درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تصمیم گیری

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تصمیم گیری درباره کارکنان

1395/06/24
13:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تصمیم گیری درباره کارکنان

تصمیم گیری درباره کارکنان، اصولاً از مهمترین تصمیم گیری ها به شمار می آید. رؤسای باتجربه و باصلاحیت وقت بسیار زیادی را برای رسیدگی به مسائل کارکنان تخصیص می دهند. تصمیم گیری درمورد کارکنان اعم از انتخاب، ارتقاء، جابجایی، تنزل، و اخراج، تقریباً برای تمامی عواملی که برای شرکت مهمند، نقشی تعیین کننده ایفا می کند.

    تصمیم گیری درباره کارکنان، ظرفیت بازدهی یک شرکت را مشخص می کند.
    تصمیم گیری درباره کارکنان مرکز ثقل و هسته فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد.
    در تصمیم گیری درباره کارکنان بزرگترین خطر نهفته است؛ نخست به این دلیل که به سختی می توان آنها را تصحیح نمود و از این رو دارای تأثیرات بلندمدت هستند. دوم آنکه تصمیمات درباره کارکنان از یک تحول حکایت دارند و نقش "علامت " را ایفا می نمایند؛ چرا که آشکارند و آنها را نمی توان مخفی نگه داشت.
    مدیری که در تصمیم گیری درباره کارکنان از خود ضعف نشان دهد، علاوه بر مشکلاتی که در نتیجه این عمل به بار می آورد، با این خطر مواجه است که حیثیت و احترام خود را در سازمانش از دست بدهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
برچسب ها:تصمیم گیری ،کارکنان ،

چند توصیه برای تصمیم گیری منطقی

1395/06/23
18:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چند توصیه برای تصمیم گیری منطقی

    در تصمیم گیری، با افراد آگاه، متخصص و باتجربه مشورت کنید.
    در تصمیمات گروهی، نظر تمامی افراد گروه را جویا شوید.
    سعی کنید خودآگاهی خود را افزایش دهید تا تصمیم گیرنده بهتری باشید.
    با حفظ و تقویت اعتماد به نفس، اجازه ندهید دیگران برایتان تصمیم بگیرند.
    مسئولیت پیامدهای تصمیم خود را شخصاً برعهده بگیرید.
    با مدیریت و کنترل هیجانات خود تصمیمات منطقی تری بگیرید.
    در تصمیم گیری به تمامی جوانب موضوع توجّه کنید.
    سعی کنید قبل از اجرای تصمیم خود پیامدهای مثبت و منفی آنرا بررسی کرده، به آنها امتیاز بدهید.
    نگاه مثبت، توأم با تفکّر و شناخت باعث می شود که تصمیم های درست تر و منطقی تری بگیرید.
    فرصت تصمیم گیری را از دیگران دریغ نکنید و به آنها اجازه دهید در مسائل مربوط به خودشان تمرین تصمیم گیری داشته باشند.
    شهامت تصمیم گیری را در خود و دیگران تقویت کنید.
    عوامل مؤثر در تصمیم گیری را مورد شناسایی و توجه قرار دهید.
    به یادداشته باشید که هدف گذاری، مقدّمه تصمیم گیری است.
    مطالعه زندگینامه افراد موفّق در عرصه های مختلف می تواند زمینه ساز تصمیم گیری های مناسب تر گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
موانع تصمیم گیری ایده آل

1395/06/23
16:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
موانع تصمیم گیری ایده آل

    انتظار و پیش بینی شكست در همان ابتدای تصمیم گیری به علت پایین بودن اعتماد به نفس.
    تحت سلطه زیردست و یا مافوق قرار داشتن به طوری كه تصمیم نهایی را آنها اتخاذ و دیكته کنند.
    اثر پذیری و پیروی از افكار، ایده ها و اصول دیگران.
    احساس ناامیدی و زود تسلیم شدن در مقابل كوچكترین موانع.
    خودبینی، خودمحوری و یا غرور و عدم توجه به اندرزهای دیگران.
    نیروی اراده ضعیف و سست و یا ساختار ذهنی مردد و متزلزل.
    تردید و دودلی مزمن كه ممكن است به علت تجارب گذشته باشد.
    خودكم بینی و داشتن تردید نسبت به توانایی های فردی.
    فقدان تعادل ذهنی، بی ثباتی اندیشه و دمدمی مزاج بودن.
    تهییج و برانگیختگی مفرط، تحریك پذیری و نابردباری.
    رویكرد بدبینانه به زندگی.
    عادت به پشت گوش اندازی، تعلل و عذرتراشی، و افكندن بار مسئولیت و پیامدها به دوش دیگران.
    رفتار خشمگینانه و نفرت آمیز.
    عدم برخورداری از استقلال اندیشه و تصمیم گیری كه در آن، فرد برای اتخاذ هر تصمیمی نظرات دیگران را جویا می شود.
    رفتار تملق آمیز و یا گریز از معضلات زندگی.
    رفتار وسواسی.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
گام های اساسی حل مسئله و تصمیم گیری

1395/06/18
01:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
گام های اساسی حل مسئله و تصمیم گیری

عمده ترین کاری که مدیران و ناظران انجام می دهند، حل مسئله و تصمیم گیری است. برخی از مدیران و ناظران کم تجربه، می کوشند تا مسائل را با رویکردی همانند موارد مشابه قبلی، حل نمایند؛ اما این روش همواره کارساز نخواهد بود. از این رو توصیه می شود این دسته از مدیران و ناظران، رویکردی سازمان یافته را جهت حل مسائل و تصمیم گیری در پیش گیرند. چنین رویکردی شامل گام های اساسی زیر می باشد:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    مسئله را تعریف کنید.
    علت های بالقوه مسئله را بیابید.
    گزینه هایی را جهت حل مسئله مشخص سازید.
    بهترین گزینه را برای حل مسئله انتخاب نمایید.
    اجرای گزینه انتخاب شده را برنامه ریزی کنید.
    اجرای برنامه را مورد پایش قرار دهید.
    بررسی کنید که آیا مسئله حل شده است یا خیر.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تصمیم گیری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تصمیم گیری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|