درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تعریف مسئله


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تعریف مسئله- اولین گام در حل مسائل سازمان

1399/07/18
15:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعریف مسئله همیشه به آن سادگى كه تصور مى شود، نیست. مسائلى كه شما ً با آنها مواجه هستید، معمولا علائم و یا پیامدهاى مسائل و موضوعات بزرگترى هستند كه كل سازمان را تحت تأثیر قرار مى دهند. اگر بدون حل مســئله اصلى، تنها به برطرف كــردن علائم بپردازید، پول و وقت باارزش خود را تلف خواهید ً نمود و احتمالا به نتایج مورد انتظار خود نیز دســت نخواهید یافت. بنابراین بهتر اســت براى حل مشكلات سازمان، ابتدا با استفاده از ابزارهاى مناسب، به تجزیه و تحلیل توانایى هــا و محدودیت هاى ســازمان در حوزه هاى كلیدى كه خط مشى ســازمان و بهره ورى آن را تحت ِ تأثیــر قرار مى دهند، بپردازید.

 مهمترین این حوزه ها عبارتند از:  مأموریت سازمان  دیدگاه سازمان  درك صحیح از نیازهاى مشترى  زیرساخت هاى سازمان  ارتباطات  ارزش ها  رهبرى  كار تیمى ایــن تجزیــه و تحلیل، نقــاط ضعف و محدودیتهایــى را كــه باعث مى شــود ســازمان نتواند با حداكثــر كارآیى خود به فعالیت بپردازد، مشــخص مى نماید. با اســتفاده از نتایج این بررسى خواهید توانســت ســازمان خــود را نســبت به ســازمان هــاى رقیب، محــك بزنید و تصمیمات درست ترى اتخاذ نمایید. پــس از ایــن مرحلــه، نوبت بــه تعیین اولویــت ها و تهیه برنامــه كارى جهت رفع مشكلات خواهد رسید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

تعریف مسئله- اولین گام در حل مسائل سازمان

1395/06/1
13:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعریف مسئله- اولین گام در حل مسائل سازمان

تعریف مسئله همیشه به آن سادگی که تصور می شود، نیست. مسائلی که شما با آنها مواجه هستید، معمولاً علائم و یا پیامدهای مسائل و موضوعات بزرگتری هستند که کل سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. اگر بدون حل مسئله اصلی، تنها به برطرف کردن علائم بپردازید، پول و وقت باارزش خود را تلف خواهید نمود و احتمالاً به نتایج مورد انتظار خود نیز دست نخواهید یافت. بنابراین بهتر است برای حل مشکلات سازمان، ابتدا با استفاده از ابزارهای مناسب، به تجزیه و تحلیل توانایی ها و محدودیت های سازمان در حوزه های کلیدی که خط مشی سازمان و بهره وری آن را تحت تأثیر قرار می دهند، بپردازید. مهمترینِ این حوزه ها عبارتند از:

    مأموریت سازمان
    دیدگاه سازمان
    درک صحیح از نیازهای مشتری
    زیرساخت های سازمان
    ارتباطات
    ارزش ها
    رهبری
    کار تیمی

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


این تجزیه و تحلیل، نقاط ضعف و محدودیتهایی را که باعث می شود سازمان نتواند با حداکثر کارآیی خود به فعالیت بپردازد، مشخص می نماید. با استفاده از نتایج این بررسی خواهید توانست سازمان خود را نسبت به سازمان های رقیب، محک بزنید و تصمیمات درست تری اتخاذ نمایید.
پس از این مرحله، نوبت به تعیین اولویت ها و تهیه برنامه کاری جهت رفع مشکلات خواهد رسید. 

برچسب ها:تعریف مسئله ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تعریف مسئله

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تعریف مسئله,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic