درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رهبری در شرایط دشوار اقتصادی

1395/09/12
14:57
امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری در شرایط دشوار اقتصادی

رهبری در دوران رونق اقتصادی، چالش های خاص خود را دارد. اما هنگامی که شرایط اقتصادی، دشوار می شود و کارکنان، نگران حفظ موقعیت شغلی خود و پرداخت صورتحساب هایشان هستند، آن چالش ها افزایش می یابد.
در چنین اوضاعی، رهبران و مدیران باید:

    با نگاهی تیزبینانه به محیط اطراف خود نگاه کنند،
    آمادگی جبران خسارت ها را داشته باشند،
    از افراد خود پشتیبانی کنند،
    و شور و اشتیاق و انرژی را در آنها تقویت نمایند.

شما با:

    حفظ روحیه مثبت،
    حمایت از افرادتان،
    و جستجوی فرصت های شغلی جدید

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


می توانید به سازمان خود کمک کنید تا در شرایط دشوار به حیات خود ادامه دهد و پیشرفت کند. عملکرد رهبری، برای موفقیت سازمان، امری حیاتی است، پس تمامی سرمایه هایی را که در اختیار دارید، به کار بگیرید. 

مهارت های رهبری شما چگونه است؟

1395/08/25
06:03
امیرحسین ستوده بیدختی
مهارت های رهبری شما چگونه است؟

به نظر شما یک رهبر خوب، کیست؟ شاید یک سیاستمدار، یک تاجر معروف، یا یک چهره مذهبی؛ یا شاید کسی که شخصاً اورا می شناسید- مثلاً رئیس شما، یک معلم یا استاد، یا یک دوست.
تقریباً به هر جا نگاه کنید، می توانید افرادی را در نقش های رهبری بیابید. به هر حال، داشتن مسئولیت های یک رهبر، الزاماً فرد را به یک رهبر مؤثر تبدیل نمی کند. رهبری، یک ویژگی و یک مهارت است؛ و مهارتی است که ما باید به طور پیوسته آنرا بهبود بخشیم.
برای آنکه ببینید مهارت های رهبری شما در چه حد است، می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید و به پرسش های آن پاسخ دهید. سپس بر روی دگمه Calculate My Total کلیک کنید تا امتیاز شما محاسبه گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


www.mindtools.com/pages/Newsletters/02Jun09.htm


مرشد بودن، یکی از مهارت های اساسی رهبری

1395/08/24
10:27
امیرحسین ستوده بیدختی
مرشد بودن، یکی از مهارت های اساسی رهبری

مرشد بودن، یکی از مهارت های اساسی رهبری است. علاوه بر مدیریت و انگیزش افراد، بسیار مهم است که بتوانید به دیگران کمک کنید تا بیاموزند، رشد کنند و در شغل خود، کارآمدتر گردند. شما می توانید این کار را از طریق همکاری مربی گرانه که در سطح سازمان خود برقرار می کنید، و یا از طریق یک شبکه شخصی یا تخصصی، انجام دهید.
آیا شما می توانید یک مرشد و مربی خوب باشید؟ برای پی بردن به این امر، پرسش های زیر را از خود بپرسید:

    آیا مایلید دانش و تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟
    آیا از تشویق دیگران و ایجاد انگیزه در آنها لذت می برید؟
    آیا براحتی می توانید پرسش های چالش برانگیز را مطرح کنید؟
    آیا مایلید در رشد و موفقیت سایر افراد، سهیم باشید؟
    آیا این آمادگی را دارید که به طور منظم وقت خود را صرف ارشاد دیگران بکنید؟
    مرشد بودنتان به اهداف حرفه ای خودِ شما چه کمکی می کند؟
    مرشد بودنتان، حس همکاری و اجتماعی بودن شما را چقدر افزایش می دهد؟
    مایلید مرشد چه نوع افرادی باشید؟ آیا می توانید کیفیت های حرفه ای و شخصی این افراد را تشریح کنید؟ آیا افرادی از تخصص و مسیر کاری خود را می خواهید؟
    در چه حوزه هایی مایلید کمک کنید؟ آیا حوزه هایی وجود دارد که نخواهید به آنها نزدیک شوید؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل "خط لوله رهبری"

1395/08/24
09:57
امیرحسین ستوده بیدختی
مدل "خط لوله رهبری"

بسیاری از سازمان ها فرآیندی برای "رشد رهبران خود" ندارند. مدل "خط لوله رهبری" ابزاری است که به شما کمک می کند تا تعلیم و پرورش افراد سازمان خود را برای رهبری آینده سازمان، برنامه ریزی کنید.
رام چاران، استفان دروتِر، و جیمز نوئِل، این مدل را ارائه کردند و در کتاب خود، The Leadership Pipeline، منتشر نمودند. این مدل، شش مرحله پیشرفت را مشخص می کند که مدیران می توانند در طی توسعه کسب و کار خود، آنها را پشت سر گذارند.
این مراحل پیشرفت عبارتند از:

    پیشرفت از مدیریت خود به مدیریت دیگران
    پیشرفت از مدیریت دیگران به مدیریت مدیران
    پیشرفت از مدیریت مدیران به مدیر عملیاتی
    پیشرفت از مدیر عملیاتی به مدیر کسب و کار
    پیشرفت از مدیر کسب و کار به مدیر گروه
    پیشرفت از مدیر گروه به مدیر تشکیلات

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


در عین حال که سازمان ها می توانند این مراحل پیشرفت را برای کمک به توسعه افراد خود مورد استفاده قرار دهند، افراد نیز می توانند از آنها برای رشد شخصی و افزایش دانش و مهارتشان استفاده کنند تا برای ترفیع بعدی خود آماده گردند.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|