درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران اجرایی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها

1395/10/1
23:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها

    حمایت مالی و سرمایه گذاری: مدیران اجرایی، مسئول امضای منشور پروژه اند، که پروژه را تشریح می کند، به شما اجازه مدیریت می دهد، و مهمتر از همه، سرمایه های لازم برای حفظ بقای پروژه را تأیید می نماید.

    مسیرهای میانبر و حل و فصل ها: زمان هایی وجود دارد که دیگران نسبت به نیازهای پروژه بی توجهند، یا در مورد اتخاذ بهترین جهت، با یکدیگر به مشاجره می پردازند. مدیر اجرایی می تواند از موقعیت خود استفاده کند و این گلوگاه ها را برطرف سازد.

    پایش پروژه ها: مدیران اجرایی باید مراقب پیشرفت پروژه ها باشند، خصوصاً در هنگام آغاز و خاتمه آنها. این مدیران باید پروژه ها را مورد پایش قرار دهند: گزارش های وضعیت را بخوانند و درک کنند، اقلام قابل تحویل عمده را تأیید نمایند و در بررسی ها و بازنگری های مهم، درگیر شوند. نکته قابل توجه اینکه مدیران ارشد باید به پایش پروژه های بزرگتر و استراتژیک تر بپردازند و مدیران میانی، پایش پروژه های تاکتیکی تر را بر عهده بگیرند.

    ارائه حاکمیت: حاکمیت عبارت است از فرآیند حصول اطمینان از اینکه قوانینی مناسب وجود دارد، و سپس مطمئن شدن از اینکه افراد، آن قوانین را دنبال می کنند. از دیدگاه پروژه ای، یعنی حصول اطمینان از اینکه پروژه ها، فرآیندها، سیاست ها و استانداردهای لازم را رعایت می نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها

1395/08/27
07:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها

یک مدیر اجرایی دارای اختیارات اجرایی یا نظارتی در یک سازمان است. این اختیارات به چند روش در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. یک مدیر اجرایی، نوعاً مسئول "وضعیت تجاری" پروژه است که برای تعیین اینکه حتی پروژه می تواند آغاز گردد یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که پروژه به تأیید رسید، مدیران اجرایی می توانند در چهار حوزه کلیدی بر موفقیت پروژه، تأثیرگذار باشند:

    مدیر اجرایی می تواند حمایت مالی و سرمایه ای را که پروژه نیاز دارد تا به راه بیفتد، در اختیار قرار دهد.
    در پروژه، زمان هایی پیش می آید که دیگران توجهی به نیازهای پروژه ندارند یا در بحث بر سر بهترین جهتی که باید اتخاذ گردد، درگیر می شوند. مدیر اجرایی می تواند از موقعیت خود برای شکستن این گلوگاه ها استفاده کند.
    مدیران اجرایی باید پیگیر پیشرفت پروژه ها باشند. آنها باید پروژه ها را مورد پایش قرار دهند. این امر شامل مطالعه و درک گزارش وضعیت، تأیید اقلام قابل تحویل عمده، و درگیر شدن در بازنگری های اساسی می باشد. البته به یاد داشته باشید که مدیران ارشد باید به پروژه های بزرگ و استراتژیک توجه داشته باشند و مدیران میانی باید به پایش پروژه هایی که بیشتر جنبه تاکتیکی دارند، بپردازند.
    معمولاً اغلب مدیران اجرایی، افرادی بااستعداد، متخصص، و باتجربه هستند. از دانش آنها استفاده کنید. شما گاهی در پروژه مجبور می شوید ناهمواری ها را برطرف کنید یا لازم می آید تصمیماتی اتخاذ کنید که پاسخ یا راه حل مناسب، چندان آشکار نیست. در اینگونه موارد، با مدیر اجرایی به مشورت بپردازید و از او ایده بگیرید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها

1395/06/5
10:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 مسئولیت مدیران اجرایی در پروژه ها
حمایت مالی و سرمایه گذاری: مدیران اجرایی، مسئول امضای منشور پروژه اند، که پروژه را تشریح می کند، به شما اجازه مدیریت می دهد، و مهمتر از همه، سرمایه های لازم برای حفظ بقای پروژه را تأیید می نماید.
مسیرهای میانبر و حل و فصل ها: زمان هایی وجود دارد که دیگران نسبت به نیازهای پروژه بی توجهند، یا در مورد اتخاذ بهترین جهت، با یکدیگر به مشاجره می پردازند. مدیر اجرایی می تواند از موقعیت خود استفاده کند و این گلوگاه ها را برطرف سازد.
پایش پروژه ها: مدیران اجرایی باید مراقب پیشرفت پروژه ها باشند، خصوصاً در هنگام آغاز و خاتمه آنها. این مدیران باید پروژه ها را مورد پایش قرار دهند: گزارش های وضعیت را بخوانند و درک کنند، اقلام قابل تحویل عمده را تأیید نمایند و در بررسی ها و بازنگری های مهم، درگیر شوند. نکته قابل توجه اینکه مدیران ارشد باید به پایش پروژه های بزرگتر و استراتژیک تر بپردازند و مدیران میانی، پایش پروژه های تاکتیکی تر را بر عهده بگیرند.
ارائه حاکمیت: حاکمیت عبارت است از فرآیند حصول اطمینان از اینکه قوانینی مناسب وجود دارد، و سپس مطمئن شدن از اینکه افراد، آن قوانین را دنبال می کنند. از دیدگاه پروژه ای، یعنی حصول اطمینان از اینکه پروژه ها، فرآیندها، سیاست ها و استانداردهای لازم را رعایت می نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران اجرایی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیران اجرایی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|