درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

بخش اول

ماده‌ 24: كلیه رانندگان یا اپراتورهای ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی باید آموزش‌های لازم در مورد نحوه كار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات مربوطه فرار گرفته و دارای پروانه مهارت فنی یا گواهی نامه ویژه از مراجع ذیربط باشند.

ماده‌ 25: بكار بردن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی در نزدیكی خطوط انتقال نیروی برق باید با رعایت مواد 20 و 21 صورت گیرد.

ماده‌ 26: قسمت‌های مختلف دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید طبق برنامه ذیل مورد بازدیدهای دوره‌ای یا معاینه فنی و آزمایش قرار گیرند.

الف - بازدید روزانه كلیه لوازم بستن و بلند كردن بار از قبیل قلاب‎ها، اتصالات، كابل‎ها، زنجیره‎ها و غیره، از نظر فرسودگی، شكستگی و هر نوع عیوب ظاهری دیگر، توسط اپراتور و مسئول دستگاه. 

ب – بازدید فنی كلیه قسمت‌های دستگاه، هفته‌ای یك بار، توسط شخص متخصص یا مسئول فنی دستگاه و ارایه گزارش به سرپرست مربوطه.

ج – معاینه فنی و آزمایش كلیه قسمت‌های دستگاه توسط اشخاص متخصص و صدور گواهی‌نامه اجازه كار هر سه ماه یك بار و همچنین قبل از استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.

ماده‌ 27: كلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی كه بر روی دستگاه بالابر انجام می‌‌شود، باید در دفتر ویژه‌ای ثبت و توسط متخصص مربوطه امضاء گردد. این دفتر همراه با گواهی‌نامه‌های اجازه كار موضوع بند ج ماده 26،‌باید نزد مالك و كارفرمای دستگاه نگاهداری و در هنگام لزوم ارایه گردد.

ماده‌ 28: كلیه قسمت‌های تشكیل دهنده دستگاه‌ها و وسایل بالابر و اجزاء آنها باید با رعایت اصول و قواعد فنی و طبق استانداردها و ضرائب اطمینان مندرج در «آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشیاء در كارگاه‌ها» طراحی، محاسبه و ساخته شده و توسط اشخاص ذیصلاح نصب، تنظیم و آماده به كار شوند.

ماده‌ 29: حداكثر ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت كار مطمئن هر وسیله بالابر باید بر روی لوحه‌ای نوشته و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.

ماده‌ 30: قلاب دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید دارای شرایط زیر باشد:

الف – مجهز به شیطانك یا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد.

ب–حداكثر باری كه‎می‌‌توان به‎وسیله آن بلندنمود، به‎طور واضح بر روی آن حك شده باشد.

ج – در صورتی كه نوع كار ایجاب نماید، مجهز به دستگیره مناسبی باشد كه بتوان آن را در حالت تعلیق، تغییر مكان داده و در وضع مناسب قرار داد.

ماده‌ 31: میزان حداكثر مجاز بار بدون خطر زنجیرها، كابل‌ها و سایر وسایل بلند كردن و بستن بار باید بر روی پلاك فلزی درج و به آنها متصل باشد.

ماده‌ 32: دستگاه‌های بالابر ثابت از قبیل جرثقیل‌های برجی (Tower Cranes) و وینچ‌ها باید به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گردیده و وزنه‌های تعادل آنها متناسب با حداكثر میزان حمل بار محاسبه و درنظر گرفته شود. در مورد جرثقیل‌های برجی، استحكام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ باید مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین نحوه مهار این دستگاه‌ها باید به ترتیبی باشد كه در مقابل حداكثر نیروی باد و طوفان در محل، مقاومت كافی داشته باشند.

ماده‌ 33: هر دستگاه بالابر علاوه بر اپراتور یا راننده، باید دارای یك نفر كمك اپراتور یا علامت دهنده نیز باشد. این شخص باید در مورد نحوه علامت دادن با دست‌ها یا وسایل هشدار دهنده و نوع علایم مشخصه و یكنواخت، آموزش لازم را دیده باشد. در مواردی كه به علت محدود بودن میدان دید اپراتور و یا هرگونه شرایط و موقعیت‌های خاص، به بیش از یك نفر علامت دهنده نیاز باشد، باید علایم حركت فقط توسط یكی از آنها كه نفر اصلی است، داده شود. اما در عین حال اپراتور باید از علامت توقفی كه در موارد خطر توسط هر كدام از آنان داده می‌‌شود، تبعیت نماید.

ماده‌ 34: مسیر حركت و محل استقرار جرثقیل‌ها و دیگر وسایل بالابر باید قبلاً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقع حركت و كار، خطری از طریق برخورد با سیم و كابل‌های برق یا تاسیسات و بناهای موجود و یا سقوط در محل‌های حفاری شده و غیره، متوجه اپراتور، كارگران و افراد دیگر نشود.

ماده‌ 35: از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور كارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاه‌های بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام این كار اجتناب ناپذیر باشد، باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و هم چنین علایم هشداردهنده موثر از قبیل‎تابلوها،پرچم‌های مخصوص یا چراغ‌های چشمك‎زن بكاربرده شود.

ماده‌ 36: به رانندگان یا اپراتورهای دستگاه‌ها و وسایل بالابر نباید كار دیگری ارجاع شود. همچنین افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاه و یا آویزان بودن بار، مجاز به ترك و رها كردن دستگاه نمی‌باشند.

ماده‌ 37: راننده یا اپراتور دستگاه بالابر و افراد كمكی و علامت دهنده، در هنگام انجام وظیفه، حق خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات را ندارند.

ماده‌ 38: به هیچ وجه نباید اجازه داده شود كه كارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و یا برای جابجا شدن از وسایل بالابر استفاده نمایند.

ماده‌ 39: در هنگام بهره برداری از جرثقیل‌های سیار موتوری باید دقت شود كه جك‌ها به طور صحیح استفاده و در محل مناسب استقرار یابند.

ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی
بخش دوم
ماده‌ 40: در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید، باید از كار كردن با دستگاه‌ها و وسایل بالابر خودداری شود.
ماده41:كابین راننده یا اپراتور ماشین‎آلات راه‎سازی و ساختمانی بایددارای شرایط‎زیر باشد:
الف – به ترتیبی باشد كه راننده یا اپراتور را در برابر شرایط جوی و گرد و غبار محافظت نموده و نیز میدان دید كافی برای او تامین نماید.
ب – كلیه شیشه‌های درها و پنجره‌ها از نوع مقاوم و نشكن باشند.
ج - داراب ركاب و دستگیره‌ای باشد كه راننده یا اپراتور بتواند به راحتی و با ایمنی كامل سوار و پیاده شود.
د – پله‌ و ركاب ترجیحاً مشبك و پنجره‌ای باشد تا گل و لای بر روی آن متراكم نشده و باعث لغزش پای راننده و اپراتور نگردد. ضمناً از آلوده شدن آن به روغن، گریس یا سایر مواد لغزنده باید جلوگیری بعمل آید.
ماده‌ 42: در مواردی كه میدان دید راننده یا اپراتور ماشین آلات راه سازی و ساختمانی محدود باشد، وجود یك نفر كمك یا علامت دهنده الزامی است.
ماده‌ 43: راننده یا اپراتور قبل از ترك ماشین آلات راه سازی و ساختمانی باید دستگاه را ترمز و در صورت وجود تیغه یا باكت یا خاكبردار، آن را پایین آورده و بر روی زمین قرار داده و دستگاه را خاموش نماید.
ماده‌ 44: در شرایطی كه به دلیل سستی بستر یا ازدیاد شیب آن، تعادل دستگاه خاك‌برداری به خطر افتد، نباید آن را به كار انداخت یا مورد استفاده قرار داد.
ماده‌ 45: هنگامی كه ماشین آلات راه سازی و ساختمانی در حال كار هستند، ورودی افراد به داخل شعاع عمل آنها باید ممنوع گردد.
ماده‌ 46: ماشین آلات راه سازی و ساختمانی را نباید شب‌ها در حاشیه جاده‌های عمومی متوقف نمود. چنانچه در موارد خاص، این كار اجتناب ناپذیر گردد،‌ باید اطراف آنها با وسایل مناسب هشدار دهنده از قبیل پرچم قرمز، علایم شبرنگ، چراغ قرمز چشمك زن و غیره، محدود و علامت گذاری شود.
ماده‌ 47: استفاده از ماشین آلات راه سازی و ساختمانی در غیر از موضوع تعریف شده ممنوع می‌‌باشد.
ماده‌ 48: در هنگام حركت بیل مكانیكی، باكت یا خاك بردار آن باید خالی از بار باشد، همچنین بوم آن باید در جهت حركت قرار گیرد.
ماده‌ 49: در موقع تعمیر باكت یا خاك بردار بیل مكانیكی یا لودر با تعویض ناخن‌های آن، باید آن را قبلاً در محل خود محكم نمود تا از حركت ناگهانی آن و ایجاد حادثه جلوگیری بعمل آید.
ماده 50: از تیغه‌های بولدوزر نباید به عنوان ترمز استفاده شود، مگر در مواردی استثنایی و اضطراری.
ماده‌ 51: در كارگاه‌هایی كه از ماشین آلات خاك برداری و یا وسایل نقلیه موتوری ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی استفاده می‌‌شود، بایدراه‌های ورود و خروج ایمن و مناسب برای آنها ایجاد و نسبت به نصب علایم خطر و هشدار دهنده مناسب اقدام گردد.
ماده‌ 52: در بارگیری و تخلیه وسایل نقلیه موتوری ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی باید نكات زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف – وزن تقریبی مصالح بار شده از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه تجاوز ننماید.
ب – ارتفاع بار از دیواره‌های اطاق بارگیری تجاوز ننماید و در مواردی كه نوع و وضعیت بار به ترتیبی باشد كه این امر اجتناب ناپذیر گردد، باید به وسیله كابل فلزی یا طناب مناسب نسبت به مهار آن به طور مطمئن و ایمن اقدام شود.
ج – مصالحی از قبیل آجر، سنگ و غیره باید به وسیله برزنت یا توری‌های محكم پوشیده و محفوظ شوند، مگر آنكه ارتفاع بار از ارتفاع دیواره‌های اطاق بارگیری كمتر باشد، در مورد مصالح ریزدانه پوشش بار الزامی است.
د – در هنگام بار زدن قطعات و مصالح سنگین و حجیم از قبیل تیرآهن، قطعات ساخته شده اسكلت‌های فلزی، لوله‌های بزرگ و غیره، باید طوری روی هم چیده شوند كه هنگام تخلیه بار و باز كردن دیواره‌های اطاق بارگیری، از لغزش آنها بر روی هم و ایجاد حادثه پیشگیری بعمل آید. هم چنین نحوه بارگیری و توزیع قطعات مذكور در اطاق بارگیری باید به ترتیبی باشد كه مركز ثقل كامیون را به یك سمت آن متوجه نساخته و تعادل آن در هنگام حركت حفظ شود.
هـ - در بارگیری و تخلیه قطعات و مصالح سنگین و حجیم‎باید ازوسایل‎مكانیكی‎استفاده شود.
و – در موقع باززدن مواد ومصالحی از قبل شن، ماسه، سنگ، آجر، خاك، نخاله و ضایعات ساختمانی به وسیله لودر و بیل مكانیكی و یا قطعات و مصالح سنگین و حجیم به وسیله جرثقیل،‌باید سرنشینان وسیله نقلیه آنرا ترك و تا پایان بارگیری‎درمحل‎مناسبی‎مستقر شوند.
ز – در هنگام بارگیری یا تخلیه نقلیه موتوری، باید علاوه بر استفاده از ترمز دستی، از موانع مناسب از قبیل بلوك‌های چوبی نیز برای جلوگیری از حركت اتفاقی و مهار وسایل مذكور استفاده شود.
ح – در مواردی كه كار تخلیه و بارگیری در محیط‌های بسته انجام می‌‌شود، باید تهویه لازم و كافی صورت گیرد. در غیر این صورت باید موتور وسیله نقلیه خاموش شود.
ماده‌ 53: دهانه‌های سیلوهای مصالح ساختمانی و قیف تغذیه كننده تراك میكسر و پمپ بتن باید به وسیله چند میله عمود بر هم حفاظ گذاری شوند تا از سقوط افراد به داخل آن‌ها جلوگیری بعمل آید.
ماده‌ 54: كف توقفگاه ماشین آلات سنگین ساختمانی و وسایل نقلیه موتوری ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – هموار و حتی الامكان قابل شستشو باشد.
ب – از استحكام كافی برخوردار باشد تا در هنگام زدن جك در زیر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری،‌ از در رفتن جك و ایجاد حادثه جلوگیری بعمل آید.
ج – مجاری مناسبی در آن پیش بینی شده باشد تا در صورت ریزش یا نشت مواد سوختی، مواد مذكور به چاله‌ها و مخازن قابل تخلیه هدایت گردند.


استراتژی مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انتخاب استراتژی مدیریت پروژه مستلزم شناخت دقیق قابلیتهای شركت مجری پروژه و از جمله توانایی‌های مدیریت آن است. تنها با این شناخت است كه می‌توان استراتژی مطلوب را انتخاب كرد. استراتژی‌های مدیریت پروژه بشرح زیر می‌باشند:

الف- عقد قرارداد مشخص برای انجام قسمتهایی از پروژه با یك پیمانكار
مشخصات استراتژی: تیم مدیریت پروژ كوچك و مستقر در شركت ، عهده‌دار نظارت بر كیفیت كارهاست.

فوائد برای مدیریت شركت
- یك مرجع مشخص مسئولیت ، در ارتباط با فعالیتهای پیمان وجود دارد.
- ارتباط و مكاتبات به حداقل می‌رسد.
- نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها وجود دارد.
- قسمتی از ریسك پروژه به عهده پیمانكار خواهد بود.

مشكلات برای مدیریت شركت
- شركت در پروژه كمتر دخالت دارد.
- ریسك اصلی پروژه به عهده شركت است.
- تغییرات محدوده كار باعث افزایش هزینه‌ها خواهد بود.
- صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای در كنترل پیمانكار است.
- پیمانكار ممكن است جهت بیشینه كردن سود خود مرتكب سهل‌انگاری در زمان و كیفیت شود.
- ضعف در انجام فعالیتهایی كه بعهده پیمانكار نیست به افزایش هزینه پیمانكار می‌انجامد.
- با اینكه هزینه‌ها ثابت است اما زمینه ادعاهای قراردادی وجود دارد.

ب- اجرای قراردادی بخشی از كارها توسط یك پیمانكار
در موقعیتی كه فعالیتهای پروژه كاملا" جدید بوده و ماخذی برای تخمین هزینه‌ها نیست ، از این استراتژی استفاده می‌شود. پیمانكار ، فعالیتهای محوله را انجام داده و برای منابع مصرف شده صورت وضعیت ارائه می‌كند.

مشخصات استراتژی: تیم مدیریت پروژه كوچك و مستقر در شركت عهده‌دار نظارت دقیق بر فعالیتهای پیمانكار خواهد بود. پیمانكار به صورت Cost Plus ، براساس منابع مصرف شده صورت وضعیت ارائه می‌كند.

فوائد برای مدیریت شركت
- مشخصات ناتمام را می‌توان برای عملیات بعدی استفاده كرد و متعاقبا" آنان را تكمیل نمود.
- برنامه پروژه انعطاف‌پذیر خواهد بود.
- مدیریت كیفیت امكان‌پذیر می‌باشد.

مشكلات برای مدیریت شركت
- ریسك نهایی به عهده شركت است.
- بهره‌وری بطور قابل ملاحظه‌ای در اختیار پیمانكار است.
- هزینه نهایی پروژه توسط پیمانكار تعیین خواهد شد.

ج- عقد قرارداد مشخص برای تمامی پروژه
این استراتژی مانند استراتژی اول است ولی شامل كل محدوده پروژه می‌گردد.

د- اجرای تمامی پروژه بصورت قراردادی
این استراتژی مانند استراتژی دوم است ، ولی شامل كل محدوده پروژه می‌گردد.

ه- اجرای پروژه توسط یك كنسرسیوم
مسئولیت اجرای پروژه به علت كاهش ریسك آن ، در قالب مشخصات تعریف شده برای محصول نهایی به یك كنسرسیوم تفویض می‌گردد.

شركتهایی كه اجرای پروژه‌ای ، خارج از محدوده كاری خود را تقبل كرده‌اند از این شیوه استفاده می‌كنند.

تمامی ریسك به عهده كنسرسیوم خواهد بود.

این روش می‌تواند به ادعاهایی از سویی كنسرسیوم در خصوص تغییرات محدوده كار ، و همچنین از سوی كارفرما در مورد عملكرد ضعیف منجر شود.

 

و- كنسرسیوم مدیریت پروژه
شركت (كارفرما) و پیمانكاران ، یك تیم را برای اجرای پروژه تشكیل می‌دهند. هدف ، ارتقاء كیفیت پروژه و كاهش هزینه‌هاست. سود و ضرر پیمانكاران ، متناظرا" در گرو سود و ضرر پروژه خواهد بود.

اهداف شركت و پیمانكاران همگرا و هم‌جهت است.
عملیات اجرایی توسط پیمانكاران انجام می‌پذیرد.
سود و ضرر بین تمامی اعضای كنسرسیوم تقسیم می‌شود.
وجدان اقتصادی در بین تمامی اعضای كنسرسیوم بوجود می‌آید.
ساختار سازمانی یكپارچه منجر به انتخاب بهترین اشخاص برای مقامهای پروژه می‌گردد.
ارتباطات كنسرسیوم براساس اعتماد كامل و احترام متقابل است.
سود حاصل از پروژه برای پیمانكاران منوط به موفقیت پروژه است.
هماهنگی روشها ، بین اعضای كنسرسیوم در بدو شروع پروژه باید انجام شود.
ممكن است كمترین میزان هزینه را برای پروژه حاصل نماید.

ز- قرارداد خدمات پروژه
در این استراتژی ، مدیریت پروژه به پیمان گذاشته می‌شود. قسمتی از كارهای اجرایی را شركت متقبل می‌شود ولی هدایت پروژه به عهده پیمانكار خدمات پروژه است.

وظائف شركت
- تعریف اهداف پروژه
- تامین اطلاعات مورد نیاز شروع عملیات اجرایی
- كنترل‌های مالی

وظائف پیمانكار خدمات پروژه
- تخصیص پرسنل لازم برای مدیریت پروژه
- آماده‌سازی تیم پشتیبانی كننده
- داشتن رویه‌های مجرب و اثبات شده
- هماهنگی فعالیتهای پروژه
- طراحی سیستم‌های مدیریت پروژه

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیپیمانكار عمومی [GC]

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پیمانكار عمومی [GC]:
پیمانكاری است كه مسؤول آماده سازی، هماهنگی و تكمیل تمامی كارهای یك پروژه است(ISO6707-2).
در این مقاله GC را به شركت هایی نسبت داده‏ایم كه در هدایت و مدیریت طرح ها و پروژه های صنعتی زیربنایی دارای تجربه و تخصص بوده و با تكیه بر دانش و ابزارهای مدیریتی خود، اجرای پروژه ها را به صورتEPCیا Turn-key بر عهده می‏گیرند.
قراردادهای كلید دردست TURN-KEY :
پروژه هایی است كه در آن كل فعالیت‏های لازم برای به ثمر رسیدن یك پروژه را از مرحله طراحی تا ساخت را به یك پیمانكار واگذار می‏شود. به تعبیر ساده، مقدار مشخصی پول در قالب یك قرارداد به پیمانكار پرداخت می شود تا كلید پروژه ساخته شده را به كار فرما تحویل دهد .
پروژه های مهندسی، تدارك، ساخت (EPC) :
نام دیگری است كه معمولا معادل همان پروژه كلید در دست در نظرگرفته می شود. در چنین پروژه‏هایی تمام فعالیت‏های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تداركات و ساخت نهایی بر عهده یك پیمانكار گذاشته می شود.
پیمانكاران عمومی و پروژه های Turn-key در همه‏ی صنایع و در اندازه‏های متفاوت وجود دارند. نمونه كوچكش ساختمان سازهایی هستند كه در قالب یك قرارداد، تمام كارهای ساخت یك خانه را انجام می‏دهند.
پیمانكار عمومی در حقیقت گره انتهایی شبكه‏ای از شركت‏های مختلف مهندسی و تأمین و ساخت است كه به همراه هم یك پروژه كلید در دست را پیش می‏برد.

اهداف تشكیل GC ها در ایران

GCها با توجه به نیاز جهانی به مدیریت چنین پروژه‏هایی كه به‏طور معمول به تكنولوژی‏های پیچیده نیز نیاز داشتند، بوجود آمدند.
در كشور ما به دلیل فقدان سرمایه‏های خصوصی كلان و عدم امنیت سرمایه‏گذاری لازم برای چنین حجمی از سرمایه، معمولاً GC ها با حمایت‏های دولتی پا به عرصه وجود می‏گذارند به طور اجمالی شاید بتوان اهداف تشكیل GC ها در ایران را به شرح زیر خلاصه نمود:
1- كاهش ریسك صاحبكاران یا صاحبان پروژه‏ها و طرح‏ها در خصوص
§ اجرای زمان‏بندی انجام شده
§ هزینه‏ها
§ كیفیت
2 - مستندسازی تجربیات جهت به‏كارگیری در طرح‏ها و پروژه‏های آینده
3- افزایش بهره‏وری و استفاده مناسب از فن‏آوری‏ها
4- استفاده مطلوب از سرمایه‏گذاری‏های انجام شده قبلی
5- كاهش هزینه‏های اجرای طرح
§ -خردكردن طرح‏ تا حد منطقی به مجموعه‏های نسبتاً منطقی
§ شناسایی سازندگان، پیمانكاران بالقوه
§ استفاده از منابع انسانی و مالی سازندگان، پیمانكاران در جهت اجرای طرح
§ عدم سرمایه‏گذاری موازی
6- ارتقای سطح تكنولوژی پیمانكاران و سازندگان
§ همكاری با شركت‏های پیشرو خارجی
§ جذب تكنولوژی روز دنیا
7- رسیدن به خودكفایی نسبی

فرآیندهای GC:
مؤلفان مختلف راجع به فرآیندها و فازهای انجام چنین پروژه‏هایی تعداد متفاوتی از مراحل را پیشنهاد می‏كنند.
تعدد مراحل می‏تواند بسته به جامعیت طرح مبحث و سطح كل‏نگری موجود در فرآیندهای كم و زیاد شود. اصلی‏ترین فرآیندهای یك سازمان عبارتند از اولین سطح فرآیندی یك سازمان (پس از دیدن كلیت سازمان به شكل یك فرآیند) كه یك سری ورودی را به یك سری خروجی تبدیل می‏كنند.با توجه به نمودار زیر اگر بخواهیم فرآیند كلی یك شركت GC را به شكل جعبه زیر نشان بدهیم كه ورودی‏ها(اطلاعات و پول) را به خروجی (یك مجموعه ساخته شده آماده بهره‏برداری) تبدیل می‏كند، اولین سطح پایین‏تر از آن درمتراكم‏ترین شكل (یعنی هیچ دو جعبه ای این سطح را نتوان تحت یك فرآیند با نام منحصر به‏فرد درآورد).فرآیند‏های بازاریابی، مهندسی، تدارك و ساخت در لایه اول وبه همین ترتیب فرآیندهای هریك در لایه‏های پایین‏تر طاحی می‏شوند
در هرصورت مدیریت پروژه‏های EPC، یك اتفاق مقطعی نیست بلكه یك روند است و برای بهبود كارایی در انجام چنین پروژه‏هایی لازم است تا كار در دو حیطه بهبود یابد.
اول در حیطه افرادی كه كار را انجام می دهند و دوم در حیطه فرایندها.
باید هم قابلیت و توانایی افراد و هم قابلیت توانایی فرایندها را بالا برد. برای بهترین نحو انجام مدیریت پروژه خوب است یك مدیریت پروژه فرایند را مدنظر داشت كه شامل همه فرایندهای كاری در زیر فرایندها نیز می‏شود.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیلیست فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه در پروژه‌های بزرگ

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
لیست فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه در پروژه‌های بزرگ عبارتند از :

1- برنامه‌ریزی و كنترل پروژه EPC

1-1 – لیست اختصارات واصطلاحات در بخش‌های برنامه ریزی پروژه EPC
1-2 – فلودیاگرام كلی گردش اطلاعات بین بخش‌های برنامه ریزی پروژه
1-3 - روش تهیه برنامه مدیریت پروژه PMP
1-4 - روش اجرائی برنامه ریزی و كنترل پروژه
1-5 - روش فنون آماری
1-6 - دستورالعمل تهیه ساختار شكست كار (WBS)
1-7 – جدول سوابق تاخیرهای پروژه به تفكیك EPC
1-8 - برنامه زمان بندی سطح 1 پروژه
1-9 - برنامه زمان بندی سطح 2 پروژه
1-10 - برنامه زمان بندی 3 سطح پروژه
1-11 - تهیه دستورالعمل های لازم جهت كنترل هزینه پروژه و گزارشات آن
1-12 - روش بررسی و تأیید Work Progress Measurement پیمانكاران
1-13 - روش بررسی و تأیید صورت وضعیتها و Invoice پیمانكاران
1-14 - بودجه بندی سالانه و نهیه گزارشات JMC
1-15 - رویه های Change Management
1-16 - گزارش خلاصه تحلیلی ماهانه پروژه
1-17 - دستورالعمل گزارش دهی هفتگی و ماهانه پیمانكاران
1-18 - دستورالعمل گزارش دهی هفتگی و ماهانه به كارفرما
1-19 - دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش‌های بازدید ازكارگاه و جلسات مدیران عالی كارفرما و مقامات كشوری
1-20 دستورالعمل كدگذاری ، نامگذاری ، نگهداری و فرمت برنامه‌های زمانبندی فایل سطح3 پروژه


2- برنامه و كنترل مهندسی (Engineering ) :

2-1 – فلودیاگرام مهندسی
2-2 – دستورالعمل تهیه ساختار شكست قراردادهای مهندسی
2-3- دستورالعمل تهیه برنامه سطح 4
2-4 – دستورالعمل تكمیل لیست مدارك مهندسی در بانك اطلاعاتی نرم افزار مدیریت پروژه
2–5- دستورالعمل ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی سطوح مختلف مهندسی
2-6 - دستورالعمل ایجاد ارتباط بین ساختار و مدارك مهندسی و برنامه زمانبندی مهندسی
2- 7- دستورالعمل كنترل مدارك مهندسی
2-8 – دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش ماهانه
2-9 – دستورالعمل بررسی صورت وضعیت بخش مهندسی پیمانكاران
2-10 – جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها ( Progress Measurement)


3- برنامه ریزی و كنترل تامین تجهیزات و تداركات (Procurement ) :

3-1 عمومی :
3-1-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات بین بخشهای برنامه ریزی تامین تجهیزات
3- 1- 2 –دستورالعمل محاسبه اولویتها و زمان نیاز تجهیزات و مواد
3- 1-3 – دستورالعمل محاسبه تاخیرات در قراردادها و برنامه زمانبندی تجهیزات
3-1 –4 – دستورالعمل به روز رسانی بخش تامین تجهیزات برنامه سطح 4
3-1-5- دستورالعمل محاسبه درصد وزنی تجهیزات و فرآیند گردش اطلاعاتی جهت كنترل هزینه
3-1- 6 – دستورالعمل گزارش دهی پیشرفت كار بخش برنامه تامین تجهیزات
3-1- 7- دستورالعمل بررسی لیست كسری تجهیزات
3-1-8- تهیه لیست تجهیزات پروژه همراه با ارزش نسبی تجهیزات
3- 1- 9 – جدول بررسی و كنترل تجهیزات كل پروژه در مایلستونهای كلیدی
3-1-10- گزارش تحلیلی از سوابق پیمانكاران تجهیزاتی پروژه

3- 2- بخش عقد قرارداد (EPC) :
3-2-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل عقد قرارداد
3-2-2- دستورالعمل برنامه ریزی و كنترل عقد قراردادها
3-2-3- دستورالعمل تهیه وارسال برنامه زمانبندی منظم به قراردادها
3-2-4- تهیه جدول بررسی Order ها و بسته های خرید در پروژه
3-2-5- جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها ( Progress Measurement )

3- 3 - بخش خرید و ساخت تجهیزات (پس از عقد قرارداد)‌ :
3-3-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل خرید وساخت تجهیزات
3-3- 2- دستورالعمل كنترل ساخت تجهیزات در محدوده كار قراردادها
3-3 –3- جدول مشخصات قراردادهای منعقد شده در هر پروژه
3-3-4 - لیست مایلستونهای كلیدی به منظور كنترل
3-3-5- جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )

3- 4- بخش ترخیص وحمل تجهیزات :
3- 4- 1 – فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل حمل تجهیزات
3-4- 2- دستورالعمل كنترل حمل تجهیزات در محدوده كار قراردادها
3-4-3 جدول وضعیت تناژ رسیده به كارگاه
3-4-4 دستورالعمل كنترل ترخیص تجهیزات از گمرك و فرمها و رویه مربوطه
3-4- 4 جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )

4- برنامه‌ریزی و كنترل اجرائی (Construction) :
4-1 عمومی دریا (Offshore) و خشكی (Onshore)
4-1-1- تهیه نمودار توزیع نیروی انسانی پروژه
4-1- 2- تهیه جدول مقایسه‌ای مدت زمان فعالیت‌های اصلی اجرا در پروژه
4-1-3 – فلودیاگرام كلی گردش اطلاعات بین بخشهای برنامه‌ریزی اجرائی
4-1-4- دستورالعمل نحوه پر كردن فرم فعالیت
4-1-5- دستورالعمل گزارش روزانه پیمانكاران
4-1-6- جدول وضعیت حضور و غیاب پرسنل پیمانكاران
4-1-7 – صورت جلسه تحویل واحد
4-1-8- فرم گواهی رفع نقص
4-1-9- دستور كار وصورت جلسات
4-1-10- فرم خلاصه جلسات
4-1-11- جدول زمان وتعداد و نوع جلسات كارگاهی (پیمانكار و دفتر تهران )
4-1-12- فرم گزارش روزانه وضعیت نیروی انسانی كارگاه
4-1-13- فرم گزارش روزانه ، هفتگی و ماهانه ارسال به كارفرما
4-1-14- فرم گزارش روزانه ، هفتگی و ماهانه دریافتی از پیمانكار

4-2 – فعالیتهای اجرایی به تفكیك خشكی (Onshore) و دریا (Offshore)
4-2-1-فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل ساختمانی
4-2-2- دستورالعمل تكمیل جدول وضعیت و كنترل ناحیه های كاری
4-2-3 – جدول وضعیت و كنترل ناحیه‌ های كاری
4-2-4 – لیست فعالیتهای ساختمانی در سطح 4 به تفكیك ناحیه‌ها و جزایر
4-2-5- لیست مایلستون‌های كلیدی به منظور كنترل
4-2-6- جدول نرخ انجام فعالیتها
4-2-7 - جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )
4-2 –8 – جدول احجام فعالیتها

 

- فعالیتهای اجرایی شامل:
1-تجهیز كارگاه 2- Civil 3-Piping 4-Electrical 5-Instrument 6- Steel Structure 7-HVAC
8- Architectural 9- Coating & Painting 10- Insulation 11- Mechanical

4-3- بخش نصب (Installation) به تفكیك خشكی و دریا :
4-3-1- فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه ریزی و كنترل نصب
4-3-2- تعریف وتقسیم بندی سیستم های قابل راه‌اندازی تحت عنوان دفترچه محاسبات
4-3-3- دستورالعمل تكمیل دفترچه محاسبات
4-3-4- دستورالعمل تكمیل جدول وضعیت ناحیه‌ های كاری
4-3-5- جدول وضعیت وكنترل ناحیه‌های كاری
4-3-6- لیست فعالیتهای نصب سطح 4 به تفكیك بخشهای پروژه
4-3-7- لیست مایلستونهای كلیدی به منظور كنترل
4-3-8 – جدول نرج انجام فعالیتها
4-3-9 – جدول معیارهای پیشرفت فعالیتها (Progress Measurement )
4-3-10 جدول احجام فعالیتها

4-4- بخش راه اندازی Commissioning و پیش راه اندازی Pre- Commissioning :
4-4-1 فلودیاگرام گردش اطلاعات برنامه‌ریزی و كنترل راه اندازی
4-4-2 - برنامه راه اندازی در سطح 4 پروژه
4-4-3- لیست مایلستونهای كلیدی به منظور كنترل
4-4-4- گزارش هفتگی خلاصه وضعیت راه‌اندازی

5- كنترل وتضمیت كیفیتQA/QC
5-1- چارت سازمانی واحد وشرح مسؤولیت‏ها
5-2- نظامنامه كیفیت
5-3- طرح كیفی پروژه Quality Plan
5-4- مدارك مرجع General Inspection Requirement
5-5- روش اجرایی ممیزی داخلی
5-6- روش اجرایی اقدام اصلاحی
5-7- روش اجرایی اقدام پیشگیرانه
5-8- روش اجرایی كنترل محصول نامنطبق
5-9- روش اجرایی كنترل مستندات
5-10- روش اجرایی كنترل سوابق
5-11- روش اجرایی بازرسی/ممیزی محصول
5-12- چك‏لیست بازدید و تایید صلاحیت آزمایشگاهها
5-13- دستورالعمل تهیه گرارش‏های بازدید
5-14- روش اجرایی بررسی مدارك مربوط به QA/AC
5-15- لیست استانداردهای مرجع مورد استفاده (بروز شده)
5-16- گزارش‏های تحلیلی راجع به وضعیت كیفی پروژه
5-17- گزارش‏های آماری از مباحث كیفی پروژه
5-18- دستورالعمل ثبت ونگهداری اطلاعات كیفی مربوط به پروژه
5-19- روش اجرایی QC در سایت‏ها

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association


6-HSE (بهداشت، ایمنی، محیط زیست)
6-1- چارت سازمانی واحد وشرح مسؤولیت‏ها
6-2-طرح HSE پروژه(HSE PLAN)
6-3- روش اجراییEIA Envoroment Impact Assesment)
6-4- روش اجرایی نظارت بر HSE در سایت‏ها
6-5- گزارش‏های آماری و تحلیلی وضعیت HSE پروژهمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|