درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ریسک پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 مرحله برای مدیریت ریسک پروژه

1395/10/6
13:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله برای مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک یکی از بخش های مهم مدیریت پروژه است.
فرآیند 5 مرحله ای و ساده زیر، به شما کمک خواهد کرد که به آسانی، ریسک های پروژه را مدیریت نمایید:

    ریسک ها کجا هستند؟ اولین مرحله، فهرست کردن هر چیزی است که بتواند بر موفقیت پروژه تأثیر داشته باشد. به تمامی مشکلات بالقوره ای که ممکن است در طی پروژه با آنها مواجه شوید، بیندیشید و آنها را یادداشت کنید. از آنجا که تیم شما مسائل را از منظری دیگر می نگرند، بهتر است از آنها هم کمک بگیرید.

    تأثیر چیست؟ در فهرستی که تهیه کرده اید همه نوع ریسک وجود دارد: ریسک هایی که مشکل بزرگی به وجود نخواهند آورد و ریسک هایی که بالقوه می توانند باعث توقف پروژه بشوند. بر اساس تأثیر ریسک ها، آنها را اولویت بندی کنید: آنهایی که بیشترین تأثیر را خواهند داشت، بالاترین اولویت را دارند.

    چه می توانید بکنید؟ اکنون که ریسک های مهم و دارای اولویت بالا را می شناسید، می توانید وظایفی را به تیم خود تخصیص دهید که با آن ریسک ها مواجه شوند. این اقدامات، چیزهایی هستند که می توانند مانع وقوع ریسک بشوند یا تأثیر منفی ریسک را به حداقل برسانند.

    چه کسی مسئول است؟ با ثبت تمامی وظایف تخصیص داده شده و اقدامات تیم، به آسانی می توانید، با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه خود، پیگیری کنید که چه کسی مسئول چه چیزی است و آیا آنها کاری را که از ایشان خواسته شده، انجام داده اند یا خیر.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اقدام بعدی چیست؟ در برنامه زمانبندی خود، جلسات بازنگری رسمی ای را منظور کنید تا مطمئن شوید که ریسک های موجود، کلاً تحت کنترل هستند. می توانید از این جلسات، به همراه تیم خود، برای بررسی ریسک های جدید، یا ریسک هایی که دیگر احتمال وقوع آنها برطرف شده، نیز استفاده کنید.ادامه مطلب ادامه مطلب

4 تکنیک برای مدیریت ریسک پروژه

1395/09/23
03:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 تکنیک برای مدیریت ریسک پروژه

    سعی کنید ریسکهای ناشناخته را در بودجه و برنامه زمانبندی، لحاظ کنید. مدیر پروژه می تواند در ابتدای پروژه، بودجه و زمان اضافی برای در نظر گرفتن ریسک های شناخته شده، درخواست کند. البته تمامی ریسکها، در آغاز پروژه شناخته شده نیستند. بنابراین، درصدی از ریسکهای شناخته شده، به عنوان ریسک های ناشناخته در نظر گرفته می شود و به ریسک های شناخته شده اضافه می گردد.

    اعضای تیم را در شناسایی ریسک ها مشارکت دهید. اگر اعضای تیم با شرایط پروژه آشنا هستند، می توانند نقشی فعال در شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه داشته باشند.

    به هزینه برنامه مدیریت ریسک در مقابل سطح ریسک، وزن بدهید. فعالیت های مربوط به مدیریت ریسک های پروژه، هزینه ای دارند. مدیر پروژه باید مطمئن شود که تلاش و هزینه مربوط به مدیریت ریسک ها از تأثیر ریسک ها بر پروژه در صورت وقوع، بیشتر نخواهد بود. برای ریسک های بالا، معمولاً اینگونه نیست.

    ببینید سطح تحمل ریسک در سازمانتان چقدر است. در طی فرآیند شناسایی ریسک، ممکن است ریسک های متعددی را به شمار آورید که تأثیراتی احتمالی بر پروژه دارند. کدامیک از آنها آنقدر مهم است که مدیریت شود؟ پاسخ، سطح تحمل ریسک شما را بیان می کند. تحمل ریسک، معمولاً به فرهنگ سازمان بستگی دارد. برخی از سازمانها بزرگتر و ریسک پذیرترند و سطح بالاتری از ریسک را در پروژه می پذیرند. برخی دیگر از سازمانها ریسک گریزند و مایلند پروژه هایی را بپذیرند که ریسک کمتری داشته باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت ریسک پروژه

1395/06/27
18:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک را می توان شامل تمامی فعالیت هایی دانست که با اجرای آنها، احتمال وقوع نتایج نامطلوب در یک پروژه، به حداقل می رسد.
برای مدیریت ریسک، ابتدا باید نسبت به شناسایی ریسک های محتمل پروژه اقدام نمود. این امر با مطرح کردن چند پرسش ساده، امکان پذیر است. مثلاً:

    در صورت نیاز به منابعی که در دسترس نیستند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
    بدترین نتیجه ممکن، از وقوع چنین رخدادی چیست؟
    علت آن چیست؟
    احتمال وقوع این اتفاق چقدراست؟
    عواقب آن چیست؟ و ...

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


در مرحله بعد باید تعیین کنید که در کدامیک از موارد، نیازمند اقدامات پیشگیرانه هستید و در کدامیک باید تا زمان وقوع آن صبر کنید.
گام بعدی، کمّی نمودن ریسک های شناسایی شده است. بدین منظور، ابتدا ریسک ها را دسته بندی و سپس احتمال وقوع هر یک را تعیین نمایید.
در روش دیگر، گام نخست، نسبت دادن درصد وزنی به هر یک از ریسک هاست. مشکل این روش آن است که معمولاً داده های تجربی به اندازه کافی در دسترس نیست تا این کار با دقت کافی انجام پذیرد. سپس به هر ریسک، مقداری نسبت داده می شود، که می تواند، در صورت نیاز، بر حسب زمان یا هزینه باشد. در انتها می توان مقدار حقیقی ریسک ها را ازحاصلضرب مقادیر تخصیص داده شده به ریسک و احتمال وقوع آن، به دست آورد و با توجه به نتایج به دست آمده، تصمیمات مناسب را اتخاذ نمود.
صرف نظر از روشی که برای انجام محاسبات ریسک درنظر می گیرید، لازم است در فواصل معین، به بازنگری دوره ای ریسک ها بپردازید و هرگونه تغییرات احتمالی را در مدل ریسک، اِعمال نمایید.ادامه مطلب ادامه مطلب

استاندارد عملی برای مدیریت ریسک پروژه

1395/06/10
11:47
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استاندارد عملی برای مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه بیانگر این واقعیت است که وقایع یا شرایط خاص- چه در طی فرآیند برنامه ریزی پیش بینی شده باشند و چه غیرقابل پیش بینی باشند- ممکن است اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار دهند. این تأثیرات می توانند مثبت یا منفی باشند و ممکن است باعث شوند که پروژه از اهداف تعیین شده خود منحرف گردد.
فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه امکان در نظر گرفتن وقایعی را که ممکن است اتفاق بیفتند یا اتفاق نیفتند، از طریق تعریف آنها بر حسب احتمال وقوعشان، فراهم می سازند.
مؤسسه PMI یک استاندارد جهانی را به عنوان استاندارد عملی برای مدیریت ریسک پروژه منتشر ساخته است که مدیریت ریسک را صرفاً آنگونه که در پروژه های منفرد انجام می شود، تحت پوشش قرار می دهد؛ و ریسک برنامه ها یا سبد پروژه ها را شامل نمی گردد. این استاندارد عملی، چندین روش خاص را جهت اِعمال مدیریت ریسک ارائه می نماید.
سرفصل مطالب این استاندارد، شامل موارد زیر است:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    برنامه ریزی مدیریت ریسک
    شناسایی ریسک
    تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
    تجزیه و تحلیل کمّی ریسک
    برنامه ریزی پاسخ به ریسک
    پایش و کنترل ریسکادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ریسک پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ریسک پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات