درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

10 عادت رهبران فوق العاده دوست داشتنی

1395/10/1
23:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 عادت رهبران فوق العاده دوست داشتنی

    ایجاد ارتباطات شخصی: این رهبران به گونه ای رفتار می کنند که حتی در یک اتاق شلوغ، هر یک از افراد احساس کند که تنها فرد مهم در آن جمع است. آنها هرگز فراموش نمی کنند که افرادی که در مقابلشان قرار دارند، از گوشت و خون ساخته شده اند.

    در دسترس بودن: آنها واقعاً معتقدند که همه افراد، صرف نظر از رتبه یا تواناییشان، ارزش زمان و توجه آنها را دارند. این رهبران باعث می شوند که همه احساس کنند ارزشمندند، زیرا به واقع باور دارند که هر کسی ارزشمند است.

    فروتنی: رهبران دوست داشتنی خود را برتر از دیگران نمی دانند. آنها موقعیت رهبری خود را منبعی از قدر و منزلت تلقی نمی کنند و بر این باورند که این موقعیت، مسئولیت آنها را برای خدمت به پیروانشان بیشتر می کند.

    مثبت بودن: این رهبران همواره یک دیدگاه مثبت را حفظ می کنند، و این در تمامی رفتار و حالاتشان بارز است. آنها حتی در شرایط منفی غیر قابل انکار، امید به آینده را در افراد ایجاد می کنند و به آنها اطمینان می دهند که با یاری یکدیگر می توانند فردایی بهتر از امروز داشته باشند.

    منصف بودن: در مورد موفقیت ها و شکست های خود، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نمی کنند. آنها طعم موفقیت را می چشند اما از آن مغرور نمی شوند؛ و شکست های خود را می پذیرند بدون آنکه ناامیدشان کند. آنها از هر دو درس می گیرند و به حرکت خود ادامه می دهند.

    سخاوتمندی: رهبران دوست داشتنی، سخاوتمندانه دانش و منابعی خود را در دسترس شما قرار می دهند. آنها به اندازه کافی اعتماد به نفس دارند و هرگز نمی ترسند که موفقیت شما باعث شود که آنها بد به نظر برسند. در واقع آنها معتقدند که موفقیت شما، موفقیت ایشان است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    صداقت: این رهبران، اعتماد و تحسین خود را، نه فقط در حرف، بلکه در عمل نیز نشان می دهند.

    خواندن افراد، همانند یک کتاب: رهبران دوست داشتنی می دانند که اغلب اوقات، ارتباطات ناگفته مهمتر از کلماتی است که بیان می شود. آنها به حالات چهره، زبان بدن، و تُن صدای افراد توجه می کنند تا دریابند که واقعاً در درون افرادشان چه می گذرد.

    قدردانی بالقوه: این رهبران نه تنها خوبی های افرادشان را می بینند، بلکه مطمئن می شوند که دیگران هم این خوبی ها را می بینند. آنها استعدادهای افراد را کشف می کنند و به ایشان کمک می کنند تا این استعدادها را پرورش دهند.

    جوهر داشتن: رهبران دوست داشتنی می دانند که دانش و تجربه آنها برای موفقیت پیروانشان ضروری است. بنابراین مرتباً با افرادشان ارتباط برقرار می کنند تا دانش و تجربه خود را در اختیار آنان قرار دهند. این رهبران، گرفتار تکبر و غرور نمی شوند و به چیزی که نیستند، تظاهر نمی کنند، زیرا نیازی به این کار ندارند.

7 روش برای نشان دادن رهبری در پروژه های پر چالش

1395/10/1
22:51
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 روش برای نشان دادن رهبری در پروژه های پر چالش

لازم است مدیران پروژه، رهبر باشند. وقتی اوضاع خوب باشد، رهبری می تواند آسان باشد؛ همه از شما پیروی خواهند کرد. اما در شرایط دشوار، رهبری سخت می شود و در عین حال، ضروری تر می گردد. در اینجا به مواردی که باید برای هدایت تیم خود در شرایط دشوار به یاد داشته باشید، اشاره می شود:

    به تصویر کلی توجه داشته باشید. در شرایط سخت، همه تمایل دارند بر روی مشکلات تمرکز کنند. تمرکز رهبر همواره باید بر تکمیل اهداف پروژه باشد.

    مثبت بمانید. در هنگام بروز سختی ها، حتی وفادارترین اعضای تیم هم تمایل به سرزنش دیگران پیدا می کنند. اعضای تیم، یکدیگر را زیر سؤال می برند و خطاهای یکدیگر را جستجو می کنند. رهبر باید مثبت بماند و عقلانی و هدفمند عمل کند.

    در فداکاری پیشقدم باشید. اگر لازم است تیم، اضافه کاری کند یا در روز تعطیل سرِ کار حاضر شود، شما هم به عنوان رهبر تیم، باید با آنها همراهی کنید.

    آرامش خود را حفظ کنید. اضطراب، یکی از هیجانات عادی بشری است و هیچکس از آن مصون نیست. با این حال، یک رهبر زمانی که به مشکلات می اندیشد، آرامش خود را نیز حفظ می کند تا بتواند درست تصمیم بگیرد.

    به افراد خود، انگیزه بدهید. در چالش ها و دشواری ها، افراد روحیه خود را از دست می دهند و به بدبینی گرایش پیدا می کنند. مدیر پروژه باید به آنها انگیزه بدهد و تصویری از تکمیل پروژه و موفقیت را برای آنها ترسیم نماید.

    بُردهای کوچک ایجاد کنید. یکی از شیوه های انگیزش افراد، ایجاد بردهای کوچک است. راه هایی را برای موفقیت های حتی کوچک جستجو کنید. هر موفقیت کوچک، یک نگرش مثبت را در افراد ایجاد خواهد کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    حس شوخ طبعی خود را حفظ کنید. هر چیزی نمی تواند منبعی برای خندیدن باشد. مدیر پروژه باید به دنبال فرصت هایی باشد که شادی را به افرادش القا کند.

نظریه هرسی- بلانچارد در مورد رهبری بر اساس موقعیت

1395/10/1
22:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نظریه هرسی- بلانچارد در مورد رهبری بر اساس موقعیت

همه تیم ها، و تمامی اعضای تیم، به طور یکسان به وجود نیامده و رشد نکرده اند. هرسی (Hersey) و بلانچارد (Blanchard) معتقدند که اگر رهبران، شیوه رهبری خود را بر اساس افراد یا گروه هایی که هدایت می کنند، انتخاب نمایند، بسیار مؤثرتر خواهند بود. آنها پیشنهاد می کنند که ابتدا افرادی را که رهبری می کنید، بشناسید؛ سپس بر اساس مقیاس بلوغ به آنها امتیاز دهید؛ آنگاه شیوه رهبری متناسب با آن امتیاز را در پیش گیرید.
هرسی و بلانچارد، بلوغ افراد را به چهار سطح، طبقه بندی می نمایند:

    سطح M1: این افراد در پایین ترین سطح بلوغ قرار دارند. آنها فاقد دانش، مهارت یا اعتماد به نفسی هستند که بتوانند خودشان کارها را انجام دهند. اغلب لازم است تحت فشار قرار گیرند تا کاری را به انجام برسانند.

    سطح M2: در این سطح، فرد مایل است کار را انجام دهد، اما مهارت های لازم را برای انجام موفقیت آمیز فعالیت ها دارا نیست.

    سطح M3: افراد در این سطح از بلوغ، آماده انجام کار هستند و نسبت به افراد سطح M2 مهارت های بیشتری دارند، اما به توانایی های خود اعتماد ندارند.

    سطح M4: این افراد قادرند خودشان کارها را انجام دهند. آنها دارای اعتماد به نفس بالا و مهارت های قوی بوده، نسبت به کار، متعهد می باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


از نظر هرسی و بلانچارد، چهار شیوه عمده برای رهبری وجود دارد:

    گفتن (S1): رهبران به افراد خود دقیقاً می گویند که چه کارهایی را انجام دهند و چگونه.

    فروش (S2): رهبران هنوز اطلاعات و راهنمایی های خود را در اختیار افرادشان قرار می دهند، اما ارتباط بیشتری با آنها دارند. رهبران، پیام خود را "می فروشند" تا تیم را فعال نگه دارند.

    مشارکت (S3): تمرکز رهبران بیشتر بر روی ارتباطات است و کمتر راهنمایی می کنند. آنها با تیم کار می کنند و افراد را در مسئولیت تصمیم گیری سهیم می نمایند.

    تفویض (S4): رهبران، بیشتر مسئولیت را به افراد واگذار می کنند. آنها هنوز پیشرفت را مورد پایش قرار می دهند، اما کمتر در تصمیم گیری ها درگیر می شوند.


رهبری بر مبنای نقاط قوت

1395/09/30
22:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری بر مبنای نقاط قوت

رهبری بر مبنای نقاط قوت، عبارت است از تمرکز بر نقاط قوت شما و واگذار کردن فعالیت هایی که نمی توانید خیلی خوب انجام دهید، به سایر افرادی که از شما ماهرتر یا باتجربه ترند. همچنین می توانید از این رویکرد برای شناسایی نقاط قوت اعضای تیمتان استفاده کنید و آنها را تشویق نمایید که از این شیوه به گونه ای استفاده کنند که به نفع همه باشد.
نقاط قوت را می توان به چهار حوزه گسترده، تقسیم بندی کرد (که البته این حوزه ها با یکدیگر تداخل دارند):

    اجرا
    تأثیرگذاری
    ایجاد ارتباط
    تفکر استراتژیک

رویکرد رهبری بر مبنای نقاط قوت، می تواند:

    مهارت محول کردن کارها را در شما بهبود بخشد،
    تنوع تیم شما را گسترده تر سازد،
    و سبک مدیریتی راضی کننده تری را به وجود آورد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به هر حال، مراقب باشید که بر اساس نقاط قوتی که مفروض دیگران است، تصمیم گیری یا قضاوت نکنید و نقاط ضعف را نادیده نگیرید. در غیر این صورت، ممکن است کار شما تضعیف شود. 

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|