درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان مدیریتی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چند خارپشت دارید؟

1395/09/27
23:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چند خارپشت دارید؟

خارپشتی از یک مار تقاضا کرد که بگذار من نیز در لانه تو، مأوا گزینم و همخانه تو باشم. مار تقاضای خارپشت را پذیرفت و او را به لانه تنگ و کوچک خویش راه داد. چون لانه مار تنگ بود، خارهای تیز خارپشت هر دم به بدن نرم مار فرو می رفت و او را مجروح می ساخت اما مار از سر نجابت دم بر نمی آورد.
سرانجام مار گفت: "نگاه کن، ببین چگونه مجروح و خونین شده ام. می توانی لانه مرا ترک کنی؟"
خارپشت گفت: "من مشکلی ندارم، اگر تو ناراحتی می توانی لانه دیگری برای خود بیابی!"

نکته:
عادت ها ابتدا به صورت مهمان وارد می شوند، اما دیری نمی گذرد که خود را صاحبخانه می کنند و کنترل ما را به دست می گیرند.
مواظب خارپشت های عادت های منفی خود باشیم.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: سایت یکی بود)ترکاندن بادکنک ها

1395/09/26
20:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ترکاندن بادکنک ها

دانشجویی می گفت: یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس، یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید تا بادکنک های یکدیگر را بترکانید. هرکس بعد از یک دقیقه، بادکنکش را سالم تحویل بدهد، برنده است.
مسابقه شروع شد و بعد از یک دقیقه من و چهار نفر دیگر با بادکنک های سالم برنده شدیم.
سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت: من همین مسابقه را در کلاسی دیگر بر پا کردم و همه کلاس برنده شدند، زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند.
ما انسان ها در این جامعه، رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده. قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم. می توانیم با هم بخوریم، با هم رانندگی کنیم، با هم شاد باشیم، با هم ... با هم ... . پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(فرستنده: مهدی خادم رضائیان)

چه چیزهایی را نمی بینید؟

1395/09/25
17:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چه چیزهایی را نمی بینید؟

در یک مطالعه پژوهشی درباره قوه مشاهده و ادارک انسان، نمونه ای از افراد ایستاده جلوی پیشخوان دریافت کارت پرواز در فرودگاه، به عنوان آزمایش شوندگان انتخاب شدند. در این آزمایش، مسئول مربوطه هنگام انجام عملیات لازم، وانمود می کرد که چیزی افتاده است و پس از خم شدن برای برداشتن آن چیز، جای خود را به شخصی دیگر می داد و آن شخص باقی کار ارائه کارت پرواز را انجام می داد. بررسی نشان داد درصد زیادی از آزمایش شوندگان متوجه تغییری که صورت گرفته بود، نشدند.
در پژوهشی دیگر، از آزمایش شوندگان خواسته شد که فیلم یک مسابقه بسکتبال را ببینند و تعداد پاس های بین بازیکن های با پیراهن سفید را بشمرند. بیشتر آزمایش شوندگان تعداد درست پاس ها را شمردند، اما فقط 42 درصد از آنها یک اتفاق مهم در فیلم را دیدند. یک نفر در لباس یک گوریل سیاه به وسط زمین بازی آمده بود و چند بار مانند یک گوریل واقعی، دست هایش را به سینه اش کوبیده و از زمین خارج شده بود. بیش از نیمی از آزمایش شوندگان، آنچنان مشغول وظیفه شمردن پاس ها بودند که نتوانسته بودند گوریل را ببینند؛ یک گوریل بزرگ، درست مقابل چشمانشان!
___________________________________________

وظایف جاری، دل مشغولی ها و مدل های ذهنی ما، چشم بندهایی به وجود می آورند که باعث می شوند میدان دید و دقت ما محدود شود و نتوانیم پدیده ها و تغییرات محیطی اطرافمان را ببینیم یا درک کنیم. شما چه گوریل هایی را که از جلوی میدان دیدتان عبور می کنند، نمی توانید ببینید؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: سایت راهکار مدیریت)

ثروت کورش کبیر

1395/09/25
17:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ثروت کورش کبیر

زمانی، کروزوس به کورش کبیر گفت: "چرا از غنیمت های جنگی، چیزی را برای خود برنمی داری و همه را به سربازانت می بخشی؟".
کورش گفت: "اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدم، الآن دارایی من چقدر بود؟".
کروزوس عددی را با معیار آن زمان بیان کرد.
کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت: "برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.".
سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوششان رسانید. مردم هر چه در توان داشتند، برای کورش فرستادند. وقتی که مال های گردآوری شده را حساب کردند، از آنچه کروزوس انتظار داشت، بسیار بیشتر بود.
کورش رو به کروزوس کرد و گفت: "ثروت من اینجاست. اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید نگران آنها می بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند، مثل این است که تو نگهبان پول هایی که مبادا کسی آن را ببرد.".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(فرستنده: مجید پرنور)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان مدیریتی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان مدیریتی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|