درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر توسعه پایدار


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مطالب پیرامون ایمنی در سطح پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شناسایی نقاط خطر و کوشش برای رفع آن و تداوم رعایت ایمنی در کارگاه ها به عنوان شاخص موفقیت در پیشگیری حوادث مطرح می باشد.

 

اقدامات شتاب زده در اجرا:

 

حفظ آرامش کارگاهی در همه مراحل اجرا و سعی بر عدم ایجاد تشنج در این امر از مقدمات مهم و اصلی رعایت ایمنی در کارگاه ها بوده و همانا هرگونه اقدام عجولانه باعث  بروز حوادث خواهد شد.

 

لزوم توجه به نواقص و ایرادات دستگاه های مولد برق و رکتیفایرها و ترانس های جوش و خطرات برق گرفتگی در سازه ها و برقراری سیستم ارتینگ و صاعقه گیر در برج ها ضروری می باشد.

 

به علت عدم سرویس دوره ای تاورها و لزوم اعمال موارد مشخص و شفاف اجرایی تعمیرکاران در قرارداد جدید جهت پیگیری های لازم و پاسخگویی مسئول مربوطه ضروری می باشد.

 

سقوط از بلندی در کار ساختمان سازی و طبعا" زیادتر از کارگاه های صنعتی دیگر می باشد ولزوم اجرای روفیکس و سطح بسته شده زیر پای افراد تا جای ممکن و اجرای سقف طبقات و کم کردن فاصله تهدید ارتفاع و کاستن از ضریب خطر و شدت حادثه و مجاب کردن کارگران به استفاده از کمربند ایمنی تا حد امکان از وقوع حوادث خواهد کاست .

 

علل بروز سقوط سطح لغزنده ، کفش نامناسب ، یا وسایل معیوب کار و اطمینان خاطر بیش از حد کارگران از وضعیت خودشان و سکوهای کار بدون حفاظ و عدم پر نمودن سطح جایگاه کار با تخته استاندارد و یا استفاده از تخته های طولی کوتاه بر روی داربست میباشد.

 

                علل حوادث و جراحات شغلی و موارد آن               

 

الف- بلند کردن بار با دست:

 

حمل و نقل اشیاء بیشتر ازهر فعالیت دیگر سبب بروز حوادث زیادی می شود بیشتراین حوادث را می توان با یکی یا بیشتر از عوامل زیر رد یابی کرد:

 

1- تکنیک های غلط بلند کردن اجسام

 

2- بارهای سنگین

 

3- قصور در بکاربردن وسایل ایمنی و حفاظتی مخصوصا" برای دست و پا

 

ب- سقوط اشیاء در کارگاه ها:

 

ممکن است اشیاء سنگین به علت نبودن حفاظ دور محل کار مرتفع و بد چیدن وسایل و مواد ، برگشته و سقوط کنند گاهی این صدمه ها با پوشیدن کلاه ایمنی پیشگیری می شود.

 

 

 

 

 

ج- ابزار دستی:

 

صدمات معمولا" در اثر استفاده اسباب و ابزار کار معیوب ، بد نگهداری شده یا مناسب و کم دقتی در نحوه به کار گرفتن ابزار رخ میدهد.

 

د- ماشین آلات:

 

توجه به محل های عبورخطوط سیم برق هوایی و لزوم حفاظ گذاری و یا علائم هشدار خطر در محل های پشت سر کامیون های خاکریزی به گود و حضور یک نفر راهنما در محل ضروری می باشد. همچنین در گود برداری ها و ایجاد ترانشه های خاکی دقت در عدم به وجود آمدن شیب منفی در دیواره بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد.

 

خ- حوادث ناشی از برق گرفتگی :

 

بخش بزرگی از حوادث الکتریکی مربوط به سهل انگاری در امر نگهداری یا تدارک کافی جهت اتصال به زمین برای وسایل قابل حمل و اطمینان از کار صحیح مدارها قبل از شروع تعمیرات است.

 

چ-  حوادث ناشی از سوختگی یا انفجار:

 

به لحاظ استفاده مستمر از شلنگ های هوا گاز و سیلندرهای گاز و یا وسایل گاز سوز نیاز می باشد که اپراتور جوش و افراد تعمیر کار به طور روزانه قبل از شروع کار از سلامت اقلام جانبی کارشان اطمینان حاصل نموده تا از اتفاق آتش سوزی در اثر رویداد کوچکی در جوشکاری و یا برشکاری از بروز حوادث پر خطر پیشگیری به عمل آید .

 

لزوم توجه دقیق به حداکثر بار مجاز، سرعت و فشارها می تواند از وقوع حوادث پیشگیری نماید.

 

پیشگیری حوادث:

 

وقوع حادثه  یک جریان فیزیکی است  و پیشگیری آن هم باید بر مبنای اقدامات فیزیکی باشد  نگهداری دستگاه ها ، تجهیزات ، ساختمان ، تهیه حفاظ ، رعایت نظافت کارگاهی، کنترل شرایط محیط کار و به کار گرفتن اصول ارگونومیک از این اقدامات می باشد.لیکن پیشگیری حوادث باید بیش از این مد نظر باشد ونیاز به اتخاذ خط مشی سنجیده و توسعه ایمنی در سیستم کار نه تنها برای عملیات عادی بلکه مخصوصا" برای فعالیتهاینامنظم دارد.لزوم طرح برنامه جامع استقرار مدیریت ایمنی با نگرش مثبت به این حوزه که در تمام سطوح قابل اجرا باشد ضرورت دارد و جهت پیشبرد اهداف ایمنی در گستره پروژه ها در آینده بسیار ضروری می نماید.

 

آموزش و نظارت بر کارگران علی الخصوص تازه واردها  در روش های ایمن کار و تدارک تجهیزات حفاظتی می تواند صدمات را به حداقل برساند با عنایت به اینکه برقراری ایمنی مستلزم مشارکت جمعی است همدلی بیشتر مهندسان کارگاهی و بخش ایمنی  (HSE) و سرپرست های پیمانکاری در پیشگیری از حوادث و نیل به هدف اصلی پروژه نقش موثری خواهد داشت .

 

پیشنهاد

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

گرچه بررسی حوادث نشان می دهد توجه به کدام قسمت معطوف شودعلاوه براین رقابت ها و طرح های ایجاد انگیزه برای ایمنی هر چند وقت یک بار می تواند مشوق باشد  برای ایجاد محیطی که خود افراد نسبت به رعایت موارد ایمنی اقدام نمایند ماهانه به تعداد مصوب به عنوان نمونه ایمنی کار از بخش های مهندسی، کارگری و ماشین آلات معرفی و مورد تشویق قرار گیرد.

منبع:مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)ادامه مطلب ادامه مطلب

تجهیزات حفاظت فردی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده می شود:

 

1- به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون کارگر و آنچه که در اختیار دارد.

 

2- به عنوان ابزار کاری تلقی شده که بدون آن ها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.

 

3- در شرایطی که اقدام اساسی ایمنی مشکل و یا محتاج زمان می باشد در این صورت تنها امکان تامین شرایط ایمنی برای افراد به طور موقت خواهد بود.

 

استفاده از وسایل استحفاظی فردی در آخرین مرحله از کنترل خطرات صورت می گیرد لذا کارکنانی که باید به طور دائم از وسایل ایمنی از قبیل کلاه ، کفش، عینک، و غیره استفاده نمایند مشمول مقررات زیر می باشند:

 

انجام کارهایی که مستلزم داشتن وسایل ایمنی است بدون استفاده از وسایل مربوطه مجاز نیست.

سرپرست مربوطه بایستی از ارجاع کار به کارکنانی که مجهز به وسایل ایمنی نیستند خودداری نماید.

در صورتیکه هریک از کارکنان وسایل و یا البسه ایمنی را مفقود نماید، یا نتواند آن را ارائه دهد و نهایتا" مسئول فقدان آن شناخته  شود به میزانی که شرکت تعیین می کند باید جریمه بپردازد.

کارکنان باید وسایل ایمنی را که به طور موقت برای انجام وظیفه دریافت کرده اند پس از انجام کار مسترد نمایند.

کارکنان حق دخالت و تغییر وسایل ایمنی را ندارند.

کارکنانی که به علت ضعف و نقص بدنی نمی توانند از وسیله ایمنی مورد نیاز کار خود استفاده نمایند باید توسط سرپرست ها به مدیریت ایمنی/ HSE معرفی گردند تا تصمیم مقتضی در مورد آنان اتخاذ شود.

در مورد کارکنانی که به دلایل غیر موجه از پوشیدن البسه و وسایل  ایمنی خودداری نمایند اقدامات انضباطی طبق مقررات  تبیین شده و ابلاغی توسط مدیریت شرکت اجرا خواهد می گردد.

کلیه وسایل و البسه ایمنی باید در جای مناسب و محفوظی نگهداری شوند.

 

نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

 

کلیه سرپرستان و مجریان پروژه ها باید نسبت به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توسط کارکنان تحت سرپرستی خود در محیط کار نظارت داشته باشند.

مسئولیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  توسط کارکنان پیمانکار به عهده سرپرست ذیربط در سازمان پیمانکار است.

مسئولیت نظارت و کنترل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توسط کارکنان و افراد پیمانکار و ارائه آموزش های لازم ایمنی توسط  واحد ایمنی/HSE پروژه انجام میگردد.

لازم است کلیه کارکنان شاغل در پروژه در هنگام کار از کفش ایمنی استفاده نمایند.

استفاده از کلاه ایمنی به هنگام کار و تردد در کارگاه برای کلیه افراد ضروری است.

کلیه پیمانکاران و مشاورین ناظر موظف به تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی بین کارکنان خود با توجه به ضوابط و الزامات این دستور العمل ایمنی می باشند.

                           1- مرحله اول تخلف: اخطار شفاهی

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

                           2- مرحله دوم تخلف: اخطار کتبی

منبع:مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)ادامه مطلب ادامه مطلب

موارد استفاده ازعینک ایمنی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در کارهای مشروحه زیر استفاده ازعینک یا وسایل حفاظتی دیگر چشم، برای کارکنان اعم از اینکه  روسا کار را انجام بدهند یا دستیار بوده و یا نزدیکی آن کار مشغول باشند ضروری و لازم الاجرا می باشد:

 

1. خرد کردن ،شکستن ، بریدن ، کندن ویا سوراخ کردن موادی از قبیل سیمان ، آجر ، سنگ ، آسفالت ، چدن وسایر مصالح ساختمانی.

 

2. برداشتن آستر و تمیز کردن جدار سیمانی و آجری و غیره.

 

3 . کارکردن با چرخ سمباده ولو اینکه چرخ مذکور مجهز به حفاظ باشد.

 

4. به هنگام تمیز کردن یا کار کردن داخل کوره ها، دودکش هاو گرم کننده ها

 

5. کار هایی که ایجاد گرد و غبار و پراکندن ذرات می کند و جوشکاری سرب.

 

6. به کار بردن ابزاری که با هوای فشرده کار می کند برای انجام کارهایی از قبیل خرد کردن ، درزگیری، بریدن میخ و مهره ها و همچنین مته کردن و سمباده کردن و کارهای مشابه.

 

7. کارکردن با ابزار ماشینی.

 

8 . جلا دادن به وسیله چرخ ویا برش سیمی، تراشیدن، پوسته گیری کردن ، ضربه زدن و کارهای مشابه.

 

9 . چرخ کردن و درزگیری پرچ.

 

10 . جابجا کردن و جمع آوری مواد زائد.

 

11 . آهنگری.

 

12 . پاک کردن لوله های سرباز با هوا

 

13 . استفاده از چکش و پتک برای کوبیدن ابزار، قلم ها، میله های برنده و غیره و چکشی که با آن لوله و ظروف بازرسی می شود.

 

14 . اندازه گیری مخازن محتوی هر گونه مواد نفتی و یا شیمیایی و یا هر هیدرو کربورهای سبک.

 

15 . کار کردن با انبردست در موقع کشیدن شیئی، قطع سیم و نوار وشیئی دیگری که تحت کشش می باشد ویا در موارد که ممکن است کار کردن با سیم مخاطراتی در بر داشته باشد.

 

16 . تنظیم آب بندی کمپرسور، تلمبه ، موتور و غیره که درحال کار کردن می باشد.

 

17 . در موقع کار کردن با وسایل شیشه ای که تحت فشار و یا خلاء می باشد.

 

18 . رنگ زدن به وسیله هوای فشرده

 

19 . کارهای بنایی و نجاری.

 

20 . جابجا کردن قیر گداخته.

 

21 . تخلیه و جابجا کردن بارهایی که ایجاد گرد و غبار می کنند مثل سود سوز آور، گوگرد، سیمان، خاک نسوز، کاتالیست ها، مواد شیمیایی و غیره .

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

توجه: نقاب محافظ صورت در مقابل گرد و غبار محافظ نمی باشد و در محیطی که گرد و غبار مواد موجود است نباید به کار برده شود. دراین شرایط توصیه می شود که از ماسک های تمام صورت با فیلتر گرد و غبار استفاده شود.ادامه مطلب ادامه مطلب

مروری بر استراتژی مایکروسافت در تصاحب لینکدین

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نویسنده: شکوه سادات علیزاده مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

ادغام و تملیک از راهبردهای مورد توجه دنیای کسب و کار است که اخیرا در مقیاس محلی و بین‌المللی نمونه‌های بارزی از آن دیده می‌شود. خرید شرکت لینکدین توسط مایکروسافت در روزهای اخیر با قیمت 2/ 26 میلیارد دلار یکی از مثال‌های بارز و جنجالی تملیک است. طی قراردادی بین این دو شرکت، مایکروسافت به منظور تصاحب لینکدین موظف است که تا آخر سال 2016 مبلغ ذکر شده را نقدا پرداخت کند و طی توافقات انجام شده، لینکدین برندی جداگانه و مستقل با حفظ فرهنگ و ارزش‌های سازمانی خود باقی خواهد ماند و تغییراتی در کارکنان و مدیریت آن صورت نمی‌گیرد.

 

شرکت مایکروسافت که یکی از قدرتمندترین شرکت‌های حاضر در زمینه تولید نرم‌افزارهای کامپیوتری و شبکه است، با این حرکت بزرگترین تملیک تاریخ خود را رقم زده است. تجربه شکست خورده تملیک شرکت‌های اسکایپ و یامار و نیز خرید یکی از محصولات نوکیا در سال‌های قبل که با سرمایه‌گذاری بسیار بالایی نیز همراه بود، مانع از انجام این معامله‌ گرانقیمت نشد.

لینکدین با 433 میلیون نفر عضو متخصص، بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین شبکه اجتماعی با فعالیت‌های مرتبط به کسب و کار است. این شبکه اجتماعی با هدف کاریابی، ایجاد ارتباط با همکاران قدیمی و یافتن متخصصان هم رشته در زمینه‌های گوناگون در سراسر دنیا مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. عرضه نرم‌افزار کاربردی لینکدین روی موبایل و محصول جدید این شرکت با نام لیندا که شبکه‌ای برای عرضه ویدئوهای آموزشی خواهد بود، نشان از رشد سریع و دامنه‌دار این شرکت در آینده است. تزریق سرمایه نقدی حاصل از خرید شرکت توسط مایکروسافت، توان لینکدین برای دسترسی به منابع مالی و قدرتی بیشتر را چندین برابر کرده و امکان پیشرفت‌های بلندپروازانه بعدی را برای لینکدین مهیا می‌کند.

مایکروسافت نیز که درصدد حفظ موقعیت رقابتی خود در کنار گوگل و فیس‌بوک است، به جامعه‌ای از مشتریان مشخص که اطلاعات کامل از شیوه کار و علایق آنها دارد، دسترسی پیدا خواهد کرد و شبکه پیش‌ساخته و آماده‌ای از مشتریان را در کوتاه‌ترین زمان و با صرف هزینه‌ای مناسب و کمترین ریسک در اختیار خواهد داشت. این امکانی خارق‌العاده و باور نکردنی برای تسخیر بازار خواهد بود.

لینکدین با شبکه گسترده و پرمخاطب خود به‌عنوان بخش ارتباط با مشتریان مایکروسافت کار خواهد کرد و نیز کانالی جدید برای آگاه‌سازی مشتریان یا عرضه محصولات خواهد بود. با استفاده از سکوی ارتباطی لینکدین، دسترسی به سلایق و نیازهای کاربران جهت ابداع محصولات جدید مایکروسافت و نیز ارائه و توسعه محصولات فعلی به جامعه‌ای وسیع‌تر و دریافت بازخورد از جامعه متخصصان ممکن و آسان به نظر می‌رسد. با این استراتژی، مایکروسافت همچنان ابرقدرت دنیای ارتباطات شبکه‌ای باقی خواهد ماند و با یافتن قطعه گمشده پازل تسخیر بازار که دسترسی به جامعه مشتریان جهانی بود، همچنان رهبری بازار را در اختیار خواهد داشت.

با نگاهی به سابقه ادغام‌های صورت گرفته در شرکت‌های تراز اول دنیا و مقایسه این روند با آنچه در ایران می‌گذرد می‌توان از این استراتژی به‌عنوان راهبردی در نجات بنگاه‌های بسیاری از ورشکستگی و انحلال استفاده کرد.

در پروسه ادغام و تملیک منابع و توانمندی‌ها و اندازه شرکت رشد کرده و قدرت بیشتر و سهم بیشتری از بازار را تصاحب می‌کند. با بزرگتر شدن اندازه بنگاه که با افزایش نیروی انسانی و دارایی‌ها همراه است، بنگاه اقتصاد میزان مناسب‌تری را تجربه می‌کند و در نتیجه هزینه‌های عمومی کاهش یافته و سود حاصله بهبود می‌یابد. استراتژی‌های ادغام و تملیک منجر به افزایش تنوع محصولات تولیدی یک بنگاه می‌شود، زمان و هزینه دسترسی به کالاهای نوین را نیز کاهش داده و پیش‌بینی عکس‌العمل بازار و بازگشت سرمایه را آسان‌تر می‌کند و ریسک کمتری را متوجه بنگاه می‌کند که این عوامل در تولید کالاهایی با فن‌آوری بالا بسیار حائز اهمیت است. سرعت دستیابی به بازارهای جدید و محصولات متنوع‌تر در ادغام بسیار بیشتر و مطمئن‌تر از ایجاد کسب وکار جدید یا راه‌اندازی خطوط تولید جدید است.

دسترسی به توانمندی‌های فناورانه بنگاه دیگر، ورود به بازار‌های تصاحب شده توسط بنگاه هدف، ارزش ویژه برند و دانش درونی آن بنگاه در فرآیند ادغام یا تملیک باعث افزایش عملکرد و کارآیی مجموعه بنگاه‌ها شده و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می‌کند.

در بررسی چالش‌های این استراتژی موارد ذیل قابل توجه هستند: اجتماع دو بنگاه با فرهنگ‌های داخلی متفاوت و شیوه‌های مدیریتی مختلف و سازگار ساختن سیستم‌های مالی و کنترل دو بنگاه، که در صورت عدم توجه کافی منجر به از دست دادن کارکنان کلیدی و در نتیجه از بین رفتن دانش و سرمایه انسانی بنگاه‌ها می‌شود. ارزیابی غیر واقعی از پتانسیل‌های شرکت هدف و بدهی‌های زیاد و غیر عادی نادیده گرفته شده نیز مشکلاتی قابل ملاحظه هستند که ممکن است باعث شکست پروژه ادغام شرکت‌ها شوند. تنوع بیش از اندازه در سبد کالایی بنگاه نیز می‌تواند باعث اتلاف منابع یا عدم تمرکز در تولید و بازاریابی شود که به کاهش عملکرد و سود منتهی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل اجتماع دو بنگاه، ایجاد هم‌افزایی است که به دلیل استفاده مشترک از منابع محیطی و درونی دو بنگاه، بهره‌‌وری افزایش می‌یابد. در صورتی که دو بنگاه موفق به آفرینش این هم‌افزایی نشوند، فرآیند ادغام یا تملیک با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد شد؛ افزایش بوروکراسی اداری برای کنترل و مدیریت بنگاهی بزرگتر، به دلیل قوانین متعدد در طولانی‌مدت به انعطاف‌ناپذیری بنگاه و محیط خشک اداری منجر می‌شود که در چنین محیطی خلاقیت و نوآوری کارکنان کاهش پیدا می‌کند. از طرفی درگیری مدیران در بازه‌های زمانی گوناگون فرآیند ادغام و تملیک، تمرکز آنها را از فعالیت‌های اصلی مدیریتی منحرف ساخته و باعث کاهش راندمان و مطلوبیت کارکردی بنگاه می‌شود.

در بررسی بنگاه‌هایی که تجربه موفق از استراتژی ادغام و تملیک دارند ویژگی‌های مشترکی مشاهده می‌شود. مکمل بودن دارایی‌های دو بنگاه به‌صورتی که در کنار هم مزیت رقابتی ویژه‌ای ایجاد شود، محیط دوستانه پروسه ادغام، انتخاب صحیح و مناسب بنگاه هدف، بدهی‌های کم و معقول هر دو بنگاه و فرهنگ سازمانی انعطاف‌پذیر و نوآور از ویژگی‌های لازم در توفیق این پروسه هستند.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر توسعه پایدار

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر توسعه پایدار,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic