درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نکاتی در مورد محاسبات مربوط به ادعاهای قراردادی

1395/10/2
22:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نکاتی در مورد محاسبات مربوط به ادعاهای قراردادی

هزینه های مربوط به ادعاهای قراردادی را می توان به صورت زیر، دسته بندی نمود:

    هزینه های مربوط به تغییرات فنی در قرارداد
    هزینه های مربوط به کم کاری ها و اضافه کاری ها نسبت به قرارداد
    هزینه های مربوط به تعدیل ناشی از تأخیرات نسبت به قرارداد
    هزینه های مربوط به تعدیل های خاص ناشی از بروز شرایط ویژه در کشور، افزایش هزینه ها، افزایش نرخ ارز و غیره

با آنکه برای انجام محاسبات مربوط به هزینه های ادعاها قوائد، قوانین و بخشنامه هایی وجود دارد، اما مشکل اصلی در انجام و تحلیل محاسبات مربوطه، همواره عدم آگاهی از این قوانین و بخشنامه ها نیست. به اعتقاد نگارنده مقاله، مشکل مهمتر عدم وجود ساختار سازمانی منسجم و تفکر سیستمی و یکپارچه برای تحلیل و انجام محاسبات است.
در اینجا به اهم مواردی که در هنگام انجام محاسبات مربوط به ادعاها باید مد نظر قرارگیرد، اشاره می شود:

    تجزیه و تحلیل ادعای مطرح شده، در مقایسه با مفاد قرارداد، از جنبه های حقوقی، مدیریتی و فنی: عدم آگاهی از مفاد قرارداد، یک نقطه ضعف عمده در مذاکرات و تحلیل هزینه های مربوط به ادعاهاست. تذکر این نکته نیز ضروری است که در برخی از موارد، متون و پیوست های قراردادی، تمامی اتفاقات احتمالی در حین اجرای کار را پوشش نمی دهد.

    بررسی سایر حوزه های قرارداری یا جبهه های کاری متأثر از ادعای مطرح شده: مهم است که پیمانکار و کارفرما بدانند که ادعای مطرح شده، چه تأثیری بر سایر ارکان پروژه و یا حتی سازمان دارد. ممکن است نه تنها در سیاست انجام محاسبات، بلکه در مطرح کردن یا نکردن ادعا نیز مؤثر باشد!

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تعیین مبانی مشخص برای انجام محاسبات مربوط به ادعا: لازم است طرفین قرارداد قبل از ورود به جزئیات محاسبات، درخصوص مبانی آن با یکدیگر به توافق برسند. یک نکته مهم آن است که طرفین قبول داشته باشند که تغییر جزء لاینفک پروژه هاست. بنابراین، توافق در مورد مبانی انجام محاسبات، بسیار حانز اهمیت می باشد.

مدیریت پروژه قراردادهای جدید نفتی

1395/09/29
23:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت پروژه قراردادهای جدید نفتی

پس از دوره ای طولانی، نسخه قراردادهای جدید نفتی توسط وزارت نفت عرضه شد. حتماً مدت زمانی نیاز خواهد بود تا متخصصین و دست اندرکاران پروژه های نفتی نسبت به امتیازات و یا احیاناً کاستی های این فرمت، اظهار نظر نمایند. در این بین وزیر محترم نفت در مصاحبه تلویزیونی خود و در ارتباط با سهم ایرانی ها در این نوع قراردادها، اعلام نمودند که خواسته و آرزوی وزارت نفت این است که از رهگذر این نوع قراردادها، شرکت های نفتی ایرانی تولید گردد. این شرکت ها، به زعم وزیر محترم نفت، می باید در حوزه های مهندسی مخازن و مدیریت پروژه، که نیاز مبرم پروژه های از این دست می باشد، توانمند گردند. نسبت به مطالعات بالادستی و مهندسی مخازن نمی توانم صحبت چندانی بکنم و اگر آن مقدار را هم نکنم بهتر است. اما در زمینه مدیریت پروژه مطلبی است که بیان آن در این نوشتار می تواند مفید واقع گردد.
مدیریت پروژه به مانند حوزه های دیگر مدیریت، برای اینکه مؤثر باشد نیاز به سازمانی دارد که دارای دو ویژگی مشخص باشد:

    یکی اشراف علمی به حوزه و محدوده دانش مدیریت پروژه
    و دیگری داشتن شأن مدیریت.

بسیاری از اوقات در تشریح مشخص نیازها در زمینه مدیریت پروژه، به دلیل اینکه این دو ویژگی را تشخیص نمی دهیم، دچار سردرگمی می شویم. یعنی هم می دانیم، و هم می بینیم، که علیرغم داشتن دانش و مهارت های مدیریت پروژه، آن قسمتی که در کتب و جزوات و سیستم ها مندرج است، همچنان از عملکرد تیم مدیریت پروژه ناراضی بوده، آنرا مؤثر نمی دانیم. اما از طرف دیگر قادر به مشخص کردن این کاستی هم نیستیم. یعنی نمی توانیم صراحتاً اعلام کنیم که سازمان متولی مدیریت پروژه دارای شأن متناسب برای مدیریت یک پروژه مشخص، در حالی که از کلیه تکنیک ها و ابزارها بهره می برد، نیست. چرا نمی توانیم؟ برای اینکه داشتن شأن مدیریت را خودمان هم تشخیص نداده ایم و به صورت مبهم، هم حس می کنیم که نیاز داریم و هم مطلع نیستیم که اعلام کنیم. آیا تا به حال کتابی را در زمینه مدیریت پروژه ندیده اید که نویسنده آن ضمن اینکه از صفحه بندی و مرتب سازی مناسب استفاده کرده است اما مطالبش برای شما مفید نیست؟ بسیار اوقات بوده که به آنان که تندتر می خواستند نویسنده و مؤلف گردند، توصیه کرده ام که قدری با پروژه ها از نزدیکتر آشنا شوند که به پختگی آنان و ارتقای شأنشان در ابراز نظر کمک می کند. سال ها پیش به هنگام ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برای الفین نهم، مدیر عامل شرکت کارفرمای ما در صحبت خودمانی به من می گفت که سال ها پیش از آن در پروژه اوره و آمونیاک بجنورد یک مدیر برنامه ریزی ایتالیایی کارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه را انجام می داد. ایشان (مدیر عامل را عرض می کنم) از نحوه کارکرد این مدیر ایتالیایی بسیار راضی بود و برایش این ابهام ایجاد شده بود که چگونه کار آن یک نفر را من با یک تیم هشت نفره مشغول انجامش هستم. تازه ایشان می گفتند که از کار آن مدیر ایتالیایی رضایت بیشتری نسبت به کار تیم ما داشتند. من که عملکرد مدیر ایتالیایی را ندیده بودم، ‌اما از سیر توضیحاتی که شنیده بودم، متوجه شدم که ایشان از شأنی در نزد بقیه اعضای تیم برخوردار بوده که سخنانش و نظراتش بلافاصله مورد قبول واقع می شده. این در حالی بود که نظرات و توصیه های تیم ما، به دلیل اینکه از چنین شأنی برخوردار نبودیم، در هر زمان با چالش و آزمون مواجه بود و فرض بر این بود که بقیه چون کار فنی را بهتر از ما بلد هستند پس برنامه ریزی هم بیشتر می دانند. سؤالی که طبیعتاً با آن مواجه می شویم این است که شأن چگونه به وجود می آید؟ البته تجربه نقش بسزایی را ایفا می کند. این تجربه چنانچه در سازمان باشد، آنگاه می توان انتظار داشت که اعضای آن سازمان هم بدون داشتن تجربه لازم از همان شأن بهره ببرند. مثلاً اگر امروز شرکتی مثل فلور (Fluor) مدیریت پروژه ای را بر عهده بگیرد، اعضای این شرکت هم، حتی اگر تجربه آنچنانی هم نداشته باشند، همچنان از شأن و جایگاه این شرکت برخوردار خواهند بود. با اینکه تجربه شرط لازم می باشد، اما کافی نیست. از خود بپرسید که آیا نگاه شما نسبت به یک شرکت آلمانی و یک شرکت اماراتی در خصوص مدیریت پروژه، فارغ از تجربه و دانش آنان، یکی است و یا اینکه اگر شما باید انتخاب می کردید، گرایشتان به سمت شرکت آلمانی می بود؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


در صحنه داخلی شرکت های دولتی به دلایل مختلف، هیچگاه دارای چنین شأنی نخواهند شد، و شرکت های خصوصی هم به دلیل اینکه به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت نمی کنند، با مشکل مواجه هستند. بسیاری از شرکت های مهندسی و تأمین کالا با فرض بدیهی بودن دانش مدیریت پروژه، ادعای اشراف به این حوزه را دارند و متأسفانه قوانین کشور در تعیین گرید هم همین بینش را حمایت می کند. بدون داشتن شرکت های در شأن پروژه های عظیم نفتی نمی توان انتظار داشت که اجرای این پروژه ها منجر به رسوب دانش و تکنولوژی در ایران گردد.نکاتی در مورد ادعاهای قراردادی

1395/09/23
03:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نکاتی در مورد ادعاهای قراردادی

ادعای قراردادی، درخواستی است برای جبران اضافی (هزینه و یا زمان) بر مبنای تغییر در شرایط قرارداد. این امر ممکن است به دو صورت شکل گیرد:

    حق قراردادی: درخواست برای جبران مالی زیان و یا هزینه ای که منتج از شرایط قراردادی است.

    خسارات: ادعا درباره خسارتی که ناشی از انجام ندادن تعهد یا نقض شرایط قراردادی یا مجموعه ای از نقض های شرایط قراردادی است.

تحقیقات نشان داده است که بیشترین علت ادعاهای پیمانکاران، ریشه در مراحل طراحی، مهندسی و تهیه و تدوین مشخصات فنی و تعیین و تعریف محدوده کار در اسناد مناقصه، دارد. دومین علت طرح ادعاها، تغییرات محدوده کاری قرارداد در حین اجرای آن و سومین علت، بروز انواع تأخیرات در اجرای پیمان است.
به هر حال با شناخت بیشتر و بهتر ابعاد ادعاهای قراردادی و مراقبت های لازم در مراحل مختلف برگزاری مناقصه، مذاکرات قراردادی و اجرای آن، می توان به نوعی ادعای طرف قرارداد را مدیریت کرد تا از بروز خسارات هنگفت پیشگیری به عمل آید.
در ارائه ادعا نکات زیر باید رعایت شود:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مدارک ادعا باید کیفیتی خوب و مناسب داشته و به نحوی باشد که توجه خواننده و بررسی کننده را به خوبی جلب نماید.
    متن اصلی ادعا باید به گونه ای باشد که بدون نیاز به مراجعه به سایر مدارک، مکاتبات، گزارش های کارگاه و نظایر آن قابل فهم و درک برای خواننده باشد.
    ادعا باید دقیق و شفاف بوده، برای بحث و مذاکره مناسب باشد.
    ادعا باید به زبانی روان و سلیس نوشته، و از به کار بردن روش شناسی و شیوه های پیچیده، در آن اجتناب شود. واژه ها و اصطلاحات فنی باید به صورت کامل تبیین و تعریف شوند.

(منبع: خبرنامه مؤسسه مدیریت پروژه آریانا)

منابع تمام وقت مناسبترند یا قراردادی؟

1395/09/20
20:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
منابع تمام وقت مناسبترند یا قراردادی؟

فرض کنید:

    اکنون زمانی است که باید برای پروژه خود، نیرو استخدام کنید.
    درمیان کارکنان فعلی شرکت، کسی برای پروژه شما مناسب نیست.
    شما برای سازمانی کار می کنید که این اختیار را به شما داده است تا بر اساس نیاز پروژه خود، افراد قراردادی یا تمام وقت استخدام نمایید.

معیارهای زیر، می توانند در این تصمیم گیری شما را یاری دهند:

    فوریت: اگر لازم است کار را خیلی سریع آغاز کنید، استخدام افراد قراردادی می تواند مناسبتر باشد.

    طول مدت نیاز: اگر برای مدت زمانی کوتاه و محدود به نیرو نیاز دارید، افراد قراردادی مناسبترند، اما برای کارهای تمام وقت و بلند مدت، بهتر است افرادی را به صورت تمام وقت استخدام کنید.

    کار استراتژیک در مقابل کار غیراستراتژیک: بسیاری از شرکت ها کارهای معینی را بیش از سایر کارها استراتژیک می دانند. مثلاً ترجیح می دهند برای سمت های ارشد پروژه، مانند مدیر پروژه، از افراد تمام وقت استفاده کنند و نیروهای قراردادی را به عنوان اعضای تیم پروژه، استخدام نمایند.

    دانش و مهارت های مورد نیاز: بسیاری از شرکت ها بر اساس نوع مهارت های مورد نیاز، تصمیم می گیرند. مثلاً اگر قصد دارند به سوی تکنولوژی یا تجهیزات جدید حرکت کنند، پیمانکارانی را که دارای تجربه قبلی در آن زمینه هستند، استخدام می کنند؛ و اگر برای مدتی طولانی به آن مهارت نیاز دارند، کارکنانی را برمی گزینند تا قبل از آنکه آن نیروهای قراردادی، شرکت را ترک کنند، مهارت های جدید را از آنان فراگیرند.

    محرمانه بودن: اغلب شرکت ها ترجیح می دهند که اگر تیم پروژه با اطلاعات اختصاصی یا محرمانه سر و کار دارد، به استخدام نیروهای تمام وقت مبادرت ورزند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    هزینه: معمولاً نرخ دستمزد ساعتی افراد قراردادی بالاتر است، اما این دستمزد فقط در طی مدت قرارداد پرداخت می شود. هزینه دستمزد کارکنان تمام وقت در کوتاه مدت، کمتر است اما شما متعهد می شوید که برای مدت زمانی طولانی آنرا پرداخت نمایید.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|