درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ایجاد برنامه پروژه در 3 گام

1395/06/24
13:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ایجاد برنامه پروژه در 3 گام

برنامه پروژه، تمامی فعالیت های لازم برای تکمیل پروژه، همچنین مایل استون ها، وابستگی های مابین فعالیت ها، منابع و چهارچوب های زمانی مربوطه را فهرست می کند. نمودار زیر، 3 گام ضروری برای ایجاد برنامه پروژه را نشان می دهد:

    تعریف ساختار شکست کار (WBS): در این گام، تمامی فازها، اقدامات و فعالیت های لازم جهت تکمیل موفقیت آمیز پروژه را شناسایی و تشریح کنید. ترتیب انجام فعالیت ها و وابستگی های کلیدی داخلی و خارجی پروژه را مشخص سازید. فهرستی از مایل استون های حیاتی پروژه، مانند زمان تکمیل اقلام قابل تحویل کلیدی پروژه، نیز تهیه نمایید.
    تعریف منابع لازم : در این مرحله، لازم است منابع کلی لازم برای تکمیل هر فعالیت را شناسایی کنید؛ از جمله: کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پیمانکاران، تجهیزات و مواد. برای هر نوع از منابع، مقدار مورد نیاز، زمان تحویل، و فعالیت هایی که به آن نیاز دارند را مشخص سازید.
    ایجاد برنامه زمانبندی پروژه: اکنون شما تمامی اطلاعات لازم برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه را در اختیار دارید، پس به تهیه آن بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management

برنامه یا فهرست آرزوها؟

1395/06/19
01:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه یا فهرست آرزوها؟

برنامه نتیجه فرآیند فعالیت برنامه ریزی است، عملی که خواسته ها بیان شده و تصمیمات جهت به دست آوردن خواسته ها اتخاذ می گردد. تصمیمات به صورت منطقی به یکدیگر ربط پیدا می کنند و ماحصل، مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی به پرسشی اساسی پاسخ می دهد: "آیا مجموعه تصمیمات گرفته شده، نتیجه نهایی مورد انتظار تصمیم گیران را تولید خواهد کرد یا نه؟".
همانگونه که متوجه می شوید در بطن این فرآیند، فرضی اساسی نهفته است و آن، توانایی اجرای تصمیمات اتخاذ شده می باشد. مثلاً اگر تصمیم گرفته شده است که برای تأمین پول اجرای بخشی از پروژه، اوراق قرضه فروخته شود، طبیعی است که فرض بر این است که تصمیم گیران توانایی تولید، توزیع و فروش اوراق قرضه را دارا می باشند؛ در غیر این صورت این "تصمیم" را به جای اینکه بخوانیم: "اوراق قرضه به فروش می رسد" باید بخوانیم: "کاش اوراق قرضه به فروش می رسید".
در حین تصمیم گیری، که نتیجه آن به صورت فعالیت در داخل برنامه قید می شود، توانایی اجرای تصمیم نیز باید مد نظر قرار گیرد. بدون داشتن توانایی لازم "تصمیمات" پروژه ای ما، "آرزوهای" پروژه ای ما هستند. ما تصمیم می گیریم که پروژه های هفتاد ماهه را در عرض سی و پنج ماه انجام دهیم! اکثر پارامترهای تأثیرگذار هم تغییر نکرده اند. سؤال می شود که این تصمیم بر اساس کدام توانایی اتخاذ شده؟ آیا متخصصان نباید سؤال کنند که به واقع "برنامه"ی تولید شده، جز فهرست آرزوها نیست؟

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


اگر این خط استدلالی را بپذیریم، و درعین حال تفاوت های بین "آرمان" و "هدف" را نیز پذیرا باشیم، آنگاه باید بین برنامه و فهرست آرزوها خط پررنگ متفاوت بودن را ترسیم کرده، دست اندرکاران را نسبت به ماهیت هر کدام آگاه کنیم. واقع مطلب این است که به نظر نویسنده ما به هر دو نیاز داریم؛ هم به برنامه و هم به فهرست آرزوها، که به عنوان آرمان می تواند تصویری از آینده را برای ما ترسیم نماید. بدون این تصویر گام برداشتن پر ابهام خواهد بود. این همان آرمانی است که پروژه، جامعه و هر سازمانی به آن نیاز دارد. برای حرکت در راه آرمان ها و بر آورده کردن فهرست آرزوها نیاز به برنامه ریزی داریم. برنامه ریزی، صفتی مجزا به عنوان "واقعی" ندارد، بلکه این صفت در خود برنامه فرض شده است. ما نمی توانیم ادعا کنیم که برنامه ای آرمانی داریم و برنامه ای واقعی. آنچه که آ رمانی تدوین شده، فهرست آرزوهای ماست، که اتفاقاً نیاز هم هست. اما آنچه به عنوان برنامه تدوین می گردد، فهرست منطقی قابلیت ها و توانایی های تیم پروژه، تیم اجرایی جامعه و مدیریت هر سازمانی است. این دو موضوع به نظر من بهتر است از یکدیگر تمیز داده شوند. عدم شناخت نسبت به این دو مبحث باع ث خواهد شد که مدیران و مسئولین برای سال ها صحبت از آرمان ها و آرزوها کنند و آنها را در قالب برنامه به خورد پروژه و جامعه دهند. این درحالی است که رهبران و پشتیبانان جامعه و پروژه در قبال مسئولیتی که متقبل شده اند آرمان ها را ترسیم کرده و آرزوها را تعریف کرده اند. مسئولیت مدیران اجرایی، به جای تکرار آنچه که در حوزه اختیارات و طبیعتاً مسنولیت هایشان نیست، تولید برنامه هایی است که به تحقق آرمان ها و برآورده شدن مسنولیت ها بیانجامد.
وقتی ادعا می کنیم که برای هر ثانیه برنامه داریم، آیا آرزوی خود را بیان کرده ایم که ای کاش برای هر ثانیه برنامه می داشتیم، یا واقعاً برنامه داریم؟ چه، با فرض داشتن چنین برنامه ای، باید انتظار اتخاذ تصمیماتی را در عرض ثانیه ها داشته باشیم و تداخل و تأثیر این تصمیمات، مکانیسم بسیار پیشرفته ای را برای حفظ نظم و آرامش می طلبد.
اگر ادعا کنیم که اینک دنیا در اتخاذ الگوی مدیریتی خود بر سر یک دوراهی قرار گرفته که بین الگوهای ایرانی و آمریکایی یکی را انتخاب کند، آیا آرزوی قلبی هر ایرانی را بیان کرده ایم و یا اینکه به واقع برنامه ای برای ارائه الگوی مدیریت ایرانی در دست داریم؟ آرمان مدیریت بر اساس "عدالت"، "انسانیت" و "توحید" فارغ از ارائه تعاریف دقیق واژه ها نیاز به داشتن ظرفیت و توانایی لازم در ارائه کردن دارد. من منکر داشتن چنین ظرفیتی نیستم، هر چند اقتصاد نهصد میلیارد دلاری را اقتصادی کوچک می شناسم، اما در توانایی ارائه چنین الگویی سؤالات بسیار در ذهنم وجود دارد. آیا برنامه ای در کار است، یا فهرست بلند بالای آرزوهای ما در مسیر تکامل خود شامل اقلام جدیدی شده است؟برچسب ها:برنامه ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|