درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر دانشگاه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

هم راستایی، طنزی سی ساله که باید پایان پذیرد

1395/12/24
12:33
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 رادیو ورزش در خصوص دست آوردهای ورزشی در طی سی سال گذشته مشغول مصاحبه با صاحب نظران و اهالی ورزش بود. در این بین با یکی از اساتید دانشگاه نیز صحبتی می کردند. ایشان فرمودند که اجازه دهید یک سری آمار خدمت شنوندگان ارائه کنم تا شاید مشخص گردد که ما در طی این سی سال چه کارهایی انجام داده ایم. ایشان عنوان کردند که هنگامی که خودشان مدرک دکترایشان را از آمریکا گرفته و به ایران مراجعت کرده بودند، یعنی در سال 1356، تنها سه نفر در ایران دارای مدرک دکترای تربیت بدنی بودند. این آمار در حال حاضر بیش از 150 نفر می باشد. در همین حال، هزاران نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی در همین رشته می باشند. مقالاتی که توسط این قشر از فرهیختگان در مجلات علمی به چاپ می رسد در سطح بسیار بالا و هم راستا با پیشرفت های علمی در این زمینه و در سطح بین المللی می باشد. این دست آوردها به قدری درخور بوده اند که هنگامی که در سمیناری که اخیراً در کیش برگزار شد، مدعوین خارجی از سطح دانش کارشناسان ایرانی در زمینه تربیت بدنی شگفت زده شده اند. آنها، یعنی خارجیان، گفته اند که کارشناسان و محققان ایرانی در آستانه های علمی در این زمینه حرکت می کنند. این را اضافه کنید به تجهیزات آزمایشگاهی بسیار پیشرفته که در اختیار دانشگاه های ما در همین رشته قرار دارد. تجهیزاتی که مجموعه آنها فقط در آزمایشگاه های پیشرفته دنیا وجود دارد.
حالا با تمام این توضیحات که استاد محترم عرضه کردند آیا اشکالی دارد که سؤال شود پس نتیجه این همه سرمایه گذاری تبدیل به چه شده است؟ کدام رشته ورزشی از این همه سرمایه و زمان استفاده می کند؟ این همه انرژی در کجا تبدیل به نتیجه شده است؟ در کدام رشته ورزشی قهرمانی یا همگانی می توان برنامه ای یافت که نشان دهد از این مسیر، یعنی مسیر دانشگاه، هدف گذاری شده است؟ آیا ما مقاله چاپ می کنیم که مورد تأیید کارشناسان خارجی قرار بگیریم یا اینکه دردی از دردهای بیشمار ما درمان گردد؟ بگویم در رشته روانشناسی ورزشی نتیجه گرفته ایم که باور کردنی نیست. ما همچنان در مواجهه با تیم های کشورهای عربی دچار استرس می شویم. اگر بگویم که در کسب مدال سیر و روند یکنواختی را طی می کنیم، که باز هم آمار مدال های جهانی و المپیک ما گویای نوساناتی است که هیچ مدلی نمی تواند آنها را تجزیه و تحلیل کند. آخر به غیر از استعداد خام و نهفته در قهرمانان ما چه چیز دیگری از این همه سرمایه گذاری عاید سیستم و سازمان ورزشی کشور شده است؟ آیا سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته ورزشی نیز به همین منوال است؟ آیا در عرض پنجاه سال گذشته، شما به یاد دارید که آمریکا، روسیه (شوروی)، کشورهای اروپای غربی و حتی کوبا جزو 10 کشور اول کسب مدال ها نباشند؟ خب این یعنی پایداری در کسب نتیجه. اما راجع به خودمان چه بگوییم؟ در بازی های آسیایی تهران به رتبه دوم آمدیم و اینک با تایلند بر سر مقام ششم آسیا باید رقابت کنیم، آن هم با کسب مدال های انفرادی. اما ورزش تافته جدا بافته ای از تار و پود ایران نیست. این دو راهی که دانشگاه های ما از یک طرف و صنعت ما از طرف دیگر می روند به مانند دو خط متنافر است که به یکدیگر کاری ندارند. شاید بتوان ادعا کرد که هم راستایی بین دانشگاه های ما و واحدهای صنعتی غربی به مراتب بیشتر است، یعنی انرژیی که در ایران صرف تحقیق و مطالعه می گردد بیشتر به کار آنان می آید تا مرحمی بر زخم های ملت ما باشد.
این اشکال از دانشگاه و یا صنعت، به تنهایی، نیست. سیستم ارتباطاتی بین این دو موجودیت با مشکل مواجه است. دانشگاه ما از صنعت بی خبر و صنایع ما نسبت به دانشگاه با بغض و تنگ نظری نگاه می کنند. جالب توجه این است که بیشتر موانع بر سر راه ارتباط بین صنعت و دانشگاه را فارغ التحصیلان دانشگاهی که جذب صنعت شده اند می تراشند. یادم می آید وقتی که به سامان دادن وضعیت خط Trim 2 ایران خودرو مشغول بودیم، این مهندسان شرکت بودند که بیشترین مقاومت را در مقابل تغییرات نشان می دادند. از این بگذریم که دردی است عمیق و پرداختن به آن نیز فعلاً دوایی محسوب نمی شود. الگو برداری از کشورهای دیگر هم درد ما نیست چرا که ساختارهای مالکیت در کشورهای دیگر با ایران متفاوت هستند. آخر نمی شود که الگوی کشورهایی که براساس اقتصاد بازار آزاد که در آن مالکیت از آن بخش خصوصی است استفاده کرد در حالی که تکلیف مالکیت در ایران هنوز با رودربایستی تعیین می شود. بخش خصوصی و دولتی را می شناسیم ولی نمی دانیم که مثلاً سازمان تأمین اجتماعی مربوط به کدام بخش می شود؟!! مشکل اساسی آوردن نیروهای دانشگاهی به فضای صنعتی همراه با الگو قرار دادن یافته های دانشگاهی در محیط صنعتی است. نباید این ارتباط با مشکل بیکاری ربط داده شود، نباید این ارتباط با فقرزدایی هم ردیف قرار گیرد، این ارتباط منحصر به فرد بوده و به منظور ارائه راهکاری مناسب جهت رسوب کردن دانش دانشگاه ها در صنایع می باید مورد بررسی واقع شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


راه حلی که من پیشنهاد می کنم بازنگری در قانون کار، حذف سوبسیدها به واحدهای صنعتی با مالکیت دولتی یا شبه دولتی، و ایجاد تسهیلات مالیاتی برای شرکت های واسطه ارائه خدمات است. با این سه راهکار، می توان نیروی دانشگاهی را وارد بخش خصوصی نمود و با ایجاد جو رقابت بین واحدهای خدماتی، براساس قانون کار جدید که در آن، جایگاه کارفرما به عنوان مالک تقویت شده باشد، تنها واحدهایی از این قماش بتوانند در بازار حضور داشته باشند که متعهد باشند که می توانند نتیجه تولید کنند، نه اینکه تجهیزات به خرج ملت جمع کرده و مقالات را برای دیگران چاپ کنند. اگر داستان همراستایی بین ارگان ها مد نظر است تا انرژی و سرمایه های کشور به هدر نروند، ابتدا باید هدف همراستایی را روشن ساخت. هدف همراستایی نتیجه است، خواه مدال باشد، یا صادرات یا کاهش زمان پروژه ها، ولی باید نتیجه مدنظر باشد. تأمین نتیجه منجر به پاداش و عدم تأمین آن، مستحق جبران و تاوان خواهد بود. آیا بخش های دولتی چنین ظرفیتی را دارند؟ آیا می توان از بخش دولتی، مثلاً در سازمان ورزش، که بهانه این نوشتار قرار گرفت، انتظار داشت که اگر نتیجه نداد تاوان دهد؟ از کجا بیاورد؟ حتماً دوباره از جیب ما. بیاییم به این داستان خنده دار، به این طنز که زخمی بر پیکر پیشرفت ماست، پایان دهیم. اجازه دهیم که مسئولان مسئولیت بپذیرند نه اینکه با سرمایه همه ما پز کارشناسی دهند. آخر یکی نیست بپرسد خداوکیلی شما چنانچه از جیب خودتان هم می خواستید خرج کنید، همینطور "ریسک" می کردید؟ واژه "ریسک پذیری" برای استفاده در مورد مدیرانی که از جیب ملت ارتزاق می کنند، تنها در بعد سیاسی معنی دارد نه در ابعاد اقتصادی. با تمامی نعماتی که خداوند به ما ارزانی داشته، بیاییم با سازماندهی بهتر و قراردادن هر چیز در جایی که خداوند تعریف کرده است، شکر این نعمت ها را به جا آوریم. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

The AXELOS Family

1395/04/12
14:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Did you think about the methodologies you find necessary besides the project management methodology?
This is what you can get from the AXELOS family of standards:
  • PRINCE2, for managing projects
  • MSP, for managing programs (a group of projects with the same goal)
  • MoP, for managing portfolios (selecting and resourcing the best projects in the company)
  • P3O, for structuring your PMOs (portfolio, program, and project management offices)
  • MoV, for managing value across your projects, programs, and portfolios
  • M_o_R, managing risk across your projects, programs, and portfolios
  • P3M3, portfolio, program, and project management maturity model
  • ITIL, for IT service management
It’s great, isn’t it? They are really helpful. The point is that when you study the rest of them, you also understand PRINCE2 more deeply. 
OK, in your opinion, what’s in common among successful projects? Can you prepare a list?ادامه مطلب ادامه مطلب

قبل از جهانی شدن چه باید کرد؟

1395/04/12
10:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

«باید گفت ما در عصر بسیار هیجان انگیزی زندگی می‎کنیم. عصری سرشار از تحولات اطلاعاتی بی‎پایان که مسلما فقط به رایانه‎های شخصی‎مان ختم نمی‎شوند. دنیای کسب‌وکار با سرعتی باورنکردنی در حال پیشرفت و دگرگونی است. روند رو به جلوی جهانی‎سازی، شرکت‎ها را وادار به انجام کارها به روش‎هایی جدید می‎کند.»

«بیل گیتس»

جهانی‎سازی هر کسب‎وکاری یک جهش طبیعی در عصری است که با تمام وجود فریاد جهانی‎شدن سر می‎دهد. با توسعه بازارهای جهانی، ادغام‎های اقتصادی و میان‎فرهنگی و از همه مهم‎تر دسترسی به اطلاعات، جهانی شدن دیگر نه تنها رویا نیست، بلکه به واقعیتی بزرگ برای بازیگران بزرگ تبدیل شده است. کسب موفقیت در بازارهای داخلی به جاه‎طلبی‎های قابل‎توجهی برای کشف سرزمین‎های ناشناخته می‎انجامد. با این حال، هر مدیری که قدم به آب‌های بین‌المللی می‎گذارد، به ساحل امن آرامش نمی‎رسد. قبل از تحقق چنین رویایی، رهبران کسب‎وکارها باید فرصت‎ها و چالش‎های مختلف را بررسی کرده و سپس اقدام به بالا بردن پرچم کسب‎وکار خود در بازارهای بین‌المللی کنند. اگر شما هم به فکر گسترش مرزهای کسب‎وکارتان هستید، توجه به نکات ذیل در کاهش خطرات ورود به بازار بین‌المللی و افزایش احتمال موفقیت تاثیرگذار خواهند بود.

 

۱- حساب پول هایتان را داشته باشید

هدف‎گذاری بازارهای جدید از نظر مالی و فعالیت‎های بی‎وقفه آن، فرآیندی پرهزینه است. صاحبان کسب‎وکار باید دید مناسبی نسبت به سرمایه‎گذاری‎های لازم در زمینه انجام تحقیقات اولیه و رشد نتیجه‌بخش داشته باشند. منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تعیین کنید و از به هدر نرفتن منابع مالی ارزشمند اطمینان حاصل کنید. هیچ چیز جز ایجاد اختلال در فرآیند تثبیت مطلوب یک کسب وکار محلی منجر به اختلال در طرح‌های توسعه شما نخواهد شد.

هزینه‎های سربار بازاریابی و تبلیغات، رویدادهای تبلیغاتی، فروش، هزینه‌های نیروی کار، بسته‌بندی و غیره در کشورهای مختلف متفاوت بوده و باید برای کسب‎وکارهای گوناگون به صورت مجزا تعیین شود. تلاش برای بازگشت سرمایه سریع در مواردی دلسردکننده است و برنامه‎ریزی‎ها باید به صورت بلندمدت انجام شود. اختصاص بودجه‎ای برای چند سال آتی و انجام بازبینی‎ها و بررسی‎های منظم اقدامی حیاتی در این زمینه به‌شمار می‎رود.

 

۲. تحلیل محدوده تقاضا برای محصولات و خدمات در بازاری خاص

حس اولیه‎ای که یک مدیر را وادار به گسترش افق کسب وکار به خارج از مرزهای داخلی می‎کند، گاهی بسیار حقیقی است. با این حال، تصمیمات مدیران باید بر اساس داده‎های قابل لمس و البته حقایق استوار باشد. افق بازاریابی‌پذیری محصولات یا خدمات را در بازاری خاص تعیین کنید. رقبا و موقعیت‎های مختلف مورد علاقه آنها و صنعت را به خوبی بررسی کنید. با تحلیل شکاف‎هایی که میان ویژگی‎های محصولات موجود در بازار و تقاضای بازار وجود دارد، توان محصولات و خدمات خود را برای رویارویی با این شکاف و رقابت در بازار ارزیابی کنید. معرفی محتاطانه چند محصول خاص به بازار بین‌المللی بهتر از عرضه یکباره تمامی محصولاتی است که هم‌اکنون در بازار داخلی در حال فروش است. این روش تحلیل فرآیندها، هزینه‎ها و سودآوری را ساده‎تر و به انطباق بیشتر استراتژی‎های بازاریابی با سیاست‎های مالی کمک شایانی می‎کند.

 

۳. اهرم قدرتی به نام اینترنت

همان‌طور که بیل گیتس اشاره می‌کند: «اگر کسب‌وکارتان اینترنتی نیست، به‌زودی از چرخه بازار حذف خواهید شد.» تکیه بر تجربه ثروتمندترین تجار جهان روش مناسبی برای ایجاد ارزش و توسعه چشم‌انداز خواهد بود. بر اساس گزارش‎ها، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان تا سال ۲۰۱۸ به اینترنت دسترسی خواهند داشت، به این ترتیب کافی است قدرت و تاثیرات دنیای مجازی را در رویدادهای کارآفرینانه تصور کنید. از این‌رو، باید تلاش‎هایی استثنایی برای افزایش حضور کسب وکارها در دنیای دیجیتال در قالب بازارهای خاص صورت بگیرد.

جست‎وجو و کشف اطلاعات آنلاین در سال‎های اخیر به غریزه‎ای طبیعی در میان افراد تبدیل شده است. به واسطه توسعه و تولید محتوای ناب و با کیفیت حضور خود در دنیای دیجیتال را قوت بخشید. با سرمایه‎گذاری مستمر در زمینه سئو بهینه‌سازی موتور جست‌وجو (SEO) آن را به بخشی جدایی‎ناپذیر از استراتژی‎های بازاریابی و سیاست‎های ترویج نام تجاری خود تبدیل کنید. مهم‌تر از همه اینکه، وب‌سایت خود را به مهم‎ترین ابزار ارتباطی خود تبدیل کنید چرا که وب‌سایت‎ها تاثیر شگفت‎انگیزی بر کیفیت تصورات سهامداران و ذی‌نفعان کسب‎وکارتان خواهند داشت. از متخصصان برای تقویت این جنبه از کسب‎وکارتان کمک بگیرید.

 

۴. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ و رسوم رایج کشور و بازار هدف پیش ازآغاز فعالیت‏های بازاریابی و تبلیغات نکته بسیار مهمی است. پرداختن به نیازهای فرهنگی مصرف‎‎کنندگان و گفت‎وگو به زبانی مشترک و قابل فهم برای آنها یک تاکتیک حیاتی است.

درحالی‌که افراد در برخی از فرهنگ‎ها ترجیح می‎دهند یک راست به جوانب مختلف کسب‌وکار بپردازند، گروه دیگر در فرهنگ‏هایی متفاوت ترجیح می‎دهند در قدم اول و پیش از ورود به موضوعات تجاری، برای رسیدن به سطح معقولی از اعتماد، اقدام به ایجاد رابطه‎ای دوستانه کنند، درحالی‌که صادق ماندن برند و نام تجاری نکته‌ای مهم است اما توسعه سریع و تطابق هرچه بیشتر با نیازهای بازار نیز از اهمیت فوق‌العاده‎ای برخوردار است. ایجاد حس تعلق در مشتریان مسلما کمک بزرگی به موفقیت فعالیت بین‌المللی کسب‎وکارتان خواهد کرد.

 

۵. از متخصصان بپرسید

استخدام مشاوران محلی به‌منظور برون‎سپاری وظیفه گردآوری اطلاعات ضروری در خصوص قوانین مالیاتی، سیاست‎های دولتی و قوانین ویزای کار یا قوانین مربوط به راه‎اندازی کسب‎وکار بین‎المللی و حتی قوانین کار یا هر اطلاعاتی که برای رعایت حدود قانونی و اجتماعی جوامع بین‌المللی، انجام می‌شود.

علاوه‌بر این، بررسی انطباق محصول مورد نظر با مشخصات صنعت امری ضروری است. قوانین دولتی و سیاست‎های صنعت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و شما به عنوان مدیر ارشد یک کسب‎وکار باید به صورت هوشمندانه از انطباق تمامی ابعاد محصول خود با مقررات محلی اطمینان حاصل کنید و از راهنمایی‎های مشاوران خود برای دریافت مجوزها و گواهی‎نامه‎های مورد نیاز برای فعالیت در هر کشوری استفاده کنید.

ایجاد و حفظ تصویری پاک از کسب‎وکار یک ضرورت است و متخصصان این حوزه می‎توانند میزان آسیب پذیری کسب وکار شما را که ممکن است به‌دلیل کمبود تجربه افزایش پیدا کند، کنترل کنند. مشاوران می‎توانند شما را در کسب این انطباق یاری کنند و به این ترتیب کسب وکار را از ورود به محدوده خطر بازدارند.

 

سخن آخر

جهانی شدن، در مجموع با اداره کسب وکار در مرزهای داخلی تفاوت‎هایی دارد. تعیین تمامی خطرات و ریسک‎هایی که نتیجه چنین ابتکار عملی است برای صاحبان کسب وکار اقدامی حیاتی است. با در نظر گرفتن برنامه‌ای مدون سعی کنید نظر اعضای تیم خود را جلب کنید تا آنها هم در سرعت بخشیدن به فرآیند جهانی شدن و ایجاد روندی آرام و موفق نقش داشته باشند، در نهایت همان‌گونه که والت دیزنی گفته است: «اگر رویایی در سر می‌پرورانید، حتما روزی توان تبدیل آن به واقعیت را پیدا خواهید کرد».

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

ادامه مطلب ادامه مطلب

What is PRINCE2?

1395/04/11
18:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

Alright, let’s start with the basics: what is PRINCE2?
PRINCE2 stands for Projects IN Controlled Environments. The “2” is for the second generation. The first generation was only about IT project, but the current generation of standard is applicable to any project.

PRINCE2 is a methodology for managing projects. It tells you what to do, when to do that, and who should do that. Isn’t it great?
Well, you should know that it doesn’t tell you exactly how to do things. For that type of questions, you should refer to other resources. That’s just outside the scope of PRINCE2.

PRINCE2 belongs to AXELOS. It’s a UK joint venture of the government and a private company. It used to belong to OGC, which was a governmental agency in the UK.

There are many amazing standards in the AXELOS family that also cover other parts of your business that relate to projects. We’ll talk about them tomorrow. Until then, can you think about what types of methods you need besides your project, or external to it, to support your project management?

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر دانشگاه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر دانشگاه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic