درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شکاف های سازمان

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

8 گام برای استفاده از پروژه ها جهت پرکردن شکاف های سازمان

1395/09/30
22:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
8 گام برای استفاده از پروژه ها جهت پرکردن شکاف های سازمان

فرآیند تصویب یک پروژه، بخشی از مدیریت سبد پروژه هاست. در بسیاری از شرکت ها، فرآیند تصویب پروژه در طی یک فرآیند برنامه ریزی کاری سالانه، آغاز می شود. پروژه ها برای سال مالی پیشِ رو، تعریف، ارزیابی و تصویب می شوند. فرآیند زیر، یک منظر بسیار ساده شده و سطح بالا را نشان می دهد:

    تجزیه و تحلیل کامل وضعیت آینده: وضعیت آینده سازمان و بازار را ارزیابی کنید؛ از جمله: چشم انداز سازمان در سه تا پنج سال آینده، وضعیت بازار، جایگاه رقبا، و قابلیت هایی که باید به دست آید.

    تجزیه و تحلیل کامل وضعیت کنونی: ارزیابی کنید که سازمان، امروز کجا قرار دارد؛ از جمله: نقاط قوت و ضعف، مأموریت اصلی و استراتژی سازمان، و برنده یا بازنده بودن شما در بازار.

    تجزیه و تحلیل شکاف ها: چه اتفاقی باید بیفتد تا سازمان از موقعیت فعلی خود به موقعیتی که لازم است در آینده بدانجا برسد، منتقل شود؟ چه توانایی ها، چه سیستم های اطلاعاتی، و چه فرآیندهایی مورد نیاز است؟

    پیشنهاد پروژه هایی برای پر کردن شکاف ها: بر روی چه پروژه هایی باید سرمایه گذاری شود تا سازمان را از موقعیت کنونی خود به موقعیتی که لازم است درآینده در آنجا قرار گیرد، ببرد؟

    ایجاد یک business case برای هر پروژه: business case اطلاعات اولیه کافی ارائه می کند، به طوری که بعداً بتوان پروژه ها را اولویت بندی کرد.

    اولویت بندی پروژه ها: پروژه ها را بر اساس ارزش تجاری و هماهنگی آنها با اهداف و استراتژی های سازمان، اولویت بندی کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تعیین اینکه بر روی کدام پروژه ها سرمایه گذاری خواهد شد: پروژه هایی که دارای بالاترین اولویت برای سازمان باشند، برای سرمایه گذاری انتخاب می شوند. ممکن است تمامی پروژه های فهرست اولویت بندی شده انتخاب شوند، یا فقط زیرمجموعه ای از آنها.

    شروع پروژه: پروژه پس از تصویب، تا حدودی آماده اجرا خواهد بود. حامی تجاری باید مجدداً اعتبار business case را تأیید کند. سازمان نیز باید آمادگی خود را جهت تعهد نسبت به تأمین منابع مورد نیاز پروژه، اعلام نماید. در صورت مهیا بودن تمامی شرایط فوق و موافقت سازمان، می توانید فرآیند برنامه ریزی پروژه را آغاز کنید.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شکاف های سازمان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شکاف های سازمان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|