درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شکست پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

علل شکست در پروژه ها

1395/11/14
12:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
علل شکست در پروژه ها

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ممکن است از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت باشد. با این وجود در این فرصت قصد داریم برخی از عمده علل به سرانجام نرسیدن پروژه ها را ذکر کنیم:

مطالعات اولیه، آغاز و برنامه ریزی:
 •   عدم دقت در امکان سنجی (طرح توجیهی)پروژه
•    اهداف نامشخص یا متضاد پروژه
•    عدم تعیین مدیر پروژه مناسب
•    عدم اعطای اختیارات مناسب به مدیر پروژه
•    عدم تشریح وظایف مناسب مدیر پروژه
•    عدم وجود روال ها و دستورالعمل های مناسب و مصوب
•    عدم انتخاب مناسب پیمانکاران پروژه
•    عدم دقت در تعیین ذینفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و  تاثیر آنها
•    عدم وجود سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذینفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
•    عدم وجود منشور پروژه مناسب و مصوب
•    عدم مشارکت تیم پروژه در تهیه برنامه پروژه
•    عدم تعریف مناسب منشور رفتاری در پروژه
•    عدم تدوین سیستم تشویق و پاداش مناسب
•    عدم دقت در تعیین الزامات پروژه
•    عدم دقت در تعریف محدوده پروژه
•    عدم دقت در تعیین محدودیت ها و فرضیات پروژه
•    عدم دقت در تدوین ساختار شکست و خروجی های پروژه
•    عدم دقت در تدوین لیست فعالیت ها و شبکه پروژه
•    عدم دقت در تخمین مدت زمان اجرای فعالیت ها
•    عدم دقت در تخمین منابع مورد نیاز فعالیت ها
•    عدم دقت در شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک های پروژه
•    عدم دقت در تخمین هزینه اجرای فعالیت ها و مراحل پروژه
•    عدم لحاظ نمودن تقویم های کاری
•    عدم برنامه ریزی مناسب کیفی
•    در نظر نگرفتن محدودیت های زمانی
•    وجود محدودیت های زمانی غیر منطقی
•    در نظر نگرفتن محدودیت های منابع
•    در نظر نگرفتن نیازمندی های قانونی مانند مجوزهای زیست محیطی و ...
•    در نظر نگرفتن شرایط سیاسی مانند تحریم و ...
•    در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مانند انتظارات مردم ، معارضات و ...
•    در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی مانند تورم ها، محدودیت های سرمایه گذاری، ارزی و ...

فاز اجرا:
•    عدم حمایت مدیر پروژه و سازمان از پروژه به خصوص تیم مدیریت پروژه
•    عدم پذیرش برنامه و گزارشات پروژه توسط تیم اجرایی
•    عدم اجرای سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذینفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
•    عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
•    عدم آموزش مناسب تیم پروژه
•    عدم تیم سازی مناسب در پروژه
•    عدم رفع مناسب تعارضات بین ذینفعان
•    عدم رهبری مناسب
•    عدم مدیریت مناسب استرس در بین تیم پروژه
•    عدم اجرای فرایندها بر اساس روال ها و دستورالعمل های مصوب
•    عدم تامین مالی مناسب پروژه
•    عدم تامین نرم افزارها و سخت افزارهای لازم
•    بروز ریسک های پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، زلزله و ...
•    تغییرات در الزامات پروژه
•    تغییرات کنترل نشده در محدوده پروژه

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementفاز کنترل و اختتامی:
•    عدم وجود گزارشات موثر و یکپارچه
•    عدم ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
•    عدم مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
•    عدم ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه
•    عدم وجود سیستم کنترل کیفیت مناسب
•    عدم تحویل گیری مناسب اقلام قابل تحویل از پیمانکاران
•    عدم ثبت مناسب دروس آموخته فازها و قراردادهای پروژه

ادامه مطلب ادامه مطلب

7 خطای کشنده که می تواند پروژه را در مسیر شکست قرار دهد

1395/09/14
21:54
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 خطای کشنده که می تواند پروژه را در مسیر شکست قرار دهد

همه ما دیر یا زود تحت تأثیر این 7 خطای کشنده قرار می گیریم، حتی اگر از پذیرفتن این موضوع خودداری کنیم. متأسفانه بیشترین تخریب در پروژه هنگامی می تواند رخ دهد که این خطاها در سطح مدیریت ارشد پروژه نفوذ کرده باشد. اتخاذ تصمیمات نامناسب در سطح بالا، خصوصاً اگر بر پایه احساسات و هیجانات صورت پذیرد نه برمبنای واقعیت ها، می تواند پروژه را در مسیر تخریب قرار دهد.
این خطاها که هر یک از آنها را می توان به یکی از حیوانات نسبت داد، عبارتند از:

    حسادت (مار)
    خشم و غضب (شیر)
    تکبر (طاووس)
    طمع (وزغ)
    تنبلی (حلزون)
    حرص و آز (بز)
    شکم پرستی (گراز)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


در محیط پروژه، یک یا تمامی این خطاها می تواند موجب شود که افراد منطقی، تصمیمات نامعقول و غیرمنطقی بگیرند، و این در هر سطحی از هرم سازمانی می تواند اتفاق بیفتد. در برخی از سطوح، وجود این خطاها ممکن است تأثیرات بزرگتری، نسبت به سطوح دیگر، بر عملکرد پروژه داشته باشد. 

برچسب ها:پروژه ،شکست پروژه ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

چرا پروژه ها شکست می خورند؟

1395/08/27
08:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چرا پروژه ها شکست می خورند؟

کِی و چرا یک پروژه، شکست خورده تلقی می شود؟ هنگامی گفته می شود یک پروژه شکست خورده است که آنچه را که لازم بوده، مطابق انتظارات، تحویل نداده باشد. بنابراین، یک پروژه به منظور موفقیت، باید در زمان مقرر، با هزینه و کیفیت تعیین شده، تحویل داده شود؛ و باید منافع تجاری مورد نظر را تأمین نماید.
آیا آنچه که لازمه موفقیت است، واقعاً قطعی و شفاف است؟ متأسفانه موضوع به این سادگی نیست. علت آن، بخش دوم تعریف ما از موفقیت است، یعنی اینکه پروژه باید "مطابق انتظارات" تحویل داده شود.
اگر ذی نفعان کلیدی موافقت کنند که پروژه، بیش از بودجه اولیه خود مصرف کند، هنوز می توان پروژه را موفقیت آمیز دانست. از سوی دیگر، اگر پروژه تمامی آنچه را که در طراحی پروژه با جزئیات، در نظر گرفته شده، تحویل بدهد، باز هم می تواند شکست خورده تلقی گردد، اگر شامل عناصر اساسی مورد نیاز ذی نفعان کلیدی نباشد. عادلانه به نظر نمی رسد، اما موفقیت و شکست پروژه، تنها به واقعیت ها مربوط نمی شود، به آنچه که تحویل داده می شود نیز مربوط نمی گردد؛ بلکه قاطعانه می توان گفت که مربوط می شود به اینکه "پروژه چگونه دیده شود".
برخی از دلایل اصلی شکست پروژه ها عبارتند از:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    غلط تعریف شدن نیازهای کاری
    عدم امکان تحویل منافع تجاری
    ضعیف بودن اداره پروژه (مدیریت، و پشتیبانی و حمایت از پروژه)
    ضعیف بودن اجرای پروژه
    از میان رفتن توجه افراد بر منافع حاصل از پروژه
    تغییر کردن محیط پروژهبرچسب ها:شکست پروژه ،پروژه ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

دو عامل عمده شکست پروژه های IT

1395/08/26
10:03
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دو عامل عمده شکست پروژه های IT


در اغلب پروژه های IT، بدون اجماع کافی بر سر مسائل کلیدی پروژه، دو مشکل زیانبار پدید می آید:

    Gridlock: به دلیل فقدان اجماع یا توافق بر سر بهترین گام های رو به جلو، پیشرفت پروژه متوقف می شود. در این وضعیت، تیم نمی تواند به توافق برسد، در نتیجه، تصمیم گیری های پروژه به کندی صورت می گیرد، در حالی که تمامی افراد با آن مخالفت می کنند.

    Denial: علیرغم فقدان اجماع، پیشرفت پروژه ادامه می یابد. در این وضعیت، تیم به ناسازگاری ها رسیدگی نمی کند، با توافق بر اینکه تا زمانی در آینده که مسائل حل نشده حل گردد، منتظر بمانند. بنابراین مشکلات در زیر سطح، به جوش می آید تا بعداً به صورتی غیرمنتظره، و معمولاً به شکلی بسیار شدیدتر، به فوران درآید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اگر تصمیم گیران نتوانند توافق تیم را جلب نمایند، مجبور خواهند شد یا تأخیرات پروژه را در زمان حال بپذیرند، یا با موکول کردن تصمیم گیری ها به آینده، مشکلات را نادیده انگارند. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شکست پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شکست پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic