درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ضمانت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

برنامه ریزی و مبحث ضمانت

1395/09/25
02:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی و مبحث ضمانت

بارها گفته ایم که برنامه ریزی، تصمیم گیری در زمان حال برای انجام در آینده است. به همین دلیل، برنامه ریزی با پیش بینی همراه است و این موضوع کاملاً با پیشگویی تفاوت دارد. در برنامه ریزی، ما قائل به این هستیم که آنچه پیش بینی می کنیم، امکان دارد که به وقوع نپیوندد. به همین دلیل مبحث برنامه ریزی و پیش بینی، به اصطلاح علمی تلقی می شود. و دقیقاً به همین دلیل است که باید برای برنامه ریزی، ضمانت هم در نظر گرفت! یعنی اگر کارها بر اساس برنامه پیش رفت، که منجر به پرداخت ما به ازای آن در قالب اینویس ها و صورت وضعیت ها خواهد شد، و اگر به هر دلیلی کارها بر اساس برنامه پیش نرفت، جریمه ای در نظر گرفته می شود. اگر چنین دیدی نسبت به برنامه ریزی وجود داشته باشد، آنگاه می توان انتظار داشت که برنامه ریزی ها نیز با دقت بیشتری انجام شود. عده ای ممکن است که اشکال بگیرند که این امر در برنامه ریزی ممکن نیست چرا که ما از آینده مطمئن نیستیم و تحمیل جریمه، موضوع را به نوعی قمار تبدیل می کند. اما در پاسخ چنین اشکالی باید گفت که این عمل درست به مانند تأمین بیمه است. مگر در هنگام خرید بیمه، مشخص است که فلان واقعه اتفاق می افتد یا خیر؟ اما بیمه تضمین می کند که در صورت بروز آنچه برایش بیمه تأمین شده است، خسارت را جبران می کند. این یک دید کاملاً بیزینسی به برنامه ریزی است. اما نگاهی است که می تواند تفاوت بین برنامه ریزی خوب و بد و همچنین برنامه ریز خوب و بد را مشخص نماید.
اجازه بدهید به همین نگاه، یعنی تعیین ضمانت برای برنامه ریزی، نگاه دیگری هم بیندازیم. ضمانت برنامه باعث خواهد شد تا ذینفعان برنامه و مجریان آن در ایستگاه پایش هم انرژی بیشتری را صرف کنند. بسیار دیده شده که یک تیم، انرژی بسیار زیادی را صرف برنامه ریزی می کند و در مقام پایش، آن برنامه را رها کرده و انتظار دارد که چون برنامه موجود است، کارها نیز بر حسب برنامه به پیش برود. همه واقفیم که در عمل، این نگاه اجرایی نیست و برای اینکه از اجرای برنامه اطمینان داشته باشیم نیاز به پایش قوی و دقیق و با دیسیپلین داریم. اما از آنجا که برنامه همراه با ضمانت نیست، لذا در صورت عدم انجام برنامه، فرآیند برنامه ریزی تجدید می شود و برنامه جدیدی که در بر گیرنده همان فعالیت های قدیمی است، تولید می گردد. گاه از تولید چنین برنامه های تکراری هم خشنود می شویم که ما قادریم اثر اجرا را در برنامه های خود پیش بینی کنیم!! روش من اینگونه است که تجدید برنامه بدون تحلیل علل عدم اجرا را مجاز نمی دانم. تا وقتی که مشخص نشود چرا یک برنامه اجرا نشده است، نمی توان انتظار داشت که سازمان در راستای تعالی خود گام برداشته، در امر برنامه ریزی و تعهد نسبت به برنامه، دوران بلوغ را طی نماید. برگردیم به اصل مطلب، یعنی پایش برنامه. هزینه پایش موقعی توجیه دارد که جریمه عدم اجرای برنامه، تعیین شده باشد. مشخص است اگر برنامه ضمانت نداشته باشد، هزینه پایش در سیستم های حسابداری هزینه، بی مورد تلقی شده، از جاری شدن آن جلوگیری می شود، همانگونه که می شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


موضوع دیگری که در رابطه با ضمانت برنامه ریزی، مهم است که در نظر گرفته شود، ارتباط این موضوع با قرارداد پروژه است. طبیعی است که ضمانت برنامه ریزی باید در چهارچوب قرارداد تعریف شود و بار حقوقی برای طرفین قرارداد داشته باشد. لذا ایجاد ارتباط بین عملیات برنامه ریزی و عملیات مدیریت قرارداد، به صورت سیستمی باید وضع شود. اولین گام در تحقق این سیستم، ایجاد ارتباط سازمانی است. عملیات این دو حوزه، بهتر است که زیر نظر یک واحد سازمانی مدیریت گردد. یعنی همان واحدی که قراردادها را مدیریت می کند، متولی نظارت بر برنامه ریزی طرف های قراردادی و اجرای برنامه های آنها نیز باشد. لذا دانش برنامه ریزی در سازمان هایی که به نوعی در قالب کارفرما ظاهر می شوند (به نوعی را به این دلیل به کار بردم که هر سازمان می تواند در عین حال که پیمانکار است، کارفرما نیز باشد) باید در حوزه سازمانی مدیریت قراردادهایشان مستقر گردد. بله واحد امور مدیریت قراردادها متولی برنامه ریزی نیز می گردد تا بتواند تأثیر قراردادی برنامه ریزی را ارزیابی کرده، به اجرا گذارد. این داستان کوتاه را قبلاً هم نوشته ام که از حسن صباح نقل است که می گفت من و ناصر خسرو هر دو اسماعیلی هستیم و هر دو تبلیغ این مذهب را می کنیم. اما تفاوت بین ما این است که وی (ناصر خسرو) تنها موعظه می کند ولی من علاوه بر موعظه، شمشیر هم دارم. برنامه ریزی نمی تواند تنها به موعظه بسنده کند بلکه نیاز به شمشیر نیز دارد، که این شمشیر در عصر متمدن ما، همان قرارداد است. برنامه ریزی ضمانت می خواهد و نیاز به پایش دارد و جایگاهش در واحد قراردادهاست.

برچسب ها:برنامه ریزی ،ضمانت ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

جایگاه ضمانت در قراردادها

1395/06/4
09:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
جایگاه ضمانت در قراردادها

می خواهید در مناقصه ای شرکت کنید، باید تضمین بدهید که در این امر جدی هستید و نمی خواهید وقت کارفرما را هدر دهید. چگونه این تضمین را می دهید؟ ممکن است یک ضمانت نامه بانکی ارائه دهید که در صورت انصراف شما از شرکت در مناقصه، کارفرما این حق را داشته باشد که مبلغ مندرج در ضمانت نامه بانکی را از بانک طلب نماید. در گام بعدی، چنانچه برنده مناقصه باشید، باید تضمین دهید که قرارداد را به نحو احسن انجام می دهید. اما چگونه این تضمین را جاری می کنید؟ دوباره ممکن است که مدرک مالی مناسب را در اختیار کارفرما قرار دهید که به کارفرما اجازه می دهد در صورتی که کار به نحو مطلوب انجام نشده باشد، مبلغ مندرج در قرارداد را به نفع خود ضبط نماید. همه چیز به نظر مناسب می آید. ولی آیا چنین است؟ چرا این همه قرارداد با فرجامی ناخوشایند مواجه می شوند؟ این مطلب را قدری تجزیه و تحلیل کنیم.
اول از همه واژه "تضمین" را درک کنیم. تضمین به معنای قبول ریسک انجام شدن یا نشدن کاری است. توجه نمایید وقتی کاری را تضمین می کنیم به این معناست که در صورت واقع شدن کار، پاداش آن را دریافت کرده و در صورت عدم وقوع آن جریمه ای را، به هر شکل، می پذیریم. لذا چنانچه در مناقصه برنده شدیم آنگاه: اگر عقد قرارداد کردیم که صاحب قرارداد می شویم (این به معنای پاداش تضمین است) و اگر عقد قرارداد نکردیم کارفرما ضمانت نامه را به نفع خود جمع خواهد کرد ( که به معنای جریمه خواهد بود). لذا تضمین کاری تنها به معنای پذیرفتن مسئولیت نتیجه آن کار در صورت انجام شدن آن کار نیست، بلکه تعیین جریمه برای عدم انجام کار نیز باید در متن تضمین قید شود تا ضمانت واقعی و معنادار گردد.
پس از انعقاد قرارداد، اجرای بندهای قرارداد نیز در جای خود نیاز به ارائه تضمین از جانب طرفین قرارداد خواهد داشت. بدون ارائه این تضمین ها انجام خود قرارداد با مشکلات بسیار مواجه شده و اثبات اینکه مسئولیت شکست کل قرارداد با کدام طرف است بسیار پیچیده خواهد شد. در بخشی که تعهدات طرفین قرارداد درج شده است، به ازای هر بند از تعهدات باید هزینه انجام نشدن آن بخش از تعهدات نیز قید گردد. مثلاً، کارفرما متعهد شده است که صورت وضعیت پیمانکار را در مدت یک ماه بررسی کرده، اعلام نظر نماید. خیلی خوب است، ولی اگر نکرد آنگاه چه؟ بدون پاسخ به این قسمت، انجام این بند از تعهدات تضمینی نداشته و برای کارفرما، در این مورد، الزام آور نخواهد بود. پیمانکار متعهد شده است که برنامه زمانبندی خود را در سطح اقلام قابل تحویل به تفکیک زون های پروژه تا دو ماه بعد از انعقاد قرارداد ارائه کند. اما اگر نکرد چه؟ چه جریمه ای در انتظار پیمانکار خواهد بود. بدون تضمین، داستان پروژه تبدیل به تراژدیی خواهد شد که در انتها هر طرف از طرف دیگر پیمان دل چرکین بوده و خود را صاحب حق می داند. با ارائه تضمین و عملی کردن آن نه تنها می توان به اجرا شدن هر بند از تعهدات اشراف داشت و احتمال اجرای موفق پروژه را افزایش داد، بلکه ارتباط نیز در سطح محترمانه و قرارداد مآبانه برقرار خواهد ماند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
برچسب ها:ضمانت ،قرارداد ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ضمانت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ضمانت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic