درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر حرفه ای بودن


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اصول حرفه اى بودن

1399/08/15
02:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
حرفه اى بودن را مى توان اینگونه تعریف نمــود: "حرفه اى بودن عبارت اســت از داشــتن دید كامل و نگرش كل نگر به یــك كار یا زمینه كارى كه با تســلط و احاطه همه جانبه بر موضوع همراه است و ناشى از داشتن دغدغه، تجربه فراوان، و كسب دانش و خردمندى لازم و كافى در آن زمینه مى باشد". اصول حرفه اى بودن عبارتند از: 1 -داشتن دغدغه: شما با خواست و اراده خود وارد آن كار شــده اید و آن كار براى شما مسئله و دغدغه است. 2 -جدیت: شما در انجام آن كار، مصمم و جدى هستید و آن را با نظم فراوان و صرف وقت كافى انجام مى دهید نه به صورت تفننى یا تفریحى. 3 -دانش و خردمنــدى: بر حوزه كارى مورد نظر، اشــراف فكــرى دارید و خلاقانــه و آینده نگرانــه به ارتقاى وضعیت مى اندیشید و راهكار آن را ابداع مى نمایید. 4 -تجربه فــراوان: در آن زمینه، تجربه فراوان دارید. دركى عمیق نسبت به موضوع داشــته، تمامى مهارت ها و قابلیتهاى لازم را كسب كرده اید. 5 -لذت بــردن از كار: از انجام كار خود لذت مى برید و آن را با شوق و ذوق فراوان پى مى گیرید. 6 -احتــرام گــذارى: براى همــكاران، مشــتریان و كارفرمایان خود احترام ً قائلید. خصوصا براى پیش كسوتان، اســاتید و بزرگان، ارزش و احترامى مضاعف درنظر مــى گیرید. رعایت اصول اخلاقــى و شــئونات محیط كار، رشــد حرفه اى شما را تضمین مى كند. 7 -یادگیرى مســتمر: سعى مى كنید در هر تجربه، نكته اى جدید بیاموزید و تلاش مى كنید تا یادگیرى شــما در این زمینه، متوقف نگردد.  
  8 -پشــتكار: به كار خود دلگرم هستید؛ از شكست نمى هراسید و هرگز ناامید نمى شوید. 9 -دلســوزى و تعهد: به كار و سازمان خــود، تعلق خاطر داریــد و كارهاى خود را با دلسوزى و متعهدانه انجام مى دهید. 10 -بهــره ورى: در كارهــاى خــود، خلاقیــت به خــرج مى دهیــد؛ از ســرعت و دقت كافى برخوردارید و بازده كارى بالایى دارید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

حرفه ای بودن

1395/07/1
21:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
حرفه ای بودن

همه می دانیم که اگر در پی کسب موفقیت هستیم، باید حرفه ای باشیم. اما "حرفه ای بودن" واقعاً به چه معناست؟
در فرهنگ لغات مِریام- وبستر (Merriam-Webster) حرفه ای بودن، اینگونه تعریف شده است: "رفتار، اهداف و مقاصد، یا ویژگی هایی که یک حرفه یا یک شخص حرفه ای را توصیف می کند یا نشان می دهد".
این تعریف، اشاره دارد بر اینکه "حرفه ای بودن" دربرگیرنده تعدادی از خصوصیات مختلف است و این خصوصیات، همراه با هم، یک شخص حرفه ای را می شناساند یا تعریف می کند. این خصوصیات، عبارتند از:

    دانش تخصصی
    شایستگی و صلاحیت
    صداقت و درستکاری
    رعایت احترام
    مسئولیت پذیری
    خود- تنظیمی (حرفه ای ماندن در شرایط نامطلوب و تحت فشار)
    آراستگی ظاهری

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای بهبود حرفه ای بودن خود، لازم است توجهمان را بر بهبود هر یک از ویژگی های فوق، متمرکز سازیم. 

برچسب ها:حرفه ای بودن ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر حرفه ای بودن

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر حرفه ای بودن,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات