درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدل "خط لوله رهبری"

1395/08/24
09:57
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدل "خط لوله رهبری"

بسیاری از سازمان ها فرآیندی برای "رشد رهبران خود" ندارند. مدل "خط لوله رهبری" ابزاری است که به شما کمک می کند تا تعلیم و پرورش افراد سازمان خود را برای رهبری آینده سازمان، برنامه ریزی کنید.
رام چاران، استفان دروتِر، و جیمز نوئِل، این مدل را ارائه کردند و در کتاب خود، The Leadership Pipeline، منتشر نمودند. این مدل، شش مرحله پیشرفت را مشخص می کند که مدیران می توانند در طی توسعه کسب و کار خود، آنها را پشت سر گذارند.
این مراحل پیشرفت عبارتند از:

    پیشرفت از مدیریت خود به مدیریت دیگران
    پیشرفت از مدیریت دیگران به مدیریت مدیران
    پیشرفت از مدیریت مدیران به مدیر عملیاتی
    پیشرفت از مدیر عملیاتی به مدیر کسب و کار
    پیشرفت از مدیر کسب و کار به مدیر گروه
    پیشرفت از مدیر گروه به مدیر تشکیلات

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


در عین حال که سازمان ها می توانند این مراحل پیشرفت را برای کمک به توسعه افراد خود مورد استفاده قرار دهند، افراد نیز می توانند از آنها برای رشد شخصی و افزایش دانش و مهارتشان استفاده کنند تا برای ترفیع بعدی خود آماده گردند.


10 اشتباه متداول در مدیریت و رهبری

1395/06/31
01:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 اشتباه متداول در مدیریت و رهبری

    ندادن فیدبک: وقتی که از عملکرد افرادتان به آنان فیدبک نمی دهید، آنها را از داشتن فرصتی برای بهبود عملکردشان محروم می سازید.

    وقت نگذاشتن برای افراد تیم: بله، شما به عنوان یک مدیر یا رهبر، مسئولیت های زیادی برعهده دارید، اما اگر افرادتان به هنگام نیاز به شما دسترسی نداشته باشند، نخواهند دانست که چه باید بکنند و از راهنمایی و حمایتی که برای رسیدن به اهداف بدان نیاز دارند، بی بهره خواهند ماند.

    آزاد گذاشتن بیش از حد افراد: درست است که باید از مدیریت بر جزئیات پرهیز نمود، اما مراقب باشید که از آن طرف بام نیفتید. حفظ تعادل، بهترین راهکار است.

    صمیمیت بیش از حد: گاهی لازم است درمورد افراد خود تصمیمات اکید اتخاذ کنید؛ اما اگر روابط شما با آنها بیش از حد دوستانه باشد، ممکن است آنها از این صمیمیت سوء استفاده کنند و تصمیمات شما را تحت تأثیر قرار دهند.

    قصور در تعریف اهداف: اگر اهداف برای افراد شما شفاف نباشد، آنها سردرگم خواهند شد و قادر نخواهند بود وظایف خود را با کارآیی بالا به انجام برسانند.

    سوء تفاهم درمورد انگیزشها: برخی از مدیران و رهبران به اشتباه تصور می کنند که اعضای تیمشان فقط برای دریافت دستمزد ماهیانه کار می کنند؛ آنها توجه ندارند که پول، تنها عامل انگیزش نیست.

    عجله در استخدام افراد جدید: اگر در استخدام افراد جدید عجله کنید، ممکن است افرادی نامناسب را به تیم خود بیفزایید. این امر می تواند باعث اتلاف وقت و پایین آمدن کارآیی سایر افراد تیم گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    رَهرو نبودن: اگر در اوقات کاری به مکالمات تلفنی شخصی بپردازید، یا در مورد مافوق خود بدگویی کنید، آیا می توانید از افراد خود انتظار داشته باشید که چنین نکنند؟

    عدم واگذاری کارها به دیگران: اگر با این تصور که هیچکس بجز شما نمی تواند کارهای کلیدی را انجام دهد، کارها را به دیگران واگذار نکنید، فرصت کافی برای تمرکز بر "تصویر کلی" را، که مهمترین مسئولیت شماست، نخواهید داشت.

    سوء تفاهم درمورد نقش خود: هنگامی که مدیر یا رهبر یک تیم می شوید، مسئولیت های شما نسبت به آنچه که قبل از آن بوده است، بسیار متفاوت خواهد بود.

رهبری از طریق الگو بودن

1395/06/25
15:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری از طریق الگو بودن

رهبری خوب از صفات شایسته و تعهد استوار نسبت به انجام کارهای درست، در زمان های مناسب، و به دلایل بجا، استحکام می یابد. این بدین معناست که وقتی چیزی را می گویید، خود نیز بدان عمل کنید. اگر اعضای تیم شما نتوانند به شما اعتماد کنند، احتمالاً هرگز قادر نخواهید بود آنها را به سوی عظمت و بزرگی هدایت نمایید.
رهبری و زندگی کردن از طریق الگو بودن، آنقدر که ممکن است به نظر برسد، دشوار نیست. در واقع این آسانترین راه است. اگر اعضای تیم شما بدانند که آنچه را از آنها انتظار دارید، خودتان نیز انجام خواهید داد، احتمالاً بیشتر خواهند کوشید تا به شما کمک کنند که به اهداف خود دست یابید.

    اگر از یک همکار خواستید کاری را انجام دهد، اطمینان حاصل کنید که خودتان هم مایلید آن کار را انجام دهید.
    اگر قوانین جدیدی را بر محیط کار حاکم می سازید، پس باید به همان اندازه که انتظار دارید دیگران از آن قوانین پیروی کنند، خودتان هم پیرو آن قوانین باشید.
    رفتار خود را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید. اگر کارکنان خود را برای وقفه های کاری سرزنش می کنید، اما خودتان مرتباً مرتکب آن می شوید، لازم است این عیب را برطرف سازید.
    اگر از روی حسن نیت، پایان ساعت کاری را 5 بعدازظهر تعیین کرده اید و یا اعلام کرده اید که همه باید یک ساعت برای ناهار و استراحت دست از کار بکشند، خود نیز باید همراه با سایرین دست از کار بکشید؛ زیرا در غیر این صورت، ممکن است آنها دچار عذاب وجدان شوند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementبرچسب ها:رهبری ،الگو بودن ،

10 اشتباه متداول در مدیریت و رهبری

1395/06/25
15:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 اشتباه متداول در مدیریت و رهبری

معمولاً گفته می شود که اشتباهات، فرصت های یادگیری را برای ما فراهم می آورند؛ با این وجود، خیلی بهتر است که اصولاً اشتباه نکنیم!
در اینجا مروری داریم بر 10 اشتباه متداول درمدیریت و رهبری و اشاره ای بر چگونگی اجتناب از آنها:

    فیدبک ندادن:
    تا زمانی که شما به افراد خود درمورد عملکردشان فیدبک نمی دهید، آنها را از این فرصت که عملکردشان را بهبود بخشند، محروم می سازید.

    وقت نگذاشتن برای افرادتیم:
    درست است که شما پروژه هایی دارید که باید آنها را به موقع تحویل دهید، اما باید افراد خود را در اولویت قرار دهید؛ اگر زمانی که آنها به کمک و راهنمایی شما نیاز دارند، در دسترس نباشید، آنها نخواهند دانست که چه باید بکنند و از حمایت و هدایتی که برای رسیدن به اهدافشان نیاز دارند، بی بهره خواهند ماند.

    آزاد گذاشتن بیش ازحد افراد:
    بسیاری از رهبران چون می خواهند از micromanagement بپرهیزند، دست افراد خود را کاملاً باز می گذارند. فکر می کنید چنین روشی مناسب است؟ شما باید اعتدال را در پیش گیرید.

    صمیمیت بیش از حد:
    صمیمیت و مهربانی نسبت به افراد تیم، خوب است؛ اما گاهی اوقات شما مجبورید درمورد افراد تیم خود تصمیماتی قاطع اتخاذ نمایید. بنابراین همواره لازم است میان دوست بودن و رئیس بودن، تعادل برقرار کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    کوتاهی در تعیین اهداف:
    اگر اهداف برای افراد شما واضح و شفاف نباشد و ندانند کارهایی را که به آنها محول شده، به چه منظوری باید انجام دهند، گیج خواهند شد و نخواهند توانست وظایف خود را به طور مؤثر به انجام برسانند؛ همچنین در اولویت بندی وظایف خود نیز دچار اشتباه خواهندشد.

    سوء تفاهم درمورد انگیزش:
    توجه داشته باشید که پول تنها عامل انگیزش افراد نیست؛ عوامل انگیزشی بسیار دیگری نیز وجود دارد که در افراد مختلف، بسته به شرایط و روحیات آنها، متفاوت است.

    عجله در استخدام:
    این امر می تواند منجر به استخدام افراد نامناسب گردد. وجود افراد ناکارآمد در تیم، هم باعث اتلاف وقت و منابع می شود و هم در سایر اعضای تیم، استرس ایجاد می کند.

    داشتن رفتار نامناسب:
    اگر شما در طی اوقات کاری به مکالمات تلفنی شخصی بپردازید یا اگر پشت سر رئیس خود بدگویی کنید، آیا می توانید انتظار داشته باشید که افرادتان چنین نکنند؟ شما به عنوان یک رهبر، باید الگوی تیم خود باشید.

    تفویض اختیار نکردن:
    برخی از مدیران تصور می کنند که هیچکس نمی تواند کارهای کلیدی را به خوبی خودشان انجام دهد. چنین نگرشی بار کاری آنها را سنگین خواهد کرد و آنها فرصت تمرکز بر دیدگاه های گسترده تر را پیدا نخواهند نمود.

    سوء تفاهم درمورد نقش خود:
    هنگامی که شما یک مدیر یا رهبر می شوید، مسئولیت های شما تغییر بسیار خواهد کرد و شما مجبور خواهید بود که از مجموعه ای دیگر از مهارت ها استفاه کنید تا مدیر و رهبری کارآمد باشید.


برچسب ها:مدیریت ،رهبری ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|