دوم (Second party quality control)
    تضمین مرغوبیت
    مدیریت بازرگانی
    حسابداری پروژه
    مدیریت آرشیو
    و حوزه های دیگر

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


توانایی داشته باشد. اما درک این نکته بسیار مهم است که داشتن تمامی توانایی های نام برده شده در حوزه مدیریت عملیات، بدون اشراف بر توانایی های مدیریت پروژه، سازمان مدیریت طرح را علیل خواهد کرد. توانایی های مدیریت پروژه، الزامی و توانایی های مدیریت عملیات، مطلوب هستند.
بر اساس تحلیل فوق می توان دریافت که محدوده سازمانی مدیریت طرح را چگونه می توان توسعه داد. این سازمان باید در ابتدا در محدوده مدیریت پروژه و دانش مذکور در آن توسعه یابد و سپس دارای توانایی های مدیریت عملیات گردد. با قبول چنین نتیجه ای، الگوی انتخاب سازمان مناسب مدیریت طرح را می توان شکل داد. سازمان مناسب مدیریت طرح باید حداقل دارای توانایی های مدیریت پروژه باشد و بهتر است که توانایی های مدیریت عملیات پروژه را یا دارا بوده یا قادر به تأمین آنها از طریق برون سپاری باشد. نگرش بر عکس این می تواند تبعات زیانباری برای پروژه ها به همراه داشته باشد. یعنی استخدام سازمان هایی که دارای دانش مدیریت عملیات بوده ولی از توانایی های مدیریت پروژه بی بهره هستند تنها به آشوب و تنش پروژه ها خواهد افزود. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت طرح

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت طرح,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic