درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

جایگاه ضمانت در قراردادها

1395/06/4
09:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
جایگاه ضمانت در قراردادها

می خواهید در مناقصه ای شرکت کنید، باید تضمین بدهید که در این امر جدی هستید و نمی خواهید وقت کارفرما را هدر دهید. چگونه این تضمین را می دهید؟ ممکن است یک ضمانت نامه بانکی ارائه دهید که در صورت انصراف شما از شرکت در مناقصه، کارفرما این حق را داشته باشد که مبلغ مندرج در ضمانت نامه بانکی را از بانک طلب نماید. در گام بعدی، چنانچه برنده مناقصه باشید، باید تضمین دهید که قرارداد را به نحو احسن انجام می دهید. اما چگونه این تضمین را جاری می کنید؟ دوباره ممکن است که مدرک مالی مناسب را در اختیار کارفرما قرار دهید که به کارفرما اجازه می دهد در صورتی که کار به نحو مطلوب انجام نشده باشد، مبلغ مندرج در قرارداد را به نفع خود ضبط نماید. همه چیز به نظر مناسب می آید. ولی آیا چنین است؟ چرا این همه قرارداد با فرجامی ناخوشایند مواجه می شوند؟ این مطلب را قدری تجزیه و تحلیل کنیم.
اول از همه واژه "تضمین" را درک کنیم. تضمین به معنای قبول ریسک انجام شدن یا نشدن کاری است. توجه نمایید وقتی کاری را تضمین می کنیم به این معناست که در صورت واقع شدن کار، پاداش آن را دریافت کرده و در صورت عدم وقوع آن جریمه ای را، به هر شکل، می پذیریم. لذا چنانچه در مناقصه برنده شدیم آنگاه: اگر عقد قرارداد کردیم که صاحب قرارداد می شویم (این به معنای پاداش تضمین است) و اگر عقد قرارداد نکردیم کارفرما ضمانت نامه را به نفع خود جمع خواهد کرد ( که به معنای جریمه خواهد بود). لذا تضمین کاری تنها به معنای پذیرفتن مسئولیت نتیجه آن کار در صورت انجام شدن آن کار نیست، بلکه تعیین جریمه برای عدم انجام کار نیز باید در متن تضمین قید شود تا ضمانت واقعی و معنادار گردد.
پس از انعقاد قرارداد، اجرای بندهای قرارداد نیز در جای خود نیاز به ارائه تضمین از جانب طرفین قرارداد خواهد داشت. بدون ارائه این تضمین ها انجام خود قرارداد با مشکلات بسیار مواجه شده و اثبات اینکه مسئولیت شکست کل قرارداد با کدام طرف است بسیار پیچیده خواهد شد. در بخشی که تعهدات طرفین قرارداد درج شده است، به ازای هر بند از تعهدات باید هزینه انجام نشدن آن بخش از تعهدات نیز قید گردد. مثلاً، کارفرما متعهد شده است که صورت وضعیت پیمانکار را در مدت یک ماه بررسی کرده، اعلام نظر نماید. خیلی خوب است، ولی اگر نکرد آنگاه چه؟ بدون پاسخ به این قسمت، انجام این بند از تعهدات تضمینی نداشته و برای کارفرما، در این مورد، الزام آور نخواهد بود. پیمانکار متعهد شده است که برنامه زمانبندی خود را در سطح اقلام قابل تحویل به تفکیک زون های پروژه تا دو ماه بعد از انعقاد قرارداد ارائه کند. اما اگر نکرد چه؟ چه جریمه ای در انتظار پیمانکار خواهد بود. بدون تضمین، داستان پروژه تبدیل به تراژدیی خواهد شد که در انتها هر طرف از طرف دیگر پیمان دل چرکین بوده و خود را صاحب حق می داند. با ارائه تضمین و عملی کردن آن نه تنها می توان به اجرا شدن هر بند از تعهدات اشراف داشت و احتمال اجرای موفق پروژه را افزایش داد، بلکه ارتباط نیز در سطح محترمانه و قرارداد مآبانه برقرار خواهد ماند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
برچسب ها:ضمانت ،قرارداد ،

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت قرارداد

1395/06/1
14:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت قرارداد

برای موفقیت مدیریت قرارداد، لازم است به صورت Proactive با آن برخورد شود و نیز از برخی از ابزارهای پایه ای مدیریت پروژه استفاده به عمل آید. عوامل کلیدی موفقیت مدیریت قرارداد عبارتند از:

    سازمان پروژه: نقش ها، چک لیست وظایف، اقلام قابل تحویل، گزارشهای ارزیابی ریسک
    الگوهای قرارداد و سطوح درگیری پیمانکاران جزء، مشاوران، فروشندگان و ...
    مراحل کار یا روش های مهندسی مجدد عملیاتی: تجزیه و تحلیل فرآیند، راهکارهای برتر، مدیریت ریسک، و ...
    انتخاب نرم افزار و تجزیه و تحلیل کاستی ها: ماتریسی برای تشخیص کاستی های عمده در فرآیندها، عملیات یا ساختار داده ها
    انجام مراحل کاری عمده (مایل استون ها): مطالعه، طراحی، تست، تنظیم، اجرا

نحوه اجرای مدیریت قراردادها، برمبنای اهداف مشتری، محدوده پروژه، پیچیدگی راه حل، میزان درگیری فروشندگان، و فشارهای بالقوه در مورد بودجه ها، از موردی به مورد دیگر متفاوت می باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
Planning Risks

1395/05/29
15:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
The first step in risk management is to identify risks; things that may happen in the future and affect the project.

Then, we capture information about the risks, such as probability and impact. Using that information, we prioritize the risks and then plan responses for the important ones.

For example, we realize that the risk of people falling off the building is very important. So, what should be our response?

It can be a combination of the following:
  • build temporary handrails (reducing probability)
  • have serious health and safety rules and training programs (reducing probability)
  • have the external walls built as soon as possible (reducing probability)
  • insure the project against accidents (reducing impact)
What should we do with these risk responses?


Organization of the Management Level

1395/05/29
15:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
The delivery level we talked about is focused on producing the deliverables. There’s a level above it, called management level. It’s about the day to day management of the project and is mainly focused on stages, rather than small Work Packages.

The Project Manager is in this level. They are responsible for coordinating and supporting the project team to use the resources properly and meet the targets of the project. Targets are time, cost, scope, quality, and so on. 

If a project is too small and simple, the same person can be assigned to both the Project Manager role and the Team Manager role. 

If the project is large and complex, a single person might not be enough for doing all the project management activities. That’s why we also have a Project Support role, for those who help the Project Manager. 

Before proceeding to the directing level, let me ask you an important question: do you expect the project manager to be business oriented, or technical? Or even a more general question: what types of people do we have in projects?


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|