درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر سازمان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

بهینه سازی ترکیب پروژه ها در سازمان

1395/09/27
23:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بهینه سازی ترکیب پروژه ها در سازمان

سازمان ها در هر دوره برنامه ریزی باید برای اولویت بندی پروژه های خود، برنامه ریزی دقیقی داشته باشد. این اولویت بندی از آنجا اهمیت دارد که میزان بودجه و منابع سازمانی، محدود است و عموماً کفاف تمام پروژه های پیشنهادی را نمی دهد. بنابراین مدیریت همواره با این مسئله مواجه است که بودجه محدود را به "کدام ترکیب" از پروژه ها اختصاص دهد تا با توجه به اهداف کلان سازمان، بیشترین ارزش استراتژیک عاید آن شود.
روش معمول: در بسیاری مواقع، تصمیم گیری راجع به "ترکیب بهینه پروژه ها" به صورت شهودی، تجربی یا خرد جمعی انجام می شود و هیچ تکنیک یا مکانیزم سیستماتیکی آن را پشتیبانی نمی کند. این تصمیم به دلایل زیر یک تصمیم گیری پیچیده است:

    پروژه ها با یکدیگر ارتباط دارند. یکی پیشنیاز دیگری است، یا ممکن است یکی جایگزین دیگری باشد و از این قبیل ارتباطات.
    سبد پروژه ها باید به لحاظ جغرافیایی، موضوعی و کارفرمایی متعادل باشد. مثلاً نمی توان عمده پروژه ها را از یک کارفرما یا از یک گرایش موضوعی انتخاب کرد.
    تأثیر پروژه ها بر شاخص های استراتژیک با یکدیگر متفاوت است. به همین ترتیب اهمیت شاخص ها نسبت به یکدیگر نیز متفاوت است.
    در انتخاب ترکیب بهینه، ریسک فنی و اجرایی پروژه ها باید لحاظ شود؛ چرا که کمتر پیش می آید تا تمام پروژه ها، مطابق برنامه پیش بروند و منابع خود را مصرف کنند.
    برخی محدودیت های قانونی و یا دستوراتی از سازمان های بالادستی ممکن است پروژه هایی غیرمطلوب را وارد ترکیب نهایی بکند.

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری: یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در خصوص ترکیب بهینه سبد پروژه ها باید بتواند:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اطلاعات تمام پروژه های واجد صلاحیت را برای قرار گرفتن در سبد پروژه ها با فرمت یکسان و استاندارد، جمع آوری کرده، آماده پردازش نماید.
    تمامی پارامترهای لازم برای تصمیم گیری راجع به ترکیب بهینه پروژه های سازمان را شناسایی کند.
    تکنیک ها و ابزارهایی را در اختیار بگذارد تا در تشکیل، تحلیل، اولویت بندی و بهینه سازی ترکیب پروژه ها قابل بهره برداری باشند.
    امکان مقایسه سناریوهای مختلف اولویت بندی پروژه ها را، براساس مطلوبیت استراتژیک و جمع هزینه ها در یک سبد پروژه فراهم آورد.


(فرستنده: حسین نصیری فرد)اندازه پروژه های سازمان شما چقدر است؟

1395/09/23
03:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اندازه پروژه های سازمان شما چقدر است؟

اگر چه از لحاظ نظری، ایجاد یک قلم قابل تحویل کوچک هم یک پروژه است، اما به ساختار و نظم یک پروژه خیلی بزرگ نیازی ندارد. برای یک پروژه یک ساعته، شما "فقط آنرا انجام می دهید". هر گونه برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل و طراحی، در ذهن شما انجام می شود. یک پروژه 100 ساعته، احتمالاً کارهای زیادی برای برنامه ریزی و مدیریت دارد که همگی در ذهن شما انجام می پذیرد. اما یک پروژه 10000 ساعته به یک دیسیپلین کامل مدیریت پروژه نیاز دارد.
برای دسته بندی پروژه ها به کوچک، متوسط، و بزرگ، طول مدت پروژه عامل مناسبی نیست، زیرا بسته به میزان تعهد منابع می تواند متغیر باشد؛ مثلاً یک پروژه 100 ساعته ممکن است 20 هفته به طول بیانجامد. اما معیار نفر- ساعت، معیاری مناسب به نظر می رسد. یک دسته بندی می تواند اینگونه باشد:

    پروژه های کوچک- کمتر از 250 نفر- ساعت
    پروژه های متوسط- بین 251 و 2500 نفر- ساعت
    پروژه های بزرگ- بیش از 2500 نفر- ساعت

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


هیچ سازمانی مایل به انجام یک پروژه یک دقیقه ای یا یک ساعته نیست. هر سازمانی یک آستانه حداقل برای پذیرش یک کار به عنوان یک پروژه رسمی دارد. در دسته بندی فوق، این آستانه 250 نفر- ساعت است؛ در سازمان شما چقدر است؟ 

هوای سازمان خود را تازه نگه دارید

1395/08/27
07:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
هوای سازمان خود را تازه نگه دارید

استاد مشغول درس مبحث نواندیشی و روشنفکری برای شاگردانش بود؛ اما خود می دانست که این موضوع به سادگی برای هرکسی جا نمی افتد، چون بحث فرهنگ دیرینه و فاخر بودن آن نیز مطرح شده بود. شیوانا از یکی از شاگردان خواست تا پنجره را ببندد و گفت که تا مدتی پنجره باز نشود. هوا گرم بود و تعداد شاگردان هم زیاد. پس از مدتی شاگردان کلافه شدند و خواستار باز شدن پنجره گشتند. پنجره که باز شد، همگی نفسی راحت کشیدند و احساس خشنودی کردند.
شیوانا پرسید: "نسبت به این هوای مطبوع، که همین الآن وارد کلاس شد، چه احساسی دارید؟"
شاگردان همگی آن را یک جریان عالی و نجات بخش توصیف کردند. شیوانا گفت: "حالا که اینطور است، پنجره را ببندید تا این هوای عالی را برای همیشه و در تمامی اوقات داشته باشید."
تعدادی از شاگردان گفتند فکر بدی نیست اما تعدادی دیگر، پس از کمی فکر، گفتند: "ولی استاد اگر پنجره بسته شود، این هوا نیز کم کم کهنه می شود و باز نیازمند تهویه می شویم."
شیوانا گفت: "خب، حالا شما معنی نواندیشی را فهمیدید! در جوامع وقتی یک اندیشه یا ایده یا فلسفه نو پیدا می شود، عامه مردم ابتدا در برابر آن مقاومت می کنند؛ اما در طول زمان چنان به آن وابسته می شوند که بهتر کردن و ارتقاء آنرا فراموش می کنند و چون با فرهنگشان مخلوط می شود، نسبت به آن تعصب پیدا می کنند، مگر آنکه مثل بعضی از شما به زیان های آن هم بیندیشند."

آیا شما در و پنجره ها را برای ورود ایده های نو باز می گذارید؟ آیا شما نوآوری را در سازمان خود مدیریت می کنید؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: سایت راهکار مدیریت)

برچسب ها:سازمان ،هوای تازه ،

ارتباطات سازمانی مؤثر

1395/06/19
11:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ارتباطات سازمانی مؤثر

توانایی کار کردن با دیگران و توسعه روابط با آنها و میان آنها، امری حیاتی در رهبری مؤثر است. یک مدیر پروژه، به عنوان یک رهبر، برای مدیریت و ترویج روابط خوب چه می تواند بکند؟

    افراد را درک کنید. بسیاری از اوقات ما به حرف های اعضای تیم خود گوش نمی کنیم بلکه فقط آنها را می شنویم. اولین کیفیتی که یک رهبر برای توسعه ارتباطات به آن نیاز دارد، توانایی درک افکار و احساسات دیگران است.
    به افراد مهر بورزید. افراد به محبت و احترام نیاز دارند. شما به عنوان یک رهبر باید دارای حس همدلی با دیگران و توانایی کشف زیرکانه بهترین ویژگی های آنها باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    به افراد خود کمک کنید. معمولاً افراد، رهبری را بیشتر مورد احترام قرار می دهند که علائق آنها را به یاد داشته باشد. اگر شما به جای آنکه بر آنچه می توانید از آنها دریافت کنید، بر آنچه می توانید در اختیار آنان قرار دهید، تمرکز کنید، مورد علاقه و احترام آنها قرار خواهید گرفت و این، زیربنای خوبی برای ایجاد روابط کاری مؤثر خواهد بود.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر سازمان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر سازمان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|