درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت زمان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

شش اشتباه رایج در مدیریت ریسک

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
1-فکر می کنیم با پیش بینی رویدادهای حاد,می توانیم ریسک را مدیریت کنیم.
2-متقاعدشده ایم مطالعه گذشته به مدیریت ریسک کمک می کند.
3-به توصیه درباره آنچه نباید انجام دهیم,گوش نمی کنیم.
4-می پنداریم ریسک را می توان به وسیله انحراف معیار اندازه گیری کرد.
5-درک نمی کنیم برابری ریاضی به معنای برابری روانی نیست.
6-به ما آموزش داده می شود وجود منابع مازاد مانع کارایی و بیشینه سازی ارزش سهام است.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Associationادامه مطلب ادامه مطلب

ایزو 21500

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی


ISO 21500:2012 راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع از سازمان از جمله سازمان های دولتی ، خصوصی و برای هر نوع پروژه ، صرف نظر از پیچیدگی، اندازه و یا مدت زمان استفاده شود،
ISO 21500:2012  سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهای عملی مدیریت پروژه را تشریح می نماید. مدیران پروژه ها ، از استاندارد راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012 جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند

مایلز شفرد، رئیس کمیته پروژه ISO که  استاندارد ایزو 21500 را توسعه داده است می گوید: " ایزو 21500 ،  کارکنان هر سازمان را به درک این که چگونه نظم و انضباط را در یک محیط کسب وکار مجهز کرد قادر می سازد. وهمچنین به عنوان راهنمای اولیه برای فردی بدون دانشی عمیق از مدیریت پروژه استفاده می شود ."
مزایای استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500 عبارتند از:
•انتقال دانش را بین پروژه ها و سازمان ها برای بهبود تحویل  پروژه ها تشویق می نماید
• افزایش انعطاف پذیری کارکنان مدیریت پروژه و توانایی آنها برای کار بر روی پروژه های بین المللی
• اصول جهانی مدیریت پروژه و فرآیندهارا فراهم می نماید

نظر کارل بست ، دبیر کمیته پروژه ایزو : "در اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای مدیران پروژه نیازمند به راهنمایی برای کمک به آنها در درک اصول اساسی مدیریت پروژه هستند.ایزو 21500 می تواند کسانی که درگیر در پروژه ها هستند را برای بهبود موفقیت هایشان در طیف گسترده ای از انواع پروژه کمک کند. "

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association
ISO 21500 برای اولین بار در یک خانواده از استانداردهای مدیریت پروژه برنامه ریزی شده  است
استاندارد مدیریت پروژه ایزو 21500 ، برای برقراری ارتباط بین استانداردهای بین المللی مانند ایزو  10006 ، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها،  ایزو 10007، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی، ایزو  31000 ، مدیریت ریسک - اصول و دستورالعمل ها، و برخی از استانداردهای بخش خاص در صنایعی مانند هوافضا و فناوری اطلاعات طراحی شده است.
ISO 21500:2012 ، راهنمای مدیریت پروژه ، توسط کمیته پروژه ایزو  ISO / PC 236 ، مدیریت پروژه توسعه داده شده استادامه مطلب ادامه مطلب

گام های انجام یک پروژه بهبود یا پروژه ارتقای بلوغ سازمانی مدیریت

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
همانطور که می دانید، پروژه های بهبود و ارتقای بلوغ سازمانی مدیریت گستره وسیعی را شامل می شوند که باعث ایجاد تنوع در اجرای این پروژه ها می شود. مراحل اجرای این پروژه ها به شرح ذیل می باشد.

گام اول: گام شناخت وضعیت موجود و تعیین نیازهای اساسی سازمان.

 گام دوم: تهیه فهرست پروژه های بهبود یا ارتقای بلوغ سازمانی مدیریت با توجه به نتایج مرحله قبل و امکان سنجی اجرا

گام سوم: انتخاب الگوها و استانداردها و چارچوب سیستم و در صورت نیاز سفارشی نمودن استانداردها

گام چهارم: ارایه آموزش های لازم و آماده سازی سازمان برای انجام پروژه

گام پنجم : تجزیه و تحلیل فاصله وضع موجود با وضعیت هدف و تعیین اقداماتی که باید برای رسیدن به وضعیت هدف صورت پذیرد.

 گام ششم: تشکیل کمیته راهبردی و تیم های اجرایی.

گام هفتم: طراحی سیستم.

گام هشتم: اجرای سیستم.

 گام نهم: اخذ بازخورد و اصلاح و بهبود سیستم.

 گام دهم: انجام ممیزی داخلی برای اطمینان از پیاده سازی کلیه الزامات تعیین شده و اقدام در جهت رفع مغایرت های مشخص شده در مرحله ممیزی

گام یازدهم: ارایه آموزش های نهایی به کاربران سیستم.

گام دوازدهم: مستندسازی نهایی و تهیه کتابچه آموخته ها و تجربیات پروژه.

گام سیزدهم: در صورت نیاز، دعوت از شرکت صادر کننده گواهینامه یا تاییدیه و انجام ممیزی نهایی توسط شرکت گواهی دهنده.

 گام چهاردهم: رفع مغایرت های احتمالی تعیین شده توسط شرکت گواهی دهنده، ممیزی نهایی و صدور گواهینامه توسط مرجع ذیصلاح.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

گام پانزدهم: نگهداری و بهبود سیستم.ادامه مطلب ادامه مطلب

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پروژه های سازمان ها چه در حوزه ی خدمات مهندسی یا فناوری اطلاعات یا ساخت یا پزشکی یا... باشند دارای یک جنبه مشترک هستند و آن اینست که نیازمند مدیریت شدن هستند یعنی باید برنامه ریزی، سازماندهی، پایش، کنترل و ارزیابی شوند.

 یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) جزئی از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) که اطلاعات یک سازمان را در پروژه ها مدیریت می کند، تعریف شده است. یک سیستم اطلاعاتی از ابزارها و تکنیک های سیستماتیکی تشکیل شده که برای جمع آوری، یکپارچه سازی و توزیع اطلاعات و نیز پشتیبانی از همه ی فرایندهای پروژه در مراحل برنامه ریزی، اجرا و اختتام بکار می رود.

•    طی فاز برنامه ریزی، مدیران پروژه از PMIS در اقدامات مربوط به هزینه مانند برآورد هزینه ها استفاده می-کنند. همچنین این سیستم برای ایجاد یک زمان بندی معین و تعیین مبنای محدوده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
•    در فاز اجرا، تیم مدیریت پروژه اطلاعات را در یک پایگاه داده جمع آوری می کنند. PMIS برای مقایسه ی مبنا با اجرای واقعی هر فعالیت، مدیریت مصالح، جمع آوری داده های مالی و نیز گزارش دهی بکار می رود.
•     در فاز اختتام پروژه، این سیستم برای بازبینی تکمیل فعالیت ها و نیز تهیه ی گزارش پایانی پروژه بکار می رود.

سیستم های PMIS بسته به نیازمندی های عملکردی سازمان از لحاظ طراحی، محدوده و قابلیت هایشان با هم متفاوتند. 
اما اجزای کلی آن ها را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:
•    منابع انسانی
•    منابع داده ای
•    منابع سخت افزاری
•    منابع نرم افزاری
•    منابع شبکه ای

هدف اصلی یک سیستم PMIS فراهم کردن اطلاعات عملکردی در مورد پارامترهای زمان- هزینه ی یک پروژه و ارتباط متقابل بین آنها است.
نقش PMIS در مدیریت زمان بندی پروژه ها:
•    پیوند یا تفکیک سیستم زمان بندی پروژه ها با سیستم کنترل هزینه ی پروژه
•    استفاده از چندین تقویم برای یک پروژه
•    مدیریت زمان بندی، فعالیت های طراحی و اجرا
•    به روزرسانی روابط متقابل میان فعالیت ها
•    تشخیص فعالیت های بحرانی و محدودیت منابع
•    تسطیح منابع چندین پروژه
•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

نقش PMIS در مدیریت هزینه ی پروژه ها:
•    پیگیری هزینه و مخارج پروژه
•    برقراری یک ساختار شکست کار برای هزینه های پروژه
•     پیگیری به روزرسانی هزینه ی منتج از درخواست های تغییر
•    تخصیص داده بر مبنای اولویت در ساختار شکست کار
•    پیش بینی های پذیرش 
•    ترسیم و ارائه ی داده های جریان نقدی، بهره، تعدیل، بودجه ریزی مالی و...
•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

بنابراین یک سیستم PMIS برای دستیابی به اهداف پروژه و تکمیل استراتژی های آن مفید و لازم است. مزایای حاصل از بکارگیری PMIS به ارتقای عملکرد فردی محدود نمی شود و شامل بهبود عملکردهای پروژه ای  نیز می باشد. این سیستم ها برای اثرگذاری مستقیم بر موفقیت پروژه برقرار می شوند و در بهبود کنترل بودجه و فرجه های زمانی پروژه و نیز انجام اقدامات فنی نمود پیدا می کنندادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت زمان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت زمان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic