درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

حوادث در کارگاههای عمرانی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
با توجه به اینکه حوادث در کارهای عمرانی و صنعت جزء لاینفک کار می باشد  و تحت عنوان مدیریت HSE موارد ایمنی و سلامت کنترل و نظارت می شود لذا با توجه به تجارب میدانی و کارگاهی هر چند اندک خودم بر آن شدم مطالبی در این چارچوب جمع آوری و جهت اطلاعات دوستان عمرانی اعلام نمایم:

 

تجزیه و تحلیل حوادث:

 

هر حادثه ای دارای تعدادی علل و پیشرفت است و تقریبا" به دو گروه تقسیم می شود:

 

1-  علل به شروط کار و محیط بستگی دارد ( مثل تجهیزات ایمنی فردی - وضعیت آب و هوایی و .........)

 

2- آنهایی که به انجام کار بستگی دارند (مثل میزان رعایت استاندارد های مربوط به کار – میزان کاستن یا افزودن به استرس کارگاهی – شتاب زدگی در اجرا)

 

دوام اقدام پیشگیری:

 

آثاریک اقدام پیشگیری نباید ناپدید شود که این مهم مستلزم در اختیار داشتن افراد و نیروی انسانی لازم برای شناسایی و کنترل موارد خطر است.

 

اثر علت های زمینه ای حوادث:

 

در جایی که حواث زیادی هست تجزیه و تحلیل نشان می دهد که حوادث زیاد معمولا" به خاطر یک موقعیت کاری شتاب زده و توام با استرس و کم دقتی رخ می دهد که اول به آهستگی وسپس سریع تر تا این که ناگهان صدمه ای اتفاق می افتد بدین دلیل جلوگیری از عوامل حادثه مربوط به جراحت ، بعضی آثار موقعیت های خطرناک راحذف می کند.

 

علل حوادث:

 

به ندرت اتفاق می افتد که حادثه تنها در اثر یک علت رخ دهد و بیشتر چنین  هست که عوامل متعددی به طور همزمان در بروز حادثه حضور و نقش فعال دارند. یک موقعیت بالقوه خطرناک باعث حادثه ای نمی شود مگر آنکه کسی با آن مواجه شود. یک توده بخار قابل اشتعال تا وسیله ئ احتراقی در نزدیکی آن نباشد منفجر نمی شود حوادث مخصوصا" با هماهنگ شدن اوضاع و احوال فیزیکی بروز می کند اغلب می توان آنها را شناخت و خطر را از سیستم کار خارج کرد. و یا به عوامل انسانی مربوط است که می توان با آموزش و تعلیم و نظارت مستمر بر طرف کرد لیکن باید پذیرفت که کارگران ممکن است بی فکر، اشتباه کار، بی توجه و بدون تمرکز حواس باشند و یا حتی در کار خود با داشتن نیت خوب خطا کنند. در تشخیص علل بروز حوادث باید هم عوامل فیزیکی و هم  روانی مورد توجه قرار گیرند. جرثقیلی که در اثر زیادی بار خوب کار نمی کند فقط در نتیجه  تنش فیزیکی نیست بلکه پیامد های سیستم کاری است که در تعیین وزن بالا بردنی و برنامه ریزی عملیات وجود دارد عدم آزمایش آن قبل از شروع به کار و نداشتن وسایل ایمنی و عدم اطمینان از کارکرد درست آن و کوتاهی در تعلیم راننده جرثقیل باید در نظر گرفته شود.

 

بالاتر از همه کوتاهی در نگهداری و رعایت استاندارد ها خود ، عامل و مسئول بخش بزرگی از سقوط ها ، لغزش ها و آسیب برخورد هاست.

 

نتایج حوادث: خسارت خرابی در سازمان ، ناراحتی ، معلولیت ، مرگ  هریک یا تمام این موارد ممکن است از حوادث کوچک و بزرگ ناشی شوند حتی جایی که نتیجه یک حادثه محدود به خسارت به تجهیزات ماشین یا پیشرفت در کار بدون به جای گذاشتن جراحتی در فرد باشد . نابسامانی و ضرر و زیان قابل توجهی را دربر خواهد داشت در توسعه اقدامات پیشگیری حادثه لازم است هم امکان بروز حادثه و هم شدت نتایج آن را در نظر گرفت.  

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)


درامدی بر بتن سبک مسلح و مرکب ارتجاعی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بتــن سبــک مسلــح و مرکــب ارتجاعی با تغییـــرات غیر خطـــی کرنش در ارتفـاع تیـــر در طی خمش، و مــدول فنریـت و قابلیت کرنش پذیری بـالا در خمـــش نوعــی بتـن سبک مسلــحِ فیبــروالاستیک با ساختــار شبکــه‏ای می‏باشد.

در این سیستم مرکب، بنا به بافت منسجم و نظام شبکه‏ای موجود و نوع و تناسب رفتار اجزاء به کار رفته در تعامل با یکدیگر، امکان توزیع گسترده و مناسب‏تر کرنش‏ها و تنش‏ها (همراه با جذب و مهار نسبی آنها) فراهم آمده، ظرفیت‏های ذخیره و جذب انرژی زیاد بوده، و کرنش پذیریِ بالا (به ویژه در محدوده ارتجاعی) هم به سهم خود امکان بهره‏گیری از توان‏ مجموعه‏ تسلیحات در کشش را بهتر میسر ساخته است. بدین ترتیب، ضمن تاُمین ذخیره مقاومت و شکل پذیری (Ductility) مورد نظر دست‏یابی به قابلیت‏های بالای باربری (به خصوص در خمش و از جمله در مورد بارهای دینامیک و ضربه‏ای) در عین دارا بودن ابعاد و وزن پائین و نیز نرم و منتشر بودن الگوی شکست به خوبی امکان‏پذیر گشته است.

چنان که گفته شد در این سیستم در جریان خمش، تغییرات کرنش در ارتفاع تیر خطی نیست. این ویژگی همچنین می‏تواند متضمن توزیع بهتر تنش‏های داخلی و کاهش تمرکز نسبی آنها (چون تنش‏های فشاری) در مناطقی خاص از مقطع و افزایش ظرفیت کلی جذب و مهار و تحمل تنش‏ها و قابلیت کرنش پذیری ... در طی خمش باشد.

از جمله خصوصیات بتن کرنش پذیر به کار رفته در این سیستم نیز می‏توان به نسبت‏های مناسب مدول‏های الاستیسیته, و مقاومت‏های کششی و برشی به مقاومت فشاری و نیز مقاومت در حد رفتار ارتجاعی ... به مقاومت نهائی- بالا بودن طاقت شکست و ضـرایب بلوک تنـش و ، کرنش متناظر با قله مقاومت و به ویژه، کرنش متناظــر با گسیختــگی و وقوع نوعــی الگوی له شدگی به جای خرد شدگی معمول و گسترش یابنده (در بارگذاری‏های فشاری بیش از حد آستانه اشاره نمود. مجموعه اینها با در نظر داشتن نقش چندگانه ساختار شبکه‏ای مزبور در بافت منسجم موجود، عامل نیل به ویژگی‏های پیش‏گفته محسوب می‏گردند. (گفتنی است که در این سیستم حتی شکست از نوع موسوم به فشاری اولیه در برخی بارگذاری‏های محوری هم باز الگویی نرم و تدریجی داشته است (

ضمنا چنان که می‏دانیم برخی از مشکلات رایج و بعضا، راه‏بردی فرا راه کاربرد بتن‏های سبک مسلحِ معمول عبارتند از: خطرِ ترد گشتن الگوی شکست، جمع شدگی زیاد و ناپایداری حجمی، درگیری نامناسب تسلیحات در بتن، پائین بودن مقاومت‏های مکانیکی از جمله، برش پانچ، کم بودن نسبت‏های مقاومت‏های برشی و کششی … و نیز مدول‏های الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی به مقاومت فشاری، معضلات ناشی از افت و خزش و خستگی، مسائل مربوط به پایایی به خصوص در درازمدت و در برخی شرایط محیطی، موضوع انتقال نیروهای جانبی، برخی محدودیت‏های اجرای کارگاهی و .... 

بدین سان در این فن‏آوری نو و با توجه به امکان کاربرد مقتضیِ برخی عناصر همراه سعی در حل توأمان بخش مهمی از مشکلات مزبور در چارچوب سیستمی واحد و یکپارچه با مدول فنریت و مقاومت ویژه شایان توجه در خمش قیمت مناسب تمام شده و دارای موارد کاربری متعدد گشته است.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)


مدیریت شاخصهای پایه در ساخت و سازهای صنعتی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
با پیشرفتهای حاصل شده در دنیای کنونی که همانا با تکیه بر افزایش سطح رفاه بشری و استفاده بیش از پیش از نیوهای طبیعی و ارتقاء سطح کیفی زنگی انسانهاست و با نگرش به اینکه مقوله توسعه ساخت و سازهای صنعتی موضوعی فرآیندی می باشد و هدف این است که فرایند ساخت  در کشور ما که فرآیند سنتی  و ما قبل صنعتی است به فرآیند صنعتی ارتقاء یابد تا با مدیریت شاخصهای پایه امکان رقابت پذیری در بهره وری و کیفیت فراهم شود.

 

ساختمان یک مقوله ترکیبی بوده و از دو بخش سخت افزاری(مصالح ساختمانی و ماشین آلات) و نرم افزاری(مدیریت –کنترل کیفی ومنابع انسانی) تشکیل شده است.و بخش نرم افزاری و سخت افزاری  تولید مسکن بعنوان فرایند تولید مسکن هستندو لازمه تحقق صنعتی سازی بطور کامل تغییر کلی فرایند تولید مسکن شامل سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

در حال حاضر که ساخت و ساز باید بر محور حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی ساماندهی شود . ساخت صنعتی در جایگاه اولویت نخست جامعه حرفه ای است.

منبع:مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|