درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ویژگی های مدیران کارآمد

1395/06/26
19:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ویژگی های مدیران کارآمد

    فرهنگ ملی و جهانی را به خوبی می شناسند و برای رسیدن به توسعه فرهنگی می کوشند.
    نگاهی سیستمی و شبکه ای به کار و محیط پیرامون خود دارند.
    به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارند و به ارزش های والای انسانی ارج می نهند.
    کارکنان را به استفاده از طیف های گوناگون دانش تشویق می کنند.
    به هم افزایی در فکر و عمل معتقدند.
    زمینه بهبود نگرش ها و مهارت ها و افزایش آگاهی خود و کارکنانشان را فراهم می آورند.
    از آخرین فنون حرفه خود آگاهند.
    در پی اصلاحاتند و می دانند اصلاحات را از کجا آغاز کنند و در کجا پایان بخشند.
    دائماً در صدد شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانشان هستند.
    خودانگیخته و پرانگیزه اند و در کارکنان نیز ایجاد انگیزه می کنند.
    ازمواجهه با مشکلات نمی هراسند.
    هدف گرا، فرآیند گرا، پیشرفت گرا و توفیق گرا هستند.
    دیدگاهی مشارکتی دارند و از ایده های خوب کارکنان برای ارتقای سازمان بهره می جویند.
    بین استعدادها، انتظارات، قابلیت ها، امکانات و ... تعادل برقرارمی کنند.
    اختلافات را به خوبی مدیریت می کنند.
    تفویض اختیار می کنند.
    فرصت ها و تهدیدها را به خوبی می شناسند و برای رفع مشکلات و تنگناها دائماً در تلاشند.
    تدابیر پیشگیرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اِعمال می کنند.
    به طور مستمر به هدایت، نظارت و ارزشیابی تمامی امور می پردازند.
    نوآوری و خلاقیت را در تمامی سطوح سازمان تشویق می کنند.
    بحران ها را می شناسند و با قاطعیت و مهارت با آنها برخورد می کنند.
    کار گروهی و بازخورد گرفتن از کارکنان را یک اصل می دانند.
    به فناوری ارتباطات و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقدند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management

5 هدف مدیران پروژه

1395/06/25
15:54
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 هدف مدیران پروژه

این اهداف که دستیابی به آنها می تواند موفقیت شما را تضمین کند، برای هر صنعت و هر نوع پروژه ای کاربرد دارد:

    خاتمه پروژه در زمان مقرر: این کار، بسیار دشوار است، زیرا معمولاً در طی پروژه، نیازها تغییر می یابند و زمانبندی هم ممکن است در وهله اول، خوشبینانه انجام شده باشد.
    خاتمه پروژه تحت بودجه معین: برای حصول اطمینان از اینکه هزینه های پروژه شما رشد حلزونی ندارد، لازم است در ابتدای پروژه، بودجه ای برای آن تعیین کنید تا بتوانید هزینه ها را با آن مقایسه نمایید. در این بودجه، تمامی انواع هزینه ها را، اعم از هزینه های مربوط به افراد، تجهیزات، تأمین کنندگان، یا مواد، لحاظ کنید،.
    برآورده شدن نیازهای پروژه: این هدف، به معنی تأمین نیازهایی است که در ابتدا برای پروژه تعیین شده است. این نیازها چه نصب یک سیستم IT جدید باشد، چه ساخت یک پل، یا اجرای فرآیندهای جدید، پروژه باید راه حل هایی را ایجاد کند که این نیازها 100 درصد برآورده شوند.
    رضایت مشتریان: ممکن است شما پروژه را با رعایت کامل سه هدف فوق به پایان برسانید، اما مشتریان هنوز ناراضی باشند. علت این امر معمولاً آن است که نیازهای آنها پس ازآغاز پروژه تغییرمی کند و مدیریت مناسبی بر آنها اِعمال نمی گردد.
    اطمینان از رضایتمندی تیم: اگر بتوانید تمامی این کارها را توسط یک تیم خرسند انجام دهید، در پروژه بعدی، به موفقیتی بیش از انتظار، دست خواهید یافت. اعضای تیم نیز چنین احساسی خواهند داشت. رضایتمندی اعضای تیم، برای موفقیت پروژه شما، امری حیاتی به شمار می آید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
مهمترین عوامل اتلاف وقت مدیران

1395/06/25
15:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مهمترین عوامل اتلاف وقت مدیران

    جلسات غیرضروری
    میز یا محدوده كار نابسامان
    تلفن های غیرضروری
    صرف وقت زیاد برای پاسخگویی به نامه ها
    دسته بندی اوراق بیش از یك بار در روز و صرف زمان طولانی برای سازماندهی آنها
    مشكل داشتن با تكنولوژی
    صرف وقت زیاد برای ترسیم برنامه های كاری دیگران
    تخصیص زمان زیادبه برنامه ریزی
    اختصاص دادن زمان بیش از حد به تحلیل اشتباهات
    اختصاص دادن زمان بیش از حد به مستندسازی
    تلاش بیهوده برای جلب توجه دیگران به كارهای انجام شده
    انجام كارهایی كه می توان به دیگران محول نمود
    انجام كار بدون بازده در اوج خستگی
    گپ زدن های غیرضروری و نشست های دوستانه غیرکاری
    تهیه گزارش های غیرضروری و طولانی
    مطالعه مطالب نامرتبط ارسالی از جاهای مختلف
    دوباره کاری و رفع اشکالات کار سایرین
    پیگیری شخصی تمامی دستورات
    سرگرم شدن با محصولات تکنولوژیک در محیط کار مثل رایانه، اینترنت و تلویزیون
    تغییر برنامه زمانبندی سفرها

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
نقش مدیران در پیشگیری از فرسودگی شغلی

1395/06/24
13:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نقش مدیران در پیشگیری از فرسودگی شغلی

"احساس می کنم دارم زیر فشار این همه کار له می شوم."؛ "دیگر علاقه ای به انجام این کار ندارم."؛ "آنقدر تن و بدنم کوفته است که گویی هیچگاه تمامی ندارد."؛ "اصلا انگار شغلم یک قلاده انداخته به گردنم و من هم مجبورم هر کجا که می رود، همراه آن بروم." و ... .
شاید شما هم یکی از افرادی باشید که با این جملات آشناست و یا حتی خود شما هم چنین احساسی نسبت به کارتان داشته باشید.
اصطلاح "فرسودگی شغلی"، به خستگی ناشی از فشارهای موجود در محل کار، نفس کار و همچنین علائم و حالات تحلیل رفتگی قوا، سرخوردگی و گوشه گیری در کارکنان گفته می شود. فردی که دچار فرسودگی شغلی شده، احساس تحلیل رفتگی و خستگی مزمن می کند، خلق و خوی پرخاشگرانه پیدا کرده، در روابط بین فردی تا اندازه ای بدگمان و بدبین می شود و عمدتاً حالت منفی بافی خواهد داشت.
فرسودگی شغلی می تواند به دلایل متعددی بروز کند، از جمله: انتظارات بیش از حد دیگران از شما، فن آوری های ناآشنا، ناامنی شغلی و یا حتی مشکلات خانوادگی. همچنین عوامل دیگری چون ابهام در اهمیت نقش فرد در سازمان، بی توجهی مدیریت سازمان به امور کارکنان، شیوه های ناصحیح اعمال مدیریت و ... اهمیت بسزایی در ایجاد استرس و به تبع آن فشارهای شغلی دارد.
به طور کلی شاید بتوان علل پدید آمدن فرسودگی شغلی را به این صورت تعریف کرد: "هر آنچه باعث ناخشنودی فرد از کار، سازمان یا فعالیتی که درگیر آن است می شود و در طول زمان ادامه می یابد و باعث بروز تنش برای فرد مزبور می گردد".
راهکارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آنها، مدیریت هر سازمانی می تواند مانع از وارد آمدن محرک های تنش زا بر کارکنان شود، از جمله:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    افراد را به کاری بگمارید که نه تنها به آن علاقه مند باشند بلکه، از ویژگی های شخصیتی لازم برای انجام دادن درست آن برخوردار باشند.
    برای متصدیان مشاغل گوناگون سازمان، دوره های آموزشی مناسب تشکیل دهید و مراقب باشید که برنامه ریزی طراحی و اجرای چنین دوره هایی، براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغلی شرکت کنندگان در دورهء آموزشی انجام گیرد.
    به کارکنانتان بفهمانید که به یاد آنها هستید و برای این کار از مناسبت ها، بهترین استفاده را ببرید.
    امکاناتی را فراهم آورید که مهارت های افراد، بسته به موضوع مسئولیت کاری آنها، افزایش یابد.
    شرایط خطرآفرین را در سازمان به حداقل برسانید و کاری کنید که افراد در معرض محرک های تنش زای اضافی قرار نگیرند.
    شبکه های ارتباطی را در سازمان بهبود بخشید و اطمینان حاصل کنید که افراد می توانند نظرات و شکایات و پیشنهادات خود را در رابطه با هر فرد یا موضوع، براحتی و بدون ترس و نگرانی ارائه دهند.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|